De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuzesessie 2: Veiligheid en risico's Interactieve workshop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuzesessie 2: Veiligheid en risico's Interactieve workshop"— Transcript van de presentatie:

1 Keuzesessie 2: Veiligheid en risico's Interactieve workshop
Wat moet je weten over veiligheid op groene, avontuurlijke speelplaatsen? Wat zegt de wet en hoe bieden we kinderen op een verstandige manier toch uitdaging? PETER DEKEYSER april

2 Kind & Samenleving Nijverheidsstraat 10 1000 Brussel
+32 (0)

3 WETGEVING OVER ‘VEILIGHEID VAN SPEELTERREINEN’
ONWETENDHEID ANGST ONJUIST BEELD ONJUISTE UITSPRAKEN EN ZELFS, BIJ SOMMIGEN, “SLECHTE WIL”

4 WETGEVING OVER ‘VEILIGHEID VAN SPEELTERREINEN’
ONWETENDHEID ANGST ONJUIST BEELD ONJUISTE UITSPRAKEN EN ZELFS, BIJ SOMMIGEN, “SLECHTE WIL” Ik denk dat dat niet mag van de wet! Ge moet daar toch mee opletten… die wetten worden steeds strenger! We moeten zorgen dat we geen risico lopen … Maar onze speelplaats IS TOCH GEEN speelterrein! Ik zou daar toch maar mee oppassen. Dat moet nu allemaal volgens de normen zijn.

5 KB veilige uitbating speelterreinen
Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.

6 Valt dat soort terreinen onder deze wetgeving ?
KB veilige uitbating speelterreinen Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.

7 En zo ja, krijg je dat dan ook goedgekeurd ?
KB veilige uitbating speelterreinen Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.

8 Of kun je beter proberen die regelgeving links te laten liggen?
KB veilige uitbating speelterreinen Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.

9 Of misschien vallen we wel onder een andere regelgeving?
KB veilige uitbating speelterreinen Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.

10 De wetgeving in een notendop
Hoe zit dat nu met die normen? Hoe gaat men daar in de praktijk mee om? Hoe kunnen wij het zelf aanpakken?

11 De wetgeving in een notendop

12 De wetgeving in een notendop
Algemene wet Veiligheid producten en diensten KB veiligheid speeltoestellen KB uitbating speelterreinen

13 De wetgeving in een notendop

14 Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen
De wetgeving in een notendop VOOR HET UITBATEN IS FEITELIJK ENKEL DIT KB VAN TEL ! Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen

15 (Wet ’94 = zeer algemeen kader)
De wetgeving in een notendop … moet voldoen aan algemene veiligheidsverplichting van de wet 9 februari Veiligheid van producten en diensten Het KB uitbating speelterreinen zegt hoe de uitbater dat moet aantonen. Het KB speeltoestellen zegt hoe de fabrikant speeltoestellen op de markt moet brengen (Wet ’94 = zeer algemeen kader) KBX KB speeltoestellen KBY KB speelterreinen

16 De wetgeving in een notendop
… moet voldoen aan algemene veiligheidsverplichting van de wet 9 februari Veiligheid van producten en diensten Het KB uitbating speelterreinen zegt hoe de uitbater dat moet aantonen. Het KB speeltoestellen zegt hoe de fabrikant speeltoestellen op de markt moet brengen KBX KB speeltoestellen KBY KB speelterreinen

17 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Hoofdstuk 1: definities

18 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Speelterrein? -> Minstens 1 geïnstalleerd speeltoestel

19 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Speelterrein? -> Minstens 1 geïnstalleerd speeltoestel

20 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Speelterrein? -> Minstens 1 geïnstalleerd speeltoestel

21 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Speelterrein? -> Minstens 1 geïnstalleerd speeltoestel

22 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Speelterrein? -> Minstens 1 geïnstalleerd speeltoestel Speeltoestel? -> collectief gebruik en gemaakt of er kennelijk geplaatst om door kinderen te worden gebruikt in spel

