De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Belastingaangifte 2014 WELKOM 1De Belastingaangifte 2014 16-02-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Belastingaangifte 2014 WELKOM 1De Belastingaangifte 2014 16-02-2015."— Transcript van de presentatie:

1 De Belastingaangifte 2014 WELKOM 1De Belastingaangifte 2014 16-02-2015

2 Programma De Belastingaangifte 2014 16-02-20152 1.Algemeen 2.Specifieke Zorgkosten 3.Toeslagen 2014 4.Wmo 5.Vragen

3 Specifieke Zorgkosten Voor wie geldt de Aftrek? Bestaat uw huishouden uit meerdere personen, dan mag u de zorgkosten van de volgende huisgenoten bij uw kosten optellen: Uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen jonger dan 27 jaar; Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met wie u in gezinsverband woont; Ouders, broers of zussen die afhankelijk zijn van uw zorg. De Belastingaangifte 2014 16-02-20153

4 Worden al uw zorgkosten vergoed? U kunt alleen zorgkosten meetellen als uw zorgverzekeraar deze niet vergoedt. Ontvangt u een gedeeltelijke vergoeding, dan telt u alleen het niet-vergoede deel mee. Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet, voor 2014 maximaal € 360,00, is NIET aftrekbaar. De wettelijke eigen bijdrage CAK is NIET aftrekbaar. De Belastingaangifte 2014 16-02-20154

5 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Genees- en heelkundige hulp: De huisarts, de tandarts, de fysiotherapeut of een specialist; Verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling; Paramedische behandelingen door of onder begeleiding van een arts (bijv. acupunctuur, revalidatie, logopedie of homeopathie; De Belastingaangifte 2014 16-02-20155

6 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Reiskosten ziekenbezoek (1): U en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden; U heeft de zieke in 2014 regelmatig bezocht; De zieke is langer dan een maand verpleegd; De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd, is meer dan 10 kilometer. De Belastingaangifte 2014 16-02-20136

7 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Reiskosten ziekenbezoek (2): U mag de uitgaven meetellen voor: Reizen per auto: € 0,19 per gereden kilometer (v.v.); Reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere manier: de werkelijke kosten. De Belastingaangifte 2014 16-02-20157

8 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Voorgeschreven medicijnen: Alleen de kosten van de medicijnen die een arts heeft voorgeschreven, zijn aftrekbaar; Dit moeten medicijnen zijn die Nederlandse artsen als medicijnen beschouwen; Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn. Medicijnen die u zonder recept hebt gekocht komen NIET voor aftrek in aanmerking. De Belastingaangifte 2014 16-02-20158

9 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Hulpmiddelen: Steunzolen; Gehoorapparaten (incl. batterijen) alleen onder speciale voorwaarden; Kunstgebit en andere lichaamsprothesen; Blindengeleidehond of aanpassingen aan een computer; Rolstoel, scootmobiel: alleen de afschrijving en aangeschaft vóór 01-01-2014; Onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen. De uitgaven ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn NIET aftrekbaar (brillen, contactlenzen, -vloeistof e.d.) De Belastingaangifte 2014 16-02-20159

10 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Aanpassing aan een woning: De aanpassingen aan de woning zijn vanaf 01-01-2014 NIET meer aftrekbaar!!!!! De Belastingaangifte 2014 16-02-201510

11 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Andere aanpassingen: Andere aanpassingen kunt u onder bepaalde voorwaarden ook aftrekken; Het gaat om zaken die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt én die speciaal voor de ziekte of handicap zijn aangebracht; Bijvoorbeeld aanpassingen aan een auto. De Belastingaangifte 2014 16-02-201511

12 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Vervoer: Uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis; Uitgaven voor ambulancevervoer; Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit; Eigen bijdrage ziekenvervoer; Men mag de werkelijke kosten aftrekken (bijv. ANWB-lijst), de belastingdienst gaat over het algemeen akkoord met een bedrag van € 0,35/kilometer. De Belastingaangifte 2014 16-02-201512

