De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sport in de samenleving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sport in de samenleving"— Transcript van de presentatie:

1 Sport in de samenleving
Niels, Hans, Mathilde & Sharon Heeii! Onze presentatie gaat over sport in de samenleving.

2 Inhoud Wat zijn de kosten en opbrengsten van sport in onze samenleving? Vinden Nederlanders sport belangrijk of niet? Welke rol heeft sport in de loop van de geschiedenis van de oudheid tot heden gehad? Onze presentatie is verdeeld in 4 punten: - Wat zijn de kosten en opbrengsten van sport in onze samenleving? - Vinden Nederlanders sport belangrijk of niet? - Welke rol heeft sport in de loop van de geschiedenis van de oudheid tot heden gehad? - Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen vroeger en nu? Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen vroeger en nu

3 Wat zijn de kosten en opbrengsten van sport in onze samenleving
Wat zijn de kosten en opbrengsten van sport in onze samenleving? We kijken hier vooral naar voetbal van het afgelopen jaar € ,- aan voetbal 1,85 miljard bijgedragen door consumenten en vrijwillegers 485 miljoen via sponsoring uit het bedrijfsleven 170 miljoen heeft de overheid bijgedragen Eerst wat zijn de kosten en opbrengsten van sport in onze samenleving. We kijken naar de kosten van voetbal van vorige jaar. In het totaal word werd er vorige jaar wel euro aan voetbal besteed. Dat is enorm veel! Maar hoe komen ze aan dat geld? 1, 85 miljard word gegeven door consumenten en vrijwillegers Dit is de hoofdbron van waar het geld vandaan komt. 485 miljoen word bijgedragen van sponsoring door bedrijven En 170 miljoen betaalt de overheid Maar waar gaat al dat geld naartoe?

4 De financiële stromen in het voetbal
actieve vrijetijdsbesteding: € 223 miljoen; amateurvoetbal: € 567 miljoen; Passieve vrije tijdsbesteding: € 502 miljoen; betaald voetbal: € 602 miljoen. In het totaal gaat het om een bedrag van € 1,9 miljard Er zijn 3 groepen waaraan het geld word uitgegeven. De eerste is de financiële stroom Deze stroom is ook weer onderverdeeld in 4 stromen. De eerste is de actieve vrijetijdsbesteding hieraan word 223 miljoen euro aan uitgegeven. Actieve vrijetijdsbesteding is alles waaraan jezelf deelneemt. Bijv. een potje voetbal. De tweede is amateurvoetbal hieraan word 567 miljoen euro aan uitgegeven. Amateurvoetbal zijn wedstrijden en competities waaraan heel veel clubs uit allerlei verschillende plaatsen meedoen. En natuurlijk de trainningen. De derde is de passieve vrije tijdsbesteding hieraan word 502 euro aan uitgegeven. Passieve vrijetijdsbesteding is bijv. tv kijken of een wedstrijd terug kijken. Iets waaraan je zelf geen deel neemt dus niet beweegt. De vierde is het betaald voetbal hieraan word 602 euro aan uitgegeven. Betaald voetbal zijn wedstrijden of competities waar mensen een salaris krijgen. In het totaal gaat het op een bedrag van 1,9 miljard euro. Dit is de eerste groep.

5 Politie buiten de stadions
Veiligheid Politie in de stadions Politie buiten de stadions In 2003/ miljoen euro kleding In miljoen besteed De tweede groep waaraan geld word uitgegeven is veiligheid. Het gaat vooral om de politiemensen in en buiten de stadions die zorgen dat er geen ruzie ontstaat. Het is natuurlijk erg belangrijk vooral na een wedstrijd. Hieraan werd in 2003/ miljoen euro besteed. Hieraan word het minste geld gegeven. De derde groep waar geld aan uitgegeven word is de kleding. Ieder team moet natuurlijk zijn eigen kleding hebben. Dan gaat het natuurlijk niet alleen om het T- shirts maar ook om de voetbalschoenen en de voetbalsokken. Hieraan werd in miljoen euro aan besteed.

