De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
Vrijdag 20/03/2015 Kasteel van Egmont - Zottegem

2 Investeringen Gevaarlijke punten in Zuid Oost Vlaanderen
Wegwerken gevaarlijke punten thv Serpentstraat en Pater Ruyffelaertstraat op de N 60 te Oudenaarde aanbesteed en start der werken voorzien nog voor de zomer Wegwerken gevaarlijk punt R41/N9 (tunnel Aalst) inclusief aanpak zone vanaf Heilig Hart tot en met ASZ op R 41: start vlak na bouwverlof N 28 kruispunt Den Doorn te Ninove (eveneens tunnel): Is ver gevorderd in voorbereiding maar FFEU middelen voorlopig uitgeput

3 Vlaams Investeringsfonds
Driejarenprogramma 2015 – 2017 (onder voorbehoud): 2015 Sanering brug N 45 over de E 40 inclusief veiligheidsmaatregelen op de N 45 tussen de Haring en de Albatros Structureel onderhoud op E 40 tussen Merelbeke en Vlekkem Structureel onderhoud en heraanleg bredere fietspaden langs de N 60 te Oudenaarde Structureel onderhoud samen met moduleprojecten op de N 46 te Zwalm (St Maria Latem en Hundelgem) 2016 : sanering van de brug in de Kleistraat over de E 40 te Erembodegem: 2016 6669: structureel onderhoud op diverse locaties in district Oudenaarde ·         Op de N8 Brakel/ Lierde tussen kmpt. 36,700 en 38,800 en 39,600 rn 41,000 ·         Op de N48 Ronse tussen kmpt. 9,580 en 10,845 ·         Op de N459 Kruishoutem tussen kmpt. 8,150 en 9,450 ·         Op de N462 Zottegem tussen kmpt. 16,815 en 17,217  6672: structureel onderhoud op diverse locaties in district Aalst *    Op de N 42b te Herzele tussen kmpt. 15 en 19 ·         Op de N255 te Denderwindeke tussen kmpt. 911,2 en 12,6 ·         Op de N406 te Oudegem tussen km 4 en 5 ·         Op de N46 te Hillegem Zottegem tussen kmpt. 10,2 en 11,25 *    Op de N416 en N442 te Wichelen tussen kmpt 8,4 en 9 en 7,2 en 7,8 40424: structureel onderhoud en heraanleg bredere fietspaden langs de N 60 te Zingem 6880: Sanering van vier bruggen en structureel onderhoud op de N 60 te Oudenaarde 6845: Aansluiting "projectontwikkeling Mitiska" op N 8 te Ninove 4136: Heraanleg doortocht Oordegem (N9 Lede) 6843: Heraanleg kruispunt Vierwegen te Herzele (N46) 6515: Heraanleg Zottegemsesteenweg te Zwalm (met veilige fietspaden) 4626: Structureel onderhoud samen met module 13 op de N 457 te Maarkedal 2017 5882: structureel onderhoud op de E 40 tussen Vlekkem en Merelbeke 6299: bouw fietsersbrug over N 60 te Oudenaarde (vlakbij Schorisseweg) 5376: Heraanleg doortocht Baardegem op N 411 Verder (dus best verder info naar ligging toe via Thomas) werd er recent een belangrijke vastlegging van 1,4 MEUR gedaan voor de bouw van fietspaden langs de N 435 te Zingem, module 13 bouwheer Zingem Tenslotte is er uiteraard het PPS project doortrekking N 60 te Ronse

4 2016 Sanering van de brug in de Kleistraat over de E40 te Erembodegem: 2016 Structureel onderhoud op diverse locaties in district Oudenaarde Op de N8 Brakel/ Lierde tussen kmpt. 36,7 en 38,8 en 39,6 en 41,0 Op de N48 Ronse tussen kmpt. 9,6 en 10,8 Op de N459 Kruishoutem tussen kmpt. 8,2 en 9,5 Op de N462 Zottegem tussen kmpt. 16,8 en 17,2 

5 Structureel onderhoud op diverse locaties in district Aalst
Op de N42b te Herzele tussen kmpt. 15,0 en 19,0 Op de N255 te Denderwindeke tussen kmpt. 9,1 en 12,6 Op de N406 te Oudegem tussen km 4,0 en 5,0 Op de N46 te Hillegem Zottegem tussen kmpt. 10,2 en 11,2 Op de N416 en N442 te Wichelen tussen kmpt 8,4 en 9,0 en 7,2 en 7,8

6 Structureel onderhoud en heraanleg bredere fietspaden langs de N60 te Zingem
Sanering van vier bruggen en structureel onderhoud op de N60 te Oudenaarde Aansluiting "projectontwikkeling Mitiska" op N 8 te Ninove Heraanleg doortocht Oordegem (N9 Lede) Heraanleg kruispunt Vierwegen te Herzele (N46) Heraanleg Zottegemsesteenweg te Zwalm (met veilige fietspaden) Structureel onderhoud samen met module 13 op de N 457 te Maarkedal

7 2017 Structureel onderhoud op de E 40 tussen Vlekkem en Merelbeke
Bouw fietsersbrug over N 60 te Oudenaarde (vlakbij Schorisseweg) Heraanleg doortocht Baardegem op N 411 Aanleg van fietspaden langs de N 435 te Zingem, module 13 (bouwheer Zingem) Tenslotte is er uiteraard het PPS project doortrekking N 60 te Ronse

8 Signalisatie bedrijventerreinen
Studie vrachtroutenetwerk is basis voor signalisatie naar bedrijventerreinen Studie van het departement MOW Studie is afgerond maar nog niet definitief goedgekeurd Uitvoering op terrein zal wel voor AWV zijn.

