De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling financiering Medische Psychologie in Noord-Limburg dr. H.G.G. van Balen (Eric) Klinisch Psycholoog / Klinisch Neuropsycholoog Medische Psychologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling financiering Medische Psychologie in Noord-Limburg dr. H.G.G. van Balen (Eric) Klinisch Psycholoog / Klinisch Neuropsycholoog Medische Psychologie."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling financiering Medische Psychologie in Noord-Limburg dr. H.G.G. van Balen (Eric) Klinisch Psycholoog / Klinisch Neuropsycholoog Medische Psychologie VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg Cursus Financiering Medische Psychologie, Amersfoort 1 april 2011

2 De ‘oertijd’, tot 2005 <2001Verrichtingen Medische Psychologie worden niet gedeclareerd 09/2001Medische Psychologie produceert declarabele RBU’s t.b.v. de Afdeling Revalidatie 05/2002Medische Psychologie produceert declarabele verrichtingen t.b.v. de PAAZ 07/2004Voorbereidingen Zorg-DBC’s : Sector Manager, BEA, Hoofd MP  aandacht gevraagd voor opname MP in toekomstige Zorg-DBC’s  resultaat: ‘geen kans’, ‘geen prioriteit’

3 Organogram VieCuri

4 Het begin van Zorg-DBC’s, 2005-2007 1-1-2005 start van zorg-DBC’s registratie 07/2005Op verzoek van Hoofd MP neemt financial controller actie: GGz-DBC’s straks ook beschikbaar voor MP (buiten de PAAZ/AWBZ)?   resultaat 12/2005 nog onbeslist………… 01/2006MP vertaalt eigen registratiesysteem (in ParaNice) naar 12 CTG-codes voor MP (PAZ: “opneembaar in zorgprofielen van zorg-DBC’s”) 07/2006Exit PAAZ VieCuri  naar RCG Noord- en Midden-Limburg 12/2007PAZ  Landelijke/ Locale steunactie adhesieverklaring GGz-DBC’s t.b.v. de MP; Pamflet LVMP-PAZ DBC-GGZ 2007-11 Hoofd MP organiseert steun van RvB, vMS, hoofd Stafdiensten, e.a. 12/2007Overleg Hoofd MP-Stafdiensten  proactieve test van compatibiliteit van verrichtingenregistratie MP (in ParaNice) met EZIS  lukt niet/geen kans/geen prioriteit/pendelt… “Bezien wat mogelijk is”

5 2008, tot september 1-1-2008 start GGz-DBC’s 03/2008Nieuwe Sectormanager  door hoofd MP ‘ingepraat’ 06/2008Sectormanager  opdracht: ‘Beschrijf de tussenstand’ 08/2008Medewerker stafdiensten AO/IC produceert met hoofd MP beleidsmatige tussenstand, inclusief: Standpunt VWS 24/7/2008 (GGz-DBC’s zijn voor MP in principe mogelijk) Optie van poortspecialisme Standpunt/opties PAZ/LVMP Verwijzing naar adhesieverklaring (landelijke actie, zie eerder) Verwijzing naar ‘jarenlange’ inspanning MP op dit gebied Mono-, bi- en multidisciplinaire werkwijze MP in het ziekenhuis Eigen productiecijfers MP 2006 e.v. volgens NZa-codes Wens MP om aan te sluiten bij GGz-DBC’s registrerende (facturerende?) ziekenhuizen 

6  Wens MP om aan te sluiten bij GGz-DBC’s registrerende ZH Voorwaarden hiervoor werden nader uitgewerkt: Commitment van het management ICT-koppeling ParaNice-EZIS Opname GGz-DBC’s in EZIS (inclusief verrichtingentabellen MP) Registratie GGz-DBC’s door MP in EZIS Voor registratie, validatie en facturatie in EZIS: contactpersoon AO ter begeleiding implementatie benoemen …..  Opdracht van hoofd Stafdiensten om na te gaan of voorwaarden vervuld kunnen worden  zo ja  dan realisatie Tenslotte: Implicaties richting zorgverzekeraar  hoger echelon (concern controller, RvB)!!

