De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. D. T. Vreugdenhil uit Nijkerk Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. D. T. Vreugdenhil uit Nijkerk 16:30 voorganger: ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort Morgen avond vergaderen de kereknraad en de diakenen afzonderlijk in het kerkgebouw. Aanvang van beide vergaderingen is 20.00 uur. In verband met het periodiek aftreden van 5 ambtsdragers roept de kerkenraad de gemeente op, om namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. tot uiterlijk zondag 5 april bij zr. Henriet van der Velden.

4 Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. U wordt herinnerd aan de gemeentevergadering van woensdag 25 maart a.s. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 25 maart 20 00 gemeentevergadering 26 maart B.V. “Ichtus” 20 30 Namaakgoden H4 28 maart evoluon-diner

6 Deze week zijn jarig: 24 maart:zr Janneke Helder 25 maart:br Martin Geertsema 27 maart:zr Rita Blom-Kwakkel 28 maart:zr Wilma Bondt-Postema zr Dieneke Uringa-Harwig

7 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

11 Psalm 138: 1, 4 1 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer zal ik verhogen Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd met psalmen loven.

12 Psalm 138: 1, 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden.

13 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

15 Gezang 156, NG79: 1 - 4 1 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2 Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

16 Gezang 156, NG79: 1 - 4 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4 Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

17 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

21 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

22 Psalm 38: 6, 10, 11 6 Heer, mijn hart dreigt te bezwijken, krachten wijken, in mijn ogen dooft het licht. Weg zijn al mijn trouwe vrinden, mijn beminden blijven ver uit mijn gezicht.

23 Psalm 38: 6, 10, 11 10 Wie mij haten zijn voorspoedig, overmoedig, groot in aantal, sterk in macht. Hen die kwaad voor goed vergelden, hoor ik schelden, daar ik, HEER, uw wet betracht.

24 Psalm 38: 6, 10, 11 11 Wil mij, HERE, niet begeven, red mijn leven, blijf toch niet van verre staan. Haast U, kom mij uit mijn lijden snel bevrijden, Heer, mijn heil, ik roep U aan.

25 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

26

27 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

28 De Heer kan zichzelf niet verloochenen

29 ‘Er kraait geen haan naar…’

30 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf.

31 Jezus heeft veel geleden door z’n leerlingen

32 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Jezus heeft veel geleden door z’n leerlingen Zij moesten zijn getuigen zijn

33 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Jezus heeft veel geleden door z’n leerlingen Zij moesten zijn getuigen zijn Maar nu staat Jezus er alleen voor

34 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Toch was Petrus Hem dapper gevolgd

35 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Toch was Petrus Hem dapper gevolgd Hij heeft nog wat te bewijzen…

36 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Toch was Petrus Hem dapper gevolgd Hij heeft nog wat te bewijzen… Hij zal laten zien dat Jezus op hem aan kan

37 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Toch was Petrus Hem dapper gevolgd Hij heeft nog wat te bewijzen… Hij zal laten zien dat Jezus op hem aan kan Hij zal Jezus als de Messias belijden voor de mensen

38 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Toch was Petrus Hem dapper gevolgd Hij heeft nog wat te bewijzen… Hij zal laten zien dat Jezus op hem aan kan Hij zal Jezus als de Messias belijden voor de mensen Hij wacht op het juiste moment…

39 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Toch was Petrus Hem dapper gevolgd Hij heeft nog wat te bewijzen… Hij zal laten zien dat Jezus op hem aan kan Hij zal Jezus als de Messias belijden voor de mensen Hij wacht op het juiste moment… … en toen was ineens alles al achter de rug

40 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Jezus wist wat er gebeurde

41 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Jezus wist wat er gebeurde Hij had de hulp van z’n leerlingen niet nodig

42 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Jezus wist wat er gebeurde Hij had de hulp van z’n leerlingen niet nodig Ze moesten zwijgen over Hem tot na zijn lijden en opstanding

43 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Jezus wist wat er gebeurde Hij had de hulp van z’n leerlingen niet nodig Ze moesten zwijgen over Hem tot na zijn lijden en opstanding Jezus heeft hen niet nodig – zij hebben Jezus nodig…

44 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf.

