De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)
Module 3: Patiëntgegevens registreren Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende pagina

2 Doelstellingen module 3
Na het volgen van deze module: kan u de voornaamste registraties in het patiëntendossier uitvoeren U kan het assessment vervolledigen U kan toegediende zorgen correct registreren weet u dat na de registratie van gegevens in het assessment een validatie dient te gebeuren weet u dat er acties gekoppeld zijn aan registraties weet u waar u de te volgen procedures (acties) kan opzoeken weet u dat de superviserend verpleegkundige de planning opmaakt 2

3 KWS: lint/ Assessment (1)
Klik op één van de knoppen om het assessment te openen Fout: Probeer opnieuw! Klik op één van de twee aangeduide knoppen om verder te gaan Bovenaan het patiëntendossier staan in het lint verschillende knoppen. In deze module leert u registraties uit te voeren Bij opname van een patiënt wordt eerst een assessment opgemaakt. Gegevens die hier geregistreerd worden, zijn nodig om de patiënt adequaat te verzorgen Het assessment kan ingevuld worden door via de >> naar assessment te navigeren of via de knop

4 KWS: lint/ Assessment (2)
Klik op het plusje om een nieuw assessment te starten KWS: lint/ Assessment (2) Dit is de pagina van het assessment. Wanneer nog geen assessment is gestart, dient u via een nieuw assessment te starten U dient aan te geven welk assessment moet worden opgestart Klik op Volwassen Fout: Probeer opnieuw! Klik op Volwassen om verder te gaan

5 KWS: lint/ Assessment (3)
Klik onder Reden van opname om opnamereden in te geven Reden van opname, Ontslagprognose en het Paramedisch luik dienen ingevuld te worden Klik in het tekstvak om te kunnen typen Klik op OK om te bevestigen Fout: Probeer opnieuw! Klik op OK om verder te gaan Reden van opname, Ontslagprognose en het Paramedisch luik dienen door de superviserend verpleegkundige gevalideerd te worden! Bevraging van thuismedicatie en allergieën gebeurt eveneens door deze verpleegkundige

6 KWS: lint/ Assessment (5)
Fout: Probeer opnieuw! Klik op Bewaren om verder te gaan Reden van opname, Ontslagprognose en het Paramedisch luik dienen ingevuld te worden Klik op de grijze tekst om ontslagprognose in te geven Klik op ‘Nog onbekend’ Klik op de juiste items, zodat Bewaren kan aangeklikt worden. Items gemarkeerd met , zijn verplicht in te geven Klik nu op Bewaren Reden van opname, Ontslagprognose en het Paramedisch luik dienen door de superviserend verpleegkundige gevalideerd te worden!

7 KWS: lint/ Assessment (6)
Fout: Probeer opnieuw! Klik op Paramedisch om verder te gaan Klik nu op Paramedisch

8 KWS: lint/ Assessment (8)
Fout: Probeer opnieuw! Klik op de tekst “Er is nog geen anamnese afgenomen” om verder te gaan U kan enkel de anamnese invullen. Indien communicatieproblemen niet correct zijn, verwittig dan de superviserend verpleegkundige Klik op deze tekst om de anamnese op te maken Als u met de cursor over de zwarte tekst “Er is nog geen anamnese afgenomen” schuift, dan merkt u dat de pijl in een handje verandert

9 Controleer steeds of alle items correct zijn ingevuld!
KWS: lint/ Anamnese (1) Via een pop-up ziet u welke items zeker nog moeten ingevuld worden Fout: Probeer opnieuw! Klik op OK om verder te gaan Vul elk item in. Met de scrollbar rechts kan u naar de rest van de pagina navigeren Wanneer u op OK klikt, staat het item bovenaan klaar om bewerkt te worden. In dit voorbeeld is de Nortonscore het eerste item Klik op OK Controleer steeds of alle items correct zijn ingevuld! Wanneer reeds een vorige anamnese bestaat, kan u deze overnemen via een klik op de knop Neem vorig over Via de knop nakijken, kan u zien of alle verplichte items zijn ingevuld Klik nu op nakijken