7 De achtbaan: september 2008 - april 2009, deel 1 09/2008Hoofd Stafdiensten committeert zich  beraadt zich en maakt afspraken met: nieuwe financial concern controller  contact collega’s regio, met name UVIT, CZ hoofd administratieve organisatie  checkt zorg-DBC’s op registratie / inhoud MP  oriëntatie op aanschafprijs EZIS-modules voor GGz-DBC’s hoofd MP  Oriëntatie op registratie & facturatie GGz-DBC’s in vrije vestiging  Inpraten van nieuwe financial controller door hoofd MP  Oriëntatie route collega’s Antonius ZH – Sneek

8 De achtbaan: september 2008 - april 2009, deel 2 10/2008Hoofd MP motiveert uitbreidingsaanvraag jaarplan MP met ‘nu of nooit’  10/2008Sectormanager begroot i.o. met hoofd MP de opbrengsten van MP deels op basis van verwachte opbrengsten GGz-DBC’s 12/2008Gewraakte circulaire ZN  verwarring..., blijkt in feb-mrt!! 01/2009Honorering uitbreidingsaanvraag MP 02/2009In Sneek afketsing facturatiemogelijkheid in GGz-DBC’s 03/2009Antwoord NIP op circulaire ZN, echter  03/2009PAZ: “NZa geeft waarschijnlijk voorlopig geen positief advies” 03/2009Hoofd MP brieft concern controller over de ontwikkelingen, daarbij toch besluit tot voorbereiding op contact met zorgverzekeraars 

9 De achtbaan: september 2008 - april 2009, deel 3 03/2009 Strategie/voorbereiding op contact met zorgverzekeraars: Eerst UVIT-verzekerden (70% adherentie)  Niet (alleen) UVIT-vertegenwoordiger zorg-DBC’s, maar ook vertegenwoordiger GGz-DBC’s uitnodigen  afspraak 04/2009 Kleine delegatie; alleen financial controller, hoofd MP, UVIT  Praatpapier ter voorbereiding, 3 thema’s: 1.Historische keuze voor onderbrengen van MP-verrichtingen in GGz-DBC’s 2.Inhoudelijke vraagstellingen voor de MP 3.Karakteristieken van de specialistische ziekenhuispsycholoog Ere- en eerste divisie van verwijzers  Secretariaat MP Productie van verrichtingen MP 2008 in NZa-codes  Secretariaat MP

10 Aantal verwijzingen per kwartaal 2007-2008 (2)

11 Aantal verwijzingen per kwartaal 2007-2008 (1)

12 Productie MP in NZA-codes voor 2008 Vw Discipline / Verrichting 1941 56 1941 57 1941 58 1941 59 1941 60 1941 61 1941 62 1941 63 1941 64 1941 65 1941 66 1941 71 1941 72Eindtotaal Anaesthesiologie1131 4481292 837243 Cardiologie41202 366767819 232330 Dermatologie5 99113 1 38 Gastro-enterologie9 1518116 10 69 Geriatrie272 1 18422219861 71281019 Heelkunde2128 1 761048738 2621402 Huisarts 35 1 9 Inwendige geneeskunde65282 512213912288 4830649 Kaakchirurgie1 11 7 19 Keel-, neus- en oorheelkunde 2211 6 Kindergeneeskunde971423396112217135 2414717 Longziekten141 25333626 11 146 Neurologie2141229 149212202289341 35101187 Op eigen verzoek3 2695 1198 4 192 Orthopedie5 8912 7 41 Plastische chirurgie11 3353 1 17 Reumatologie411 7873 2134 Revalidatie365941429136305269367116118251772832298 Urologie4 10782 4 35 VCV2211 58262715017398142572 Verloskunde en gynaecologie5 121813 10 71 Eindtotaal115923152334821364132413376513901234205288094

13 Follow up met UVIT april 2009 en daarna, TOT EIND 2011 ‘Ingroeimodel’ –Beschrijving behandeldomein MP –Beschrijving ‘in- en exclusiecriteria’ cq ‘vraagstellingen en aandachtsgebieden’ –Beschrijving productgroepen –Virtuele facturatie verrichtingen MP 2008 in GGz-DBC’s (‘aanpassingsstoornissen’) Facturatievoorbereiding –Praktijk AGB-code aanvragen –Zorgverleners AGB-codes aanvragen –Promeetec aanschaffen (gratis, simpele, reductionistische software) –Registratiefacturatiemodule operationeel maken Interne cursus ‘Classificeren in DSM-IV’ Facturatie met terugwerkende kracht, alle afgesloten casuïstiek in 2009 3 maanden werd ‘tot 10/2009’  uiteindelijk tot en met 2011 Caremetrics (o.a. Routine Outcome Measurement)