45 De Heer draaide zich om en keek Petrus aan

46 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan ‘Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen…’

47 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan ‘Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen…’ ‘…als wij ontrouw zijn, blijft Hij (niet: ‘ons’!) trouw – want zichzelf verloochenen kan Hij niet.’

48 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan ‘Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen…’ ‘…als wij ontrouw zijn, blijft Hij (niet: ‘ons’!) trouw – want zichzelf verloochenen kan Hij niet.’ Wie Hem niet wil kennen, wordt door Hem niet gekend – dat is de regel.

49 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Dat Jezus Petrus zoekt is een wonder van zijn liefde.

50 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Dat Jezus Petrus zoekt is het wonder van zijn liefde. Daarvoor moet Jezus de weg van lijden gaan.

51 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Dat Jezus Petrus zoekt is het wonder van zijn liefde. Daarvoor moet Jezus de weg van lijden gaan. Hij alleen.

52 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Dat Jezus Petrus zoekt is het wonder van zijn liefde. Daarvoor moet Jezus de weg van lijden gaan. Hij alleen. Dan breekt er iets in Petrus…

53 De Heer kan zichzelf niet verloochenen 1. Zijn lijden door Petrus’ verloochening 2. Zijn trouw aan zichzelf. Dat Jezus Petrus zoekt is het wonder van zijn liefde. Daarvoor moet Jezus de weg van lijden gaan. Hij alleen. Dan breekt er iets in Petrus… Zo wil de Heer ons tot dappere getuigen maken van Hem.

54 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

55 LvdK 481: 3, 4 3 Leer ons het god-delijk beleid der liefde te bea-men, opdat wij nie-t door onze strijd uw goede trouw bescha-men. Leg ons de woorden i-n de mond die weer herstel-len uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

56 LvdK 481: 3, 4 4 Wij danken U-, o liefde groot, dat Christus is geko-men. Wij hebben i-n zijn stervensnood uw diepste woord verno-men. Nog klinkt dat woord; het spree-kt met macht en het wordt o-veral volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

57 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

58 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

59 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

60 Gezang 134: 1, 3, 4, 5, 6 1 O grote Christus, eeuwig licht! Niets is bedekt voor Uw gezicht; Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 3 Houd ons gemoed voor U bereid, Opdat het blij Uw komst verbeidt, Daar 't in een stil vertrouwen leeft, Dat Gij ons onze schuld vergeeft.

61 Gezang 134: 1, 3, 4, 5, 6 4 Bescherm ons, in den bangen tijd Van zielsverzoeking en van strijd; Laat nooit den bozen vijand toe, Dat hij ons enig hinder doe. 5 Behoed het ganse Christendom; Geef dat in kruis Uw vreugd weerom; Vertroost het neergebogen hart, En heel in gunst der kranken smart.

62 Gezang 134: 1, 3, 4, 5, 6 6 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; O Geest, zend Uwen troost ons neer; Drie-enig God, U zij al d' eer.

63 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

64 Gezang 182C

65 Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm 38:6, 10, 11 LvdK481:3, 4 Gezang134:1, 3, 4, 5, 6 Gezang182C:Amen

66 Samen werken aan gemeente zijn! 15 april 2015 Op deze gemeente avond in blok 3 gaan we verder met het luisteren en begrijpen van elkaar. Het is belangrijk om vooraf aan deze avond een geloofsgesprek te houden met iemand uit de gemeente. Meer informatie hierover en over de invulling van de hele avond volgt nog. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om 19.30 uur!!!

67 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! Er zijn hier in onze gemeente 25 usb’s ingeleverd. In heel nederland zijn 4286 usb’s verzameld! Bid mee dat veel Noord-Koreanen het goede nieuws mogen ontvangen! Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

68 30 maart 31 maart 1 april 19:30 uur Lidwinakerk 30 maart 31 maart 1 april 19:30 uur Lidwinakerk

69


Download ppt "Liturgieds. D. Vreugdenhil uit Nijkerk Collecte: De Driehoek Psalm138:1, 4 Gezang156: Lucas9:18 - 26 Lucas22: 24 - 34; 54 - 71 Timoteüs2:11 - 13 Psalm."

Verwante presentaties


Ads door Google