De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbesteding Zuidoost Brabant Ontwerp Programma van Eisen Informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden 1 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbesteding Zuidoost Brabant Ontwerp Programma van Eisen Informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden 1 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Aanbesteding Zuidoost Brabant Ontwerp Programma van Eisen Informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden 1 april 2015

2 Programma 19:30 uur Welkom en inleiding 19:45 uur Toelichting hoofdlijn Programma van Eisen 20:30 uur Informatiemarkt over het lijnennet 21:30 uur Afsluiting

3 Aanleiding 10 december 2016: afloop huidige concessie Hermes 11 december 2016: start nieuwe concessie Openbare aanbesteding verplicht conform Europese en Nederlandse wetgeving Provincie is per 1 januari OV-autoriteit

4

5 Spoor Rijksconcessie (NS) HOV Provinciale Stads- en streeklijnen concessie Buurtbussen (Arriva/Hermes) KMO* Subsidieregeling PNB *KMO = kleinschalige mobiliteitsoplossingen Opbouw OV-systeem

6 Kengetallen concessie Zuidoost-Brabant Totale omzet: circa € 50 miljoen per jaar Aantal reizen: circa € 29 miljoen per jaar Dagelijks rijden circa 180 bussen Lichte groei in aantal reizigers Score klanttevredenheid 7,5 (gelijk aan landelijk gemiddeld )

7 Financiering concessie

8 Toelichting Programma van Eisen (PvE) Ontwerp PvE is eerste stap richting bestek. Geeft toelichting op: Doelen, ambities en hoofdkeuzes Basiseisen voor bestek Quality contest als prikkel voor extra kwaliteit Doorontwikkeling en flexibiliteit Inspraak en vervolgproces

9 Doelen, ambities en hoofdkeuzes Doel: beste OV voor reiziger, nu en in de toekomst −Meer reizigers en hogere bezettingsgraad −Beter imago en hogere klantwaardering −Inbedding in Brabant en maatschappelijk verantwoord Flexibiliteit om op de vraag in te (blijven) spelen Looptijd concessie: periode 10 jaar Passend binnen beschikbaar budget

10 Opzet op hoofdlijnen: eisen en flexibiliteit 1. Basis op orde: ondergrens d.m.v. eisen Kwaliteitseisen zoals gebruikelijk in OV Updates (ervaringen Brabant & elders, evaluatie Brabant, voortschrijdende techniek / innovaties, regionale kenmerken, etc) Kernnetwerk 2. Vervoerder prikkelen om meer en beter OV te bieden Quality contests in aanbesteding 3. Ontwikkeling en flexibiliteit tijdens de looptijd Ontwikkelteams Triple Helix Prikkels

11 1. Basis op orde Belangrijkste kwaliteitseisen: Materieel: −Comfortabel materieel −Rolstoeltoegankelijk −Milieu-eisen Reisinformatie en service: −Informatie op haltes en knooppunten −Real-time informatie −Displays in bus −Serviceloketten op station Eindhoven Sociale veiligheid Uitvoeringskwaliteit

12 1. Basis op orde Kernnetwerk: Focus op meer reizigers en goed bezette bussen Kernnetwerk is ondergrens in het vervoeraanbod −In 2014 ontwikkeld en afgestemd met gemeenten −Moet minimaal geboden worden door inschrijver −Inschrijver heeft enige vrijheid route en dienstregeling te bepalen (eis: minimaal 80% haltes bediend) Inschrijver wordt geprikkeld meer vervoer aan te bieden (Pluspakket): −Meer ritten op verbindingen uit het Kernnetwerk −Eventueel ook: andere verbindingen

13 1. Basis op orde Totstandkoming Kernnetwerk: 1.Waar rijdt de bus: −Ruggengraat is HOV en Doorstroomassen (Volans/VolansPlus) −Andere stads- en streeklijnen geoptimaliseerd −Buurtbuslijnen in huidige vorm behouden 2.Hoe vaak rijdt de bus: −HOV en Doorstroomassen volgens bestuurlijke afspraken −Overige lijnen: frequentie op basis van de reizigersaantallen 3.Pakketten toegevoegd: −Wensen gemeenten geïnventariseerd −Grootste knelpunt: bereikbaarheid avonduren en weekend −Daarom extra bediening avonduren/weekend toegevoegd

