De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 KINDERMISHANDELING EN KINDEROPVANG 2015 Inspiratiedag Kinderopvang Dr. An Schillemans en Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 KINDERMISHANDELING EN KINDEROPVANG 2015 Inspiratiedag Kinderopvang Dr. An Schillemans en Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 1 KINDERMISHANDELING EN KINDEROPVANG 2015 Inspiratiedag Kinderopvang Dr. An Schillemans en Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen Inspiratiedag VVSG 02.04.2015 ICC Gent "Kindermishandeling: wat kan de kinderopvang doen?"

2 Verontrusting: subjectief?

3 I BAS Ina Bas

4 De ouders van Ina, baby van 2 maanden, gaan af en toe met elkaar in het gevecht. Moeder is 18 jaar en vader is 26 jaar. Ook voor de zwangerschap hadden ze regelmatig ruzie. Deze ruzies gaan veelal samen met getrek en geduw. Laatst werd mama woest op haar vriend omdat hij, in een ruzie, aan het riempje van het draagzakje van de baby trok. Ze heeft snel haar kindje uit het draagzakje gehaald waarna de ruzie verder ging.

5 Bas, 18 maanden, komt toe op de kinderopvang met een bloedende lip en hevig huilend. Hij kan ook niet meer op zijn beentjes staan. Mama vertelt dat hij van een stoel gevallen is. Kinderopvang raadt aan met B naar de dokter te gaan. Mama laat weten dat zij met haar zoontje op spoed heeft gezeten maar dat er niets gevonden is. Een week later zijn er twee kleine blauwe plekjes te zien zijn op beide wangetjes van het kind.

6 Signalen van kindermishandel ing

7 Signalen van kindermishandeling bij 0-3 jarigen  Signalen van fysieke letsels  Signalen van seksueel misbruik  Signalen van verwaarlozing  Signalen van verstoorde hechting

8 Signalen van fysieke mishandeling  Blauwe plekken  Breuken  Brandwonden  Bijtwonden en andere huidletsels  Hoofdtrauma door schudden  Klopt het verhaal ? Is er onmiddellijk hulp gezocht ?

9 Fysieke mishandeling: blauwe plekken Localisatie niét ter hoogte van drukpunten: =billen, genitalia, zijkant gelaat, oren, nek, bovenarmen,benen versus schenen, heupkam, voorhoofd, kin, voorarmen

10

11 Paddling Pattern: Vertical Bruises to Gluteal Cleft 5 year old 3 years old Feldman 1992

12 Fysieke mishandeling: blauwe plekken

13 Fysieke mishandeling : breuken  Geen enkele breuk op zich bewijzend voor kindermishandeling  Plaats, type fractuur en ontwikkelingsleeftijd wel aanwijzingen voor kindermishandeling (fysica)  Een gedraaide fractuur van het bovenbeen bij een kind dat nog niet stapt is uiterst verdacht  Elke breuk bij een kind jonger dat 2 jaar dient goed bekeken te worden

14 Fysieke mishandeling: brandwonden  ‘Handschoen of sok‘ patroon  Afgelijnde boorden, afwezigheid van spatten  Gespaarde voetzolen, halo’s op stuit  Leeftijd brandwonde inconsistent met verhaal  Leeftijd en ontwikkeling kind inconsistent met verhaal (bv.in hete badkuip kruipen)

15 Fysieke mishandeling: brandwonden Het kan ook iets anders zijn: Impetigo kan lijken op sigarettenletsels Luierdermatitis met infectie bovenop Zonneallergie Culturele gebruiken Gefixeerde uitslag door medicatie

16 Fysieke mishandeling: huidletsels

17 Fysieke mishandeling: bijtwonden  Een bijtwonde door kinderen gebeurt regelmatig  Een bijtwonde door een volwassene (grote afdruk van volwassen gebit) is steeds erg alarmerend en wijst op intentionele agressie

18 Fysieke mishandeling: hoofdtrauma door schudden  Meestal geen uitwendige letsels !  Ofwel onmiddellijk zeer ernstig (coma, stuipen)  Ofwel chronisch lastig zijn, braken, toename hoofdomtrek

