De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Inge Bastiaanssen, Jan Willem Veerman en Wim De Mey.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Inge Bastiaanssen, Jan Willem Veerman en Wim De Mey."— Transcript van de presentatie:

1 Door Inge Bastiaanssen, Jan Willem Veerman en Wim De Mey

2 Wat?  Vroegtijdig ingrijpen  delinquent gedrag adolescentie voorkomen  Interventie doeltreffend  Individuele ondersteuning ouders& leerkrachten

3 Wat?  Antisociale gedragingen kindertijd  problemen adolescentie & volwassenheid  Multimodiale interventies:gericht op kind, ouders & leerkracht

4 De interventie  Oorspronkelijk door Gerald Patterson  4-7 jaar  Opstandig, dwingend, slecht omgaan met regels, grenzen en frustraties  Op alle plaatsen zelfde manier omgaan  Doorbreken negatieve interactiepatroon  Geprotocolleerd programma

5 trainingen  Kindtraining, oudertraining, leerkrachttraining  Neg. gedrag negeren, pos. gedrag belonen  Ontwikkelen van vaardigheden

6 onderzoek  4 jeugdinstellingen bewaken + verbeteren kwaliteit interventie  Onderzoek naar effectiviteit  Van 450 kinderen gegevens verzameld  Gebaseerd op zorgevaluatiemodel Veerman  praktijkgestuurd

7 doelgroep  ? Beoogde doelgroep bereikt?  Kinderen: opstandig, dwingend gedrag, moeilijk omgaan met regels, grenzen en frustraties  Beoogde doelgroep wordt bereikt

8 behandelingsintegriteit  STOP 4-7 uitgevoerd zoals bedoeld?  STOP 4-7 wordt deels uitgevoerd zoals bedoeld

9 effectiviteit  Gewenste uitkomsten gehaald?  Hoe effectief?  Aanzienlijk minder gedragsproblemen  Minder opvoedingsbelasting  ¾ nog ernstig probleemgedrag  Aanzienlijk deel blijft kwetsbaar

10 beperkingen  Gevonden effecten niet onmiddellijk toegeschreven aan interventie  Uitkomsten vragenlijsten niet geheel te vertalen naar totale groep deelnemers

11 verbeterpunten  Uitkomsten onderzoek om kwaliteit verbeteren  Participatie leerkrachten moet ↑

12 Einde

13 Referenties foto’s  http://www.google.be/imgres?q=kinderen+met+gedragsproblemen&hl=nl&tbo=d&biw=1024&bih=673& tbm=isch&tbnid=Dwv2zNZghm2oyM:&imgrefurl=http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/2658/K inderen%2Bmet%2Bgedragsproblemen%2Bvaak%2Bthuis&docid=1CQOxTg_FcH2HM&imgurl=http:// www.novatv.nl/data/media/db_images/big/2061_f956c3.jpg&w=384&h=216&ei=seXFUO3zDsux0AHx yYHAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=189&dur=1113&hovh=168&hovw=300&tx=171&ty=85&sig=1 03333250258151727621&page=1&tbnh=135&tbnw=213&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82  http://www.google.be/imgres?q=opstandige+kinderen&hl=nl&tbo=d&biw=1006&bih=656&tbm=isch&tb nid=57hiEpRYCfYZBM:&imgrefurl=http://www.pubersenzo.nl/hier-ben-ik- dan/&docid=xaLuhn5khqDS4M&imgurl=http://www.pubersenzo.nl/wp- content/uploads/2011/04/peuter_boos_365x243.jpg&w=365&h=243&ei=KefFUIOGO8SL0QHmwoHQ BQ&zoom=1&iact=rc&dur=207&sig=103333250258151727621&page=1&tbnh=129&tbnw=194&start= 0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=172&ty=44  http://www.google.be/imgres?q=leerkracht&hl=nl&tbo=d&biw=1006&bih=656&tbm=isch&tbnid=ZdGN _oKZbk8F- M:&imgrefurl=http://www.vbsolsene.be/webpagina/omgevingsboek/beroep%2520leerkracht.htm&doci d=5V6ljf5OPs6BUM&imgurl=http://www.vbsolsene.be/images/omgevingsboek/levensonderhoud/bero epen/leerkracht.gif&w=279&h=212&ei=p- fFUIbzJ6vG0AHAoIGIDQ&zoom=1&iact=rc&dur=244&sig=103333250258151727621&page=1&tbnh= 140&tbnw=185&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:149&tx=112&ty=40  http://www.google.be/imgres?q=kinderen+gedragsproblemen&hl=nl&tbo=d&biw=1006&bih=656&tbm= isch&tbnid=CFWPQQhme4v1- M:&imgrefurl=http://www.pravoo.com/index.php%3Fid%3Dgedragsproblemen&docid=hCCrwGHx0E WfVM&imgurl=http://www.pravoo.com/images/gedragsproblemen-1.jpg&w=174&h=124&ei=D- jFUKbmEfCO0QG7moHgAg&zoom=1&iact=rc&dur=204&sig=103333250258151727621&page=2&tbn h=99&tbnw=139&start=18&ndsp=27&ved=1t:429,r:21,s:0,i:147&tx=99&ty=72


Download ppt "Door Inge Bastiaanssen, Jan Willem Veerman en Wim De Mey."

Verwante presentaties


Ads door Google