De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publieksgeschieden is, digitale geschiedenis en de archiefsector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publieksgeschieden is, digitale geschiedenis en de archiefsector."— Transcript van de presentatie:

1 Publieksgeschieden is, digitale geschiedenis en de archiefsector

2 Definitie NCPH – zie http://ncph.org/cms/what-is-public-history/http://ncph.org/cms/what-is-public-history/ (…) Public historians come in all shapes and sizes. They call themselves historical consultants, museum professionals, government historians, archivists, oral historians, cultural resource managers, curators, film and media producers, historical interpreters, historic preservationists, policy advisers, local historians, and community activists, among many many other job descriptions. All share an interest and commitment to making history relevant and useful in the public sphere. (…) P UBLIEKSGESCHIEDENIS : WAAROVER GAAT HET ?

3 - Alle vormen van omgang met geschiedenis en het verleden in de samenleving buiten de strikt wetenschappelijk-academische - Complexe notie ‘publiek’ (niet-academisch?, niet- gespecialiseerd?, ‘massa’?, ‘breed publiek’?) - In heden én verleden

4

5 Recente projecten en publicaties

6 M ISSIEVERKLARING IPG Het Instituut voor Publieksgeschiedenis (IPG) organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening over alle vormen van omgang met geschiedenis in de samenleving in het heden en het verleden. Het is een expertisecentrum voor de ‘vertaling’, valorisering en evaluatie van academische historische kennis naar onderwijs, musea, historische tentoonstellingen, herdenkingen, publieksboeken, media, erfgoedgemeenschappen… overal waar aan het verleden betekenis wordt verleend. www.ipg.ugent.be

7 Kennisdeling / dienstverlening wetenschappelijk advies vorming faciliterende projecten partnerschappen netwerk Kennisopbouw / onderzoek toegepast onderzoek wetenschappelijk onderzoek in opdracht fundamenteel onderzoek Onderwijs onderzoeksseminarie naar een opleiding in publieks- geschiedenis lerarenopleiding

8

9 P UBLIEKSGESCHIEDENIS ALS ONDERZOEKSPROGRAMMA Analyse van ‘historische praktijken’ in verschillende publieke domeinen (arena’s) waarin geschiedenis en/of historici functioneren (opgevat als een actuele én historische analyse)

10 P UBLIEKSGESCHIEDENIS ALS ONDERZOEKSPROGRAMMA 1.Domein 1. Geschiedenis als legitimatie – geschiedenis in (politieke) opdracht – geschiedenis als politiek en sociaal actiemiddel (‘People’s History’ …) – gebruik/misbruik van geschiedenis –, rechtzoekenden …), transities na dictaturen (‘waarheidscommissies’) – … 2. Domein 2. Geschiedenis als format: musea; film, literatuur, games

11 P UBLIEKSGESCHIEDENIS ALS ONDERZOEKSPROGRAMMA 3. Domein 3. Geschiedenis als sociale praktijk - heem- en familiekunde, re-enactments, geschiedenis als vrijetijdsbeoefening, … 4. Domein 4. Geschiedenis als instructie - geschiedenis in het onderwijs, onderwijsdidactiek, leermiddelenanalyse, …

12 W AT MOET EEN PUBLIEKSHISTORICUS KUNNEN ? Traditionele historische vakkennis in breed scala van publieke settings kunnen inzetten Verscheidene schrijfstijlen kunnen hanteren Algemene kennis van aanleunende disciplines (erfgoedkunde, museumkunde, mediakunde, agogiek…) Kennis van wet- en regelgeving over privacy, toegankelijkheid, bruikleen, auteursrecht, copyright + Kennis van veelsoortige en niet-traditionele publieksgerichte bronnen + kennis over bewaren en ontsluiten van die bronnen

13 W AT MOET EEN PUBLIEKSHISTORICUS KUNNEN ? De publiekshistoricus (h)erkent het spanningsveld tussen deze veelzijdigheid en de academisch historische ‘waarheidsvinding’ Grenzen aan de popularisering en het entertainment? Wanneer hindert de vorm op de inhoud? Waar liggen de grenzen van de ‘shared authority’? …

14 P UBLIEKSGESCHIEDENIS EN DIGITAL HISTORY “ Digital history is an approach to examining and representing the past that takes advantage of new communication technologies such as computers and the Web. It draws on essential features of the digital realm, such as databases, hypertextualization, and networks, to create and share historical knowledge. Digital history complements other forms of history— indeed, it draws its strength and methodological rigor from this age-old form of human understanding while using the latest technology.” http://chnm.gmu.edu

15 Stelling 1. Archieven en archivarissen moeten meer inspanningen doen om een publiek te bereiken dat de weg naar het archief nog niet gevonden heeft. Archivarissen hebben als belangrijkste schatbewaarders van het verleden de maatschappelijke plicht ook (publieks)historicus te zijn. Stelling 2. Geschiedenis- en archiefopleidingen moeten meer inzetten op publiekshistorische vaardigheden en maatschappelijk engagement. A RCHIEVEN EN ARCHIVARISSEN 2020

16 Stelling 3. Het online ter beschikking stellen van inventarissen en massaal gedigitaliseerd bronnenmateriaal volstaat niet om 1) innovatief digitaal onderzoek te faciliteren 2) geschiedenis naar een breed publiek te brengen. Bronnen zonder narratief kader blijven bronnen en geen geschiedenis. Stelling 4. Sleutelwoorden van een ‘innovatieve’ digitale geschiedenis zijn gedeelde autoriteit en samenwerking. Repositories moeten dit faciliteren. Stelling 5. De conservatielogica moet in overeenstemming gebracht worden met een onderzoekslogica. A RCHIEVEN EN ARCHIVARISSEN 2020


Download ppt "Publieksgeschieden is, digitale geschiedenis en de archiefsector."

Verwante presentaties


Ads door Google