De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrokkenheid departementen en VOI bij P&O-beleid participatie/inspraak in de besluitvorming via vertegenwoordiging in “verruimde” PIWP actieve deelname.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrokkenheid departementen en VOI bij P&O-beleid participatie/inspraak in de besluitvorming via vertegenwoordiging in “verruimde” PIWP actieve deelname."— Transcript van de presentatie:

1 Betrokkenheid departementen en VOI bij P&O-beleid participatie/inspraak in de besluitvorming via vertegenwoordiging in “verruimde” PIWP actieve deelname aan beleidsevaluatie en - voorbereiding via werkgroepen blikvangers (P&O-praktijken) inventaris P&O-prioriteiten (KT en LT)

2 “Verruimde” PIWP 7 vertegenwoordigers VOI (aangeduid door MOVI)  Anne-Mie Van de Wiele - VITO  Iris Ghyselen - VFSIPH  Heidi Van Praet - nv Zeekanaal  Katrien Haegeman - VMM  Ann Fauconnier - VLM  Fred Van Hoof – VIZO  Koen Vanheule – K&G

3 Samenstelling werkgroepen

4 Samenstelling werkgroepen (vervolg)

5 Blikvangers Personeelssterkte en personeelskosten  Oprichting van twee nieuwe provinciale afdelingen (VOI-VLM) Beter bestuurlijk beleid  Het OVAM HR-plan 2002-2003 (VOI-OVAM) De juiste mens op de juiste plaats  Verdere professionalisering van de (interne) selectieprocedures (MVG-LIN)  Functioneringstoelagen : hoe het ook anders kan (VOI-VIZO) Permanente ontplooiing  Project operationeel leidinggeven (MVG-WVC)  PLOEG-theatertournee Lambermont-Landbouw (MVG-EWBL)  Evaringsleren in de gemeenschapsinstellingen BJB (MVG-WVC)  Bottom-up evaluatie : een geïntegreerde aanpak binnen VIZO (VOI- VIZO

6 Blikvangers Evenwicht tussen organisatie en mens  Psychologische ondersteuning voor personeelsleden: EAP en slachtofferzorg (MVG-LIN)  Infosessies over geweld, pesten en OSGW (VOI-VLM)  Drugs- en alcoholbeleid bij LIN: een nieuwe start (MVG-LIN) Uitnodiging : eigen P&O-initiatieven kenbaar maken! Timing Definitieve teksten tegen 16 april 2004

7 Bijdrage regeerprogramma nieuwe VR Aanpak (nota college van secretarissen-generaal)  bijdrage per beleidsdomein  1 bijdrage voor de 3 horizontale beleidsdomeinen diensten Minister-President (E. Stroobants) bestuurszaken (L. Victor) financiën en begroting (H. Van Der Borght) Inhoud  omgevingsanalyse (algemeen + beleidsdomeinspecifiek)  voorstellen (potentiële denkpistes)  ideeënfiches (doel - middelen - output) timing  voorstellen tegen 1 maart 2004 - ideeënfiches tegen 1 april 2004

8 Inhoudelijke focus van de bijdrage “Van interne naar externe gerichtheid” 3 dimensies: Vlaanderen als een geheel van besturen een P&O-beleid gericht op performantie kwalitatieve dienstverlening aan burgers en bedrijven

9 Ons verhaal... BBB : verzelfstandiging en responsabilisering Impact op P&O : sturing op hoofdlijnen + vraaggestuurde ondersteuning verantwoording door management via rapportering Kader = managementcode P&O (12 principes - 3 fundamenten) 1.doelmatige en transparante organisatie en inzet van personeel 2.zorgvuldig beheer en ontwikkeling van menselijke activa 3.gemeenschappelijk ‘duurzaam’ en ‘voorbeeldig’ werkgeverschap

10 Enkele mogelijke thema’s... 1. Strategisch belang van P&O Betrokkenheid en vraaggestuurd P&O-aanbod Proces- en personeelsplanning als verantwoordelijkheid van het management Impact van technologie …….. 2. Aangepaste rekruterings- en selectieinstrumenten Een billijk en motiverend loopbaan- en beloningsbeleid De interne mobiliteit verhogen Investeren in ontwikkeling en inzetbaarheid Internationalisering ……...

11 Enkele mogelijke thema’s … (vervolg) 3. Spanningsveld kostenbewustzijn sociaal- maatschappelijke verantwoordelijkheid Een leeftijdsbewust personeelsbeleid Kennismanagement Geïntegreerd welzijnsbeleid Ontwikkelen van diversiteit …….. Uitnodiging : eigen P&O-prioriteiten KT en LT kenbaar maken!

12 Bijdrage regeerprogramma nieuwe VR P&O niet alleen in bijdrage horizontale beleidsdomeinen!  Eigen HR-strategie (De strategische en operationele keuzes van het beleidsdomein en de entiteit worden doorvertaald naar eigen beleidskeuzes qua Personeel en Organisatie binnen het globale kader van de Vlaamse Overheid, en dit wordt als geheel helder gecommuniceerd)  Beginnen opzetten via bijdrage aan regeerakkoord ? Uitdagingen qua competentie (kloof, retentie, werving,...) - procesverbetering (vereenvoudiging, deregulering, snelheid, …) - veranderingsmanagement (reorganisatie, fusie,..) - cultuur (klantgerichtheid, responsiviteit, snelheid ….) - arbeidsklimaat (samenwerken, motivatie, leiderschap, …) …….. Als kritische succesfactor (kansen + risico’s) plaatsen voor de realisatie van ambities en pogen te verankeren via …? … een programma,.. een stukje over ‘menselijk kapitaal’..??


Download ppt "Betrokkenheid departementen en VOI bij P&O-beleid participatie/inspraak in de besluitvorming via vertegenwoordiging in “verruimde” PIWP actieve deelname."

Verwante presentaties


Ads door Google