De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatiebijeenkomst CAO 19 en 25 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatiebijeenkomst CAO 19 en 25 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Implementatiebijeenkomst CAO 19 en 25 maart 2015

2  Er wordt 40 uur per week gewerkt (parttime naar rato)  Normjaartaak 1659 uur/40 = 41,5 werkweken per jaar  Voor zomervakantie planning werkweken maken*  Flexibiliteit invulling weekrooster, niet iedere werkdag moet even lang zijn, echter werkdag structureel meer dan gemiddeld 8 uur is niet de bedoeling -> totaal blijft 40 uur  Taakbeleid: minimaal 32 uur werkplekgebonden voor OP *Rekenmodel jaarplanning / -roosters : demo 40-urige werkweek

3  Basismodel:  Max 930 lesuren  Individueel afwijken mogelijk met instemming werknemer - > tenzij startende lkr of verdringing werkgelegenheid  In overleg de te werken dagen bepalen, als het niet lukt a.d.h.v. tabel in de cao  Tabel beschikbaarheidsregeling (cao art. 2A.11 lid 1) -> LET OP: wtf dient afgerond op 1 decimaal. Basismodel of Overlegmodel

4 De tabel

5  Overlegmodel:  PGMR akkoord  Te bepalen per school -> stemprocedure  Indien geen meerderheid voor Overlegmodel dan Basismodel  Geldt voor 3 jaar  Kenmerken:  Geen max lesuren  In overleg de te werken dagen bepalen (tabel n.v.t.)  Opslagfactor met inachtneming kaders taakbeleid Basismodel of Overlegmodel

6  428 uur inclusief feestdagen over periode 1 oktober tot 1 oktober (OP en OOP) bij fulltime DV  Vakantieverlof tijdens ziekte bij fulltime DV  OP minimaal recht op 160 uur bij een geheel jaar ziek  OOP behoudt alle rechten -> 428 uur bij een geheel jaar ziek  Bij deel vh jaar ziek -> naar rato  Deeltijders naar rato van de WTF  Huidige situatie vakantieverlof tijdens school-vakanties, derhalve vraag gesteld aan PO raad hoe over periode 1 augustus tot 1 oktober 2015 het recht vakantieverlof te berekenen. Antwoord volgt nog. Vakantieverlof

7  Cao werkdag langer dan 5,5 uur dan recht op pauze van 30 minuten  Met instemming PMR pauze splitsen 2 x 15 minuten  Ochtendpauze als standaard lestijd kan gelden als pauze van 15 minuten, dit geldt niet indien medewerker in ochtendpauze is belast met toezichthoudende taak/pleindienst  Invulling tussen 10 en 14 uur Half uur pauze

8  Peerreview -> maatjeswerk, collegiale consultatie, intervisie, visitatie, audits  Studieverlof  Coaching  Oriëntatie op mobiliteit  Niet plaats- en of tijdgebonden werk  Sparen mogelijk -> 3 jaar o.b.v. vooraf in te dienen plan in overleg met directeur  Alleen op te nemen voor verlof bij 57 jaar en ouder. Duurzame inzetbaarheid

9  Indien activiteit voor OP onder ingeplande lestijd plaatsvindt eventueel keuze:  lesgevende taak op ander moment plannen of ruilen met collega  lesgevende taken verminderen -> heeft als gevolg: opslag voor- en nawerk over deze uren vervalt.  Vervanging gaat ten koste van het eigen formatiebudget Duurzame inzetbaarheid / Professionalisering

10  Individuele professionalisering  83 uur bij fulltime  Medewerker zelf verantwoordelijk  Voorwaarde: duidelijke relatie met de functie en de uit te voeren taken  Afspraken, plan vastleggen in Cupella  Verantwoording achteraf  Opgedragen professionalisering  Uren separaat in de normjaartaak opnemen (Cupella) -> normjaartaak niet overschrijden  Uren gaan niet ten koste van de uren voor individuele professionalisering tenzij de medewerker instemt  Geen vast aantal uren Professionalisering

11  Loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid  PO-raad werkt aan invulling van de termen basisbekwaam, startbekwaam en vakbekwaam  Invulling termen niet op detailniveau in verband met ruimte voor lokale inkleuring  PO raad verwacht eind maart uitsluitsel  40 uur duurzame inzetbaarheid extra Startende leraar

12  Korte presentatie aangepaste versie Cupella  Verdiepte instructiebijeenkomsten in mei/juni  Vastleggen alle afspraken met medewerker invulling normjaartaak:  Les-, lesgebonden uren;  Percentage voor- en nawerk (= Opslagfactor)  Duurzame inzetbaarheid  Professionalisering  Overige taken (E-taken)  Eventuele andere afspraken met betrekking tot de normjaartaak  Formulier printen met gemaakte afspraken en ondertekening door beide partijen Cupella (1)

13  Vastleggen alle afspraken met medewerker invulling normjaartaak:  Les-, lesgebonden uren*;  Percentage voor- en nawerk (= Opslagfactor)  Cao -> 35-45%  Taakbeleid Kindante -> standaard 40%  Taakbeleid Kindante -> criteria voor individuele opslag:  groepsgrootte en  bijzondere omstandigheden (instemming PMR)  lagere individuele opslagfactor mogelijk  LET OP: % aanpassen opslagfactor in veld ‘Opslagfactor’ en NIET in het veld ‘Verzachtende omstandigheden’ * Let op: basismodel of overlegmodel Cupella (2)

14  Duurzame inzetbaarheid  Wat?  Tijdsinvestering!  Sparen?!  Professionalisering  Wat?  Tijdsinvestering!  Overige taken (E-taken)  Welke taken? Omschrijving!  Per taak ureninvestering met jaarlijks instemming PMR! Cupella (3)

15  Aangepaste versie taakbeleid met inachtneming geldende CAO  Ter goedkeuring aan CvB, instemming GMR Taakbeleid


Download ppt "Implementatiebijeenkomst CAO 19 en 25 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google