De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elk kind, elke ouder telt Visieontwikkeling in basisschool De Tovertuin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elk kind, elke ouder telt Visieontwikkeling in basisschool De Tovertuin."— Transcript van de presentatie:

1 Elk kind, elke ouder telt Visieontwikkeling in basisschool De Tovertuin

2 SABRINA SAEY PETRA DE SAEGHER

3 De Tovertuin - Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs - Gelegen in de kansarme stationsbuurt van Sint-Niklaas - SES-percentage al jaren rond de 90%, laatste 2 jaren dalend - Grote aanwezigheid van anderstalige ouders, Roma-ouders, kansarme ouders - Project met Samenlevingsopbouw sinds 2006-2007 - Brugfiguur sinds 2010-2011 - Jong team - 6 Personeelsleden zijn ouder op school (13 leerlingen)

4 ONS VERHAAL 1. Opvattingen: van oerknal tot samenleven 2. Strategieën: van aapje tot partnermens 3. Visie: van ijstijd tot klimaatopwarming

5 1 Evolutie in onze opvattingen VAN OERKNAL TOT SAMEN LEVEN In den beginne waren er… impliciete opvattingen over ouders en ouderbetrokkenheid

6 MAAR WEL DEZE OPVATTINGEN “met anderstalige ouders kunnen we niet communiceren” “we houden de deuren van onze klas en school liever dicht” “ouders maken het ons vaak lastiger” “onze ouders weten te weinig over school’ “het is best dat ouders aan de zijlijn staan en ons laten doen” “eigenlijk weten we niet veel over de ouders en hun cultuur” “ we hebben enkel formeel contact met ouders nodig”

7 WE ZIJN GEËVOLUEERD Lastige ouders Gesloten deuren Onwetende ouders Geen contact met anderstaligen Ouders als partners Alle deuren kunnen open Geïnformeerde ouders Creatief met communicatie

8 Ouders aan de zijlijn Kennis enkel van ‘eigen cultuur’ Enkel formele contacten Onwetende school WE ZIJN GEËVOLUEERD Ouders doen mee Ouders betrokken bij het leren Interculturele kennis en respect Formele en informele contacten Ouders informeren school

9 2 Ontwikkeling van strategieën VAN AAPJE TOT PARTNERMENS Voorbeelden van strategieën die de evolutie van aapje tot partnermens richting hebben gegeven

10 KENNISDIMENSIE OUDERS WAT WETEN OUDERS OVER SCHOOL? inschrijving – rapport – oudercontact – activiteiten 1 pagina Cijferrapport Luistercontact Schoolfeest 4 pagina’s + Cijferrapport Observatie van 3 extra activiteiten Infobrochure picto, probeer WISA Tipwijzer, + vb Activiteiten met Infobrochure met visie Richtlijnen KVS, (refter) Klas in de kijker, extra met Schoolinfo, klasinfo, kindinfo Rapportbeleid Leerfiche Leuk en leerrijk Ouderinfo, info voor het kind Breed evalueren Kindercontact Genieten van school ‘nul’visie‘top’visie

11 KENNISDIMENSIE TEAM WAT WEET HET TEAM OVER OUDERS? Concrete ouders – doelgroepen - metaniveau Kennis over ‘goede ouders’ Vooroordelen - Kansarmoede Beeldvorming, moeilijk gesprek Ouderbetrokkenhei d in kaart Roma Ouderbetrokke nheid in kaart, oudercontact Kennis over ouders, oudermuur intercultureel Roos van Leary, 7 dimensies Kennis over ouders via informeel contact, onderling Hulpbronnen Pygmalion, stoelen L. Celie, oudercontact Kennis over de ‘afwezige ouders’ Kennis over beeldvorming bij ouders Open communicatiebeleid ‘nul’visie‘top’visie

12 3 Ontwikkeling van visie KLIMAATOPWARMING Werken aan een klimaat dat zorgt voor visie- en competentie ontwikkeling.

13 MENTALE IJSTIJD: WERKEN ZONDER EXPLICIETE VISIE - Vergaderen - Spreken en luisteren - Doel is organiseren van verandering en activiteiten - Perspectief is dat van de school, de leerkracht

14 Visie perspectief innemen Denkhoeden, werken met SMART- doelen, actieplan binnen de dimensies Leerkrachtouders met specifieke vergaderinbreng, rollenspel, ouders bevragen Werkvergaderingen, inleefmomenten, denkgroepen Structureel inbouwen van evaluatie door team en ouders Placemat, brainstorm, rollenspel, denkhoeden, post-it, observatiewijzers, inleefoefening, stellingenspel WERKEN IN EEN WARM KLIMAAT


Download ppt "Elk kind, elke ouder telt Visieontwikkeling in basisschool De Tovertuin."

Verwante presentaties


Ads door Google