6 Vinden Nederlanders sport belangrijk of niet?
We hebben een enquête gehouden om te kijken of mensen sport belangrijk vinden en dergelijk heden. Totaal is de enquête bij 248 mensen afgenomen. Hier volgt eerst wat informatie over de respondenten en daarna conclusies. Maar wat vinden de mensen nu van sport en vinden ze het belangrijk. Om dat te onderzoeken hebben we een enquête afgenomen bij 248 mensen. Om het overzichtelijk te maken hebben we eerst een cirkeldiagram neergezet met een conclusie. Ook staat er bij of de conclusie klopt of niet.

7 Eerst wat feiten over de respondenten.
Het grootste gedeelte is tussen de jaar. In het meeste geval zijn het mannen/ jongens.

8 Maar waarom doen mensen aan sport?
Het grootste gedeelte van de mensen doen het voor hun gezondheid en dan is de ontspanning erg belangrijk. De meeste respondenten zijn christen.

9 Is de volgende conclusie juist?
‘Een groot deel van de christenen die aan de enquête hebben meegedaan, hebben moeite met sport op zondag.’ Nu gaan we naar een paar conclusies kijken. En aan de hand van het cirkeldiagram kunnen we kijken of deze klopt of niet. ‘een groot deel van de christenen die aan de enquête hebben meegedaan, hebben moeite met sport op zondag.’ Deze conclusie klopt want 74% van de christenen hebben moeite met sport op zondag. De conclusie klopt

10 Deze conclusie klopt niet
Is de volgende conclusie juist? ‘Er is geen verschil tussen christelijke jongeren en andere jongeren als het gaat over het volgen van het sportnieuws.’ Klopt deze conclusie? ‘er is geen verschil tussen christelijke jongeren en andere jongeren als het gaat over het volgen van het sportnieuws.’ Deze conclusie klopt niet want als je kijkt bij het volgen van sportnieuws door christelijke jongeren zegt 6% dat ze het nauwgezet volgen en dat er 18% zeggen dat ze er geen belangstelling voor hebben. En als je kijkt bij het volgen van sport door andere jongeren zie je dat er minder mensen geen belangstelling hebben en dat er meer mensen zijn die het nauw gezet bijhouden. Dus precies het tegenovergestelde. Deze conclusie klopt niet

11 Deze conclusie klopt niet
Is de volgende conclusie juist? ‘Christenen en niet-christenen denken ongeveer hetzelfde over de aandacht voor sport in de samenleving.’ Klopt deze conclusie? ‘christenen en niet-christenen denken ongeveer hetzelfde over de aandacht voor sport in de samenleving.’ Deze conclusie klopt niet want bij christenen zegt 51% dat ze het veel te overdreven vinden en bij niet- christenen vind 8% het veel te overdreven. Deze conclusie klopt niet

12 Klopt de conclusie? ‘De meerderheid van de respondenten vindt dat de werkgevers het ziekteverzuim vanwege sportblessures moet betalen.’ Klopt deze conclusie? ‘De meerderheid van de respondenten vindt dat de werkgevers het ziekteverzuim vanwege sportblessures moet betalen.’ Deze conclusie klopt want 58% van de respondenten vinden dat de werkgever het moet betalen. Deze conclusie klopt

13 3 conclusies die we zelf bedacht hebben:
‘Meisjes/vrouwen vinden vaker dan jongens/mannen dat de werknemer het ziekteverzuim moet betalen.’ Deze conclusie klopt Nu komen er nog 3 conclusies die we zelf hebben bedacht. Klopt deze conclusie? ‘meisjes/vrouwen vinden vaker dan jongens/mannen dat de werknemer het ziekteverzuim moet betalen.’

14 Klopt deze conclusie? ‘Vooral veel ouderen vinden dat de werknemer het ziekteverzuim moet betalen.’ conclusie klopt Klopt deze conclusie? ‘Vooral veel ouderen vinden dat de werknemer het ziekteverzuim moet betalen.’ Deze conclusie klopt want 59% vind dat de werknemer het moet betalen.

15 Klopt deze conclusie ‘Bijna alle respondenten volgen het nieuws nauwkeurig tot goed.’ deze conclusie klopt Dan de laatste conclusie. ‘Bijna alle respondenten volgen het nieuws nauwkeurig tot goed.’ Deze conclusie klopt want 96% doen dat.