23 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Speelterrein? -> Minstens 1 geïnstalleerd speeltoestel Speeltoestel? -> collectief gebruik en gemaakt of er kennelijk geplaatst om door kinderen te worden gebruikt in spel

24 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Speelterrein? -> Minstens 1 geïnstalleerd speeltoestel Speeltoestel? -> collectief gebruik en gemaakt of er kennelijk geplaatst om door kinderen te worden gebruikt in spel

25 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Speelterrein? -> Minstens 1 geïnstalleerd speeltoestel Speeltoestel? -> collectief gebruik en gemaakt of er kennelijk geplaatst om door kinderen te worden gebruikt in spel

26 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Speelterrein? -> Minstens 1 geïnstalleerd speeltoestel Speeltoestel? -> collectief gebruik en gemaakt of er kennelijk geplaatst om door kinderen te worden gebruikt in spel

27 Opdracht: De wetgeving in een notendop
KB zegt : Speelterrein? -> Minstens 1 geïnstalleerd speeltoestel Speeltoestel? -> collectief gebruik en gemaakt of er kennelijk geplaatst om door kinderen te worden gebruikt in spel Opdracht: stel, je hebt dit gekregen… je wilt het wel onderbrengen in een speelzone op de speelplaats. Je wil handelen als een goede huisvader en je vraagt je af: “zouden we alle details van deze sloep voldoende veilig kunnen krijgen voor kinderen?” Bij welke details zou je zelf stilstaan? Bedenk aandachtspunten, details die je nader zou willen bekijken… die misschien een veiligheidsprobleem zouden kunnen betekenen.

28 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Hoofdstuk 2: uitbatingsvoorwaarden

29 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Hoofdstuk 2: uitbatingsvoorwaarden Speelterrein opgebouwd en geïnspecteerd Speeltoestellen geïnstalleerd, gemonteerd, beproefd, geïnspecteerd Moet voldoen aan algemene veiligheidsverplichting van de wet 9 februari Veiligheid van producten en diensten Het KB zegt hoe de uitbater dat moet aantonen.

30 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Hoofdstuk 2: uitbatingsvoorwaarden Risicoanalyse Identificeren van gevaren Vaststellen en nader bepalen van risico’s Evalueren van de risico’s Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid Op basis van de risicoanalyse = punten die onvoldoende veilig zijn. => Preventiemaatregelen toepassen. veiligheidsgraad verhogen technische maatregelen organisatorische maatregelen toezicht informatieverstrekking JA. (dit concept mag worden uitgebaat).

31 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Hoofdstuk 2: uitbatingsvoorwaarden Risicoanalyse Identificeren van gevaren Vaststellen en nader bepalen van risico’s Evalueren van de risico’s Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid Op basis van de risicoanalyse = punten die onvoldoende veilig zijn. => Preventiemaatregelen toepassen. veiligheidsgraad verhogen technische maatregelen organisatorische maatregelen toezicht informatieverstrekking JA. (dit concept mag worden uitgebaat).

32 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Hoofdstuk 2: uitbatingsvoorwaarden Administratie = het bewijs dat dit gebeurd is !!!!! Risicoanalyse Identificeren van gevaren Vaststellen en nader bepalen van risico’s Evalueren van de risico’s Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid Op basis van de risicoanalyse = punten die onvoldoende veilig zijn. => Preventiemaatregelen toepassen. veiligheidsgraad verhogen technische maatregelen organisatorische maatregelen toezicht informatieverstrekking JA. (dit concept mag worden uitgebaat).