10 KWS: lint/ Anamnese (2) Klik op Nieuw
In dit voorbeeld is de Nortonscore het eerste item. Via de knop Nieuw kan u dit item bewerken Klik op sjablonen Klik op Geen risico (20/20) … of u kan een sjabloon kiezen U kan alle items aanvinken met een klik op de knop … U kan aanpassingen uitvoeren door een klik op het gewenste item Klik op Nee Geef nu nog aan of er aanwezigheid is van drukletsel(s) vooraleer u kan bewaren U kan nu bewaren Fout: Probeer opnieuw! Klik op Bewaren om verder te gaan Klik op Bewaren

11 KWS: lint/ Anamnese (3) De Norton Score is ingevuld
Door opnieuw op nakijken te klikken, kan u verder gaan met volgend item tot alle verplichte items ingevuld zijn

12 KWS: lint/ Anamnese (4) Om de BMI te kunnen bepalen, klikt u eerst op het blad met het sterretje achter Lengte Klik op de knop met het blad In het tekstvak onder Lengte kan u de cijfers ingeven. Daarna pas kan u klikken op Bewaren Opgepast: lengte wordt ingegeven als aantal centimeter!

13 KWS: lint/ Anamnese (5) Wanneer lengte en gewicht zijn ingevuld, wordt automatisch de BMI berekend Geef ook via de knop Nieuw aan of er verhoogd risico op ondervoeding aanwezig is

14 KWS: lint/ Anamnese (6) Reden van opname, Ontslagprognose en het Paramedisch luik dienen door de superviserend verpleegkundige gevalideerd te worden! Het venster van de anamnese sluit vanzelf na het klikken op Bewaren Als alle items ingevuld zijn, mag u klikken op Bewaren Klik op Bewaren

15 Klik op dit tabblad om de pagina te openen
KWS: lint/ Info Fout: Probeer opnieuw! Klik op tabblad Tel/gsm/ /fax om verder te gaan Onder het tabblad Tel/gsm/… kan u gegevens toevoegen of aanpassen Onder de knop Info vindt u algemene informatie van de patiënt, zoals geboortedatum, adres, telefoonnummers… Klik op dit tabblad om de pagina te openen

16 KWS: lint/ Info (2) Indien het telefoonnummer van de “patient” (onder Relatie) niet klopt, dient dit doorgegeven te worden aan het onthaal om te wijzigen in het inschrijvingspakket! Klik op het keuzemenu naast Type: Kies Type contact-opname Kies de Relatie van de contactpersoon ten opzichte van de patiënt Vul de waarde in (enkel cijfers voor telefoon- of gsmregistratie) Klik op het keuzemenu naast Relatie: Klik op Voeg toe

17 KWS: lint/ Dashboard (1)
Fout: Probeer opnieuw! Klik op Dashboard om verder te gaan Klik op Dashboard om een overzicht te bekomen Onder de knop Dashboard zitten verschillende overzichten gegroepeerd, zodat vlot gegevens van de patiënt kunnen bekeken worden. Met een Dashboard kan u dus in 1 overzicht verschillende delen van het patiëntendossier bekijken, zonder op verschillende knoppen te moeten klikken.

18 KWS: lint/ Dashboard (2)
Dit is de knop om het overzicht van bestaande dashboards te bekomen Dubbelklik op ISBAR (GRK) Fout: Probeer opnieuw! Klik op “ISBAR (GRK)” om verder te gaan Via een dubbelklik op een van de beschikbare dashboards, navigeert u naar deze pagina

19 KWS: lint/ Dashboard (3)
Via een klik op één van de linkse vakken, navigeert u als het ware doorheen het dossier van de patiënt

20 De zorgmodule binnen KWS
Wanneer u reeds een patiëntendossier geopend hebt, kan u via de knop Zorg, navigeren naar de pagina waar toegediende zorgen kunnen worden geregistreerd voor deze patiënt Zorgmodule (1) De zorgmodule binnen KWS

