De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module 3: Patiëntgegevens registreren Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende pagina Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module 3: Patiëntgegevens registreren Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende pagina Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)"— Transcript van de presentatie:

1 Module 3: Patiëntgegevens registreren Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende pagina Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)

2 2 Na het volgen van deze module: -kan u de voornaamste registraties in het patiëntendossier uitvoeren -U kan het assessment vervolledigen -U kan toegediende zorgen correct registreren -weet u dat na de registratie van gegevens in het assessment een validatie dient te gebeuren -weet u dat er acties gekoppeld zijn aan registraties -weet u waar u de te volgen procedures (acties) kan opzoeken -weet u dat de superviserend verpleegkundige de planning opmaakt Doelstellingen module 3

3 3 KWS: lint/ Assessment (1) Bovenaan het patiëntendossier staan in het lint verschillende knoppen. In deze module leert u registraties uit te voeren Bij opname van een patiënt wordt eerst een assessment opgemaakt. Gegevens die hier geregistreerd worden, zijn nodig om de patiënt adequaat te verzorgen Het assessment kan ingevuld worden door via de >> naar assessment te navigeren of via de knop Klik op één van de knoppen om het assessment te openen

4 4 KWS: lint/ Assessment (2) Dit is de pagina van het assessment. Wanneer nog geen assessment is gestart, dient u via een nieuw assessment te starten Klik op het plusje om een nieuw assessment te starten U dient aan te geven welk assessment moet worden opgestart Klik op Volwassen

5 5 KWS: lint/ Assessment (3) Reden van opname, Ontslagprognose en het Paramedisch luik dienen ingevuld te worden Reden van opname, Ontslagprognose en het Paramedisch luik dienen door de superviserend verpleegkundige gevalideerd te worden! Bevraging van thuismedicatie en allergieën gebeurt eveneens door deze verpleegkundige Klik onder Reden van opname om opnamereden in te geven Klik in het tekstvak om te kunnen typen Klik op OK om te bevestigen

6 KWS: lint/ Assessment (5) 6 Reden van opname, Ontslagprognose en het Paramedisch luik dienen ingevuld te worden Reden van opname, Ontslagprognose en het Paramedisch luik dienen door de superviserend verpleegkundige gevalideerd te worden! Klik op de grijze tekst om ontslagprognose in te geven Klik op de juiste items, zodat Bewaren kan aangeklikt worden. Items gemarkeerd met, zijn verplicht in te geven Klik op ‘Nog onbekend’ Klik nu op Bewaren

7 KWS: lint/ Assessment (6) 7 Klik nu op Paramedisch

8 8 KWS: lint/ Assessment (8) U kan enkel de anamnese invullen. Indien communicatieproblemen niet correct zijn, verwittig dan de superviserend verpleegkundige Als u met de cursor over de zwarte tekst “Er is nog geen anamnese afgenomen” schuift, dan merkt u dat de pijl in een handje verandert Klik op deze tekst om de anamnese op te maken

9 9 KWS: lint/ Anamnese (1) Vul elk item in. Met de scrollbar rechts kan u naar de rest van de pagina navigeren Wanneer reeds een vorige anamnese bestaat, kan u deze overnemen via een klik op de knop Neem vorig over Via de knop nakijken, kan u zien of alle verplichte items zijn ingevuld Controleer steeds of alle items correct zijn ingevuld! Klik nu op nakijken Via een pop-up ziet u welke items zeker nog moeten ingevuld worden Wanneer u op OK klikt, staat het item bovenaan klaar om bewerkt te worden. In dit voorbeeld is de Nortonscore het eerste item Klik op OK

10 10 KWS: lint/ Anamnese (2) In dit voorbeeld is de Nortonscore het eerste item. Via de knop Nieuw kan u dit item bewerken Klik op Nieuw U kan alle items aanvinken met een klik op de knop … … of u kan een sjabloon kiezen Klik op sjablonen Klik op Geen risico (20/20) Geef nu nog aan of er aanwezigheid is van drukletsel(s) vooraleer u kan bewaren Klik op Nee U kan nu bewaren U kan aanpassingen uitvoeren door een klik op het gewenste item Klik op Bewaren

11 11 KWS: lint/ Anamnese (3) De Norton Score is ingevuld Door opnieuw op nakijken te klikken, kan u verder gaan met volgend item tot alle verplichte items ingevuld zijn

12 12 KWS: lint/ Anamnese (4) Om de BMI te kunnen bepalen, klikt u eerst op het blad met het sterretje achter Lengte Klik op de knop met het blad In het tekstvak onder Lengte kan u de cijfers ingeven. Daarna pas kan u klikken op Bewaren Opgepast: lengte wordt ingegeven als aantal centimeter!

13 13 KWS: lint/ Anamnese (5) Wanneer lengte en gewicht zijn ingevuld, wordt automatisch de BMI berekend Geef ook via de knop Nieuw aan of er verhoogd risico op ondervoeding aanwezig is

14 14 KWS: lint/ Anamnese (6) Als alle items ingevuld zijn, mag u klikken op Bewaren Het venster van de anamnese sluit vanzelf na het klikken op Bewaren Klik op Bewaren Reden van opname, Ontslagprognose en het Paramedisch luik dienen door de superviserend verpleegkundige gevalideerd te worden!

