De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pasen 2015 “Zout & Licht Hilversum” 5 april 2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pasen 2015 “Zout & Licht Hilversum” 5 april 2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 Pasen 2015 “Zout & Licht Hilversum” 5 april 2015 1

2 2

3 3

4 Jezus’ Kruisiging met “Pesach” ~ Feest ongezuurd brood Bevrijding en haastig vertrek uit Egypte Op 14 e van Abib (eerste maand) ~ april 4

5 Jezus doopt Zijn discipelen met de Heilige Geest op “Pentecost” ~ herdenking dat God de Wet (10 Geboden) gaf op de Sinaï) Op de 50 e dag na “Pesach” 5

6 Jezus doopt Zijn discipelen met de Heilige Geest op “Pentecost” ~ herdenking dat God de Wet (10 Geboden) gaf op de Sinaï) Op de 50 e dag na “Pesach” 6

7 Jezus doopt Zijn discipelen met de Heilige Geest op “Pentecost” ~ herdenking dat God de Wet (10 Geboden) gaf op de Sinaï) Op de 50 e dag na “Pesach” 7

8 Jezus’ wederkomst ~ op “Feest van Trompetten” 1 e van 7 e maand (september/oktober) met aansluitend Grote Verzoendag (“Yom Kippur”) [23 september 2015] Op 1 e van de 7 e maand ~ sept/okt 8

9 Twee getuigen – “mannen” 1)Berg der verheerlijking – Luk.9:28-31 Mozes en Elia 9

10 Lukas 9:28-31 En het gebeurde toen Jezus in gebed was, dat zijn gezicht en kleding begon te stralen. En zie, twee mannen spraken met Hem: Mozes en Elia die, in heerlijkheid verschenen, met Hem spraken over zijn uitgang (= Exodus), die Hij in Jeruzalem zou volbrengen. 10

11 Twee getuigen – “mannen” 2) Bij het lege graf – Luk.24:1-8 Mozes en Elia? 11

12 Lukas 24:1-8 Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen naar het graf en vonden de steen afgewenteld. En toen zij naar binnen gegaan waren vonden zij het lichaam van Jezus niet. En zie, twee mannen in blinkend gewaad stonden bij hen en zij zeiden: Zoekt u de levende bij de doden?! 12

13 Lukas 24:1-8 Hij is hier niet… want Hij is opgewekt! Herinnert u, hoe Hij sprak dat Hij overgeleverd moest worden, gekruisigd en op de derde dag zou opstaan? (En zij herinnerde Zijn woorden) 13

14 Twee getuigen – “mannen” 3) Bij de hemelvaart – Hand.1:10-12 Mozes en Elia? 14

15 Handelingen 1:10-12 En toen de leerlingen naar de hemel staarden, terwijl Jezus heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, en zeiden: Wat staar je naar de hemel?! Deze Jezus, die van je is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen zoals je Hem naar de hemel hebt zien opvaren. 15

16 Twee getuigen – “mannen” 4) Twee getuigen, twee mannen – Openb.11:3-12 Mozes en Elia? [v.6 geen regen; water in bloed & plagen] 16

17 Openbaring 11:3-12 En Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren (…) Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt; en zij hebben macht om water in bloed te veranderen en op aarde plagen te doen (…) 17

18 Sadduceeën/Farizeeën namen Jezus’ woorden betreffende de opstanding serieuzer dan zijn eigen leerlingen… 18

19 Sadduceeën/Farizeeën namen Jezus’ woorden betreffende de opstanding serieuzer dan zijn eigen leerlingen… Matt.27:62-66 “wacht voor het graf” 19

20 Mattheüs 27:62-66 De overpriesters en de Farizeeën kwamen bij Pilatus en zeiden: Wij hebben ons herinnerd, dat die verleider gezegd heeft dat hij na drie dagen zou worden opgewekt. Geef daarom bevel om het graf te zekeren (…) 20

21 Sadduceeën/Farizeeën namen Jezus’ woorden betreffende de opstanding serieuzer dan zijn eigen leerlingen… Matt.27:62-66 “wacht voor het graf” Luk.24:7-12 “kan niet waar zijn!” 21

22 Lukas 24:7-12 …en dat Hij op de derde dag zou opstaan. En de vrouwen herinnerden Jezus’ woorden. En teruggekeerd vertelden zij dit tegen de elf leerlingen. Maar zij geloofden hen niet, want het leek hun zotteklap (en lariekoek). 22

