De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elk kind, elke ouder telt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elk kind, elke ouder telt"— Transcript van de presentatie:

1 Elk kind, elke ouder telt
Visieontwikkeling in basisschool De Tovertuin

2 SABRINA SAEY PETRA DE SAEGHER

3 De Tovertuin Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs
Gelegen in de kansarme stationsbuurt van Sint-Niklaas SES-percentage al jaren rond de 90%, laatste 2 jaren dalend Grote aanwezigheid van anderstalige ouders, Roma-ouders, kansarme ouders Project met Samenlevingsopbouw sinds Brugfiguur sinds Jong team 6 Personeelsleden zijn ouder op school (13 leerlingen)

4 ONS VERHAAL 1. Opvattingen: van oerknal tot samenleven
2. Strategieën: van aapje tot partnermens 3. Visie: van ijstijd tot klimaatopwarming

5 1 Evolutie in onze opvattingen
VAN OERKNAL TOT SAMEN LEVEN In den beginne waren er… impliciete opvattingen over ouders en ouderbetrokkenheid

6 MAAR WEL DEZE OPVATTINGEN
“ouders maken het ons vaak lastiger” “ we hebben enkel formeel contact met ouders nodig” “met anderstalige ouders kunnen we niet communiceren” “we houden de deuren van onze klas en school liever dicht” “het is best dat ouders aan de zijlijn staan en ons laten doen” “eigenlijk weten we niet veel over de ouders en hun cultuur” “onze ouders weten te weinig over school’

7 WE ZIJN GEËVOLUEERD Lastige ouders Ouders als partners Gesloten deuren
Onwetende ouders Geen contact met anderstaligen Ouders als partners Alle deuren kunnen open Geïnformeerde ouders Creatief met communicatie

8 WE ZIJN GEËVOLUEERD Ouders aan de zijlijn
Kennis enkel van ‘eigen cultuur’ Enkel formele contacten Onwetende school Ouders doen mee Ouders betrokken bij het leren Interculturele kennis en respect Formele en informele contacten Ouders informeren school

9 2 Ontwikkeling van strategieën
VAN AAPJE TOT PARTNERMENS Voorbeelden van strategieën die de evolutie van aapje tot partnermens richting hebben gegeven

10 WAT WETEN OUDERS OVER SCHOOL?
KENNISDIMENSIE OUDERS WAT WETEN OUDERS OVER SCHOOL? inschrijving – rapport – oudercontact – activiteiten ‘nul’visie ‘top’visie 1 pagina Cijferrapport Luistercontact Schoolfeest 4 pagina’s + Cijferrapport Observatie van 3 extra activiteiten Infobrochure picto, probeer WISA Tipwijzer, + vb Activiteiten met Infobrochure met visie Richtlijnen KVS, (refter) Klas in de kijker, extra met Schoolinfo, klasinfo, kindinfo Rapportbeleid Leerfiche Leuk en leerrijk Ouderinfo, info voor het kind Breed evalueren Kindercontact Genieten van school

11 WAT WEET HET TEAM OVER OUDERS?
KENNISDIMENSIE TEAM WAT WEET HET TEAM OVER OUDERS? Concrete ouders – doelgroepen - metaniveau ‘nul’visie ‘top’visie Kennis over ‘goede ouders’ Vooroordelen - - Kansarmoede Beeldvorming, moeilijk gesprek Ouderbetrokkenheid in kaart Roma Ouderbetrokkenheid in kaart, oudercontact Kennis over ouders, oudermuur intercultureel Roos van Leary, 7 dimensies Kennis over ouders via informeel contact, onderling Hulpbronnen Pygmalion, stoelen L. Celie, oudercontact Kennis over de ‘afwezige ouders’ Kennis over beeldvorming bij ouders Open communicatiebeleid

12 3 Ontwikkeling van visie
KLIMAATOPWARMING Werken aan een klimaat dat zorgt voor visie- en competentie ontwikkeling.

13 MENTALE IJSTIJD: WERKEN ZONDER EXPLICIETE VISIE
Vergaderen Spreken en luisteren Doel is organiseren van verandering en activiteiten Perspectief is dat van de school, de leerkracht

14 WERKEN IN EEN WARM KLIMAAT
Leerkrachtouders met specifieke vergaderinbreng, rollenspel, ouders bevragen Werkvergaderingen, inleefmomenten, denkgroepen Visie perspectief innemen Denkhoeden, werken met SMART-doelen, actieplan binnen de dimensies Placemat, brainstorm, rollenspel, denkhoeden, post-it, observatiewijzers, inleefoefening, stellingenspel Structureel inbouwen van evaluatie door team en ouders


Download ppt "Elk kind, elke ouder telt"

Verwante presentaties


Ads door Google