De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Belastingaangifte 2014 16-02-2015 WELKOM De Belastingaangifte 2014 16-02-2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Belastingaangifte 2014 16-02-2015 WELKOM De Belastingaangifte 2014 16-02-2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 De Belastingaangifte 2014 16-02-2015
WELKOM De Belastingaangifte 1

2 De Belastingaangifte 2014 16-02-2015
Programma Algemeen Specifieke Zorgkosten Toeslagen 2014 Wmo Vragen De Belastingaangifte 2

3 Specifieke Zorgkosten
Voor wie geldt de Aftrek? Bestaat uw huishouden uit meerdere personen, dan mag u de zorgkosten van de volgende huisgenoten bij uw kosten optellen: Uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen jonger dan 27 jaar; Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met wie u in gezinsverband woont; Ouders, broers of zussen die afhankelijk zijn van uw zorg. Iemand is ernstig gehandicapt als hij een indicatie heeft voor opname in een AWBZ-instelling (verzorgings- of verpleeghuis); Iemand is afhankelijk van uw zorg als hij normaal gesproken beroepsmatige hulp nodig heeft of verzorging in een verzorgings- of verpleeghuis. De Belastingaangifte 3 3

4 Worden al uw zorgkosten vergoed?
U kunt alleen zorgkosten meetellen als uw zorgverzekeraar deze niet vergoedt. Ontvangt u een gedeeltelijke vergoeding, dan telt u alleen het niet-vergoede deel mee. Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet, voor 2014 maximaal € 360,00, is NIET aftrekbaar. De wettelijke eigen bijdrage CAK is NIET aftrekbaar. De Belastingaangifte 4

5 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Genees- en heelkundige hulp: De huisarts, de tandarts, de fysiotherapeut of een specialist; Verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling; Paramedische behandelingen door of onder begeleiding van een arts (bijv. acupunctuur, revalidatie, logopedie of homeopathie; De Belastingaangifte 5

6 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Reiskosten ziekenbezoek (1): U en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden; U heeft de zieke in 2014 regelmatig bezocht; De zieke is langer dan een maand verpleegd; De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd, is meer dan 10 kilometer. De Belastingaangifte 6

7 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Reiskosten ziekenbezoek (2): U mag de uitgaven meetellen voor: Reizen per auto: € 0,19 per gereden kilometer (v.v.); Reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere manier: de werkelijke kosten. Wordt de zieke meerdere keren per jaar verpleegd, dan mag u de reiskosten alleen meetellen als de ziekte in totaal langer dan 1 maand is verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte en de tijd tussen de verpleegperioden mag niet langer dan 4 weken zijn. De Belastingaangifte 7 7

8 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Voorgeschreven medicijnen: Alleen de kosten van de medicijnen die een arts heeft voorgeschreven, zijn aftrekbaar; Dit moeten medicijnen zijn die Nederlandse artsen als medicijnen beschouwen; Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn. Medicijnen die u zonder recept hebt gekocht komen NIET voor aftrek in aanmerking. De Belastingaangifte 8

9 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Hulpmiddelen: Steunzolen; Gehoorapparaten (incl. batterijen) alleen onder speciale voorwaarden; Kunstgebit en andere lichaamsprothesen; Blindengeleidehond of aanpassingen aan een computer; Rolstoel, scootmobiel: alleen de afschrijving en aangeschaft vóór ; Onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen. De uitgaven ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn NIET aftrekbaar (brillen, contactlenzen, -vloeistof e.d.) De Belastingaangifte 9 9

10 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Aanpassing aan een woning: De aanpassingen aan de woning zijn vanaf NIET meer aftrekbaar!!!!! De Belastingaangifte 10

11 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Andere aanpassingen: Andere aanpassingen kunt u onder bepaalde voorwaarden ook aftrekken; Het gaat om zaken die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt én die speciaal voor de ziekte of handicap zijn aangebracht; Bijvoorbeeld aanpassingen aan een auto. De Belastingaangifte 11