15 KWS: lint/ Info Klik op dit tabblad om de pagina te openen Onder de knop Info vindt u algemene informatie van de patiënt, zoals geboortedatum, adres, telefoonnummers… Onder het tabblad Tel/gsm/… kan u gegevens toevoegen of aanpassen

16 16 KWS: lint/ Info (2) Kies Type contact- opname Kies de Relatie van de contactpersoon ten opzichte van de patiënt Vul de waarde in (enkel cijfers voor telefoon- of gsmregistratie) Klik op Voeg toe Indien het telefoonnummer van de “patient” (onder Relatie) niet klopt, dient dit doorgegeven te worden aan het onthaal om te wijzigen in het inschrijvingspakket! Klik op het keuzemenu naast Type: Klik op het keuzemenu naast Relatie:

17 KWS: lint/ Dashboard (1) 17 Onder de knop Dashboard zitten verschillende overzichten gegroepeerd, zodat vlot gegevens van de patiënt kunnen bekeken worden. Klik op Dashboard om een overzicht te bekomen Met een Dashboard kan u dus in 1 overzicht verschillende delen van het patiëntendossier bekijken, zonder op verschillende knoppen te moeten klikken.

18 18 KWS: lint/ Dashboard (2) Dit is de knop om het overzicht van bestaande dashboards te bekomen Via een dubbelklik op een van de beschikbare dashboards, navigeert u naar deze pagina Dubbelklik op ISBAR (GRK) Dubbelklik op ISBAR (GRK)

19 19 KWS: lint/ Dashboard (3) Via een klik op één van de linkse vakken, navigeert u als het ware doorheen het dossier van de patiënt

20 Zorgmodule (1) Wanneer u reeds een patiëntendossier geopend hebt, kan u via de knop Zorg, navigeren naar de pagina waar toegediende zorgen kunnen worden geregistreerd voor deze patiënt De zorgmodule binnen KWS

21 Zorgmodule (2) Ook vanuit het aanwezigheidsbeeld kan men vlot naar de zorgmodule navigeren Selecteer 1 patiënt door 1 maal op de patiëntnaam te klikken. Voor selectie van meerdere patiënten, houdt u de Ctrl- toets ingedrukt en klik tegelijkertijd op de patiëntnaam Open de zorgmodule na selectie van patiënt(en)door op te klikken Klik op om verder te gaan Klik op om verder te gaan

22 Zorgmodule (3) De huidige dag staat blauw gekleurd O = ochtend-shift A = avond-shift N = nacht-shift Rode draad = belangrijke berichten Bij deze patiënt is nog geen zorgplan ingeladen

23 Zorgmodule (4) Rode draad = belangrijke berichten Dit is de naam van het zorgplan. Zorgplannen worden ingeladen door de superviserend verpleegkundige 23 Dit is de inhoud van het zorgplan Geplande zorgen staan cursief Men kan op 2 manieren uitgevoerde zorgen registreren in de zorgmodule… …door een planning (= geplande zorg) uit te voeren… … of door een nieuwe registratie toe te voegen

24 Zorgmodule (5) Dubbelklik op de geplande zorg die u dient te registreren Dubbelklik op Bloeddruk om de gegevens in te brengen De velden met een rood kruisje in de linker hoek onderaan het tekstvak, zijn verplichte velden. Het is niet mogelijk de registratie te bewaren indien verplichte velden blanco blijven

25 Zorgmodule (5) Klik 1x in het wit tekstvak onder Systolisch om de cijfers in te kunnen typen Het is niet mogelijk om de registratie te bewaren omdat de diastolische druk nog niet is ingegeven Klik in het wit tekstvak om diastolische druk in te geven U kan nu de gegevens bewaren Klik nu op Bewaren om verder te gaan Indien relevant voor de interpretatie van de waarde kan u bijkomende gegevens aanduiden

26 Zorgmodule (6) Vetgedrukte tekst betekent dat er een registratie heeft plaats gevonden Zoals eerder aangegeven kan ook op een andere manier een registratie uitgevoerd worden. Hiervoor dient men een rechtermuisklik uit te voeren op de te registreren zorg Klik daarna via de pop-up op Nieuwe registratie Klik nu op Nieuwe registratie Klik nu op Nieuwe registratie De patiënt heeft een temperatuur van 39°C Registreer de gegevens en bewaar deze Klik nu op Bewaren om verder te gaan

27 Zorgmodule (7) Vette tekst = ingebrachte registratie Cursieve tekst = geplande zorg Rode tekst = afwijkende waarde

28 Soorten planningen 1. Auto herhaal: een automatische herplanning na registratie 2. De planningen worden systematisch voorzien bij de start van het zorgplan. Een registratie vandaag heeft geen invloed op de planning van de volgende dag.

29 29 Ga 1 dag verder 1 week verder Navigeer 1 dag terug 1 week terug Direct terug naar ‘vandaag’ Tijdsframe planning

30 Procedureboek Via de Wikinet pagina van az groeninge kan het procedureboek geraadpleegd worden. Het procedureboek is toegankelijk via een link op de startpagina.

31 Procedureboek U dient ingelogd te zijn om procedures te kunnen opvragen. Procedures zijn vooraf bepaalde stappen die uitgevoerd moeten worden om op een veilige en efficiënte manier een vooropgezet doel te behalen.

32 32 Inhoudstabel Module 3: Patiëntgegevens registreren - Doelstellingen module 3 - KWS: assessment - KWS: anamnese Klik in het vak om de sectie opnieuw te bekijken - KWS: info patiënt aanpassen - Procedureboek - KWS: zorgmodule - KWS: dashboard Klik hier om de module af te sluiten


Download ppt "Module 3: Patiëntgegevens registreren Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende pagina Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)"

Verwante presentaties


Ads door Google