De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015
‘God wint, dat geloven wij’

2 Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

3 Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

4 Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
1. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

5 Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
2. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

6 Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
2. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

7 Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
3. Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.

8 Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
3. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

9 Welkom en gebed Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

10 Samenzang Opwekking voor kids 85
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

11 Opwekking voor kids 85 1. Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta.

12 Opwekking voor kids 85 1. Ik zie het houten kruis zie wat de mensen doen dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen.

13 Opwekking voor kids 85 2. Ik hoor opnieuw zijn stem die roept: ‘Het is volbracht’. En daarna wordt het stil, 't is donker als de nacht.

14 Opwekking voor kids 85 2. Toen stierf hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij. O, ik weet meer dan ooit dat hij dit deed voor mij

15 Opwekking voor kids 85 3. Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil. Ik bid met heel mijn hart, wat ik hem zeggen wil:

16 Opwekking voor kids 85 3. Heer, aan dat houten kruis, droeg U de straf voor mij. Ik had nog nooit een Vriend die zoveel hield van mij.

17 Uitleg paasproject Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

18 Samenzang UaM 160: 1 en 5 Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

19 UaM 160: 1 en 5 1. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. Heer, wij prijzen uw Naam!

20 UaM 160: 1 en 5 5. Maranatha, Heer Jezus kom terug. Wij verwachten U, Heer. Hoor wij bidden: Kom haastig weer! Heer, wij prijzen uw Naam!

21 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

22 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

23 Kinderen zingen: De Heer is waarlijk opgestaan
Vrouwen uit Jeruzalem, Kwamen vroeg en zochten Hem. De Heer is waarlijk op gestaan. Halleluja.

24 Kinderen zingen: De Heer is waarlijk opgestaan
En hoe groot was hun verdriet, Want zij vonden Jezus niet. De Heer is waarlijk op gestaan. Halleluja.

25 Kinderen zingen: De Heer is waarlijk opgestaan
Maar een engel sprak hen aan: ‘Die gij zoek is opgestaan.’ De Heer is waarlijk op gestaan. Halleluja.

26 Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Paasprojectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

27 Kinderen zingen De steen is weg
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Paasprojectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

28 Kinderen zingen: De steen is weg
Een steen op het graf Die kan er niet af Iedereen treurt Maar kijk 'es wat er is gebeurd

29 Kinderen zingen: De steen is weg
De steen is weg De weg is vrij Het graf is leeg De pijn voorbij Want Jezus leeft En de steen is weg weg Helemaal weg

30 Kinderen zingen: De steen is weg
Een steen op mijn hart Zo zwaar en zo zwart Het komt nooit meer goed Maar kijk 'es hier wat Jezus doet

31 Kinderen zingen: De steen is weg
De steen is weg Mijn hart is vrij Ik voel me nieuw God is bij mij Wat Jezus leeft En de steen is weg weg Helemaal weg Foetsie

32 Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

33 Kinderen zingen Hij leeft
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

34 Kinderen zingen: Hij leeft
Maria kwam bij het graf En huilde om haar heer De grote steen was weggerold En Jezus was er niet meer Maar een engel zei plotseling Weet je niet meer Wat Hij gesproken heeft

35 Kinderen zingen: Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft

36 Kinderen zingen: Hij leeft
De discipelen waren zo moe Ze treurden om de Heer Waar moesten ze nu nog naar toe Hun meester was er niet meer Maar Maria riep plotseling Hij heeft gedaan Wat Hij gesproken heeft

37 Kinderen zingen: Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft

38 Vertelling God wint, dat geloven wij
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling God wint, dat geloven wij Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

39 Samenzang Projectlied God wint
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

40 Projectlied: God wint 1. soms kijk je ergens naar maar kun je het niet zien soms hoor je ’t wel maar luister je niet

41 Projectlied: God wint 1. soms eet je vlug en snel maar proef je eig’lijk niets soms voel je het wel maar raakt het je niet

42 Projectlied: God wint Refrein: God wint door klein te blijven God wint door geboeid te zijn God wint door te houden van de vijand God wint door lijden en door pijn

43 Projectlied: God wint Vervolg refrein: God wint door Zijn Zoon te geven God wint door het sterven heen ja Jezus stond op, de dood is niet het einde Gods liefde overwint

44 Projectlied: God wint 2. soms kun je iets ruiken maar zegt de geur je niets soms kun je ‘t merken maar snap je het niet

45 Projectlied: God wint 2. maar als je heel goed luistert goed kijkt, proeft, ruikt of voelt dan pas ontdek je wat God bedoelt

46 Projectlied: God wint Refrein: God wint door klein te blijven God wint door geboeid te zijn God wint door te houden van de vijand God wint door lijden en door pijn

47 Projectlied: God wint Vervolg refrein: God wint door Zijn Zoon te geven God wint door het sterven heen ja Jezus stond op, de dood is niet het einde Gods liefde overwint

48 Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB Samenzang Psalm 134: 1, 2 en 3 NB Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

49 Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem)
2. Ik werd benauwd van alle zijden en riep den Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde en bevrijdde, Hij deed mij in de ruimte staan.

50 Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem)
2. De Heer is met mij, 'k zal niet vrezen. Geen sterveling verschrikt mij meer. De Heer wil mij tot helper wezen: ik zie op al mijn haters neer.

51 Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem)
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den Heer mijn leven lang.

52 Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem)
5. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht: Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

53 Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem)
8. De steen, dien door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd.

54 Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem)
8. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onz' ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

55 Psalm 134 NB (2 en 3 bovenstem)
1. Gij dienaars aan den Heer gewijd, zegent zijn naam te allen tijd. Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegent zijn naam ook in de nacht.

56 Psalm 134 NB (2 en 3 bovenstem)
2. Die in het huis des Heeren zijt, zegent zijn naam en majesteit, zingt tot zijn eer met luider stem en heft uw handen op naar Hem.

57 Psalm 134 NB (2 en 3 bovenstem)
3. Uit Sion, aan den Heer gewijd, zegene u zijn heiligheid. Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.

58 Afsluiting en dankgebed
Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2, 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

59 Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2, 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

60 Samenzang Opwekking 710 Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
Welkom en gebed Samenzang Opwekking voor kids 85 Uitleg paasproject Samenzang UaM 160: 1 en 5 Tableau vivant 1 Markus 16: 1-8 Kinderen zingen De Heer is waarlijk opgestaan Tableau vivant 2 Johannes 20: 2-10 Kinderen zingen De steen is weg Tableau vivant 3 Johannes 20: 11-18 Kinderen zingen Hij leeft Vertelling Samenzang Projectlied God wint Samenzang Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8 bovenstem) Samenzang Psalm 134: 1, 2, 3 NB (2 en 3 bovenstem) Afsluiting en dankgebed Inzamelen van de gaven Samenzang Opwekking 710

61 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang!

62 Opwekking 710 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij

63 Opwekking 710 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

64 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

65 Opwekking 710 Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.

66 Opwekking 710 Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

67 Opwekking 710 Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.

68 Opwekking 710 Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 2x

69 Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google