De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum te Zevenbergen In verband met het periodiek aftreden van 5 ambtsdragers roept de kerkenraad de gemeente op, om namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Tot uiterlijk zondag 5 april inleveren bij zr. Henriet van der Velden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Op Goede Vrijdag gaat voor ds. K. Harmannij, die dienst begint om 19.30 uur. Dan vieren we ook het Heilig Avondmaal. De collecte is bestemd voor de Diaconie.

5 Agenda 30 maart19 30 Vesper met Taizé 31 maart19 30 Traditionele Vesper 1 april19 30 Moderne Vesper 1 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe schets 8 Inl: Leendert

6 Deze week zijn jarig: 29 maart:zr Willemien Sytsma-Schriemer 30 maart:br Nick van Middelkoop br K. Visscher 1 april:Christine Meeske 3 april:zr Anita de Putter-Hensen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

11 Opwekking 752: 1, 2, 3 1 Geef God alle eer! Wat een wonder dat Hij Zijn enige Zoon gaf voor zondaars als wij. Hij gaf Zich als losprijs en heeft ons gered; De poort naar het leven is opengezet.

12 Opwekking 752: 1, 2, 3 Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

13 Opwekking 752: 1, 2, 3 2 Volmaakte verlossing; gekocht met Zijn bloed, Dat elk die gelooft met de Vader verzoent. Geen zonde te groot, want wie komt in geloof, Ontvangt de vergeving die Jezus belooft.

14 Opwekking 752: 1, 2, 3 Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

15 Opwekking 752: 1, 2, 3 3 Hoe groot is de liefde die God heeft betoond; Hoe groot onze vreugde door Jezus de Zoon. Maar puurder en dieper dan ooit is gezien, Wordt onze aanbidding, als wij Jezus zien.

16 Opwekking 752: 1, 2, 3 Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer!) Wees op aarde Zijn stem.) Prijs de Heer, prijs de Heer!) En verblijd je in Hem.)2x Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

19 Psalm 131: 1 - 3 1 O Heer, er is geen trots in mij, ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, ik zoek niet met een waanwijs oog naar wat te groot is en te hoog. 2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil gevoegd in vrede, mild en stil, zoals het pas gespeende kind troost in zijn moeders armen vindt?

20 Psalm 131: 1 - 3 3 Gespeend en toch getroost, zo laat mijn ziel zich leiden door Gods raad. Hoop, Israël, op God den Heer, rust bij Hem nu en immermeer.

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

24 Psalm 56: 1, 2 1 Ontferm U, God, zij maken op mij jacht. Bestrijders jagen op mij dag en nacht, vertrappen mij met heel hun overmacht. Zie hoe zij mij benauwen. In 't bangste uur blijf ik toch op U bouwen. Ik vrees hen niet, want God is mijn betrouwen. Ik zal op Hem, wiens woord ik prijs, vertrouwen. Wat baat dan mensenkracht?

25 Psalm 56: 1, 2 2 De hele dag verdraait men wat ik zeg. Zij spannen saam in duister overleg, bespieden zelfs mijn schreden op de weg, zij loeren op mijn leven. Zult U, o God, aan hen ontkoming geven? Stort in uw toorn terneer wie U weerstreven, de volkeren die zoveel kwaad bedreven, stoot hen voor altijd weg.

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

27 Waarom bleef U zo stil Waarom bleef U zo stil Toen ze U vroegen Bent U de koning der Joden Waarom bleef U zo stil Toen ze U sloegen En aan een kruis wilden doden Dacht U aan ons En dat U de Vader zou zien Dacht U aan ons Misschien

28 Waarom bleef U zo stil Waarom vocht U niet terug Toen ze U vonden En als een dief wilden vangen Waarom vocht U niet terug Toen ze U bonden En aan een hout wilden hangen Dacht U aan ons En dat U de Vader zou zien Dacht U aan ons Misschien

29 Waarom bleef U zo stil Waarom zei U geen woord Toen ze zo spuugden En U bespotten en lachten Waarom zei U geen woord Toen ze U duwden En U naar Golgotha brachten Dacht U aan ons) En dat U de Vader zou zien ) Dacht U aan ons) Misschien)2x

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

31 Goed voorbereid?

32

33

34

35

36

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

39 Psalm 27: 1, 2 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is ’t die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat, bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij terzijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad.

40 Psalm 27: 1, 2 2 Al zou mij ook een legermacht omringen, ik vrees niet, maar verlaat mij op de HEER. Al willen zij mij door de strijd bedwingen, ik steun op God en leg mij rustig neer. Sterk blijft mijn hart in nood en krijgsgevaar, want God is met mij, Hij verlaat mij niet. Hij is het die het strijdperk overziet. Zijn sterke arm helpt altijd wonderbaar.

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

44 Psalm 56: 3, 4 3 Mijn ballingschap hebt U te boek gesteld, laat in uw kruik mijn tranen zijn geteld. Mijn vijand wordt, wanneer ik roep,geveld. Mijn God zal met mij wezen. Ik loof mijn God, hoe is zijn roem gerezen. Het woord des Heren wordt door mij geprezen. ‘k Vertrouw op God, ik zal geen mensen vrezen. Wat doet mij hun geweld!

45 Psalm 56: 3, 4 4 Ik heb, o God, geloften U gewijd. Ik breng het offer van mijn dankbaarheid en prijs U om uw goedertierenheid, uw hand kwam mij bevrijden. Ik zal in ‘t licht uws aanschijns mij verblijden, zodat ik U mijn leven kan gaan wijden, daar U mijn voet bewaarde tegen glijden, naar ‘t licht mij hebt geleid.

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

47 Gezang 182E 4-stemmig

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3, 4 Gezang182E:Amen

49 30 maart 31 maart 1 april 19:30 uur Lidwinakerk 30 maart 31 maart 1 april 19:30 uur Lidwinakerk

50 Samen werken aan gemeente zijn! 15 april 2015 Op deze gemeente avond in blok 3 gaan we verder met het luisteren en begrijpen van elkaar. Het is belangrijk om vooraf aan deze avond een geloofsgesprek te houden met iemand uit de gemeente. Meer informatie hierover heeft u per mail ontvangen. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om 19.30 uur!!!


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking752:1, 2, 3 Psalm131:1, 2, 3 Johannes18:1 - 11 Psalm56:1, 2 Johannes18:4 - 9 Psalm27:1, 2 Psalm56:3,"

Verwante presentaties


Ads door Google