14 Behandeldomein Medisch Psychologische zorg Het op indicatie van de medisch specialist of de huisarts bieden van klinische of poliklinische psychodiagnostiek en psychologische behandeling ter ondersteuning van, of in aanvulling en/of aansluiting op medische diagnostiek en/of behandeling, met name als de vraagstelling en de problematiek primair zijn gerelateerd aan somatische aandoeningen en/of klachten. Hierbij kan de bemoeienis ook – of ook alleen – het patiëntsysteem betreffen. Binnen het behandeldomein zijn de medisch-somatische problematiek van de patiënt en de gevolgen daarvan voor het cognitief, emotioneel of gedragsmatig functioneren nadrukkelijk het uitgangspunt.

15 Verwijs- en intakecriteria  of,. aandachtgebieden en vraagstellingen Er zijn 4 hoofdgroepen waarvoor naar medisch psychologische zorg kan worden verwezen: Somatopsychologie Stemmings- en gedragsstoornissen samenhangend met een somatische aandoening, meestal reactief van aard, maar bij bijvoorbeeld risicovolle medische ingrepen ook proactief. In DSM-termen zijn dit veelal de depressieve, angst- en aanpassingsstoornissen. Psychosomatiek Het gaat hierbij om cognitieve, gedragmatige of emotionele factoren, die een belangrijke veroorzakende of instandhoudende rol spelen bij lichamelijke klachten, welke geen bekende (ofniet voldoende verklarende) somatische oorzaak kennen, of die een belangrijke rol spelen bij de uiting, beloop of ernst van lichamelijke klachten bij een bekende lichamelijke aandoening. In DSM-termen valt de problematiek veelal binnen de somatoforme stoornissen. Neuropsychologische diagnostische vraagstellingen/ontwikkelingsonderzoek In DSM-termen veelal te classificeren onder de psychische stoornissen door een somatische aandoening en ontwikkelingsstoornissen. Gezondheidsgedrag en beslissingsvragen Het gaat hierbij om verbetering van de compliance, zelfzorg en zelfregulatie. Ook vragen over indicatiestelling (psychologische geschiktheid voor een behandeling waarbij gezondheidsgedrag peri- en post-behandeling vereist is) en counseling bij beslissingen rond medische behandeling/ingrepen (bijvoorbeeld rond abortus, keuze borstsparende operatie of borstamputatie) vallen hieronder. In DSM-termen zijn dit veelal aanpassings- stoornissen, waarbij met name de “niet-gezonde” leefstijl of “niet-gezond” gedrag gezien moet worden als horend bij een problematische aanpassing.

16 Productgroepen voor GGz-DBC-facturatie door MP Overeengekomen te registreren productgroepen op basis waarvan kan worden gefactureerd (dit betekent bijvoorbeeld dat somatoforme stoornissen en slaapstoornissen onder de restgroep diagnoses vallen). Indirecte tijd Diagnostiek Behandeling kort Delirium, dementie en overige amnestische stoornissen Aan alcohol gebonden stoornissen Depressieve stoornissen Angststoornissen Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen of problemen Restgroep diagnoses Overige stoornissen kindertijd

17 Productgroepen waarvoor niet kan worden gefactureerd door MP Productgroepen die buiten het behandeldomein vallen zijn: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen Bipolaire en overige stemmingsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Overige aan een middel gebonden stoornissen  Zorg die inhoudelijk binnen het behandeldomein valt, maar onderdeel uitmaakt van Revalidatie DBC’s wordt gefactureerd via de revalidatie.