9 Ongeval gegevens N42 N41 N45 N60

10

11 Verkeersintensiteiten
Nazicht van de waarden leert dat er tussen 2010 en 2013 heel beperkte schommelingen zijn. Voor de N60 en N42 zelfs een lichte daling.

12 N60 Timing: Welke procedures dienen er nog doorlopen te worden
N60: RUP definitief vastgesteld 4 juli 2014, project-MER is ingediend ter goedkeuring, opstart offertefase: voorjaar 2015, start werken: ten vroegste 2017. Welke procedures dienen er nog doorlopen te worden Onteigeningen dienen nog uitgevoerd te worden. Offertefase en contract close. Archeologisch vooronderzoek. Opmaak inrichtingsnota (VLM). Bouwaanvraag.

13 N60-vervolg Specifieke (juridische) problemen ivm de geplande onteigeningen – doorlooptijd van de procedures – welke bezwaren worden er geopperd Er werden zes annulatieberoepen ingediend tegen het GRUP. In twee van de zes procedures wordt behalve de nietigverklaring ook de schorsing van de tenuitvoerlegging van het GRUP gevorderd. De twee schorsingsverzoeken werden behandeld op de zitting van de Raad van State van 27 februari De auditeur adviseerde ter zitting om de verzoeken tot schorsing te verwerpen. Een uitspraak over de verzoeken tot schorsing kan in de loop van het voorjaar van 2015 worden verwacht. Vervolgens zullen de beroepen tot nietigverklaring worden behandeld. Gezien de snelheid waarmee de Raad van State tegenwoordig uitspraak doet over ruimtelijke uitvoeringsplannen, lijkt het redelijk om een uitspraak te verwachten voor de zomer van Indien de Raad van State zou overgaan tot schorsing en/of nietigverklaring van het GRUP, dan betekent dit dat de procedure tot vaststelling van het GRUP al dan niet gedeeltelijk moet worden hernomen.

14 N60-vervolg Zijn er contacten met de Waalse overheid/administratie rond een mogelijke doortrekking van de N60/N42 naar de A8? Moeilijk contact te leggen (zowel voor WWV als voor WOV) (Eerste) Vaststellingen ivm de werkzaamheden van de bemiddelaar N60 die nog tot eind juni 2015 actief is. De inschakeling van de bemiddelaar biedt zeker een meerwaarde: als contactpersoon, het bundelen en kanaliseren van vragen, het bedaren van de gemoederen…

15 N42 rechttrekking Sint-Lievens-Esse
ontwerp nagenoeg afgewerkt merscreeningsnota afgewerkt hydronautstudie afgewerkt onteigeningen lopende (einde voorzien begin 2016 afhankelijk van aantal gerechtelijke procedures) zone rotonde Langestraat x N42 tot Witte brug: volledig verworven zone witte brug - Schipstraat: onderhandeld door aankoopcommissaris; niet iedereen akkoord met minnelijke onteigening zone Schipstraat - Ascoop: momenteel in onderhandeling dossiers gerechtelijk in te leiden

16 N42 rechttrekking Sint-Lievens-Esse
nog te nemen stappen na voltooiing onteigeningen: archeologisch onderzoek bouwvergunning aanbesteding start van de werken werken op basis van bovenstaande (ten vroegste) 2017/2018

17

18 N42 Wetteren - Zottegem: - voorlopige herinrichting (ventwegen, middenberm, geen fietsers op N42) uitgevoerd in 2013 - studie definitieve herinrichting opgestart begin 2014 - plan-mer afgewerkt - start- en project + opmaak RUP nu lopende; hiervoor vinden binnenkort vergaderingen met de betrokken gemeentes plaats 

19 fase 1 (E40 - Gijzenzelestraat)
nog te nemen stappen: start- en projectnota RUP fase 1 (E40 - Gijzenzelestraat) onteigeningen project-mer aanbestedingsdossier opmaken bouwvergunning aanbesteding fase 2 (Gijzenzelestraat - Zottegem) - na fase 1

20 Gezien bovenstaande stappen voor de definitieve herinrichting jammer genoeg een lang administratief proces inhouden, worden op korte termijn volgende maatregelen voorzien om de veiligheid zoveel als mogelijk te optimaliseren: verbreden afrit Zottegem/Wetteren tot 2 rijstroken (vanaf huidige afrit tot aan portiek na de fietsbrug m); zodoende is er 700m extra bufferzone ipv 700m file op de pechstrook; deze werken zullen tezamen met de asfalteringswerken op de E40 (Zwijnaarde - Vlekkem) in de zomer van 2015 uitgevoerd worden. Dit wordt besproken op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van 31/03. Voor meer info cfr werf 21 op http://www.wegenenverkeer.be/grotewerven2015 installeren van trajectcontrole in zone Houtemstraat - N46; onderzoek lopende Voor meer info cfr. www.wegenenverkeer.be/N42

21 N41 Aalst-Lebbeke: nog te nemen stappen
PRUP vernietigd mei 2014 door Raad Van State (oa klacht door gemeente Lebbeke) stad Aalst en stad Dendermonde blijven overtuigd om dit als 1 geheel te zien (geen aparte uitvoering rondweg rond Gijzegem) bemiddeling door provincie bij gemeente Lebbeke? nog te nemen stappen PRUP en plan-mer ontwerp onteigeningen project-mer bouwvergunning aanbesteding

22

23 N494 Oudenaarde Deinze De N494 Deinsesteenweg is een voormalige provincieweg die overgedragen zou worden naar de lokale overheden aangezien deze weg als lokale weg gecategoriseerd wordt. Deinze heeft het stuk van de N494 op haar grondgebeid overgenomen, Kruishoutem niet. AWV is bereid deze weg mits een subsidie voor het in goede staat brengen over te dragen aan Kruishoutem.

24


Download ppt "Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google