16 Welke rol heeft sport in de loop van de geschiedenis van de oudheid tot heden gehad?
Van 884 tot 147 v. Chr. Vooral in het oude Griekenland Adellijke mannen Groot belang om roem tehalen In 884 v.Chr. eerste Olympische spelen van 1 dag In 393 v.Chr. Gaf de toemalige keizer een verbod omdat hij het een heidens evenement vond Sport in de middeleeuwen ( n. Chr.) Duidelijke scheiding tussen mensen van adel en de rest van de bevolking Mensen van adel deden vermaakten zich met paardrijden, schermen, zwemmen en balspelen De gewone bevolking met hardlopen, dansen en in de winter schaatsen De sport werd meer voor vermaak En dan een stapje terug in de tijd. In dit hoofdstuk laten we jullie zien waar sport is begonnen en welke invloed het heeft gehad. En we zetten de verschillen van de Olympische spelen, tussen vroeger en nu, op een rijtje. Het is allemaal begonnen in het oude Griekenland van 884 tot 147 v. Chr. Sport was nauw verbonden met het Griekse leger en de Griekse godsdienst. Ze vonden ook dat geestelijke ontwikkeling samen moest gaan met lichamelijke ontwikkeling. Vooral mannen deden toen aan sport het was naast het oorlog voeren een mogelijkheid om roem te behalen want dat was erg belangrijk. Dat deden ze vooral doormiddel van wedstrijden. In 884 v. Chr. Werd daarom ook de eerste olympische spelen gehouden. Deze wedstrijd duurde slechts 1 dag en was ter verering van hun goden. Hij werd in het stadje Olympia gehouden, vandaar ook OLYMPIsche spelen. De sporten die vooral werden gehouden waren atletiek, worstelen en boksen. Dit was de eerste grote opbloei van sport in de oudheid. Daarna kwam er een keizer aan de macht die vond dat de Olympische spelen een heidens evenement waren. Daarom gaf hij een verbod in 393 v. Chr. Toen werd sport minder belangrijk en dat is ongeveer zo gebleven tot de 18e/19e eeuw. Sport in de middeleeuwen( n. Chr.) In de middeleeuwen was er een duidelijke scheiding tussen de adel en de bevolking als het ging om sport. De adel vermaakte zich vooral met paardrijden, schermen, zwemmen en balspelen. Ook werden er vaak toernooien georganiseerd om te kijken wie het beste was en om hun macht te tonen. De normale bevolking vermaakte zich vooral met hardlopen, dansen en in de winter schaatste men op beenderen sporten werd in die tijd meer gezien als ontspanning en vermaak, behalve de toernooien dan.

17 Sport in de 17e eeuw Sport had geen belangrijke rol Descartes vond dat alleen je geest belangrijk is Sport in de 18e eeuw Rousseau vond sport wel belangrijk Lichamelijke opvoeding werd belangrijk binnen onderwijs Sport werd belangrijk Sport in de 19e eeuw Sport komt tot grote bloei Overal werden wedstijden gehouden Engeland, Schotland & Amerika waren koplopers Sport in de 17e eeuw Van sport in de 17e eeuw is niet zoveel bekend. Descartes had toen veel invloed en vond dat het lichaam ondergeschikt was. Alleen je geest was belangrijk. Hierdoor werd sport erg verwaarloosd en kwamen er talloze oefeningen die niks met sport te maken hadden. Sport in de 18e eeuw In de 18e eeuw kwam er weer een opbloei van sport. Dat kwam doordat Rousseau veel invloed had en hij vond juist wel dat sport belang had. Hij vond dat je met handen en voeten moest leren. De 2e helft van de 18e eeuw was vooral belangrijk voor de lichamelijke opvoeding binnen het onderwijs. In 1793 schreef Guts Muths in een boek dat een zwak lichaam leidde tot een zwak geestelijk gestel. Daarnaast waren oefeningen bedoeld om fysiek sterker te worden, want in die tijd werd de helft van de jeugd niet ouder dan 10 jaar. Dit boek gaf aanleiding tot de invoering van het vak gymnastiek in Duitsland en later in de andere landen. Het was nog niet verplicht. Sport in de 19e eeuw Sport komt tot een enorme bloei in de 19e eeuw. Engeland, Schotland en Amerika waren de koplopers. Overal worden wedstrijden gehouden. Sport is er populair. En ook de elite hechten steeds meer belang aan sport. Aan het einde van de 19e eeuw word een nieuwe sport ontwikkeld voor de elite: tennis.

