De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanvaarding en tolerantie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanvaarding en tolerantie"— Transcript van de presentatie:

1 Aanvaarding en tolerantie
Contact kan je niet afdwingen: De kunst van het ‘laten zijn’ Dit is een actief proces (geen ‘gelatenheid’) “Je kunt de werkelijkheid pas veranderen als je haar aanvaard hebt” Echte ‘tolerantie’ vraagt betrokkenheid en contact

2 Toepassing: interculturele communicatie
Kunnen we ‘het vreemde’ werkelijk toelaten? loskomen van etiketten en gebruiksaanwijzingen: het loslaten van (eigen) theorieën presentie als basishouding het werkelijk aangaan van ‘een avontuur’ 3 bepalende factoren: onderkennen van onze eigen angsten voor het vreemde (in onszelf) ruimte voor aandachtige verkenning (loslaten van ‘er moet iets’) meervoudig kijken

3 Een straathoekwerkster vertelde over een (Afrikaanse) klant die het veel over goede en kwade geesten had. Aanvankelijk had ze daar moeite mee, omdat ze dit associeerde met duistere en primitieve zaken. Toch vroeg ze de jongen om haar meer te vertellen over de betekenis hiervan voor hemzelf. Ook vertelde ze eerlijk over haar aarzelingen en kijk hierop. Haar bereidheid zich te verdiepen in zijn denkwereld versterkte de vertrouwensrelatie en samen hebben ze het gehad over de impact van familiegeschiedenissen op onze eigen persoonlijke levens

4 Meervoudig kijken (= de andere vraag stellen)
... Etniciteit Geslacht Religie Sociale identiteiten Politieke overtuiging Functie Klasse ... Opleiding

5 Tolerantie en een pluralistische kijk op cultuurverschillen
versus cultureel ‘monisme’ of ‘relativisme’ Interactieperspectief: elkaar aanspreken op de betekenisgeving van de eigen cultuur in een open en respectvolle dialoog bereidheid (van culturen) zich te laten beïnvloeden er zijn universele kernwaarden

6 Het ‘verhaal’ van de ander
Wisselwerking: mensen ‘zijn’ hun verhaal mensen ‘hebben’ een verhaal Via ons verhaal maken we onszelf herkenbaar en begrijpbaar voor de ander én tegelijkertijd voor onszelf Een verhaal is ook een communicatiemiddel voor de persoon zelf (ik ontdek wie ik ben door naar m’n eigen verhaal te luisteren)

7 hermeneutiek Hermeneutiek = ‘uitlegkunde’ (op de juiste wijze interpreteren en vertalen 4 opgaven: Jezelf proberen te verplaatsen in de situatie van de ander? Wat is de context en leefwereld (waarden , normen? Wat betekent het verhaal voor de verteller? Wat betekent het verhaal voor mij?

8 Relatie tot het eigen verhaal
Mijn verhaal geeft weer wie ik denk te zijn 3 mogelijkheden: Geen relatie tot het eigen verhaal Een produktieve relatie tot het eigen verhaal: het levert ‘iets’ op afwisseling van rust en (creatieve) onrust Een onproduktieve relatie tot het eigen verhaal het eigen verhaal als ‘gevangenis’ functie: weerstand tegen verandering

9 Openstaan voor het verhaal v.d. ander
Uitdagingen: de ander helpen meer zicht te krijgen op zichzelf op zoek gaan naar de antecendenten van het verhaal en naar nieuwe handelingsmogelijkheden hermeneutische begeleiding: de ander vragen of het duidelijk is wat het verhaal voor hem/haaar betekent en wat hij/zij ermee doet onbevangen luisteren (ruimte geven om ‘op verhaal’ te komen) stimulerende en confronterende vragen stellen, …

10 Openstaan voor het verhaal v.d.ander
Valkuilen: mijn eigen verhaal zit in de weg: oordelen, gefixeerde antwoorden, … het verhaal ‘afpakken’/in discussie gaan eigen antwoorden (vanuit eigen behoeften) opdringen willen ‘redden’ Het verhaal van de ander (vertellen) ‘overnemen’


Download ppt "Aanvaarding en tolerantie"

Verwante presentaties


Ads door Google