De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling financiering Medische Psychologie in Noord-Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling financiering Medische Psychologie in Noord-Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling financiering Medische Psychologie in Noord-Limburg
dr. H.G.G. van Balen (Eric) Klinisch Psycholoog / Klinisch Neuropsycholoog Medische Psychologie VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg Cursus Financiering Medische Psychologie, Amersfoort 1 april 2011

2 De ‘oertijd’, tot 2005 <2001 Verrichtingen Medische Psychologie worden niet gedeclareerd 09/2001 Medische Psychologie produceert declarabele RBU’s t.b.v. de Afdeling Revalidatie 05/2002 Medische Psychologie produceert declarabele verrichtingen t.b.v. de PAAZ 07/2004 Voorbereidingen Zorg-DBC’s : Sector Manager, BEA, Hoofd MP  aandacht gevraagd voor opname MP in toekomstige Zorg-DBC’s  resultaat: ‘geen kans’, ‘geen prioriteit’

3 Organogram VieCuri

4 Het begin van Zorg-DBC’s, 2005-2007
start van zorg-DBC’s registratie 07/2005 Op verzoek van Hoofd MP neemt financial controller actie: GGz-DBC’s straks ook beschikbaar voor MP (buiten de PAAZ/AWBZ)?   resultaat 12/2005 nog onbeslist………… 01/2006 MP vertaalt eigen registratiesysteem (in ParaNice) naar 12 CTG-codes voor MP (PAZ: “opneembaar in zorgprofielen van zorg-DBC’s”) 07/2006 Exit PAAZ VieCuri  naar RCG Noord- en Midden-Limburg 12/2007 PAZ  Landelijke/ Locale steunactie adhesieverklaring GGz-DBC’s t.b.v. de MP; Pamflet LVMP-PAZ DBC-GGZ Hoofd MP organiseert steun van RvB, vMS, hoofd Stafdiensten, e.a. 12/2007 Overleg Hoofd MP-Stafdiensten  proactieve test van compatibiliteit van verrichtingenregistratie MP (in ParaNice) met EZIS  lukt niet/geen kans/geen prioriteit/pendelt… “Bezien wat mogelijk is”

5 2008, tot september start GGz-DBC’s 03/2008 Nieuwe Sectormanager  door hoofd MP ‘ingepraat’ 06/2008 Sectormanager  opdracht: ‘Beschrijf de tussenstand’ 08/2008 Medewerker stafdiensten AO/IC produceert met hoofd MP beleidsmatige tussenstand, inclusief: Standpunt VWS 24/7/2008 (GGz-DBC’s zijn voor MP in principe mogelijk) Optie van poortspecialisme Standpunt/opties PAZ/LVMP Verwijzing naar adhesieverklaring (landelijke actie, zie eerder) Verwijzing naar ‘jarenlange’ inspanning MP op dit gebied Mono-, bi- en multidisciplinaire werkwijze MP in het ziekenhuis Eigen productiecijfers MP 2006 e.v. volgens NZa-codes Wens MP om aan te sluiten bij GGz-DBC’s registrerende (facturerende?) ziekenhuizen 

6  Wens MP om aan te sluiten bij GGz-DBC’s registrerende ZH
Voorwaarden hiervoor werden nader uitgewerkt: Commitment van het management ICT-koppeling ParaNice-EZIS Opname GGz-DBC’s in EZIS (inclusief verrichtingentabellen MP) Registratie GGz-DBC’s door MP in EZIS Voor registratie, validatie en facturatie in EZIS: contactpersoon AO ter begeleiding implementatie benoemen …..  Opdracht van hoofd Stafdiensten om na te gaan of voorwaarden vervuld kunnen worden  zo ja  dan realisatie Tenslotte: Implicaties richting zorgverzekeraar  hoger echelon (concern controller, RvB)!!