18 Sport tegenwoordig Belangrijke rol voor veel mensen Overal te volgen Veel mensen zijn er wereldberoemd en rijk door geworden Olympische spelen groot evenement Sport tegenwoordig Zoals jullie ook gezien hebben in de enquête is sport tegenwoordig nog steeds populair. Het is overal te volgen en er zijn al veel mensen beroemd en rijk door geworden. En daarnaast is de Olympische spelen tegenwoordig uitgegroeid tot een gigantisch evenement. Jaren van te voren worden prachtige gebouwen en wegen aangelegd. Ook word er veel geld aan uitgegeven. Waar de Grieken mee zijn begonnen is geëindigd in een belangrijk deel van de samenleving.

19 Welke verschillen en overeenkomsten van de Olympische spelen zijn er tussen vroeger en nu?
Verschillen Olympische spelen: Vroeger en nu: Het evenement duurde niet meer dan een paar dagen. ( de eerste keer zelfs maar 1 dag) De olympische spelen werden gehouden om de goden te vereren. Ze heten de originele spelen. Aan het begin werden de spelen gewoon op een grasveld gehouden, later werd er een stadion gebouwd. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten van de Olympische spelen tussen vroeger en nu? Op deze 2 pagina’s laten we jullie de verschillen en overeenkomsten zien van de Olympische spelen. Verschillen tussen de olympische spelen in de oudheid. Het evenement duurde in het begin slechts 1 dag en later een paar dagen en tegenwoordig zelfs 2 weken. Het werd in het begin vooral gehouden ter verering van de goden en tegenwoordig gaat het vooral om geld en vermaak. Ze heten vroeger in de volksmond ‘de originele spelen’ en tegenwoordig gewoon ‘de Olympische spelen’. In het begin werd het evenement gewoon op een grasveld gehouden, later werd pas een stadion gebouwd en tegenwoordig word een gigantisch Olympisch park gebouwd jaren van te voren.

20 Verschillen vroeger en nu:
Vroeger mochten alleen Grieken meedoen Volgens de oude Grieken was sport een oefening voor de oorlog Alleen mannen mochten mee doen De winnaar kreeg een standbeeld Het was ter ere van goden Tegenwoordig zijn er meer sporten en 2 Olympische spelen Er was geen Olympische vlag Overeenkomsten: Sporters moeten beloven dat ze eerlijk zullen zijn Nog meer verschillen vroeger en nu: Vroeger mochten alleen Grieken meedoen. In het begin zelfs alleen Griekse mannen. Tegenwoordig mogen alleen topsporters meedoen die gekozen zijn door een land. Volgens de oude Grieken was sport een oefening voor de oorlog, tegenwoordig doen topsporters vooral voor een medaille of voor vermaak. Vroeger kregen de winnaars ter ere een standbeeld (niet alle winnaars), tegenwoordig een medaille en/of geld. Vroeger was het ter ere van goden, tegenwoordig is het voor het vermaak van mensen en om te laten zien wat je kan. Vroeger waren er maar een paar sporten, tegenwoordig zijn er heel veel sporten waardoor er zelfs 2 Olympische spelen worden gehouden: de Zomer spelen en de Winter spelen. Vroeger was er geen vlag tegenwoordig is er een Olympische vlag met een symbool Maar er is ook een overeenkomst. Sporters moeten beloven dat ze eerlijk zijn in wedstrijden dus geen doping. We hopen dat jullie nou een kort overzicht hebben van de verschillen en overeenkomst tussen de Olympische spelen.

21 Dus is sport belangrijk in de samenleving?
Ja! Bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat jullie er iets van geleerd hebben! Zijn er nog vragen? Mail dan! Mathilde, Niels, Hans & Sharon


Download ppt "Sport in de samenleving"

Verwante presentaties


Ads door Google