13 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Dieetkosten (1): Alleen een dieet op dokters- of diëtistevoorschrift; Een vast bedrag, afhankelijk per soort dieet (zie dieetlijst); Dieetkosten zijn per persoon aftrekbaar; De belastingdienst kan om een dieetbevestiging van de arts of diëtiste vragen; Aftrekbare dieetkosten zijn tijdsevenredig te bepalen. De Belastingaangifte 2014 16-02-201513

14 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Dieetkosten (2): Volgt u in een jaar 2 of meer diëten uit de tabel, dan zijn de volgende situaties mogelijk: 2 of meer diëten voor hetzelfde ziektebeeld  maar 1 keer het vaste bedrag aftrekbaar, kies het hoogste bedrag; Diëten voor verschillende ziektebeelden/aandoeningen  per ziektebeeld het vaste bedrag van de gevolgde diëten aftrekken; Diëten voor verschillende ziektebeelden/aandoeningen, maar het gaat om hetzelfde dieet  maar 1 keer het vaste bedrag aftrekbaar. De Belastingaangifte 2014 16-02-201514

15 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Extra gezinshulp: Onder voorwaarden zijn uitgaven voor extra gezinshulp aftrekbaar: U heeft een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit; U heeft hiervan de rekeningen of kwitanties met :  Datum, bedrag, naam adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie de kosten betaalt. U telt alleen het deel van de uitgaven mee dat uitkomt boven een bepaald drempelbedrag (te bereken via een tabel). De Belastingaangifte 2014 16-02-201515

16 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Extra kleding en beddengoed: Uitgaven voor kleding en beddengoed, en het wassen daarvan, zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar: De uitgaven zijn een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit, de leeftijd is dus niet van invloed!!; De zieke of invalide woont bij u; De ziekte of handicap duurt minimaal een jaar of gaat waarschijnlijk minimaal een jaar duren; Aftrekbare bedragen zijn per persoon en tijdsevenredig over een jaar te bepalen; Een vast bedrag van € 310,00, tenzij aantoonbaar hogere kosten dan € 620,00. In dat geval is het vaste bedrag € 775,00. De Belastingaangifte 2014 16-02-201516

17 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Verhoging specifieke zorgkosten (1): Indien het drempelinkomen van u en uw eventuele fiscale partner niet boven de € 33.555,00 komt, geldt er voor enkele aftrekbare specifieke zorgkosten een verhogingspercentage. Was u op 01-01-2014:  65 jaar of ouder  dan 113%;  Onder 65 jaar  dan 40 %. De Belastingaangifte 2014 16-02-201517

18 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Verhoging specifieke zorgkosten (2): De verhoging mag worden toegepast op de volgende kosten: Voorgeschreven medicijnen; Hulpmiddelen; Andere aanpassingen; Vervoer; Dieetkosten; Extra kleding en beddengoed. De Belastingaangifte 2014 16-02-201518

19 Welke zorgkosten zijn aftrekbaar? Hoe hoog is het af te trekken bedrag?: Hoeveel u van de Belastingdienst terugkrijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen (en inkomen van uw eventuele fiscale partner) en van de hoogte van de aftrekpost. Het totaal van de uitgaven is alleen aftrekbaar als het bedrag meer is dan de niet-aftrekbare drempel. De Belastingaangifte 2014 16-02-201519

20 Toeslagen 2014: Regels voor toeslagpartner (1): Uw echtgenoot of geregistreerde partner is uw toeslagpartner. Staat u niet op hetzelfde adres ingeschreven? Dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de eventuele huurtoeslag. De Belastingaangifte 2014 16-02-201520

21 Toeslagen 2014: Regels voor toeslagpartner (2): Hebt u geen echtgenoot of geregistreerde partner? Dan kan iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn. Dit is zo als voor u 1 van de volgende situaties geldt: 1.U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris; 2.U hebt samen een kind; 3.U of uw partner heeft een kind van de ander erkend; 4.U bent partner voor een pensioenregeling; 5.U hebt samen een koopwoning; 6.U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar; 7.U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting; 8.U was in 2013 al elkaars toeslagpartners. De Belastingaangifte 2014 16-02-201521