7 De achtbaan: september 2008 - april 2009, deel 1
09/2008 Hoofd Stafdiensten committeert zich  beraadt zich en maakt afspraken met: nieuwe financial concern controller  contact collega’s regio, met name UVIT, CZ hoofd administratieve organisatie  checkt zorg-DBC’s op registratie / inhoud MP  oriëntatie op aanschafprijs EZIS-modules voor GGz-DBC’s hoofd MP  Oriëntatie op registratie & facturatie GGz-DBC’s in vrije vestiging  Inpraten van nieuwe financial controller door hoofd MP  Oriëntatie route collega’s Antonius ZH – Sneek

8 De achtbaan: september 2008 - april 2009, deel 2
10/2008 Hoofd MP motiveert uitbreidingsaanvraag jaarplan MP met ‘nu of nooit’  10/2008 Sectormanager begroot i.o. met hoofd MP de opbrengsten van MP deels op basis van verwachte opbrengsten GGz-DBC’s 12/2008 Gewraakte circulaire ZN verwarring..., blijkt in feb-mrt!! 01/2009 Honorering uitbreidingsaanvraag MP 02/2009 In Sneek afketsing facturatiemogelijkheid in GGz-DBC’s 03/2009 Antwoord NIP op circulaire ZN, echter  03/2009 PAZ: “NZa geeft waarschijnlijk voorlopig geen positief advies” 03/2009 Hoofd MP brieft concern controller over de ontwikkelingen, daarbij toch besluit tot voorbereiding op contact met zorgverzekeraars 

9 De achtbaan: september 2008 - april 2009, deel 3
03/2009 Strategie/voorbereiding op contact met zorgverzekeraars: Eerst UVIT-verzekerden (70% adherentie)  Niet (alleen) UVIT-vertegenwoordiger zorg-DBC’s, maar ook vertegenwoordiger GGz-DBC’s uitnodigen  afspraak 04/2009 Kleine delegatie; alleen financial controller, hoofd MP, UVIT  Praatpapier ter voorbereiding, 3 thema’s: Historische keuze voor onderbrengen van MP-verrichtingen in GGz-DBC’s Inhoudelijke vraagstellingen voor de MP Karakteristieken van de specialistische ziekenhuispsycholoog Ere- en eerste divisie van verwijzers  Secretariaat MP Productie van verrichtingen MP 2008 in NZa-codes  Secretariaat MP

10 Aantal verwijzingen per kwartaal 2007-2008 (2)

11 Aantal verwijzingen per kwartaal 2007-2008 (1)

12 Productie MP in NZA-codes voor 2008
Vw Discipline / Verrichting 194156 194157 194158 194159 194160 194161 194162 194163 194164 194165 194166 194171 194172 Eindtotaal Anaesthesiologie 11 31 44 81 29 2 8 37 243 Cardiologie 41 20 3 66 76 78 19 23 330 Dermatologie 5 9 1 38 Gastro-enterologie 15 18 6 10 69 Geriatrie 272 184 222 198 7 128 1019 Heelkunde 21 28 104 87 26 402 Huisarts Inwendige geneeskunde 65 122 139 88 48 30 649 Kaakchirurgie Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 97 14 96 112 217 135 24 717 Longziekten 25 33 36 146 Neurologie 214 12 149 212 202 289 34 35 1187 Op eigen verzoek 98 4 192 Orthopedie Plastische chirurgie 17 Reumatologie Revalidatie 365 94 136 305 269 367 116 118 177 283 2298 Urologie VCV 22 58 27 150 173 572 Verloskunde en gynaecologie 13 71 1159 231 52 482 1364 1324 1337 651 390 123 420 528 8094

13 Follow up met UVIT april 2009 en daarna, TOT EIND 2011
‘Ingroeimodel’ Beschrijving behandeldomein MP Beschrijving ‘in- en exclusiecriteria’ cq ‘vraagstellingen en aandachtsgebieden’ Beschrijving productgroepen Virtuele facturatie verrichtingen MP 2008 in GGz-DBC’s (‘aanpassingsstoornissen’) Facturatievoorbereiding Praktijk AGB-code aanvragen Zorgverleners AGB-codes aanvragen Promeetec aanschaffen (gratis, simpele, reductionistische software) Registratiefacturatiemodule operationeel maken Interne cursus ‘Classificeren in DSM-IV’ Facturatie met terugwerkende kracht, alle afgesloten casuïstiek in 2009 3 maanden werd ‘tot 10/2009’  uiteindelijk tot en met 2011 Caremetrics (o.a. Routine Outcome Measurement)