19 Mechanisme  Schudden al dan niet met impact (50 %)  5-10 seconden  “bridging veins” scheuren BLOEDING

20 Signalen van seksueel misbruik  Roodheid…is meestal geen misbruik  Flagrant letsel…is belangrijk stuk van de puzzel  Blauwe plekken in genitaalstreek  Belang van onderzoek door arts met kennis van zaken  Angst bij pamperwissel  Uitspraken van een kind : kind spontaan laten vertellen, niets suggereren, hoe concreter de uitspraken, hoe verdachter

21 Signalen van seksueel misbruik  In 60-70% gevallen van bewezen misbruik zijn er geen fysieke afwijkingen  Als er afwijkingen zijn bij misbruik zijn ze vaak aspecifiek  Waarde klinisch onderzoek zeer belangrijk en toch ook beperkt

22 Signalen van seksueel misbruik  Signalen- geen enkel kenmerk bewijst: Steeds weerkerende (bewezen infecties) Vroegtijdige seksuele kennis en interesse Teveel belangstelling ouders voor genitaliën Onverklaard genitaal trauma SOA bij jonge kinderen  Masturbatie-gedrag van 2-3 jarige wijst vaak niet naar seksueel misbruik

23 Signalen van verwaarlozing  De ene luierdermatitis is de andere niet  Honger en slechte gewichtsevolutie  Kledij niet aangepast aan weersomstandigheden  Bewust zijn van normen en waarden

24 Signalen van verstoord hechtingsproces  Huilen – overprikkeling  Weinig interactie - apathie  Frozen watchfullnes

25 Emotionele noodsignalen

26 Failure to thrive (FTT)  Het onvermogen van een kind om een tevoren vastliggend groeipatroon vast te houden, inclusief het groeipatroon in de baarmoeder, zoals dat door zwschduur en geboortegewicht wordt bepaald

27 Barton D. Schmitt, M.D. Failure to thrive: typen  Organisch (30%) Fysiologische oorzaak Medische behandeliing, noodz voor ziekte  Non-organisch (70%) Omgevingsfactoren (emotioneel/affectief)  Mengvormen

28 Ludwig & Kornberg,1993 Oorzaken non-organische FTT  Gebrek aan opvoeding/voorbereiding op ouderschap  Onvoldoende steun vanuit familie  Ouderlijk dysfunctioneren  Moeilijk kind  Ouder-kind interactieproblemen  Dysfunctioneren van gezin

29 Accidentele FTT  Fouten bij klaarmaken voeding Concentratie: te verdund  Niet leeftijdsadequate voeding  Borstvoedingproblemen  Teveel verzorgers (verwarring)

30 Risicotaxatie - instrumenten  Kindermishandelingsindex Vertrouwenscentra Kindermishandeling Kindermishandelingsindex  Lirik  Pos schaal van Hellinckx  Signaallijst verontrustende opvoedingssituaties Integrale Jeugdhulp 30

31 Taal Lichaam Gedrag Symbolen Context OBSERVATIESCHEMA

32 Stappenplan

33 Stap 1: je maakt je zorgen VOORBEREIDEN Stap 2: overleg en informatie verzamelen HANDELEN 1 Stap 3: Hulpverlening op gang brengen HANDELEN 2 Stap 4: Nazorg en evaluatie Bron: Stappenplan vermoeden mishandeling – Verantwoordelijken OPVOLGEN- EVALUEREN- BIJSTUREN

34 34 1. VOORBEREIDEN (observeren, overleggen, risico inschatten, …) - startpunt stappenplan bepalen (begint met vermoeden(s) of signalen) - Bepaal hoe je vermoedens gaat uitklaren, objectiveren - Bepaal hoe je signalen verder gaat verzamelen - Hoe ga je in uw voorziening/dienst communiceren rond ‘vermoeden’? - Wanneer kies je er voor om kind/ouders aan te spreken – wie gaat dit doen? – hoe ga je dit doen? - Bekijk of contactname (advies) met VK van betekenis kan zijn in deze fase. - … 2. HANDELEN (spreken, confronteren, overleggen, risico inschatten,…) - Met kind spreken - ouders aanspreken - zorgen benoemen en komen tot erkenning probleem - ouders doorverwijzen naar hulpverlening - wanneer contactname VK? (advies – melden) - Wanneer meld je bij politie? - Samen met ouders observeren - … 3. OPVOLGEN, EVALUEREN EN BIJSTUREN - afspraken maken met ouders - vervolggesprek plannen met ouders - bijkomende observaties plannen - hoe plan je verder overleg - effecten van de tussenkomsten bevragen bij ouders, externen, kind - bekijk hoe je een stappenplan kan afsluiten, afronden. Algemeen sjabloon stappenplan (vermoeden) kindermishandeling Begeleidende vragen

