De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie en Instumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie en Instumenten"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie en Instumenten
Tentamenvoorbereiding

2 Inhoud Communicatiebeleid Communicatieplanning
Communicatie -processen en -theorieën Communicatie modellen Media

3 Communicatiebeleid 1/2 Ondernemings-, marketing- en communicatie doelstellingen Missie (mission statement), Visie, Strategische Kloof, Identiteit, GAP, Imago, reputatie, Positioneren, Kernwaarden, Naamsbekendheid Stakeholders, doelgroepen, IJkpersoon, Consumenten Intern: Bedrijfs -Cultuur, -Structuur, Leiderschapsstijl, Beleid Extern: Macro, Meso, Micro, SWOT, BCG Branded-, Endorsed- en Monolitische Identiteit (Zie hier)

4 Communicatiebeleid 2/2 Informationele- , transformationele- en tweezijdige positionering (hier) Klantwaarde: duur relatie, afname gedrag, opbrengst Communicatie (markt) onderzoeksproces: probleemstelling, onderzoeksplan, verzamelen gegevens (desk en field), analyse en interpretatie gegevens, rapportage en presentatie Communicatie onderzoek: attitude, opinie, identiteit, imago, sentiment, pretesting en posttesting Methodes: panel, interviews, enquête, observatie en experiment Techniek: kwalitatief, kwantitatief, survey, diepte intervieuw, schalen, spinnenwebmethode, face to face, telefonisch, schriftelijk

5 Communicatieplanning
Communicatieplan: Probleemstelling, doelgroepen, doelstellingen, boodschap, strategie, middelen, tijd, buget, uitvoering en evaluatie Strategische, tactische en operationele planning en communicatie Kennis, houding en gedrag Effect-, proces- en bereik doelstellingen (hier) Ruler: Informeren, overtuigen, dialogiseren en formeren Interne-, externe- en intermediaire doelgroepen Segmentatie criteria doelgroep: meetbaar, haalbaar, omvang, bereikbaarheid, haalbaarheid Effect-, proces- en bereikevaluatie

6 Processen en theorieën
Basis communicatiemodel: Zender-Boodschap-Medium-Ontvanger One to one, one to many en many to many Massacommunicatie theorieën: Stimulus-respons, injectienaald theorie, two- step en multistep- flow theorie (hier) Interpersoonlijk, intrapersoonlijk, groeps of massa communicatie Non verbaal, verbaal, auditieve, intentionele, non intentionele, visuele, modelinge, schriftelijke, interactieve communicatie Feedback, ruis, selectieve selectiemechanismen (hier), redundatie, referentiekader en omgevingsfactoren

7 Modellen AIDA, DAGMAR (hier), 7S model, PLC, Maslow, Ruler,
Zowel lezen als toepassen

8 Media Persbureau, dag- en nieuwsbladem. tijdschrift, huis aan huis bladen en sponsored magazines. Televisie, bioscoop, radio, buitenmedia, digitale- en sociale media voordelen en nadelen benoemen van bovenstaande Media selectie op bais van budget, oplage, bereik, dekking, kosten en frequentie Communicatievermogen: technische eigenschappen, context medium, confrontatie situatie en binding medium. (hier)


Download ppt "Communicatie en Instumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google