23 Kruis van Christus haalt alles uit zijn evenwicht… 23

24 Kruis van Christus haalt alles uit zijn evenwicht… 24

25 Kruis van Christus haalt alles uit zijn evenwicht… 25

26 Kruis van Christus haalt alles uit zijn evenwicht… De realiteit van de opstanding… én van het Kruis Gal.2:20 1Kor.1:22-24; 2:2 26

27 Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik (…) Christus leeft ín mij 27

28 1Korinthe 1:22-24 Joden verlangen naar tekenen en Grieken zoeken wijsheid Maar wij prediken een gekruisigde Christus (…) Christus, de kracht van God en de wijsheid van God 28

29 1Korinthe 2:2 Wij hadden besloten toen we bij jullie waren van niets anders te willen weten en over niets anders te spreken dan Jezus Christus, de Gekruisigde 29

30 Krachteloos geworden 1)Kruis als mystieke overpeinzing 30

31 Krachteloos geworden 1)Kruis als mystieke overpeinzing 2)…als intellectueel object 31

32 Krachteloos geworden 1)Kruis als mystieke overpeinzing 2)…als intellectueel object 3)…door te “mineraliseren” 32

33 Krachteloos geworden 1)Kruis als mystieke overpeinzing 2)…als intellectueel object 3)…door te “mineraliseren” 33

34 Hoe uitstappen om Kruis en opstanding (Pasen) te ervaren…? 1)Kruis opnemen en Jezus volgen 34

35 Hoe uitstappen om Kruis en opstanding te ervaren…? 1)Kruis opnemen en Jezus volgen 2)Bereid zijn te vergeven 35

36 Hoe uitstappen om Kruis en opstanding te ervaren…? 1)Kruis opnemen en Jezus volgen 2)Bereid zijn te vergeven 3)Door in Gods wijsheid te wandelen 36

37 Hoe uitstappen om Kruis en opstanding te ervaren…? 1)Kruis opnemen en Jezus volgen 2)Bereid zijn te vergeven 3)Door in Gods wijsheid te wandelen 4)Door je over te geven aan roekeloze liefde 37

38 Hoe uitstappen om Kruis en opstanding te ervaren…? 1)Kruis opnemen en Jezus volgen 2)Bereid zijn te vergeven 3)Door in Gods wijsheid te wandelen 4)Door je over te geven aan roekeloze liefde 5)Door te lachen 38

39 “Lazarus lachte” Toneelstuk van Eugene O’Neill Lach met mij De dood is dood Er is geen angst meer Alleen nog maar leven 39

40 40

41 41

42 42

43 Dit lachen is vreugde in het “leven”…! 43

44 Opstanding-geloof heeft levenszin a.De dood is overwonnen b.Zonde heeft niet langer het laatste woord c.God de Vader is er d.…God de Vader is… 44

45 Rom.14:17 Het Koninkrijk van God bestaat niet op basis van regels [betreffende ‘eten en drinken’], maar op basis van gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest” 45

46 46

47 Je bent het waard om voor te sterven, Zoveel houd Ik van jou Jezus 47

48 Je bent het waard om voor te sterven = Goede Vrijdag Is Hij het voor je waard om voor te leven?!! = Pasen 48

49 Het leven is Gods geschenk aan jou… 49

50 Het leven is Gods geschenk aan jou… Wat je ermee doet is jouw geschenk aan God… (? / !) 50

51 Johannes 10:10 “…leven in een overvloedige maat…” 51

52 Johannes 10:10 “…leven in een overvloedige maat…” Ga leven! Jezus alleen! Hoor naar Hem! 52

53 Johannes 10:10 “…leven in een overvloedige maat…” Ga leven! Jezus alleen! Hoor naar Hem! Wandel mét Hem Leef voor Hem Leef mét Hem…! 53

54 Johannes 10:10 “…leven in een overvloedige maat…” Ga leven! Jezus alleen! Hoor naar Hem! Wandel mét Hem Leef voor Hem Leef mét Hem…! …dát is Pasen! 54

55 Je bent het waard om voor te sterven = Goede Vrijdag …MAAR…: is Jezus het voor je waard om voor te leven?!! = Pasen 55


Download ppt "Pasen 2015 “Zout & Licht Hilversum” 5 april 2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google