14 Behandeldomein Medisch Psychologische zorg
Het op indicatie van de medisch specialist of de huisarts bieden van klinische of poliklinische psychodiagnostiek en psychologische behandeling ter ondersteuning van, of in aanvulling en/of aansluiting op medische diagnostiek en/of behandeling, met name als de vraagstelling en de problematiek primair zijn gerelateerd aan somatische aandoeningen en/of klachten. Hierbij kan de bemoeienis ook – of ook alleen – het patiëntsysteem betreffen. Binnen het behandeldomein zijn de medisch-somatische problematiek van de patiënt en de gevolgen daarvan voor het cognitief, emotioneel of gedragsmatig functioneren nadrukkelijk het uitgangspunt.

15 Verwijs- en intakecriteria  of,. aandachtgebieden en vraagstellingen
Er zijn 4 hoofdgroepen waarvoor naar medisch psychologische zorg kan worden verwezen: Somatopsychologie Stemmings- en gedragsstoornissen samenhangend met een somatische aandoening, meestal reactief van aard, maar bij bijvoorbeeld risicovolle medische ingrepen ook proactief. In DSM-termen zijn dit veelal de depressieve, angst- en aanpassingsstoornissen. Psychosomatiek Het gaat hierbij om cognitieve, gedragmatige of emotionele factoren, die een belangrijke veroorzakende of instandhoudende rol spelen bij lichamelijke klachten, welke geen bekende (of niet voldoende verklarende) somatische oorzaak kennen, of die een belangrijke rol spelen bij de uiting, beloop of ernst van lichamelijke klachten bij een bekende lichamelijke aandoening. In DSM-termen valt de problematiek veelal binnen de somatoforme stoornissen. Neuropsychologische diagnostische vraagstellingen/ontwikkelingsonderzoek In DSM-termen veelal te classificeren onder de psychische stoornissen door een somatische aandoening en ontwikkelingsstoornissen. Gezondheidsgedrag en beslissingsvragen Het gaat hierbij om verbetering van de compliance, zelfzorg en zelfregulatie. Ook vragen over indicatiestelling (psychologische geschiktheid voor een behandeling waarbij gezondheidsgedrag peri- en post-behandeling vereist is) en counseling bij beslissingen rond medische behandeling/ingrepen (bijvoorbeeld rond abortus, keuze borstsparende operatie of borstamputatie) vallen hieronder. In DSM-termen zijn dit veelal aanpassings- stoornissen, waarbij met name de “niet-gezonde” leefstijl of “niet-gezond” gedrag gezien moet worden als horend bij een problematische aanpassing.

16 Productgroepen voor GGz-DBC-facturatie door MP
Overeengekomen te registreren productgroepen op basis waarvan kan worden gefactureerd (dit betekent bijvoorbeeld dat somatoforme stoornissen en slaapstoornissen onder de restgroep diagnoses vallen). Indirecte tijd Diagnostiek Behandeling kort Delirium, dementie en overige amnestische stoornissen Aan alcohol gebonden stoornissen Depressieve stoornissen Angststoornissen Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen of problemen Restgroep diagnoses Overige stoornissen kindertijd

17 Productgroepen waarvoor niet kan worden gefactureerd door MP
Productgroepen die buiten het behandeldomein vallen zijn: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen Bipolaire en overige stemmingsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Overige aan een middel gebonden stoornissen Zorg die inhoudelijk binnen het behandeldomein valt, maar onderdeel uitmaakt van Revalidatie DBC’s wordt gefactureerd via de revalidatie.

