De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Matchpoint Verwijsindex Stadsregio Amsterdam Judith van Schaik 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Matchpoint Verwijsindex Stadsregio Amsterdam Judith van Schaik 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Matchpoint Verwijsindex Stadsregio Amsterdam Judith van Schaik 2014-2015

2 Wat is Matchpoint? Matchpoint is een informatie-infrastructuur, die ervoor zorgt dat samenhangende hulp geboden kan worden en probeert te voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken. Betrokken professionals kunnen elkaar snel vinden en hun zorgen en hulp afstemmen. De samenwerking tussen instellingen komt sneller op gang, omdat de professionals van elkaar weten bij welke instelling(en) een jongere bekend is. Daarnaast is vroegsignalering beter mogelijk.

3 -Verbinden van professionals -Realiseren transparante zorgcoördinatiestructuur -Vroegsignalering -Voldoen aan wettelijke verplichting Doelen Matchpoint

4 -De professional maakt zichzelf door een registratie bekend; -In Matchpoint wordt geen inhoudelijke informatie over jeugdige opgeslagen; -Alleen zogenaamde ‘dat-informatie’ of ‘buitenkant informatie’ wordt opgeslagen; -Matchpoint is zwaar beveiligd. Registreren in Matchpoint

5 -Identificatie -Ketenregistratie -Zorgcoördinatie -Berichtenuitwisseling -Archivering Functies Matchpoint

6 Samenhang met andere systemen

7 -Basis voor een snellere effectievere hulpverlening door snelle afstemming tussen de betrokken hulpverleners; -Als er meerdere betrokken professionals zijn wordt door Matchpoint aangewezen wie er in regie heeft als dat nodig is; -Bij het doen van een ketenregistratie wordt afgedwongen ouders te informeren, zodat sprake is van een snelle betrokkenheid (zelfredzaamheid van de jongere en/of ouders); -Verhuisbewegingen worden zichtbaar, ook buiten de eigen gemeente of regio; Meerwaarde jongere/gezin

8 -Basis voor een snellere en betere informatie-uitwisseling; -Basis voor een snellere en betere afstemming; -Doorbreken van discussies over verantwoordelijkheden tussen professionals; -Beter toegang tot inhoudelijke informatie; -Besparing van tijd en dus personele capaciteit; -Beter inzicht in de cliëntstromen in de jeugdketen. Meerwaarde instellingen

9 -Vanaf 2015 is de gemeente direct zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg en jeugdhulp; -Er ontstaan dan nieuwe organisatievormen (bv wijkteams) en ook de zorgcoördinatie zal bij nieuwe partijen worden belegd; -Deze transformatie zal in de eerste maanden of jaren nog veel wijzigingen met zich meebrengen. Van processen, van partijen, van rollen en actoren; -Matchpoint kan dan zicht houden op welke professionals bij risicojongeren betrokken waren en welke nieuwe partijen een rol krijgen; -Het uitlijnen van de nieuwe Matchpointprocedures helpt bij het verder nadenken over en inrichten van zorgstructuren in het nieuwe stelsel. Meerwaarde gemeenten (1)

10 -Basis voor een betere ondersteuning van gemeentelijke taken (signalering, regie); -Hulpmiddel bij uitvoering nieuwe jeugdwet in 2015; -Realiseren van een sluitende zorgstructuur; -Meer grip en inzicht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de zorgpartijen; -Basis voor een betere aansturing van de hulpverleningsprocessen; -Beter inzicht in cliëntstromen; -Voldoen aan de wettelijke eisen. Meerwaarde gemeenten (2)

11 Matchpoint wijst op basis van beslisregels automatisch de verantwoordelijke zorgcoördinator aan zodra er een match ontstaat. In het oude stelsel waren dit doorgaans zorginstellingen zoals Bureau Jeugdzorg of de GGD. In het nieuwe stelsel zijn dat partijen die de gemeente binnen de eigen regio aanwijst. In de overgangsperiode 2014-2015 kan sprake zijn van postcodegebieden waarvoor nog de oude regeling geldt en kunnen ook de nieuwe regels van coördinatie of regie al van toepassing worden. Vanaf 2015 geldt voor de SRA in principe de nieuwe regeling die past bij het nieuwe stelsel. Per gemeente is dan steeds bepaald waar de coördinatie of regie ligt. Beslisregels Zorgcoördinatie

