De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VROEG MODERNE TIJD HET CONFLICT IN DE NEDERLANDEN DAT RESULTEERDE IN DE STICHTING VAN EEN NEDERLANDSE STAAT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VROEG MODERNE TIJD HET CONFLICT IN DE NEDERLANDEN DAT RESULTEERDE IN DE STICHTING VAN EEN NEDERLANDSE STAAT."— Transcript van de presentatie:

1 VROEG MODERNE TIJD HET CONFLICT IN DE NEDERLANDEN DAT RESULTEERDE IN DE STICHTING VAN EEN NEDERLANDSE STAAT

2 GODSDIENSTTWISTEN IN EUROPA FRANKRIJK 1598: EDICT VAN NANTES FRANSE CALVINISTEN (HUGENOTEN) KRIJGEN VRIJHEID VAN GODSDIENST DUITSLAND 1555: GODSDIENST VREDE VAN AUGSBURG 1618 – 1648: 30 JARIGE OORLOG VORST BESLIST VOOR ZIJN GEBIED DE GODSDIENST DE NEDERLANDEN ZIE VERDER

3 HABSBURGSE NEDERLANDEN 17 VERSCHILLENDE ZELFSTANDIGE GEBIEDEN MET EIGEN WETTEN, RECHTSPRAAK, MUNTEN EN BESTUUR

4 NEDERLANDEN ZIJN EEN KLEIN GEBIED IN HET RIJK WAAR DE ZON NOOIT ONDER GAAT

5 KAREL V LANDHEER TOT 1555 FILIPS II LANDHEER 1555 - 1581 MARGARETHA VAN PARMA LANDVOOGDES (BIJ AFWEZIGHEID FILIPS II)

6 LANDHEER WIL EENHEID IN DE 17 NEDERLANDEN VERGROTEN CENTRALISATIE VAN BESTUUR STATEN GENERAAL (1464) CENTRAAL BELASTING HEFFEN HOOFDSTAD BRUSSEL RAAD VAN STATE GEHEIME RAAD RAAD VAN FINANCIEN 1531: 3 COLLATERALE RADEN

7 CENTRALISATIE VAN BESTUUR BEDREIGING DE ZELFSTANDIGHEID VAN DE NEDERLANDEN ADEL WORDT VERVANGEN DOOR AMBTENAREN IN (BESTUUR) IEDERE STAD EN IEDER GEWEST WIL EIGEN PRIVILEGES NIET AFSTAAN (PARTICULARISME)

8 OPSTAND OM HET OUDE TE BEHOUDEN FILIPS II17 GEWESTEN POLITIEKCENTRALISATIEPARTICULARISME ECONOMISCHCENTRALE BEALSTINGENIEDER GEWEST / STAD HEEFT EIGEN BELASTING. HEER VRAAGT DMV “BEDE” OM BELASTINGOPBRENGST RELIGIEUSKATHOLIEKPROTESTANT (TOLERANTER TOV ANDERE GELOVEN)

9 FILIPS II IS STRENG KATHOLIEK KETTERS MOETEN STRENG WORDEN AANGEPAKT VERBOND DER EDELEN PLEIT VOOR “VERZACHTING VAN DE KETTERPLAKKATEN” (SMEEKSCHRIFT)

10 “N’AYEZ PAS PEUR, MADAME, CE NE SONT PAS DES GUEUX”

11 GEUZEN U HOEFT NIET BANG TE ZIJN, MEVROUW, HET ZIJN SLECHTS BEDELAARS “GEUS” WORDT ERENAAM EDELEN DRAGEN GEUZENPENNIG AAN DE HALS OF HOUTEN BEDELNAP AAN RIEM

12 1566: BEELDENSTORM PROTESTANTEN VERNIELEN KATHOLIEKE KERKEN EN KLOOSTERS

13 FILIPS II WOEDEND ALVA NAAR DE NEDERLANDEN OM ORDE OP ZAKEN TE STELLEN RAAD VAN BEROERTEN 10 E PENNING INVOEREN (NEEMT GENOEGEN MET AFKOOPSOM) ONTHOOFDING VAN EGMONT EN HOORNE

14 GEWAPEND VERZET TEGEN SPAANSE KONING (FILIPS II) 1568 BEGIN GEWAPEND VERZET (HUURLEGER) OLV WILLEM VAN ORANJE ◦1568 HEILIGERLEE ◦1572 DEN BRIEL ◦1573 / 1574 BEZETTING LEIDEN, HAARLEM EN ALKMAAR ◦INNUDATIES (DIJKEN DOORSTEKEN, LAND LOOPT ONDER WATER, BELEGERAARS KOMEN IN DE KNEL) ◦1574 MOOKERHEI

15 BELEG VAN LEIDEN

16 1576: PACIFICATIE VAN GENT 1579: UNIE VAN ATRECHT 1579: UNIE VAN UTRECHT STATEN-GENERAAL WILLEN GEZAMENLIJK DE SPAANSE TROEPEN VERDRIJVEN FILIPS II BLIJFT WETTIG HEER DER NEDERLANDEN ZUIDELIJKE GEWESTEN SLUITEN VERDRAG MET FILIPS II NOORDELIJKE GEWESTEN BESLUITEN STRIJD VOORT TE ZETTEN GEWESTEN BESLISSEN IEDER VOOR ZICH OVER HET GELOOF NIEMAND MAG VERVOLGD WORDEN VANWEGE GODSDIENST VRIJHEID VAN GEWETEN ≠ GELOOFSVRIJHEID

17

18

19 REPUBLIEK DER 7 VERENIGDE NEDERLANDEN 1581 ACTE VAN VERLATINGHE ◦STATEN-GENERAAL (VAN DE NOORDELIJKE, OPSTANDIGE GEWESTEN) ZETTEN FILIPS II ALS “HEER DER NEDERLANDEN” AAN DE KANT WIE WORDT NU SOEVEREIN DER NEDERLANDEN? ◦HERTOG VAN ANJOU (BEVALT NIET) ◦WILLEM VAN ORANJE († 1584) ◦GRAAF VAN LEICESTER (BEVALT NIET)

20 REPUBLIEK DER 7 VERENIGDE NEDERLANDEN DEDUCTIE VAN VRANCKEN ◦SOUVEREINITEIT LAG ALTIJD AL BIJ DE STATEN-GENERAAL STATENBOND: LOS VERBOND VAN ZELFSTANDIGE STATEN ◦ALLEEN SAMENWERKING OP NOODZAKELIJKE TERREINEN ◦DEFENSIE ◦BUITENLANDSE ZAKEN


Download ppt "VROEG MODERNE TIJD HET CONFLICT IN DE NEDERLANDEN DAT RESULTEERDE IN DE STICHTING VAN EEN NEDERLANDSE STAAT."

Verwante presentaties


Ads door Google