21 Zorgmodule (2) Klik op om verder te gaan
Ook vanuit het aanwezigheidsbeeld kan men vlot naar de zorgmodule navigeren Selecteer 1 patiënt door 1 maal op de patiëntnaam te klikken. Voor selectie van meerdere patiënten, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en klik tegelijkertijd op de patiëntnaam Zorgmodule (2) Open de zorgmodule na selectie van patiënt(en)door op te klikken

22 Zorgmodule (3) Rode draad = belangrijke berichten
De huidige dag staat blauw gekleurd O = ochtend-shift A = avond-shift N = nacht-shift Bij deze patiënt is nog geen zorgplan ingeladen

23 Zorgmodule (4) Rode draad = belangrijke berichten
Dit is de naam van het zorgplan. Zorgplannen worden ingeladen door de superviserend verpleegkundige Zorgmodule (4) Men kan op 2 manieren uitgevoerde zorgen registreren in de zorgmodule… …door een planning (= geplande zorg) uit te voeren… … of door een nieuwe registratie toe te voegen Geplande zorgen staan cursief Dit is de inhoud van het zorgplan

24 Dubbelklik op Bloeddruk om de gegevens in te brengen
Zorgmodule (5) De velden met een rood kruisje in de linker hoek onderaan het tekstvak, zijn verplichte velden. Dubbelklik op de geplande zorg die u dient te registreren Het is niet mogelijk de registratie te bewaren indien verplichte velden blanco blijven

25 Klik in het wit tekstvak om diastolische druk in te geven
Zorgmodule (5) Klik 1x in het wit tekstvak onder Systolisch om de cijfers in te kunnen typen Indien relevant voor de interpretatie van de waarde kan u bijkomende gegevens aanduiden Het is niet mogelijk om de registratie te bewaren omdat de diastolische druk nog niet is ingegeven Fout: Probeer opnieuw! Klik op “Bewaren” om verder te gaan U kan nu de gegevens bewaren Klik nu op Bewaren om verder te gaan

26 Klik nu op Bewaren om verder te gaan
Hiervoor dient men een rechtermuisklik uit te voeren op de te registreren zorg Vetgedrukte tekst betekent dat er een registratie heeft plaats gevonden Zorgmodule (6) Klik nu op Nieuwe registratie De patiënt heeft een temperatuur van 39°C Registreer de gegevens en bewaar deze Zoals eerder aangegeven kan ook op een andere manier een registratie uitgevoerd worden. Klik daarna via de pop-up op Nieuwe registratie Fout: Probeer opnieuw! Klik op “Bewaren” om verder te gaan Klik nu op Bewaren om verder te gaan

27 Zorgmodule (7) Vette tekst = ingebrachte registratie
Cursieve tekst = geplande zorg Rode tekst = afwijkende waarde Zorgmodule (7)

28 Soorten planningen 1. Auto herhaal: een automatische herplanning na registratie 2. De planningen worden systematisch voorzien bij de start van het zorgplan. Een registratie vandaag heeft geen invloed op de planning van de volgende dag.

29 Direct terug naar ‘vandaag’
Tijdsframe planning Navigeer 1 dag terug Ga 1 dag verder 1 week terug 1 week verder Direct terug naar ‘vandaag’

30 Procedureboek Via de Wikinet pagina van az groeninge kan het procedureboek geraadpleegd worden. Het procedureboek is toegankelijk via een link op de startpagina.

31 U dient ingelogd te zijn om procedures te kunnen opvragen.
Procedures zijn vooraf bepaalde stappen die uitgevoerd moeten worden om op een veilige en efficiënte manier een vooropgezet doel te behalen. U dient ingelogd te zijn om procedures te kunnen opvragen. Procedureboek

32 Inhoudstabel Module 3: Patiëntgegevens registreren
Klik in het vak om de sectie opnieuw te bekijken - Doelstellingen module 3 - KWS: assessment - KWS: anamnese - KWS: info patiënt aanpassen - KWS: dashboard - KWS: zorgmodule - Procedureboek Klik hier om de module af te sluiten


Download ppt "Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)"

Verwante presentaties


Ads door Google