De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OR-VERKIEZINGEN: TWEETRAPSRAKET 1.Kandidaatstellingsfase (o.b.v. art. 9 lid 2 WOR) 2.Het in stemming brengen van de kandidaten (o.b.v. art. 9 lid 1) 14-4-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OR-VERKIEZINGEN: TWEETRAPSRAKET 1.Kandidaatstellingsfase (o.b.v. art. 9 lid 2 WOR) 2.Het in stemming brengen van de kandidaten (o.b.v. art. 9 lid 1) 14-4-2015."— Transcript van de presentatie:

1 OR-VERKIEZINGEN: TWEETRAPSRAKET 1.Kandidaatstellingsfase (o.b.v. art. 9 lid 2 WOR) 2.Het in stemming brengen van de kandidaten (o.b.v. art. 9 lid 1) 14-4-2015 1

2 STAP 1: KANDIDAATSTELLINGSFASE Indieners: 1.Georganiseerde werknemers  vakbondslijsten 2.Ongeorganiseerde werknemer(s) of lid van bond die geen lijst heeft ingediend  vrije lijsten 14-4-2015 2

3 AANTONEN DRAAGVLAK VOOR DE LIJST 1.Vakbondslijst: via ledenvergadering voor vaststelling lijst en volgorde 2.Vrije lijst: geen draagvlak via handtekeningen meer nodig sinds WOR- wijziging 2013: Een kiesgerechtigde die geen lid is van een bond, of van een bond die geen kandidatenlijst heeft ingediend, kan indiener zijn van de lijst waar hij zelf op staat als kandidaat. Een vakbondslid wiens bond een lijst heeft ingediend mag niet zichzelf indienen als kandidaat maar moet zich door een andere kiesgerechtigde laten indienen. 14-4-2015 3

4 STAP 2: IN STEMMING BRENGEN VAN DE KANDIDATEN Kan op twee manieren (twee kiesstelsels): 1.Via het personenstelsel 2.Via het lijstenstelsel 14-4-2015 4

5 PERSONENSTELSEL Voorwaarde: organisatie klein genoeg om elkaar te kunnen kennen (anders moet kiezer blind stemmen, dat is nooit bedoeling van kiezen van vertegenwoordigers) Kenmerk: kiezer kruist zoveel kandidaten aan als er zetels zijn; hij stemt dus als het ware de or van zijn voorkeur bij elkaar Stembiljet: alle verkiesbare personen op een rij, op alfabetische volgorde 14-4-2015 5

6 VERVOLG PERSONENSTELSEL Uitslagbepaling: kandidaat met meeste stemmen krijgt als eerste een zetel en zo verder op volgorde van aantal behaalde stemmen 14-4-2015 6

7 LIJSTENSTELSEL Voor grote(re) organisaties, waar werknemers elkaar niet persoonlijk kunnen kennen Kenmerk: als bij Tweede Kamer-verkiezingen: kiezer kiest een lijst (op basis van een program) en daarbinnen een kandidaat van zijn voorkeur Stembiljet: alle lijsten exact zoals ze zijn ingediend 14-4-2015 7

8 VERVOLG LIJSTENSTELSEL Uitslagbepaling: meerdere stappen 1.Bepalen kiesdeler 2.Zetels aan lijsten toekennen 3.Restzetel(s) aan lijst(en) met meeste overschotstemmen 4.Binnen lijst: zetels aan kandidaten toedelen (op lijstvolgorde, maar kiesdeler gehaald gaat voor) 5.Lijst meer zetels dan kandidaten? Zetel gaat naar lijst met meeste overschotstemmen 14-4-2015 8

9 VERVOLG LIJSTENSTELSEL Fenomeen lijstverbinding Twee lijsten kunnen zich met elkaar verbinden om samen meer kans te maken op een restzetel. De mogelijkheid van een lijstverbinding moet in het reglement staan De lijstverbinding moet bij het indienen van de te verbinden lijsten schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de verkiezingscommissie Het stembiljet vermeldt de lijstverbinding bij de betreffende lijsten Bij de uitslag worden de overschotstemmen van de verbonden lijsten bij elkaar opgeteld. Een aldus verkregen restzetel komt toe aan de lijst met de meeste overschotstemmen. 14-4-2015 9

10 VERKIEZING VIA KIESGROEPEN Doel: evenredige vertegenwoordiging afdwingen. Or verdeelt zijn zetels over groepen personeel of onderdelen van de organisatie (art. 9 lid 3 WOR). Reglement legt aantal zetels van/voor de kiesgroep vast. Kiesgroep is een entiteit waarbinnen de verkiezing plaatsvindt Dus alle stappen van de verkiezing gaan per kiesgroep: kieslijsten, kandidatenlijsten, in stemming brengen, uitslagbepaling, vervulling tussentijdse vacature) 14-4-2015 10

11 TUSSENTIJDSE VACATURES Terugkijken naar de uitslag laatstgehouden verkiezing. De kandidaat die toen een zetel gekregen zou hebben als er een zetel meer te verdelen was geweest, komt in aanmer-king voor de tussentijds vrijgekomen zetel. De vacature moet binnen een maand op deze wijze vervuld zijn. Als alle kandidaten van de laatstgehouden verkiezing ‘op’ zijn, dan moeten tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd. 14-4-2015 11

12 VERVOLG TUSSENTIJDSE VACATURES Tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd als reguliere verkiezingen, dus conform de verkiezingsartikelen van het reglement 14-4-2015 12


Download ppt "OR-VERKIEZINGEN: TWEETRAPSRAKET 1.Kandidaatstellingsfase (o.b.v. art. 9 lid 2 WOR) 2.Het in stemming brengen van de kandidaten (o.b.v. art. 9 lid 1) 14-4-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google