De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderhandelen: hoe doe je dat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderhandelen: hoe doe je dat?"— Transcript van de presentatie:

1 Onderhandelen: hoe doe je dat?
Gerdien Schuitemaker Klinisch Psycholoog Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord

2 Dé Test

3 Scoring Ja Nee Ja Nee 1: 2 0 2: 2 1 3: 2 1 4: 3 1 5: 2 0 6: 3 1 7: 2 1 8: 0 3 9: 4 1 10: 1 3 11: 1 3 12: 0 2 13: 2 1

4 Eindscore Tot 12 punten: stomme rat

5 Testscore 2 13 tot 20 punten: sluwe rat

6 Testscore 3 21 en meer punten: gore rat

7 Verkennen van het speelveld

8 Belangen medische psychologie
Meer autonome ontwikkelingsmogelijkheden: Financiering iets meer dan kostendekkend Financiering passend bij tweedelijnszorg Geïntegreerd in het ziekenhuis Goede relatie met verwijzers/medische staf, RvB en management

9 Belangen landelijke overheid dubbelzinnig
Groei van de kosten gezondheidszorg beperken Preventie van chronische ziekten Geen betutteling van de burger Accijnzen door gebruik van alcohol en roken

10 Belangen verwijzers/medische staf: dubbelzinnig
Goede kwaliteit patiëntenzorg Behoud en beperkte groei adherentie Financieel solide ziekenhuis Hoge productie = hoog inkomen Medische psychologie draagt bij aan kwaliteit Medische psychologie is kostenpost

11 Belangen RvB en management: dubbelzinnig
Extra inkomsten (voor de medische psychologie) Financieel gezond ziekenhuis Goede naam ziekenhuis (m.p. ≠ sexie) Goed werkgeverschap Goede verhouding met medische staf

12 Belangen zorgverzekeraar: dubbelzinnig
Van administratiekantoor naar zorginkoper Betaalbare zorg bij groeiende zorgbehoefte Een tevreden klant die blijft Bijdrage om te gaan van ZZ naar GG (medische psychologie ?) Beheersen inkoop somatiek en inkoop GGZ Concullega’s

13 Belangen zorgverzekeraar mbt bekostiging m.p.
Voor een dubbeltje op de eerste rang Lage prijs en laag volume per DBC/DOT Tarieven eerstelijnszorg = laag tarief Regiobudget GGZ DBC’s ? Nieuwe aanbieder GGZ ? …. Uitstel?

14 Scenario’s Medische psychologie als eerstelijnspraktijk
Medische psychologie als onderdeel van PAAZ of externe GGZ Declarabele actviteiten in huis houden met als gevolg inkrimping Dienstverleningsovereenkomsten sluiten met tzt DOT’s GGZ-DBC’s in het ziekenhuis Eigen praktijk Poortspecialisme Verdwijnen

15 Werk aan een stevige positie
2b: Vakgroep moet één gedeelde visie ontwikkelen: “waar staan wij voor en waar gaan wij voor?” Or not 2b: “wat gaat de klant missen als wij er niet zijn en wat ga je missen als je hier niet meer mag werken?” Gebruik de aanbevelingen van de visitatie Vergelijk dit met missie en visie van het ziekenhuis

16 SWOT analyse Sterkte Zwakte Kansen Financiering Poortspecialisme
Hoog gekwalificeerd; Hoge productiviteit; Snel en kortdurend; Uniek en herkenbaar product; reductie zorgconsumptie; afname herhaalconsulten specialist; goede interne organisatie; lol in het werk; stevige inbedding Zwakte Kansen Financiering Poortspecialisme Bedreigingen Ontbrekende financiering m.p.; Nieuwe aanbieders met financiering

17 Van binnen naar buiten Visie vakgroep
Overeenstemming RvB en medische staf Met controller naar zorgverzekeraar

18 Onderhandelen Ga als vriend en gedraag je als een spion
Netwerken is van levensbelang Ontwikkel betoveringsmacht manipuleer symbolen en gebruik drama emotiemanagement lieg de waarheid

19 Het verschil tussen: Slim Sluw Slinks

20 Het grote spel gaat beginnen
Lastig: de strijd duurt lang Blijf op koers: wat was mijn doel welke stappen zijn gezet begrijp ik het nog? Nodig: doel vertrouwen uithoudingsvermogen

21 Beginspel Analyseer steeds weer Waar ben ik op uit
Hoe sterk ben ik , de ander (organiseer steun) Wat is dan meest realistische stap (rugdekking)

22 Middenspel Initiatief en regie Geluk en pech Hanteren van: Ongeduld
Lafheid Strijdmoeheid

23 Eindspel Ontknopingen zijn de voorlopige puntkomma’s in het drama

24 Winnen en verliezen Winnen: Verliezen: Niet te triomfantelijk
Niet natrappen Waardigheid bewaren Verliezen: Meld je niet ziek Klaag niet Verwijt niet dat de ander het spel beter speelde Zorg voor een Plan B


Download ppt "Onderhandelen: hoe doe je dat?"

Verwante presentaties


Ads door Google