18 Totaaloverzicht virtuele facturatie UVIT 2008

19 Aanvragen AGB-codes praktijk en zorgverleners:

20 Facturatieformulier Patiëntnummer Naam patiënt Aantal minuten
Zorgverlener AGB-code zorgverlener Invuller Productgroep Minutencategorie € en corresponderende code  95% van het NZa-Tarief voor de betreffende behandelgroep

21

22

23

24 Verwijzingen – aantallen en gerelateerde bedragen (2009)

25 Productcodes – aantallen en gerelateerde bedragen (2009)

26 Declarabele verwijzingen in 2009
Niet -UVIT UVIT Revalidatie VCV

27 Terug naar Zorg-DBC’s? Van ingroei- naar doorgroeimodel?
Profielen Kostprijzen Vergoedingen

28 Zorg-DBC’s: profielen zorg-DBC’s en hun kostprijs
Wat zit er in het profiel van een DBC? Inhoud landelijke profielen Zorg-DBC’s: zie de Inkoopgids ZN 2010; alleen voor B-segment DBC’s! Voorbeeld 1: DBC’s Diabetes mellitus bij kinderen (B-segment) zie xls file Voorbeeld 2: DBC’s Geriatrie (A-segment)  verrichtingen psychologie dus niet in de landelijke profielen De/het kostprijs(profiel) van een DBC verschilt per ziekenhuis. Wat is dan die kostprijs? Voorbeeld 1: DBC’s Diabetes mellitus bij kinderen zie xls file Voorbeeld 2: DBC’s Geriatrie  zie xls file. NB: In de kostprijsprofielen van VieCuri zitten geen medisch psychologische verrichtingen (gegevens worden [nog] niet gekoppeld) In de verkoopprijs van de Diabetes Mellitus bij kinderen is desondanks wèl medisch psychologische bemoeienis meegenomen.

29 Zorg-DBC’s: vergoedingen/verkoopprijzen
Wat is de vergoede prijs voor de diverse Zorg-DBC’s? A-segment: is landelijk vastgesteld, productie wordt nog steeds vergoed volgens de oude FB-parameters (1e polibezoeken, opnames, verpleegdagen, dagverpleging) B-segment: DBC is vrij onderhandelbaar per ziekenhuis/zorgverzekeraar Revalidatie: vergoeding is afwezig in DBC-termen, productie wordt (nog steeds) vergoed volgens RBU’s (revalidatiebehandeluren).  A-segment kostprijs-escape: LTP (Lokale Productiegebonden Toeslag) NB: De LTP vervalt [waarschijnlijk] bij invoering van DOT  De B-segment kostprijs is niet hetzelfde als de (uitonderhandelde) vergoede prijs door de zorgverzekeraar (concurrentie etc.)!  Overproductie wordt niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Tot slot: Wat er staat op de administratieve weergave (‘rekening’) die de patiënt ontvangt.

30 Follow up VieCuri/Groene Hart  financiering in GGz-DBC’s voor UVIT-verzekerden tot eind 2011 UVIT  PAZ ALV (Stephan Hermsen), UVIT onderschrijft inmiddels het belang van de MP in de ziekenhuizen Bereid tot gezamenlijk optrekken (bijvoorbeeld in schrijven naar NZa/VWS)nog geen vervolg Interne brief ZN dd van kenniscentrum GGz (vooralsnog een intern advies!) 04/2011 en daarna: Nadere uitwerking van vervolgfinanciering MP met UVIT ook in groter verband (VieCuri, MaximaMC, Groene Hart, ‘PAZ’?, CZ?) Koppeling van MP – DBC-zorg op basis van de data van de afgelopen 3 jaar van twee ziekenhuizen (VC/GH) Inkopers DBC-Zorg & GGz-DBC’s erbij betrekken, gezamenlijkheid benadrukken Waarschijnlijk geen aparte MP ‘medebehandelings-DBC’s’ Mogelijk gedeeltelijke facturatie van verrichtingen in GGz-DBC’s m.n. voor huisartsverwijzingen, mogelijk ook apart voor KNP Ontlasting van administratieve organisatie voorkeur voor financiering op hoger aggregatieniveau, dus niet op diagnose/DBC-niveau (Maar hoe wel??? Werken met ratio’s?) Vergoeding mogelijk koppelen aan DOT (DBC’s Op weg naar de Toekomst), waarbij is beoogd dat 70% van de DBC’s in het B-segment zullen gaan vallen


Download ppt "Ontwikkeling financiering Medische Psychologie in Noord-Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google