De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preek. Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preek. Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven."— Transcript van de presentatie:

1 Preek

2

3 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven

4 Vrouwen in Jeruzalem huilen om Jezus Terwijl Jezus weet wat Hij moet doen: op weg naar het kruis Huil niet om Mij, maar om jezelf!

5 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven Het is niet moeilijk om Jezus op afstand te houden Ontkennen dat je Hem kent, zoals Petrus Of medelijden hebben met Hem en zijn volgelingen Totdat het oordeel van God komt!

6 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvels: “Bedek ons!” - Luc. 23:30 Hosea 10:8

7 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ - Op. 6:15-17

8 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven

9 Wat heeft Jezus aan zondige volgelingen? ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’ - Luc. 22:46 Maar Christus geeft je een nieuwe kans!

10 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem. Ook de soldaten dreven de spot met hem. - Luc. 23:34-36 Maar Jezus bidt: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. - Luc. 23:34

11 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. - Jes. 53: 4-5; 12 Jezus neemt het voor zondaars op: Hij bidt om een nieuwe kans - om aan het oordeel te ontkomen

12 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden en sterven. Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. - Hand. 3:17-19

13 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven

14

15 Het kruis van Jezus is een doorgang naar het koninkrijk van God Je moet eerst langs het kruis, langs de gekruisigde Heer, in eerlijkheid over je eigen zonden Wie zijn zonden belijdt en de oude mens laat sterven, krijgt nieuw leven van Christus Zie de misdadiger aan het kruis die tot geloof komt!

16 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven ‘Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ - Luc. 23:41-43 Wie sterft met Christus, staat met Hem op in een nieuw leven

17 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven Openbaringen 7: De gelovigen die uit de grote verschrikkingen zijn gekomen Voor Gods troon, in witte kleren Wit gewassen met het bloed van het Lam

18 Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan? - Op. 6:17 Zij die vertrouwen op Christus en op zijn dood aan het kruis! God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen?


Download ppt "Preek. Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar het leven."

Verwante presentaties


Ads door Google