De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe uitdagingen voor de opleiding tot arts Studiedag stageleiders/stagiairs 26 mei 04.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe uitdagingen voor de opleiding tot arts Studiedag stageleiders/stagiairs 26 mei 04."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe uitdagingen voor de opleiding tot arts Studiedag stageleiders/stagiairs 26 mei 04

2 Programma  Verslag workshops “subdisciplines”  Stand van zaken convenant “stagehervorming”  Verschuivingen in de studentenpopulatie  De vrouw in de geneesheer  Prijs Prof. De Groote

3 Stand van zaken convenant  Situering Prof. dr. E. Struyf  Stagemap A. Deketelaere  Stagewerkpromotor Prof. dr. D. Knockaert  Informatiemodule voor stagecoördinatoren Prof. dr. P. De Leyn Prof. dr. P. De Leyn  Webstek en e-Nieuwsbrief H. Groenen

4 Situering 2002-2003  Inzicht stagepraktijk en inventariseren knelpunten (pilootproject Tienen)  Ontwikkelen communicatiekanaal webstek “stage” webstek “stage” e-Nieuwsbrief e-Nieuwsbrief

5 Situering 2003-2004  Ontwikkelen van opleidingsmodules opleidingsmodules concept stagemap concept stagemap concept terugkomdagen concept terugkomdagen concept klinisch examen concept klinisch examen elektronische evaluatie stageplaats elektronische evaluatie stageplaats

6 Situering  Gedragen door tweewekelijkse bijeenkomsten met stagiairs tweewekelijkse bijeenkomsten met stagiairs maandelijkse bijeenkomsten met stageleiders (Tienen/Bonheiden) maandelijkse bijeenkomsten met stageleiders (Tienen/Bonheiden) maandelijkse bijeenkomsten Stagewerkgroep maandelijkse bijeenkomsten Stagewerkgroep jaarlijkse bijeenkomst Stuurgroep jaarlijkse bijeenkomst Stuurgroep

7 Situering  In overleg met verantwoordelijken terugkomdagen verantwoordelijken terugkomdagen verantwoordelijken klinische examens verantwoordelijken klinische examens CREMEC-afgevaardigden CREMEC-afgevaardigden stagecoördinatoren (stageleidersdag) stagecoördinatoren (stageleidersdag)

8 Situering  Uittesten van elektronische evaluatie elektronische evaluatie stagemap (Tienen/Bonheiden) stagemap (Tienen/Bonheiden) opleidingsmodule (Cremec Kempen) opleidingsmodule (Cremec Kempen)

9 Situering 2004-2005  Implementatie van stagemap stagemap nieuw concept terugkomdag en klinisch examen nieuw concept terugkomdag en klinisch examen elektronische evaluatie stageplaats met feedback elektronische evaluatie stageplaats met feedback  Organisatie van informatieronde voor stagecoördinatoren

10 Stagemap  Stagemap = instrument  Functies: Documenteren Documenteren Structureren Structureren Reflecteren Reflecteren Communiceren Communiceren  Doel: 4 competenties van de BASISARTS

11 Basisarts Bezit (bio)medische basiscompetentie Kan medische problemen efficiënt aanpakken (1) Is wetenschappelijk gevormd (2) Kennis (1.1) Vaardigheden (1.2) Attitudes (1.3) Kan reflecteren over zichzelf en het eigen professioneel functioneren (4) Kan functioneren in het maatschappelijk bestel (3) Competentie: verwevenheid van kennis, vaardigheden en attitudes

12 Stagemap Faculteit Faculteit Stageplaats stagemap student

13 Opbouw van de map: per discipline!  1. Logboek: weekschema: per rotatie!  2. Eindtermen  3. Casussen  4. Subdisciplines  5. Thema’s terugkomdag!  6. Extra’s  7. Verslag tussentijds-eindgesprek  8. Open terugblik

14 Stagemap Gevolgen voor stageleiders  Tussentijds en eindgesprek Eindtermen Eindtermen Casussen: 1 casus per maand Casussen: 1 casus per maand Feedback/sturen leerproces Feedback/sturen leerproces  Halve dag voor wetenschappelijk werk

15 Stagewerkpromotor  Achtergrond  Profiel stagewerkpromotor  Verslag “proces”  Opvragen eindbeoordeling: na 15 juli!

16 Profiel stagewerkpromotor  Begeleiden proces (niet maken produkt)  Wijzen op interessante thema’s  Afbakenen + inperken van het thema  Wegwijs maken wetenschappelijke bronnen  Beschikbaar zijn  Feedback eerste versie

17 Verslag proces 1. Wie bracht het onderwerp aan? 2. Aantal besprekingen? 3. Duur van deze besprekingen? 4. Aantal andere contacten (via email, telefoon…): 5. Hebt u de eerste versie van het stagewerk tijdig kunnen nalezen? 6. Hoe heeft de stagiair uw adviezen opgevolgd? 7. Omschrijf de inzet/motivatie van de stagiair. 8. Hoe verliep de planning en stiptheid in uitvoering? Formulier downloaden + voor 15 april opsturen secretariaat

18 Informatiemodule stagecoördinatoren  Situering : communicatie!  15 juni: Cremec Kempen  September/oktober: alle andere Cremecs  Alle stagecoördinatoren  Accreditering/Opleidingsattest  Vervolgmodule/opbouwmodules (feedback, teaching,....)

19 Data informatiemodules  Mechelen : woensdag 29 september  Antwerpen: maandag 4 oktober  W.VL (Brugge): woensdag 6 oktober  (O.VL: donderdag 21 oktober)  Brabant?  Brussel?  Limburg?  W.VL (Kortrijk)?

20 Webstek/e-nieuwsbrief  Webstek Werkinstrument Werkinstrument Agenda Cremec activiteiten! Agenda Cremec activiteiten! Toekomst: stageregeling Toekomst: stageregeling Vertalen: spaans/engels Vertalen: spaans/engels Teller: hoeveel bezoekers? Teller: hoeveel bezoekers?  E-Nieuwsbrief September 03, December 03,Maart 04,Juni 04 September 03, December 03,Maart 04,Juni 04  Oproep bijdragen!!


Download ppt "Nieuwe uitdagingen voor de opleiding tot arts Studiedag stageleiders/stagiairs 26 mei 04."

Verwante presentaties


Ads door Google