De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)
Module 1: Theoretische achtergrond Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende pagina

2 Doelstellingen module 1
Na het volgen van deze module kent u: het belang van een persoonlijke loginnaam en bijhorend wachtwoord de opbouw van een juist wachtwoord de gebruikte terminologie binnen het elektronisch patiëntendossier (EPD) de verschillende iconen om in het EPD in te loggen het belang van uitloggen

3 Belang persoonlijke login
Geef logingegevens nooit door! Na het volgen van de verschillende modules, kan u op de verpleegdienst werken met het elektronisch patiëntendossier gedurende de stageperiode. Vraag uw logingegevens aan de hoofdverpleegkundige. Bij de gegevens zitten begeleidende brieven om het aangeboden wachtwoord te wijzigen. Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor de acties die onder de gebruikersnaam in om het even welke applicatie worden uitgevoerd.

4 Elektronisch patiëntendossier: KWS
KWS staat voor Klinisch Werkstation en is een elektronisch patiëntendossier opgemaakt door UZ Leuven. KWS wordt aangewend door artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Elke discipline heeft een eigen luik binnen het EPD en door deze opstapeling van gegevens, bekomt men een integraal dossier voor elke patiënt. Let op het vertrouwelijk karakter van de gegevens! Open enkel dossiers van patiënten waarmee u een therapeutische relatie aangaat.

5 KWS: terminologie Met de term ‘supervisor’ wordt behandelend geneesheer bedoeld. Met de term ‘eenheid’ wordt de fysieke plaats in het ziekenhuis bedoeld. Voor az groeninge beginnen alle eenheidscijfers met 30… vb Met de term ‘afdeling’ wordt de medische discipline bedoeld, zoals bijvoorbeeld geriatrie. Binnen KWS beginnen alle disciplines van az groeninge met een K (van Kortrijk) en wordt de benaming van de discipline afgekort tot de eerste 3 letters. In dit voorbeeld zou ‘KGER’ de afdeling zijn die KWS vraagt.

6 KWS: icoon om in te loggen
Klik op een icoon voor uitleg Via dit icoon krijgt u toegang tot de Enkel-lezen versie. U kan het elektronisch patiëntendossier bekijken, maar niet aanvullen of wijzigen. Let wel: dossiers zullen niet altijd up-to-date zijn; kopie van productie gebeurt 4x/dag Via dit icoon krijgt u toegang tot de productieversie op een laptop. Via dit icoon krijgt u toegang tot de productieversie op een vaste pc.

7 az groeninge loginnaam
KWS: inloggen Fout: Probeer opnieuw! Klik op OK om verder te gaan Dubbelklik op het icoon om verder te gaan Vul uw KWS-loginnaam in het bovenste vak in Klik op OK om verder te gaan vdlva0 Vul uw wachtwoord in het onderste vak in Let op! Uw KWS loginnaam az groeninge loginnaam

8 KWS: wachtwoord wijzigen
Bij de eerste maal inloggen zal u gevraagd worden om het paswoord meteen te wijzigen. Fout: Probeer opnieuw! Klik op de onderste link om verder te gaan Klik op de onderste link!

9 KWS: wachtwoord wijzigen
Vul uw loginnaam in En uw verkregen wachtwoord Kies een nieuw wachtwoord dat voldoet aan de voorwaarden Op de volgende pagina ziet u waaraan uw wachtwoord moet voldoen

10 KWS: wachtwoord wijzigen voorwaarden
Het paswoord moet minstens 8 tekens lang zijn. Er moeten karakters gebruikt worden uit 3 applicaties van de 4 volgende reeksen (gebruik alleen karakters uit deze 4 reeksen): Kleine letters abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Grote letters ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nummers Andere tekens ! " # $ % & ' ( ) * + ´ - . / : ; < = > [ \ ] ^ _ `{ | } ~ Vier opeenvolgende karakters mogen niet hetzelfde zijn. Het paswoord in KWS wordt bovendien gecontroleerd aan de hand van een woordenboek: Bestaande woorden van 4 tot 8 tekens mogen niet in het paswoord zitten. Er worden Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse woordenboeken gebruikt. Woorden mogen worden gebruikt waarvan de klinkers vervangen worden door cijfers vb. waterval -> w8t3rv8l.

11 KWS: opstart KWS is de gegevens aan het ophalen van de server; dit kan even duren Wekelijks wordt een nieuwe versie KWS ingeladen. Bij opstart van KWS (klikken op icoon), kunnen hierdoor nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen.

12 KWS: startscherm Uw loginnaam is hier zichtbaar …
Dit is het startscherm van KWS … en ook hier kan u zien wie ingelogd is.

13 Dit is belangrijk in kader van patient-privacy!
Computer: uitloggen Wanneer u de computer verlaat, logt u uit door: ofwel uw badge op de kaartlezer te leggen ofwel toets F11 in te drukken Dit is belangrijk in kader van patient-privacy! Let er op dat computers 1x per 24u afgesloten worden. Kies in het startmenu van de pc voor ‘opnieuw opstarten’.

14 Inhoudstabel Module 1: Theoretische achtergrond
Klik in het vak om de sectie opnieuw te bekijken - Doelstellingen module 1 - Belang persoonlijke login - KWS: terminologie - KWS: inloggen - KWS: wachtwoord wijzigen - KWS: opstarten - Computer: uitloggen Klik hier om de module af te sluiten


Download ppt "Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)"

Verwante presentaties


Ads door Google