De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. K. Harmannij

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best De collecte is bestemd voor Inaktelke een dorp in Roemenie waar we een diaconale relatie mee onderhouden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 9 april B.V. “Ichtus” 2030 Namaakgoden H5 11 april 1930 Lidwina in concert

5 Deze week zijn jarig: 5 april: Roos Barelds 6 april: zr Alie Bos-Praamstra 7 april: Jasper Herfst Sjoerd de Kruijff Marloes van Tuil 8 april: Dick Ellen 9 april: zr Marleen van Harten br Maarten Kamps Wout Ypma 11 april: zr Adriana Parren-Jobse

6 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

7 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

10 Opwekking 174 Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

11 Opwekking 174 Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog, 'k zal Hem prijzen. Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt en ik verhoog zijn naam. Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand. hemel en aard' verheugen zich in zijn naam.

12 Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.
Opwekking 174 Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

13 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

14 Opwekking 764 U zult altijd voor ons strijden; U hebt steeds Uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U draagt de zegekroon, U, mijn Helper en Beschermer, U, mijn Redder en mijn Vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

15 Opwekking 764 Waar Uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor Uw troon. Waar U bent, verstilt de onrust, want U draagt de zegekroon. Vul dit huis nu met Uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

16 Opwekking 764 Refrein: Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon.

17 Opwekking 764 U zult altijd voor ons pleiten; U zocht door tot U ons vond. En geen macht kan U bestrijden, want U draagt de zegekroon. U bent Jezus, de Messias, Die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

18 Opwekking 764 Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!

19 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

20 Zing met de hemelboden Koor Zing met de hemelboden Christus is opgestaan als eerste uit de doden is Hij ons voorgegaan Christus is nieuw geboren vrolijk nu kraait een haan! Het licht, het ochtendgloren is heerlijk opgestaan

21 Zing met de hemelboden Koor Zing om de Zoon van Adam hoogste Samaritaan omdat Hij naar ons toe kwam Zich aan het kruis liet slaan Christus brengt door Zijn lijden vrede en vreugde aan Zijn bloed komt tussenbeide in ons verscheurd bestaan

22 Zing met de hemelboden Koor + gemeente: Zing op de dag van Pasen Christus is opgestaan Dat allen zich verbazen om wat Hij heeft gedaan

23 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

24 Spreuken 10 : 15 Het bezit van een rijkaard is zijn vesting, de armoede van een arme een ruïne

25 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: (koor) Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

26 Opwekking 509 Zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond tot heil van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was Gods pijn toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; toch is het Jezus' bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht.

27 Opwekking 509 O zie de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen; beschaamd hoor ik mijn eigen stem Hem loochenen en smaden. Het was mijn zonde die Hij droeg, totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!'; zijn laatste adem bracht mij hoop, zijn sterven werd mijn levenskracht.

28 Opwekking 509 Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is; ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. Hoe zou ik delen in zijn loon, de zege die Hij heeft behaald? Maar dit weet ik met heel mijn hart: zijn offer heeft mijn schuld betaald.

29 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

30 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan!
Gezang 95, NG52: 3, 4 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan! Wie in ‘t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan: een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

31 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

32 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

33 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

34 Opwekking 580: 1-4 1 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis.

35 Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.
Opwekking 580: 1-4 2 Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. Ik zie nu het bloed Dat Hij gaf voor mij. Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

36 En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U,
Opwekking 580: 1-4 Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

37 de straf van mijn zonden. Hij droeg die straf
Opwekking 580: 1-4 3 Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden. Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, ook al was mijn zonde groot.

38 Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
Opwekking 580: 1-4 4 Want Hij is niet lang in het graf gebleven. De dood kon onmoog'lijk Godsliefde verslaan. Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. Heel de schepping roept zijn naam.

39 En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U,
Opwekking 580: 1-4 Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

40 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

41

42

43

44

45 Psalm 25: 15 Ik houd mijn oog gericht op de Heer.

46 Psalm 16:8 Steeds houd ik de Heer voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

47

48 Hij leeft Maria kwam bij het graf En huilde om haar heer De grote steen was weggerold En Jezus was er niet meer Maar een engel zei plotseling Weet je niet meer Wat Hij gesproken heeft Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft

49 Hij leeft De discipelen waren zo moe Ze treurden om de Heer Waar moesten ze nu nog naar toe Hun meester was er niet meer Maar Maria riep plotseling Hij heeft gedaan Wat Hij gesproken heeft Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft

50 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

51 ze dacht dat het de tuinman was ...
Johannes 20: 15 ze dacht dat het de tuinman was ...

52 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

53 Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! 1/3

54 Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! 2/3

55 Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Heersen met Hem op de troon en zijn stem, spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij alle tranen voorbij. Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! 3/3

56 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

57 ze dacht dat het de tuinman was ...
Johannes 20: 15 ze dacht dat het de tuinman was ...

58 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

59 Gezang 93: 1, 2 1 Christus in het graf geborgen is verrezen in de morgen. Hij passeert de doden wacht, breekt het zegel van de nacht, breekt de regel van de dood. Looft nu God want Hij is groot. 59

60 Gezang 93: 1, 2 2 Christus aan het licht gekomen heeft de zijnen meegenomen. Hij verschijnt met groot gezag, draagt de doden naar de dag, draagt ons Gode tegemoet. Loof nu God want Hij is goed. 60

61 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

62 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

63 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

64 U zij de glorie, opgestane Heer U zij de victorie nu en immer meer.
Gezang 99, NG56: 1, 2, 3 1 U zij de glorie, opgestane Heer U zij de victorie nu en immer meer. Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

65 Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer,
Gezang 99, NG56: 1, 2, 3 2 Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind en zegt telken kere: "Christus overwint". U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

66 Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft,
Gezang 99, NG56: 1, 2, 3 3 Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

67 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

68 Gezang 182C

69 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 174: Opwekking 764: Koor : zing met de hemelboden Opwekking 509: Gezang 95: 3, 4 Johannes 19: : 18 Opwekking 580: Opwekking 354: Gezang 93: Gezang 99: Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke

70

71 Duo Klavervier Chris van de Kuilen en Inge Mulder
Zaterdag 11 april uur Duo Klavervier Chris van de Kuilen en Inge Mulder Programma op

72 Indiaas buffet Proef de originele Noordoost-Indiase keuken, klaargemaakt door gasten uit India. Buffet met curries, dal en kimbap, geserveerd met rijst en salade. Voor de kinderen zijn er ook pannenkoeken. De opbrengst gaat volledig naar ondersteuning van de kerkbouw van de RPCNEI in Rengkai, Noordoost-India. Wanneer: zaterdag 18 april Waar: aanbouw Lidwinakerk Tijd: tot 19.30 Kosten: Volwassenen € 15,00 Kinderen t/m 12 jaar € 7,00 Koffie, thee en limonade gratis, andere dranken tegen betaling. Tijdens de maaltijd zal Joost Sytsma foto’s laten zien van zijn reis naar India voor de Kerken in het Zuiden en hier nog iets over vertellen. Voor meer informatie kijk op de flyer in uw postvak of neem contact op met Erik Schot of Marike Lukkien.

73 Samen werken aan gemeente zijn!
15 april 2015 Op deze gemeente avond in blok 3 gaan we verder met het luisteren en begrijpen van elkaar. Het is belangrijk om vooraf aan deze avond een geloofsgesprek te houden met iemand uit de gemeente. Meer informatie hierover heeft u per mail ontvangen. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om uur!!!


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google