De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Waarom Multimove in Damme ? 3 Nog geen activiteiten naar die doelgroep. Extra sportief aanbod na de schooluren. Meer kleuters aan het bewegen krijgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Waarom Multimove in Damme ? 3 Nog geen activiteiten naar die doelgroep. Extra sportief aanbod na de schooluren. Meer kleuters aan het bewegen krijgen."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Waarom Multimove in Damme ?

3 3 Nog geen activiteiten naar die doelgroep. Extra sportief aanbod na de schooluren. Meer kleuters aan het bewegen krijgen. Kleuters kennis laten maken met een gevarieerd aanbod van bewegingen. Geen verbintenis tot een vereniging. Waarom Multimove in Damme

4 4 Doelstellingen

5 5 Samenwerking opstarten tussen verschillende diensten directies van de verschillende scholen buitenschoolse kinderopvang sociaal huis (OCMW) sportverenigingen rusthuis Extra invulling voor jonge kinderen Doelstelling

6 6 Stappenplan | concrete aanpak

7 7 Mailing naar alle scholen, sportverenigingen, buitenschoolse kinderopvang met voorstel en uitleg project. Uiteenzetting MV op algemene vergadering Sportraad. MV uiteenzetten aan de directies. MV uiteenzetten aan de verantwoordelijke BKO. 1. Informeren

8 8 Polsen bij de directies en BKO wat de mogelijkheden zijn binnen hun werking (na de schooluren, over de middag, …) Ideeën samenleggen en bekijken wat haalbaar is. De directie polst bij leerkrachten en ouderraden naar interesse om in te stappen. Beslissing vragen voor verdere uitwerking aan CBS. 2. Aftasten van de mogelijkheden

9 9 Toelichting geven aan alle personeelsleden BKO en mogelijkheid creëren om vragen te stellen. Overlegmoment plannen met de begeleiders BKO die interesse tonen om de lessen MV te geven. 3. Informeren en sensibiliseren van begeleiders BKO

10 10 Multimove al opnemen in de nieuwsbrieven van de scholen | polsen naar reactie ouders. Ouders worden via de Buitenschoolse Kinderopvang gepolst. Affiches MV ophangen in de scholen en Buitenschoolse Kinderopvang. 4. Informeren van de ouders

11 11 Tijdstip & locatie Multimove aanbod

12 12 3 verschillende locaties op verschillende momenten. Lessen starten altijd op het moment dat de opvang start. Geplaatst op de dag dat er meest kinderen in de opvang zitten. Ouders hebben de keuze als hun zoon/dochter naar de opvang gaat of naar de les MV. Tijdstip en locatie : Algemeen

13 13 Lessen in de ontspanningsruimte van de school (geen sportzaal in de buurt). Enkel lessen voor kleuters (wegens kleine ruimte). Op donderdagavond is er studie voor de lagere schoolkinderen. Dus MV op donderdag. Extra opvangmogelijkheden voor de kleuters. Tijdstip en locatie : school A

14 14 School heeft afdelingen ver uit elkaar liggen. Door spreiding ver van de sporthal. Kinderen voor de opvang en lessen MV worden met bus afgehaald (op verschillende afdelingen) en afgezet aan de opvang of sporthal. Dit is enkel zo op woensdag, dus les op woensdag. Nadien te voet naar de opvang (is niet zo ver). Tijdstip en locatie : school B

15 15 Scholen liggen naast de sportzaal. Gelijktijdige lessen voor die scholen. School is op vrijdag vroeger gedaan, waardoor meer kinderen naar de opvang moeten. Dus, vrijdag les MV. Kinderen worden opgehaald op de 2 speelplaatsen door de lesgevers MV. Tijdstip en locatie : school C & D

16 16 Geen sportzaal ter beschikking. MV tijdens de lesuren. Samenwerking met rusthuis. Maandelijks 1 uurtje beweging met kleuters en bewoners van het rusthuis. Kleuterleidster en ergotherapeut rusthuis geven de les. Tijdstip en locatie : afdeling school D

17 17 Lesgevers

18 18 1 gediplomeerde lesgeefster via de sportdienst, aangesteld via VLABUS. Voor iedere locatie dezelfde lesgeefster. Vaste lesgever/lesgeefsters per locatie via de Buitenschoolse Kinderopvang. Alle lesgevers hebben de opleiding Multimovebegeleider gevolgd. Lesgevers : Wie zijn ze?

19 19 Lesgeefster via de sportdienst Is didactisch en sporttechnisch sterk Lesgever/lesgeefster via de Buitenschoolse Kinderopvang Kennen de kinderen beter Weten beter hoe om te gaan met bepaalde kinderen Zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen Positieve uitwisseling van kennis. Lesgevers : Waarom de keuze voor samenwerking?

20 20 Financieel & inschrijvingen

21 21 Deelnamegeld lessen MV zijn gelijk gesteld aan 1 uur opvang bij BKO = 2 euro/les. Kinderen die anders naar de opvang gaan, schrijven in via BKO = inschrijvingsgeld voor BKO Andere kinderen schrijven in via sportdienst = inschrijvingsgeld voor stad Damme Verzekering Fiscaal attest Financiële afspraken en inschrijvingen

22 22 Valkuilen

23 23 Lesgevers/begeleiders –Geen evidentie –Je kan niemand verplichten –Lesgever moet er zich goed bij voelen –Lesgevers vooraf op hun gemak stellen Ouders –Ouders worden niet toegelaten in de zaal Valkuilen

24 24 Succesfactoren

25 25 Begeleiders van BKO zijn gekende gezichten bij de kinderen = jonge kinderen voelen zich veiliger Begeleiders van BKO kennen de kinderen = ze weten hoe ze bepaalde kinderen moeten benaderen. Opleiding Multimovebegeleider stelt de begeleiders in staat de bewegingslessen te geven. Altijd meerdere lesgevers per les. Bij ziekte van lesgever niet onmiddellijk vervanging nodig. Succesfactoren

26 26 De lesgevers hebben een lesgeversmap ontvangen. Duidelijke afspraken maken voor de start van de lessen. Een goede communicatie leidt tot een vlotte samenwerking tussen alle partners. Goede samenwerking met de scholen. Inschrijving volledig schooljaar = gratis t-shirt = werkt stimulerend. Prijs opvang = prijs MV Succesfactoren

27 27 Nog vragen


Download ppt "1. 2 Waarom Multimove in Damme ? 3 Nog geen activiteiten naar die doelgroep. Extra sportief aanbod na de schooluren. Meer kleuters aan het bewegen krijgen."

Verwante presentaties


Ads door Google