33 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Hoofdstuk 2: uitbatingsvoorwaarden Nu moet de uitbater verder onderhouden: Uitbater stelt een inspectie- en onderhoudsschema op Voor Regelmatig nazicht Onderhoud Periodieke controles Hij voert deze acties ook uit! Regelmatig nazicht Onderhoud Periodieke controles

34 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Hoofdstuk 2: uitbatingsvoorwaarden Nu moet de uitbater verder onderhouden: Administratie = 1. het plan van aanpak Uitbater stelt een inspectie- en onderhoudsschema op Voor Regelmatig nazicht Onderhoud Periodieke controles Administratie = 2. het bewijs dat de controles gebeurd zijn !!!!! Hij voert deze acties ook uit! Regelmatig nazicht Onderhoud Periodieke controles

35 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Hoofdstuk 1: definities Hoofdstuk 2: uitbatingsvoorwaarden En dat is het eigenlijk… De rest zijn details.

36 De wetgeving in een notendop
KB zegt : Hoofdstuk 3, 4, (5 en 6) 3. Opschriften Naam uitbater Alfanumerieke identificatie per toestel “… eigen risico, niet verantwoordelijk….gebeurlijke ongevallen” = verboden 4. Toezicht (KB bedoelt: ‘controle door de overheid’) Je moet kunnen laten zien dat: Risicoanalyse is uitgevoerd (bewijzen bijhouden) Inspectie- en onderhoudsschema is gemaakt Inspectie en onderhoudsacties zijn uitgevoerd Ernstige ongevallen, ernstige incidenten 5. Overgangsmaatregelen (niet meer van toepassing) 6. slotbepaling

37 De wetgeving in een notendop
Risicoanalyse Identificeren van gevaren Vaststellen en nader bepalen van risico’s Evalueren van de risico’s Ev. Preventiemaatregelen risicoanalyse normen Andere checklist En stappen van risicoanalyse

38 En hoe zit dat nu precies met die normen?

39 En hoe zit dat nu precies met die normen?

40 En hoe zit dat nu precies met die normen?
Ik wil een schommel. Is ie veilig ?

41 En hoe zit dat nu precies met die normen?
Ik wil een schommel. Is ie veilig ? Ja hoor! Vertrouw mij!

42 En hoe zit dat nu precies met die normen?
Ik wil een schommel. Is ie veilig ? Ja hoor! Vertrouw mij!

43 En hoe zit dat nu precies met die normen?
Yes! Trust me! Oui! Croyez-moi! Ja! Vertrau mir! Si! Fidati di me! Ik wil een schommel. Is ie veilig ? Ja hoor! Vertrouw mij!

44 En hoe zit dat nu precies met die normen?
Ik wil een schommel. Is ie veilig ? Ik maak hele goedkope…

45 1 1 norm = 1 standaard En hoe zit dat nu precies met die normen? feit
(NBN) EN & (NBN) EN 1177 1 norm = 1 standaard

46 1 1 norm = 1 standaard En hoe zit dat nu precies met die normen? feit
(NBN) EN & (NBN) EN 1177 1 norm = 1 standaard ATTEST 1176

47 2 KB En hoe zit dat nu precies met die normen? feit
“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid” KB

48 KB En hoe zit dat nu precies met die normen?
“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid” KB

49 KB En hoe zit dat nu precies met die normen?
“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid” KB

50 KB En hoe zit dat nu precies met die normen?
“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid” KB ATTEST 1176

51 KB En hoe zit dat nu precies met die normen?
“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid” De rest van het terrein zal amper met de normen beoordeeld kunnen worden… KB

52 KB En hoe zit dat nu precies met die normen?
“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid” De rest van het terrein zal amper met de normen beoordeeld kunnen worden… KB Hier zal meer risicoanalysewerk in zitten

53 Opdracht: KB En hoe zit dat nu precies met die normen?
“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid” KB Opdracht: Zoek een constructie waarbij de kans heel groot is dat het is gekocht bij een speeltoestellen leverancier dat de leverancier er een attest heeft bij gevoegd van overeenstemming met norm 1176

54 Opdracht: KB En hoe zit dat nu precies met die normen?
“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid” KB Opdracht: Zoek een constructie die wellicht niet in de toestellenhandel is gekocht.

55 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?

56 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
BEHEERDER DIRECTIE EXTERNE INSPECTEUR CONTROLE OVERHEID

57 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?

