De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatiebijeenkomst CAO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatiebijeenkomst CAO"— Transcript van de presentatie:

1 Implementatiebijeenkomst CAO
19 en 25 maart 2015

2 40-urige werkweek Er wordt 40 uur per week gewerkt (parttime naar rato) Normjaartaak 1659 uur/40 = 41,5 werkweken per jaar Voor zomervakantie planning werkweken maken* Flexibiliteit invulling weekrooster, niet iedere werkdag moet even lang zijn, echter werkdag structureel meer dan gemiddeld 8 uur is niet de bedoeling -> totaal blijft 40 uur Taakbeleid: minimaal 32 uur werkplekgebonden voor OP *Rekenmodel jaarplanning / -roosters : demo

3 Basismodel of Overlegmodel
Max 930 lesuren Individueel afwijken mogelijk met instemming werknemer -> tenzij startende lkr of verdringing werkgelegenheid In overleg de te werken dagen bepalen, als het niet lukt a.d.h.v. tabel in de cao Tabel beschikbaarheidsregeling (cao art. 2A.11 lid 1) -> LET OP: wtf dient afgerond op 1 decimaal.

4 De tabel

5 Basismodel of Overlegmodel
PGMR akkoord Te bepalen per school -> stemprocedure Indien geen meerderheid voor Overlegmodel dan Basismodel Geldt voor 3 jaar Kenmerken: Geen max lesuren In overleg de te werken dagen bepalen (tabel n.v.t.) Opslagfactor met inachtneming kaders taakbeleid

6 Vakantieverlof 428 uur inclusief feestdagen over periode 1 oktober tot 1 oktober (OP en OOP) bij fulltime DV Vakantieverlof tijdens ziekte bij fulltime DV OP minimaal recht op 160 uur bij een geheel jaar ziek OOP behoudt alle rechten -> 428 uur bij een geheel jaar ziek Bij deel vh jaar ziek -> naar rato Deeltijders naar rato van de WTF Huidige situatie vakantieverlof tijdens school-vakanties, derhalve vraag gesteld aan PO raad hoe over periode 1 augustus tot 1 oktober 2015 het recht vakantieverlof te berekenen. Antwoord volgt nog.

7 Half uur pauze Cao werkdag langer dan 5,5 uur dan recht op pauze van 30 minuten Met instemming PMR pauze splitsen 2 x 15 minuten Ochtendpauze als standaard lestijd kan gelden als pauze van 15 minuten, dit geldt niet indien medewerker in ochtendpauze is belast met toezichthoudende taak/pleindienst Invulling tussen 10 en 14 uur

8 Duurzame inzetbaarheid
Peerreview -> maatjeswerk, collegiale consultatie, intervisie, visitatie, audits Studieverlof Coaching Oriëntatie op mobiliteit Niet plaats- en of tijdgebonden werk Sparen mogelijk -> 3 jaar o.b.v. vooraf in te dienen plan in overleg met directeur Alleen op te nemen voor verlof bij 57 jaar en ouder.

9 Duurzame inzetbaarheid / Professionalisering
Indien activiteit voor OP onder ingeplande lestijd plaatsvindt eventueel keuze: lesgevende taak op ander moment plannen of ruilen met collega lesgevende taken verminderen -> heeft als gevolg: opslag voor- en nawerk over deze uren vervalt. Vervanging gaat ten koste van het eigen formatiebudget

10 Professionalisering Individuele professionalisering
83 uur bij fulltime Medewerker zelf verantwoordelijk Voorwaarde: duidelijke relatie met de functie en de uit te voeren taken Afspraken, plan vastleggen in Cupella Verantwoording achteraf Opgedragen professionalisering Uren separaat in de normjaartaak opnemen (Cupella) -> normjaartaak niet overschrijden Uren gaan niet ten koste van de uren voor individuele professionalisering tenzij de medewerker instemt Geen vast aantal uren

11 Startende leraar Loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid
PO-raad werkt aan invulling van de termen basisbekwaam, startbekwaam en vakbekwaam Invulling termen niet op detailniveau in verband met ruimte voor lokale inkleuring PO raad verwacht eind maart uitsluitsel 40 uur duurzame inzetbaarheid extra

12 Cupella (1) Korte presentatie aangepaste versie Cupella
Verdiepte instructiebijeenkomsten in mei/juni Vastleggen alle afspraken met medewerker invulling normjaartaak: Les-, lesgebonden uren; Percentage voor- en nawerk (= Opslagfactor) Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Overige taken (E-taken) Eventuele andere afspraken met betrekking tot de normjaartaak Formulier printen met gemaakte afspraken en ondertekening door beide partijen

13 Cupella (2) Vastleggen alle afspraken met medewerker invulling normjaartaak: Les-, lesgebonden uren*; Percentage voor- en nawerk (= Opslagfactor) Cao -> 35-45% Taakbeleid Kindante -> standaard 40% Taakbeleid Kindante -> criteria voor individuele opslag: groepsgrootte en bijzondere omstandigheden (instemming PMR) lagere individuele opslagfactor mogelijk LET OP: % aanpassen opslagfactor in veld ‘Opslagfactor’ en NIET in het veld ‘Verzachtende omstandigheden’ * Let op: basismodel of overlegmodel

14 Cupella (3) Duurzame inzetbaarheid Professionalisering
Wat? Tijdsinvestering! Sparen?! Professionalisering Overige taken (E-taken) Welke taken? Omschrijving! Per taak ureninvestering met jaarlijks instemming PMR!

15 Taakbeleid Aangepaste versie taakbeleid met inachtneming geldende CAO
Ter goedkeuring aan CvB, instemming GMR


Download ppt "Implementatiebijeenkomst CAO"

Verwante presentaties


Ads door Google