12 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Vervoer: Uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis; Uitgaven voor ambulancevervoer; Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit; Eigen bijdrage ziekenvervoer; Men mag de werkelijke kosten aftrekken (bijv. ANWB-lijst), de belastingdienst gaat over het algemeen akkoord met een bedrag van € 0,35/kilometer. Zie lijst De Belastingaangifte 12 12

13 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Dieetkosten (1): Alleen een dieet op dokters- of diëtistevoorschrift; Een vast bedrag , afhankelijk per soort dieet (zie dieetlijst); Dieetkosten zijn per persoon aftrekbaar; De belastingdienst kan om een dieetbevestiging van de arts of diëtiste vragen; Aftrekbare dieetkosten zijn tijdsevenredig te bepalen. De Belastingaangifte 13

14 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Dieetkosten (2): Volgt u in een jaar 2 of meer diëten uit de tabel, dan zijn de volgende situaties mogelijk: 2 of meer diëten voor hetzelfde ziektebeeld  maar 1 keer het vaste bedrag aftrekbaar, kies het hoogste bedrag; Diëten voor verschillende ziektebeelden/aandoeningen  per ziektebeeld het vaste bedrag van de gevolgde diëten aftrekken; Diëten voor verschillende ziektebeelden/aandoeningen, maar het gaat om hetzelfde dieet maar 1 keer het vaste bedrag aftrekbaar. De Belastingaangifte 14

15 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Extra gezinshulp: Onder voorwaarden zijn uitgaven voor extra gezinshulp aftrekbaar: U heeft een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit; U heeft hiervan de rekeningen of kwitanties met : Datum, bedrag, naam adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie de kosten betaalt. U telt alleen het deel van de uitgaven mee dat uitkomt boven een bepaald drempelbedrag (te bereken via een tabel). De Belastingaangifte 15

16 Extra kleding en beddengoed:
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Extra kleding en beddengoed: Uitgaven voor kleding en beddengoed, en het wassen daarvan, zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar: De uitgaven zijn een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit, de leeftijd is dus niet van invloed!!; De zieke of invalide woont bij u; De ziekte of handicap duurt minimaal een jaar of gaat waarschijnlijk minimaal een jaar duren; Aftrekbare bedragen zijn per persoon en tijdsevenredig over een jaar te bepalen; Een vast bedrag van € 310,00, tenzij aantoonbaar hogere kosten dan € 620,00. In dat geval is het vaste bedrag € 775,00. De Belastingaangifte 16

17 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Verhoging specifieke zorgkosten (1): Indien het drempelinkomen van u en uw eventuele fiscale partner niet boven de € ,00 komt, geldt er voor enkele aftrekbare specifieke zorgkosten een verhogingspercentage. Was u op : 65 jaar of ouder  dan 113%; Onder 65 jaar  dan 40 %. Drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoongebonden aftrek. De Belastingaangifte 17 17

18 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Verhoging specifieke zorgkosten (2): De verhoging mag worden toegepast op de volgende kosten: Voorgeschreven medicijnen; Hulpmiddelen; Andere aanpassingen; Vervoer; Dieetkosten; Extra kleding en beddengoed. De Belastingaangifte 18

19 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Hoe hoog is het af te trekken bedrag?: Hoeveel u van de Belastingdienst terugkrijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen (en inkomen van uw eventuele fiscale partner) en van de hoogte van de aftrekpost. Het totaal van de uitgaven is alleen aftrekbaar als het bedrag meer is dan de niet-aftrekbare drempel. De Belastingaangifte 19

20 Toeslagen 2014: Regels voor toeslagpartner (1):
Uw echtgenoot of geregistreerde partner is uw toeslagpartner. Staat u niet op hetzelfde adres ingeschreven? Dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de eventuele huurtoeslag. De Belastingaangifte 20

21 Toeslagen 2014: Regels voor toeslagpartner (2):
Hebt u geen echtgenoot of geregistreerde partner? Dan kan iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn. Dit is zo als voor u 1 van de volgende situaties geldt: U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris; U hebt samen een kind; U of uw partner heeft een kind van de ander erkend; U bent partner voor een pensioenregeling; U hebt samen een koopwoning; U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar; U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting; U was in 2013 al elkaars toeslagpartners. De Belastingaangifte 21