12 -Definitie zorgcoördinatie De afstemming van de zorg en ondersteuning die vanuit verschillende instanties aan een jeugdige en diens gezin wordt geboden. -Taken zorgcoördinatie en spelregels -Voor de zorgcoördinatoren is een handboek ontwikkeld waarin de processen zijn beschreven Inrichting en uitvoering zorgcoördinatie

13 Zorginstellingen  BJAA (in het nieuwe stelsel BJRA)  William Schrikker Groep  Altra  Spirit  GGD-Amsterdam  SAG-JGZ Amsterdam  GGD-Zaanstreek Waterland  GGD-Kennemerland  De Opvoedpoli  SGJ Christelijke Jeugdzorg  Buurtzorg Jong Aangesloten instellingen (1)

14 Woon- en Thuisbegeleiding  Amstelring  Verloskundigen Welzijn  Clup Welzijn Purmerend  Stichting Welzijn Diemen  Mens Centraal Purmerend Aangesloten instellingen (2)

15 Onderwijs, Leerplicht en Kinderopvang  Basisonderwijs  Voortgezet onderwijs  Speciaal onderwijs  ROC MBO  Altra College  Bureau Leerplicht Plus Amsterdam  Leerplicht regio  Kinderopvang Aangesloten instellingen (3)

16 Maatschappelijke Dienstverlening  Meerwaarde  MEE Amstel en Zaan  Vita Welzijn en Advies  SMD Zaanstreek-Waterland  Doras  Dynamo  Puur Zuid  Sezo  Centram  MadiZO  Civic  Combiwel Aangesloten instellingen (4)

17 Steunpunten-Meldpunten  Veiligheidshuis Amsterdam  SHG-Amsterdam  Coördinator Risicogezinnen Amsterdam  Vangnet Advies GGD  Raad voor de Kinderbescherming (landelijk)  Preventief Interventie Team (PIT) Amsterdam Aangesloten instellingen (5)

18 GGZ en VGZ  De Bascule  GGZ InGeest  Arkin Jellinek  Arkin PuntP  MOC Kabouterhuis  JeugdRiagg NH-Zuid  Lucertis  HVO-Querido  Cordaan Jeugd  Ons Tweede Thuis  Kentalis Aangesloten instellingen (6)

19 Ambulante zorg  Huisartsen  StreetCornerWork  Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost  Samen DOEN in de Buurt Amsterdam  Ouder-en kindadviseurs Amsterdam Aangesloten instellingen (7)

20 -Het doen van een ketenregistratie is wettelijk toegestaan onder de voorwaarde dat de in de wet vastgelegde meldcriteria zorgvuldig worden getoetst door de professional  Informeer de ouders als de jeugdige jonger is dan 16 jaar;  Informeer de jeugdige als de jeugdige ouder is dan 12 jaar;  Uitzondering: bedreigende situatie voor jeugdige en/of hulpverlener. Privacy

21  Ouders belangrijke rol in zorgtraject;  Informeren, Matchpoint in het belang van de jongere;  De professional registreert zichzelf bij een jongere;  Verwijzing naar site met specifieke informatie voor ouders/jongere;  Informatiebrochure (in verschillende talen) op de site;  Ouders centrale rol in regie zorg op kind. Informeren ouders en jongere

22  Stuur een mail naar: matchpoint@stadsregioamsterdam.nlmatchpoint@stadsregioamsterdam.nl  Kijk op de website: www.amsterdam.nl/matchpoint (met zoekingangen voor burgers, gemeenten of organisaties/instellingen) www.amsterdam.nl/matchpoint Informatie over Matchpoint

23 Vragen?


Download ppt "Matchpoint Verwijsindex Stadsregio Amsterdam Judith van Schaik 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google