De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social return bij Gemeente Zaanstad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social return bij Gemeente Zaanstad"— Transcript van de presentatie:

1 Social return bij Gemeente Zaanstad
30 maart 2015 Marcel Verra, relatiemanager social return

2 Agenda Social return: wat en waarom? Input vanuit de markt
Regionalisering van beleid en uitvoering Hoofdlijnen social return beleid Richtlijnen social return invulling Uitvoering: proces na gunning

3 Social return: wat en waarom?
Het opnemen van sociale voorwaarden bij inkoop/aanbesteding door de gemeente, met als doelstellingen: Primaire doelstelling Bevorderen uitstroom naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Secundaire doelstelling(en) Voorkomen instroom in de uitkering, bevorderen jeugdwerkgelegenheid, verbeteren aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en behoud van bestaande werkgelegenheid

4 Input vanuit de markt Wensen van onze opdrachtnemers
Duidelijke kaders, maar ook maatwerk bij toepassen van social return maatwerk bij invullen van social return Duurzamer oplossingen Samenwerken met gemeente bij invulling Uniformiteit in de regio bij invulling

5 Regionalisering beleid en uitvoering

6 Voordelen voor de opdrachtnemer
Drie voordelen Uniforme beleidsrichtlijnen Uniform protocol voor social return invulling Eén regionaal loket voor social return invulling

7 Social return beleid Van ‘altijd 5%’ naar maatwerk
5% is nog steeds de norm, maar wordt niet meer standaard toegepast Tijdens aanbestedingstraject meer maatwerk in %, afhankelijk van factoren als type opdracht omstandigheden in de branche type en niveau arbeid

8 Richtlijnen social return percentage
Werken 2% bij loonsom van <30% van opdrachtwaarde Diensten Regulier 5% Lager % bij individuele inhuur van gespecialiseerde adviesdiensten Hoger % bij grote loonsom (gunningscriterium) Leveringen Tussen 0% en 5%

9 Richtlijnen social return invulling (1)
Werk Reguliere arbeidsplaats voor mensen in uitkering Detacheren en uitzenden Werkervaringsplaatsen Garantiebanen (sociaal akkoord) tellen volledig mee Leren en werken Leerwerkplekken (BBL) en stages (WO, HBO, BOL, VSO) Andere, creatieve invulling Als bovenstaande niet lukt en in overleg met gemeente

10 Richtlijnen social return invulling (2)
Opleiding en begeleiding Kosten deels ook verrekenbaar Opleiding moet arbeidsmarktkansen kandidaat vergroten Verhouding nieuw-oud Streven is naar >50% nieuwe werkgelegenheid Maar ‘bestaand MVO’ telt zeker ook mee! Inzetbare instrumenten Proefplaatsing Werkplekpolis No-risk polis (vooralsnog alleen voor kandidaten ‘banenafspraak’)

11 Voorbeelden social return invulling
Infrabranche SPG Participatiepool: scholen, begeleiden en detacheren Zorgsector Mobiliteit van personeel tussen instellingen Kosten voor opleiding en begeleiding Omscholing metselaar tot stratenmaker Tijdelijke extra begeleiding wajongeren op de werkvloer Diverse ‘alternatieve’ social return invullingen Commerciële training van adviseurs gemeente Gastdocentschappen en bedrijfsrondleidingen Sollicitatietrainingen, oefenen sollicitatiegesprekken voor werkzoekenden

12 Waarderingsgrondslag: bouwblokken na besluitvorming B&W eind Q2/2015
Categorie Normbedrag (full-time jaarbasis) Hoe lang meetellen? WW<1 jaar €10.000,- 1 jaar WW> 1 jaar of WW in de laatste drie maanden van de uitkering €15.000,- Participatiewet < 2 jaar (niet arbeidsbeperkten) €30.000,- 2 jaar Participatiewet > 2 jaar (niet arbeidsbeperkten) €35.000,- WIA/WAO bij nieuwe werkgever 5 jaar (was 3 jaar) WSW detachering WSW’er in dienst nemen €40.000,- Wajong (UWV) €40.000,- (was €35.000,-) Arbeidsbeperkten Participatiewet (garantiebanen) €40.000,- (nieuw) 50+ € 5.000,- bovenop bovenstaande bedragen (nieuw) nvt Werkervaringsplaats voor Participatiewet en alle categorieën arbeidsbeperkten € 2.500,- voor zes maanden (maximale termijn) 6 maanden BBL leerwerkplek €15.000,- (was €10.000,-) duur van de opleiding/stage (was max. 1 jaar) BOL en overige stages € 5.000,- Stage voor leerlingen VSO en praktijkonderwijs €10.000,- (nieuw)

13 Gewogen social return waarde
Afwijkingen van full-time worden naar rato berekend Gewerkte periode (einddatum minus begindatum) gedeeld door 365 dagen vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren per week gedeeld door 36 (32 bij BBL). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de bedragen uit de tabel en leidt tot de gewogen social return waarde. Voorbeeld: kandidaat heeft meer dan twee jaar een Participatiewet-uitkering. Krijgt contract van 1 februari tot en met 31 juli (180 dagen) voor 24 uur per week. De berekening is dan als volgt: 180 dagen X 24 uur x €35.000,- = € ,85 365 dagen uur

14 Samenwerking Ons advies
Kom zelf met voorstellen voor social return invulling Blijf met ons in gesprek Maak gebruik van onze dienstverlening voor werkgevers

15 Uitvoering Proces na gunning van de opdracht
Opdrachtnemer meldt de opdracht via bij Bureau Social Return Uitnodiging voor maandelijkse informatiebijeenkomst Opdrachtnemer maakt plan voor social return invulling Opdrachtnemer kan zelf kandidaten voordragen WerkgeversServicePunt Zaanstreek-Waterland kan kandidaten zoeken/voordragen vanuit de hele regio Eventueel voorstel voor alternatieve, creatieve invulling Meerdere contactpersonen mogelijk Contractmanager gemeente: inhoudelijk over de uitvoering en afwikkeling van de opdracht WerkgeversServicePunt: adviseur die u ondersteunt bij de werving, selectie, matching en plaatsing Specialist social return: voor vragen en afstemming over social return invulling in het algemeen, sectorale afspraken, nieuwe social return invullingen etcetera

16 Vragen of opmerkingen? 16 16

17 Sociaal akkoord afspraken
Hoofdlijnen ‘banenafspraak’ uit sociaal akkoord 2013 ‘ banenplan’ Werkgelegenheid voor mensen met een functionele beperking Bedrijven met >25 werknemers; kleinere bedrijven ‘mogen’ ook Telt volledig mee voor social return invulling! Ondersteuning door AWVN Quick scan bedrijfsanalyse Doel: banen vinden of creëren voor doelgroep Vier workshops door ervaren adviseurs Vaststellen motivatie: waarom willen wij ruimte maken voor deze doelgroep? Inventariseren mogelijkheden: waar binnen de organisatie zijn er mogelijkheden? Vaststellen ambitie: hoeveel banen kunnen wij beschikbaar maken? Gratis voor eerste 20 werkgevers (waarde ruim €3.000,-) Nog plaatsen beschikbaar Start 16 april in Zaandam Meer informatie en aanmelden via


Download ppt "Social return bij Gemeente Zaanstad"

Verwante presentaties


Ads door Google