De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groot onderhoud gemeentefonds presentatie Cebeon Rien Bruins PAUW-relatiedag 7 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groot onderhoud gemeentefonds presentatie Cebeon Rien Bruins PAUW-relatiedag 7 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Groot onderhoud gemeentefonds presentatie Cebeon Rien Bruins PAUW-relatiedag 7 november 2014

2 Introductie CEBEON Centrum Beleidsadviserend Onderzoek (CEBEON B.V.) meer dan 30 jaar ervaring met onderzoek en advies: – ontwikkeling en onderhoud landelijke verdeelmodellen: o.a. gemeente- en provinciefonds, Jeugdzorg, WWB-I, Wmo, ISV – individuele gemeenten en provincies: doorlichting, benchmarking, scenario-analyses alle taakgebieden financiën en formatie © Cebeon b.v.

3 Onderhoud gemeentefonds periodiek onderhoud: – verdeelmodel kent “automatische” dynamiek – bevinding in 2010: verdeling sluit niet meer altijd aan op kosten (scheefheid verdeling) – sinds laatste herijking veel wijzigingen wet- en regelgeving groot onderhoud 2015/2016: – repareren scheefheid verdeling (Cebeon) – aansluitend bij bestaande uitgangspunten en methodiek – heroverweging volume per taakgebied (beheerders) © Cebeon b.v.

4 Methodiek gemeentefonds uitgangspunt: kostenoriëntatie globaliteit en bestedingsautonomie combinatie kwantitatief en kwalitatief onderzoek uiteenrafelen verschillende kostendrijvers: – exogeen: structuur en omgevingskenmerken – endogeen: eigen beleid en uitvoeringspraktijk diepgaand onderzoek gemeentelijke praktijk: – aandacht voor verschillen tussen (typen) gemeenten – uiteenrafelen achtergronden verschillen – directe betrokkenheid gemeenten © Cebeon b.v.

5 Stappen onderzoek 1.gerichte steekproef van gemeenten 2.uitgavenanalyse: “geen appels met peren” 3.verschillenanalyse: endogene versus exogene kostendrijvers 4.expliciteren (bestuurlijke) keuzes 5.opstellen concept-ijkpunt o.b.v. steekproefgemeenten 6.toetsen ijkpunt op alle overige gemeenten 7.vaststellen ijkpunt in termen verdeelmaatstaven © Cebeon b.v.

6 Uitgavenanalyse doel: kunnen vergelijken “appels met appels” rubriceren lasten en baten voor 20 taakgebieden onderzoekers coderen financiële administraties corrigeren voor verschillen, o.a.: – “boekingsproblemen” – incidentele effecten – mutaties reserves directe betrokkenheid gemeenten minimale belasting gemeenten © Cebeon b.v.

7 Verschillenanalyse doel: uiteenrafelen achtergronden uitgavenverschillen (typen) gemeenten: – omvang, regio, sociale en fysieke structuur, groei, krimp, etc – leren van gemeenten die afwijken onderscheiden exogene van endogene kostendrijvers: – structuur- en omgevingskenmerken – eigen beleid en uitvoeringspraktijk – iteratief onderzoeksproces vertalen exogene factoren in verdeelmaatstaven: – toetsen resultaten op alle gemeenten – spelregels verdeelmaatstaven © Cebeon b.v.

8 Verschillenanalyse © Cebeon b.v.

9 Verschillenanalyse Sociale structuurgroepFeitelijke lastenijkpuntVerschil Zeer sterk4046+6 Sterk55 0 Matig7571-4 Zwak10595-10 Zeer zwak190155-35 © Cebeon b.v. gemeentegroepen: verdeling moet aansluiten bij verschillen externe kostenfactoren individuele gemeenten: herverdeling is uitlegbaar -eigen beleid/uitvoeringspraktijk -structuurkenmerken

10 Waar schiet regressie tekort? geen aandacht voor gemeentelijke praktijk, techniek is leidend onderscheiden invloed structuurkenmerken versus eigen beleid niet mogelijk keuzes worden niet geëxpliciteerd, techniek reproduceert bestaande situatie voorbeeld: bodemgesteldheid © Cebeon b.v.

11 Toekomst 2015/2016: aanpassing verdeling o.b.v. actuele feitelijke uitgavenpatronen gemeenten inzicht/onderhoud blijft nodig (o.a. decentralisaties) – gemeentefonds – individuele gemeenten meer weten? – rien.bruins@cebeon.nl rien.bruins@cebeon.nl – 020-6274551 © Cebeon b.v.


Download ppt "Groot onderhoud gemeentefonds presentatie Cebeon Rien Bruins PAUW-relatiedag 7 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google