58 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
3de MAG (MOET NIET)

59 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
“preventieadviseur”

60 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Ik kan dat. Ik mag dat.

61 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Ik kan dat. Ik mag dat. Risicoanalyse Regelmatig nazicht Onderhoud Periodieke controle

62 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Ik kan dat. Ik mag dat. Risicoanalyse Regelmatig nazicht Onderhoud Periodieke controle

63 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

64 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

65 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

66 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

67 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

68 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

69 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

70 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

71 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

72 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

73 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

74 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein

75 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse van het hele terrein DOEi !!!

76 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
Het speelterrein, niet enkel de toestellen !!!!!! 2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse of een periodieke controle van het hele terrein DOEi !!!

77 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
2 mogelijke opdrachten Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse of een periodieke controle van het hele terrein

78 En hoe gaat men nu in de praktijk om met heel die regelgeving?
2 mogelijke opdrachten PREVENTIEMAATREGELEN Denk ook aan: ORGANISATORISCHE TOEZICHT Inspecteer onze toestellen op de speeltoestellennorm OF Doe een risicoanalyse of een periodieke controle van het hele terrein

79 Hoe kunnen we het zelf aanpakken?

80 Hoe kunnen we het zelf aanpakken?
Risicoanalyse preventiemaatregelen risicoanalyse Wie ? Wanneer ? Onze deskundigheid verhogen Hoe doet een ander het? Informatie opleiding

81 JA ! Hoe kunnen we het zelf aanpakken? Wie ? Wanneer ? Risicoanalyse
preventiemaatregelen risicoanalyse Wie ? Wanneer ? JA ! Deskundigheid

82 JA ! Hoe kunnen we het zelf aanpakken? Wie ? Wanneer ? Risicoanalyse
preventiemaatregelen risicoanalyse Wie ? Wanneer ? JA ! RISICOANALYSE Deskundigheid

83 Hoe kunnen we het zelf aanpakken?
Inspectie en onderhoudsschema Planning: Wie ? Wanneer?

84 Hoe kunnen we het zelf aanpakken?
Inspectie en onderhoudsschema Planning: Wie ? Wanneer?

85 Hoe kunnen we het zelf aanpakken?
Inspectie en onderhoudsschema Planning: Wie ? Wanneer? Regelmatig nazicht onderhoud periodieke controle

86 Hoe kunnen we het zelf aanpakken?
Inspectie en onderhoudsschema Planning: Wie ? Wanneer? Regelmatig nazicht onderhoud periodieke controle

87 Hoe kunnen we het zelf aanpakken?
Inspectie en onderhoudsschema Planning: Wie ? Wanneer? Regelmatig nazicht onderhoud periodieke controle

88 Hoe kunnen we het zelf aanpakken?
Inspectie en onderhoudsschema + bewijzen dat regelmatig nazicht, onderhoud, periodieke controle is gebeurd. Controleer, noteer …..

89 Hoe kunnen we het zelf aanpakken?
Inspectie en onderhoudsschema Regelmatig nazicht Controleer, noteer ….. En steek het in een map ! RISICOANALYSE Onderhoud Periodieke controle

90 Hoe kunnen we het zelf aanpakken?
Inspectie en onderhoudsschema Opdracht: Maak uw eigen inspectie- en onderhoudsschema JAN FEB MAART APRIL MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Regelmatig nazicht Onderhoud Periodieke controle

91 Vragen Bedenkingen opmerkingen
Kind & Samenleving Nijverheidsstraat Brussel +32 (0) Vragen Bedenkingen opmerkingen Ik denk dat dat niet mag van de wet! Ge moet daar toch mee opletten… die wetten worden steeds strenger! We moeten zorgen dat we geen risico lopen … Maar onze speelplaats IS TOCH GEEN speelterrein! Ik zou daar toch maar mee oppassen. Dat moet nu allemaal volgens de normen zijn.


Download ppt "Keuzesessie 2: Veiligheid en risico's Interactieve workshop"

Verwante presentaties


Ads door Google