14 1. Basis op orde: Kernnetwerk in het Ontwerp Programma van Eisen Kaarten ter referentie (inschrijver mag binnen kaders andere lijnvoering kiezen)

15 1. Basis op orde: Kernnetwerk in het Ontwerp Programma van Eisen Eisen met kernen en haltes die bediend moeten worden, aansluitingen en frequenties (ondergrens).

16 2. Quality Contests als prikkel voor kwaliteit Overkoepelende Quality Contest Marktpositionering en Ontwikkeling Quality contests op drie specifieke thema’s: 1.Een vraaggericht vervoeraanbod 2.Een klantvriendelijke en voor de reiziger begrijpelijke klantinterface 3.Comfortabel en wervend materieel, dat zoveel mogelijk zero emissie is Kwalitatief te beoordelen: betere plannen = meer kans op winnen

17 2. Quality Contest (overkoepelend): Marktpositionering en Ontwikkeling Doel: marktpartij vinden die mobiliteitsmarkt optimaal bedient en daarvoor innovatie continu inzet −Hoe wordt het vervoeraanbod gepositioneerd? −Welke innovaties worden aangeboden? Nu: OV-concessie, doorgroeien naar mobiliteitsconcessie

18 2. Quality Contest: Vervoeraanbod en Kernnetwerk Doel: een netwerk aan vervoersvoorzieningen die passen bij de vervoervraag Onderdelen: −Vervoerplan Kernnetwerk en Pluspakket −Vervoerplan Doorontwikkeling −Optie Maatwerk

19 2. Quality Contest: Klantinterface Doel: een gemakkelijk te gebruiken vervoersysteem dat‘tussen de oren’ zit bij reizigers in het gebied Onderdelen: −Betaalgemak −Tarieven −Reisinformatie en Serviceverlening −Marketingplan Jaar 1 (branding en promotie)

20 2. Quality Contest: Materieel en Zero Emissie Doelen: −Comfortabel en wervend materieel voor de reiziger −Ambitie: volledige transitie naar zero emissie in 2025 Onderdelen: −Uitstraling en comfort materieel −Wervende uitstraling stedelijk HOV: VolansPlus −Realisatiepad zero emissie 2025 (ambitie)

21 3. Doorontwikkeling en Flexibiliteit Eisen + Quality Contests = aanbod eerste jaar Daarna doorontwikkeling en flexibiliteit (binnen basiseisen) Slim sturingsmodel met Ontwikkelteams Provincie, Concessiehouder, gemeenten, Reizigersoverleg Brabant en Triple Helix-partners Financiële prikkels zorgen dat concessiehouder belang heeft bij meer en tevreden klanten Cyclus vernieuwing plannen Klantinterface (state of the art)

22 Inspraak en vervolgproces Tot en met 18 mei inspraak mogelijk Gebruik a.u.b. het inspraakformat Reactie naar OVaanbesteding@brabant.nlOVaanbesteding@brabant.nl  Reactienota  Definitief Programma van Eisen Planning aanbesteding: Juli: vaststelling Bestek (inclusief definitief PvE) Juli – november: inlichtingenrondes November: einde inschrijfperiode Begin 2016: gunning concessie, begin implementatie 11 december 2016: start nieuwe concessie

23 Informatiemarkt Nadere toelichting op het Kernnetwerk per gebied: 1.Eindhoven, Veldhoven, Oirschot, Best en Son en Breugel 2.Helmond, Nuenen, Laarbeek en Gemert-Bakel, Asten, Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Someren en Deurne 3.Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Waalre


Download ppt "Aanbesteding Zuidoost Brabant Ontwerp Programma van Eisen Informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden 1 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google