35 Stap 1: je maakt je zorgen Je maakt je zorgen over het voorkomen of gedragingen van het kind Er is een letsel dat verzorging nodig heeft Rol onthaalouder Stap 2: overleg en informatie verzamelen Geen signalen meer: rol onthaalouder Er blijven signalen die zorgen baren: rol verantwoordelijke Stap 3: Hulpverlening op gang brengen Er blijven signalen die zorgen baren na gesprek van verantwoordelijke met ouders : rol verantwoordelijke en rol regiomanager Stap 4: Nazorg en evaluatie Bron: Stappenplan vermoeden mishandeling – Verantwoordelijken, vzw Landelijke Kinderopvang. Rol onthaalouder, verantwoordelijke, regiomanager

36 36 Communicatie met de ouder

37  De basishouding (empathie, respect, beschikbaarheid,..)  De communicatievaardigheden (verbaal en non-verbaal, relatie- en inhoudsniveau, perspectiefname, symmetrisch en complementair,…)  De structuur van het gesprek (voorbereiding, introductie, gesprek, verwerking, advies/perspectief) 37

38 Communicatie met de ouder  Voorbereiding  Concreet waarneembare feiten (observatieschema)  Setting  Introductie gesprek  Kader en doel  Gesprek  Concreet waarneembare feiten omschrijven, niet veroordelen  Emoties opvangen/benoemen  Actief luisteren  Ouders erkennen als deskundig  Motiveren voor hulp  Verwerking  Afsluiten: advies/perspectief http://www.thenextpage.nl/index.aspx?chapterID=97&ContentID=875

39 Samenwerking 1.Kindermishandeling = verantwoordelijkheid van iedereen 2.Hulpverlening 3.Gedeeld beroepsgeheim 4.Plicht om te helpen

40 1. Kindermishandeling = de verantwoordelijkheid van iedereen  Het voorkomen van en het adequaat aanpakken van kindermishandeling moet een bekommernis zijn van alle voorzieningen die met kinderen werken (visietekst, K&G 1997)  De Rechten van het Kind vormen een belangrijke basis voor het werk van de Jeugdgezondheidszorg.  De overheid legitimeert dan ook de “bemoeienis” van de Jeugdgezondheidszorg met de opvoedingssituatie van kinderen.

41 2. Hulpverlening 41  Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening  K & G/kinderopvang/modules CKG  CLB  Huisarts/ziekenhuis  CGGZ  OCMW, CAW  Gezinshulp  Politie  VK ..  Niet Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp  Dagcentra  Begeleidingstehuizen  Modules CKG (langdurig)  Modules contextbegeleiding  Centra integrale gezinshulp (CIG)  …  Vertrouwenscentra Kindermishandeling  Ondersteuningscentrum Jeugdhulp G.V.

42 3. Gedeeld beroepsgeheim  Geldt ook voor psychologen, enz…  Spreek als je denkt dat je alleen op die manier het kind kan helpen  “Need tot know” en niet “nice to know”  Liefst met medeweten cliënt

43 4. Plicht om te helpen: wat kan, mag, moet je doen ?  Je mag steeds anoniem advies inwinnen bij VK  Je mag het gezin aanspreken en hulpverlening trachten te installeren  Vergeet ook niet de gewone reflexen (zoals een ouder doorverwijzen naar een kinderarts )  Je mag kindermishandeling of vermoeden ervan aanmelden op het VK. De mate waarin het VK actief stappen onderneemt, hangt af van de verder verzamelde gegevens, de betrokken hulpverlening en de risico-inschatting.  Enkel hulpverleners krijgen feedback

44 44 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: werking

45 Advies Diagnostiek Hulpverlening Coaching – coördinatie Sensibilisering Reguliere werking 1712 Gemandateerde voorziening Meldpunt geweld, misbruik & kindermishandeling voor burgers: Informeren Adviseren doorverwijzen Procedure Maatschappelijke noodzaak Consult Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen


Download ppt "1 KINDERMISHANDELING EN KINDEROPVANG 2015 Inspiratiedag Kinderopvang Dr. An Schillemans en Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google