De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3.1 tot 4.13 Doop en verzoeking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3.1 tot 4.13 Doop en verzoeking."— Transcript van de presentatie:

1 3.1 tot 4.13 Doop en verzoeking

2 Inleiding op Jezus’opdracht (3.1- 4.13)
Johannes de Doper Doop van Jezus Genealogie Verzoeking

3 “Wat moeten wij dan doen?”
“Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn…” “Wat moeten wij dan doen?” “Broederlijkheid recht en gerechtigheid” ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; (…)Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Het werk van Johannes de Doper (3:1-20)

4 Johannes’ discours ligt in de lijn van de profeten uit
Johannes’ discours ligt in de lijn van de profeten uit het Oude Verbond. Hij is ook degene die de christus (messias) aankondigt. Hoe versta jij Johannes’ werk? Op welke manier raakt het jou? Wat inspireren zijn leven en zijn werk jou? Zie je overeenkomsten en verschilpunten met Jezus’ taak? Johannes preekte een doop van bekering, en doopte hele massa’s. Wat betekent doop voor jou? Een magisch-sacrale handeling, een symbool, een teken, een engagement…? Is doop een doel op zich, een vertrek-punt, een etappe,..? Indien je zelf gedoopt bent: waarom ben je ge-doopt? Hoe heb je je doop beleefd? Wat heeft dit voor jou veranderd? Doop van bekering, waterdoop, doop met geest en met vuur: is een doop niet gewoon een doop? Hoe denk jij over dit alles? Bekering, inkeer, berouw, radicale verandering: wat betekent dit concreet? En hoe zit het met die ‘vruchten die de bekering waardig zijn’? (Persoonlijke) voorbeelden? De teksten geven aan dat Johannes er geen doekjes om wond. Hij sprak soms harde taal, maar moedigde ook aan. Waarvoor ben jij het meest gevoelig: dreigende taal of aanmoedigingen? Zijn beide nuttig? Hebben ze dezelfde uitwerking?

5 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde. Jezus’ doop

6 Hoe begrijp jij de doop van Jezus
Hoe begrijp jij de doop van Jezus? Wat vind jij belangrijk in deze episode die door Lucas wordt verteld?

7 Geslachtsregister van Jezus
Lucas: “Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef,… zoon van David… zoon van Abraham… zoon van Adam, zoon van God.” Matteüs: Abraham David Jezus 42 generaties 3 x 14 6 x 7 Jezus is de verwachte Davidische Messias

8 De Bijbel houdt van geslachtsregisters. En jij. Of zap je die liever
De Bijbel houdt van geslachtsregisters. En jij? Of zap je die liever? Wat leer je uit Jezus’ geslachtsregister? Wat lijkt je belangrijk? Waar zou jij de nadruk op leggen als je er zelf een zou moeten schrijven? Vind je het belangrijk om je (reële of geestelijke) wortels, je afkomst te kennen ? Waarom wel / niet? En te weten dat je kind van God bent?

9 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. (…) Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. (4:1,2a, 14a)

10 Hoe begrijp jij de rol van de heilige Geest in deze episode
Hoe begrijp jij de rol van de heilige Geest in deze episode? En in het hele leven en dienstwerk van Jezus? Hoe begrijp jij de rol van de Geest in jouw leven? Wat betekent: ‘vol zijn van’, ‘geleid worden door’ de Geest, en handelen door of in de kracht van de Geest? Kun je concrete voorbeelden geven?

11

12 Welke soort Christus (messias) of God wil jij. Iemand die je
Welke soort Christus (messias) of God wil jij? Iemand die je helpt om te ontsnappen aan je menselijke natuur, om je ambities waar te maken? Een God die je kunt gebruiken en misbruiken? “De verzoeking van Jezus… dit is te zijn wat wij willen dat hij is.” (R. de Pury) Denk na over deze uitspraak… hoe reageer je erop? Was het makkelijkste voor Jezus niet om in te gaan op wat de duivel suggereerde: een koninklijke en triomferende messias zijn, die tegemoet kwam aan de materiële en fysieke noden van de mensen, een messias die wonderen deed en de macht greep als koning van de wereld? “De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt van God”: kun je deze uit­spraak voorschotelen aan mensen die sterven van de honger? Of bedoelt Jezus iets anders? Situeert zijn antwoord zich in een ander register? (later zal hij een hele menigte te eten geven…) In zijn antwoord op de verzoekingen steunt Jezus op de Schrift… Heb jij al ervaren dat een Bijbelwoord je helpt om een verzoeking of een obstakel te overwinnen? Waarom en hoe gebruik jij de Bijbel: zoals Jezus of zoals de duivel? Deze verzoekingen gaan over Jezus. Toch kunnen ze ook op ons van toepassing zijn… Geef bij elke verzoeking aan hoe het ook voor ons verleidingen kunnen zijn. Wat zijn de belangrijkste verzoekingen in jouw dagelijkse leven? Heb je zelf al crisismomenten, tijden van kwetsbaarheid, van ‘woestijn’ meegemaakt?

13 Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.” (4:13)

14 Zie jij het leven en het parcours van Jezus als een referentie voor je eigen leven en parcours?
Hoe begrijp jij het beeld van de ‘duivel’? Is het een realiteit waarmee je rekening houdt in je leven? Jakobus schreef: ‘Onderwerp u aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.” (4:7) Hoe weerstand bieden tegen de duivel?


Download ppt "3.1 tot 4.13 Doop en verzoeking."

Verwante presentaties


Ads door Google