22 Toeslagen 2014: Zorgtoeslag: Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 1.U bent 18 jaar of ouder; 2.U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning; 3.U hebt een Nederlandse zorgverzekering; 4.Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog en 5.Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. De Belastingaangifte 2014 16-02-201522

23 Toeslagen 2014: Zorgtoeslag: 2014 2015: Maximaal inkomen 1 persoon € 28.482,00 € 26.316,00 Maximale toeslag 1 persoon € 685,00 € 942,00 Maximaal inkomen 2 personen € 37.145,00 € 32.655,00 Maximale toeslag 2 personen € 1.655,00 € 1.791,00 Vermogensgrens 1 persoon € 101.139,00 € 102.499,00 Vermogensgrens 2 personen € 122.278,00 € 123.638,00 De Belastingaangifte 2014 16-02-201523

24 Toeslagen 2014: Huurtoeslag: Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden: 1.U bent 18 jaar of ouder; 2.U huurt een zelfstandige woonruimte; 3.U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. 4.U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning; 5.Uw (gezamenlijke) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog. 6.Uw vermogen is niet te hoog. De Belastingaangifte 2014 16-02-201524

25 Toeslagen 2014: Normaal kunt u alleen huurtoeslag krijgen als u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar, dan kunt u in de volgende situaties toch huurtoeslag krijgen: Uw beide ouders zijn overleden. U bent getrouwd (geweest) of u bent geregistreerde partner (geweest). U hebt een kind. Verder geldt: Uw rekenhuur is minimaal € 226,98 en maximaal € 389,05 per maand. Uw inkomen is maximaal € 21.600 per jaar. Uw vermogen is maximaal € 21.139. De Belastingaangifte 2014 16-02-201525

26 Toeslagen 2014: Op www.toeslagen.nlwww.toeslagen.nl Kunt u verdere voorwaarden bekijken en proefberekeningen maken. Op www.mijntoeslagen.nlwww.mijntoeslagen.nl Kunt u met uw digid inloggen en met bijvoorbeeld één wijziging van uw inkomensgegevens uw toeslagen die u ontvangt wijzigen. De Belastingaangifte 2014 16-02-201526

27 Wmo: De Wmo is op 1 januari 2015 in werking getreden. Gemeenten worden verantwoordelijker voor een passende ondersteuning van (zieke) ouderen en mensen met een beperking. Het is de bedoeling dat deze mensen met meer maatwerk langer zelfstandig thuis kunnen wonen. U meldt zich voor de langdurige zorg bij uw gemeente. Gemeente heeft de wettelijke plicht om na te gaan wat uw situatie is en beziet hoe het beste kunt worden ondersteund (wijkteam, mantelzorg, wijkverpleging). Gemeenten vragen voor de ondersteuning een eigen bijdrage, afhankelijk van leeftijd, inkomen en vermogen. De eigen bijdrage verschilt per gemeente en wordt door het CAK geïnd. De Belastingaangifte 2014 16-02-201527

28 Wmo 2: De gemeente kan een PGB beschikbaar stellen. Het budget van de Wtcg en Cer zijn aan het budget van de gemeente toegevoegd en de gemeente heeft zo in beginsel de mogelijkheid om relatief te hoge zorgkosten te compenseren, maar is daartoe niet verplicht. Er is geen vast bedrag van vergoeding meer. Een bestaande CIZ indicatie die in 2015 doorloopt, vervalt niet automatisch maar zal zo snel mogelijk opnieuw worden bekeken, (bijvoorbeeld via de zgn. “Keukentafelgesprekken”). De Wet AWBZ verandert door de decentralisatie van de zorg sterk en verandert in de naam Wet Langdurige Zorg. De verpleging en verzorging aan huis, wijkverpleging, wordt vergoed uit de ZVW, tot en met 2014 was dit nog via de ASWZ. De Belastingaangifte 2014 16-02-201528

29 VRAGEN???? De Belastingaangifte 2014 16-02-201529

30 HARTELIJKE DANK VOOR UW AANDACHT EN SUCCES MET UW AANGIFTE De Belastingaangifte 2014 16-02-201530


Download ppt "De Belastingaangifte 2014 WELKOM 1De Belastingaangifte 2014 16-02-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google