22 De Belastingaangifte 2014 16-02-2015
Toeslagen 2014: Zorgtoeslag: Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent 18 jaar of ouder; U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning; U hebt een Nederlandse zorgverzekering; Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog en Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. De Belastingaangifte 22

23 De Belastingaangifte 2014 16-02-2015
Toeslagen 2014: Zorgtoeslag: : Maximaal inkomen 1 persoon € ,00 € ,00 Maximale toeslag 1 persoon € 685, € 942,00 Maximaal inkomen 2 personen € , € ,00 Maximale toeslag 2 personen € 1.655,00 € 1.791,00 Vermogensgrens 1 persoon € , € ,00 Vermogensgrens 2 personen € , € ,00 De Belastingaangifte 23

24 De Belastingaangifte 2014 16-02-2015
Toeslagen 2014: Huurtoeslag: Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden: U bent 18 jaar of ouder; U huurt een zelfstandige woonruimte; U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning; Uw (gezamenlijke) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog. Uw vermogen is niet te hoog. De Belastingaangifte 24

25 Toeslagen 2014: Normaal kunt u alleen huurtoeslag krijgen als u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar, dan kunt u in de volgende situaties toch huurtoeslag krijgen: Uw beide ouders zijn overleden. U bent getrouwd (geweest) of u bent geregistreerde partner (geweest). U hebt een kind. Verder geldt: Uw rekenhuur is minimaal € 226,98 en maximaal € 389,05 per maand. Uw inkomen is maximaal € per jaar. Uw vermogen is maximaal € De Belastingaangifte 25

26 Toeslagen 2014: Op www.toeslagen.nl
Kunt u verdere voorwaarden bekijken en proefberekeningen maken. Op Kunt u met uw digid inloggen en met bijvoorbeeld één wijziging van uw inkomensgegevens uw toeslagen die u ontvangt wijzigen. De Belastingaangifte 26

27 De Belastingaangifte 2014 16-02-2015
Wmo: De Wmo is op 1 januari 2015 in werking getreden. Gemeenten worden verantwoordelijker voor een passende ondersteuning van (zieke) ouderen en mensen met een beperking. Het is de bedoeling dat deze mensen met meer maatwerk langer zelfstandig thuis kunnen wonen. U meldt zich voor de langdurige zorg bij uw gemeente. Gemeente heeft de wettelijke plicht om na te gaan wat uw situatie is en beziet hoe het beste kunt worden ondersteund (wijkteam, mantelzorg, wijkverpleging). Gemeenten vragen voor de ondersteuning een eigen bijdrage, afhankelijk van leeftijd, inkomen en vermogen. De eigen bijdrage verschilt per gemeente en wordt door het CAK geïnd. De Belastingaangifte 27

28 De Belastingaangifte 2014 16-02-2015
Wmo 2: De gemeente kan een PGB beschikbaar stellen. Het budget van de Wtcg en Cer zijn aan het budget van de gemeente toegevoegd en de gemeente heeft zo in beginsel de mogelijkheid om relatief te hoge zorgkosten te compenseren, maar is daartoe niet verplicht. Er is geen vast bedrag van vergoeding meer. Een bestaande CIZ indicatie die in 2015 doorloopt, vervalt niet automatisch maar zal zo snel mogelijk opnieuw worden bekeken, (bijvoorbeeld via de zgn. “Keukentafelgesprekken”). De Wet AWBZ verandert door de decentralisatie van de zorg sterk en verandert in de naam Wet Langdurige Zorg. De verpleging en verzorging aan huis, wijkverpleging, wordt vergoed uit de ZVW, tot en met 2014 was dit nog via de ASWZ. De Belastingaangifte 28

29 De Belastingaangifte 2014 16-02-2015
VRAGEN???? De Belastingaangifte 29

30 De Belastingaangifte 2014 16-02-2015
HARTELIJKE DANK VOOR UW AANDACHT EN SUCCES MET UW AANGIFTE De Belastingaangifte 30


Download ppt "De Belastingaangifte 2014 16-02-2015 WELKOM De Belastingaangifte 2014 16-02-2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google