18 Totaaloverzicht virtuele facturatie UVIT 2008

19 Aanvragen AGB-codes praktijk en zorgverleners:

20 Facturatieformulier Patiëntnummer Naam patiënt Aantal minuten Zorgverlener AGB-code zorgverlener Invuller Productgroep Minutencategorie € en corresponderende code  95% van het NZa-Tarief voor de betreffende behandelgroep

21

22

23

24 Verwijzingen – aantallen en gerelateerde bedragen (2009)

25 Productcodes – aantallen en gerelateerde bedragen (2009)

26 Declarabele verwijzingen in 2009 Niet -UVIT UVIT RevalidatieVCV

27 Terug naar Zorg-DBC’s? Van ingroei- naar doorgroeimodel? Zorg-DBC’s: Profielen Kostprijzen Vergoedingen

28 Zorg-DBC’s: profielen zorg-DBC’s en hun kostprijs Wat zit er in het profiel van een DBC? Inhoud landelijke profielen Zorg-DBC’s: zie de Inkoopgids ZN 2010; alleen voor B-segment DBC’s! Voorbeeld 1: DBC’s Diabetes mellitus bij kinderen (B-segment)  zie xls file Voorbeeld 2: DBC’s Geriatrie (A-segment)  verrichtingen psychologie dus niet in de landelijke profielen De/het kostprijs(profiel) van een DBC verschilt per ziekenhuis. Wat is dan die kostprijs? Voorbeeld 1: DBC’s Diabetes mellitus bij kinderen  zie xls file Voorbeeld 2: DBC’s Geriatrie  zie xls file. NB: In de kostprijsprofielen van VieCuri zitten geen medisch psychologische verrichtingen (gegevens worden [nog] niet gekoppeld) In de verkoopprijs van de Diabetes Mellitus bij kinderen is desondanks wèl medisch psychologische bemoeienis meegenomen.

29 Zorg-DBC’s: vergoedingen/verkoopprijzen Wat is de vergoede prijs voor de diverse Zorg-DBC’s? A-segment: is landelijk vastgesteld, productie wordt nog steeds vergoed volgens de oude FB-parameters (1 e polibezoeken, opnames, verpleegdagen, dagverpleging) B-segment: DBC is vrij onderhandelbaar per ziekenhuis/zorgverzekeraar Revalidatie: vergoeding is afwezig in DBC-termen, productie wordt (nog steeds) vergoed volgens RBU’s (revalidatiebehandeluren).  A-segment kostprijs-escape: LTP (Lokale Productiegebonden Toeslag) NB: De LTP vervalt [waarschijnlijk] bij invoering van DOT  De B-segment kostprijs is niet hetzelfde als de (uitonderhandelde) vergoede prijs door de zorgverzekeraar (concurrentie etc.)!  Overproductie wordt niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Tot slot: Wat er staat op de administratieve weergave (‘rekening’) die de patiënt ontvangt.

30 Follow up VieCuri/Groene Hart  financiering in GGz-DBC’s voor UVIT-verzekerden tot eind 2011 UVIT  PAZ ALV 19-11-10 (Stephan Hermsen), UVIT onderschrijft inmiddels het belang van de MP in de ziekenhuizen Bereid tot gezamenlijk optrekken (bijvoorbeeld in schrijven naar NZa/VWS)  nog geen vervolg Interne brief ZN dd 21-02-11 van kenniscentrum GGz (vooralsnog een intern advies!) 04/2011 en daarna: Nadere uitwerking van vervolgfinanciering MP met UVIT ook in groter verband (VieCuri, MaximaMC, Groene Hart, ‘PAZ’?, CZ?) Koppeling van MP – DBC-zorg op basis van de data van de afgelopen 3 jaar van twee ziekenhuizen (VC/GH) Inkopers DBC-Zorg & GGz-DBC’s erbij betrekken, gezamenlijkheid benadrukken Waarschijnlijk geen aparte MP ‘medebehandelings-DBC’s’ Mogelijk gedeeltelijke facturatie van verrichtingen in GGz-DBC’s 1.m.n. voor huisartsverwijzingen, 2.mogelijk ook apart voor KNP Ontlasting van administratieve organisatie voorkeur voor financiering op hoger aggregatieniveau, dus niet op diagnose/DBC-niveau (Maar hoe wel??? Werken met ratio’s?) Vergoeding mogelijk koppelen aan DOT (DBC’s Op weg naar de Toekomst), waarbij is beoogd dat 70% van de DBC’s in het B-segment zullen gaan vallen


Download ppt "Ontwikkeling financiering Medische Psychologie in Noord-Limburg dr. H.G.G. van Balen (Eric) Klinisch Psycholoog / Klinisch Neuropsycholoog Medische Psychologie."

Verwante presentaties


Ads door Google