De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Xxx DAIR masterclass Doorstroommonitor vo-ho Cor-Jan Jager Jaap Veldkamp Jan Volbers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Xxx DAIR masterclass Doorstroommonitor vo-ho Cor-Jan Jager Jaap Veldkamp Jan Volbers."— Transcript van de presentatie:

1 xxx DAIR masterclass Doorstroommonitor vo-ho Cor-Jan Jager Jaap Veldkamp Jan Volbers

2 13:00 – 13:40 Inloop met lunch / Voorstelronde 14:30 – 15:10 Ronde 1 verdiepingssessies [1] Verbreding / verdieping kennisbasis IR [2] Structurele terugkoppeling en inbedding doorstroommonitor data 13:40 – 14:15 Het doorstroommonitor initiatief toegelicht 15:50 – 17:00 Plenaire afsluiting en aansluitend borrel 15:10 – 15:50 Ronde 2 verdiepingssessies [1] Verbreding / verdieping kennisbasis IR [2] Ondersteuning studenten bij studiekeuze

3 3 AANLEIDING LANDELIJK PROJECT DOORSTROOMMONITOR

4 Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs MBO / HBO / WO MBO HBO / arbeidsmarkt HBO WO / arbeidsmarkt WO Arbeidsmarkt Informatie is voor WO al redelijk bekend: 1-cijfer HO-bestand Welke meerwaarde kan in landelijk project gevonden worden? 4 LANDELIJKE FOCUS SECTOROVERGANGEN

5 5 SIMULTANE ONTWIKKELINGEN “TWENTSE DOORSTROOMMONITOR” Sturen we onze oud-leerlingen naar de juiste opleiding? Sorteren onze specifieke onderwijsarrangementen effect in het WO? Hoe doen onze leerlingen het in het WO in termen van studiesucces? Welke VO-instellingen leveren (structureel) goede of slechte studenten af Presteren excellente studenten in het VO bij ons ook bovengemiddeld? Hoe presteren wij in vergelijk met andere universiteiten bij vergelijkbare opleidingen

6 Landelijk geaccepteerde definities Dezelfde bronbestanden Studiesucces toevoegen Medewerking netwerk aansluiting Financiering door kennisnet 6 BEST OF BOTH WORLDS COMBINEER BEIDE DOORSTROOM MONITOREN

7 TOTSTANDKOMING DOORSTROOMMONITOR STUDIESUCCES specificatiedocument SION Kubus NDA CBP-melding? SION data WO data + 7

8 8 DEMONSTRATIE

9 Scholen enthousiast Management info voor schoolleiding, decanaat Goede basis voor dialoog met WO Behoefte aan méér info (eindexamencijfers/profielen) Graag gegevens van ALLE universiteiten 9 REACTIE SCHOLEN

10 1.Aansluiting alle universiteiten 2.Stimulering netwerkvorming vo-ho WP 1 Juridisch kader – privacy / opt in WP 2 Dashboard ontwikkeling universiteiten WP 3 Beheerontwerp WP 4 Verankering netwerkvorming 10 VERVOLG DOORSTROOMMONITOR STUDIESUCCES

11 Geen “extra” systeem, wel een “extra” databron Completer inzicht in studiesucces – sectorakkoord Aanvulling op vensters Bron voor institutional research 11 POSITIONERING DOORSTROOMMONITOR STUDIESUCCES

12 … … … VO-instellingen Universiteiten Gerelateerde gremia O.a. IR-medewerkers & Aansluitcoördinatoren Gecombineerde database met gegevens over studiesucces. Scholen DUO Derden … … … … … … … … …

13 Scholen beter inzicht in studiesucces, dat gerelateerd kan worden aan eigen onderwijsarrangementen verbinding met het HO Universiteiten completer inzicht in bachelor rendementen, gerelateerd aan afkomst verbinding met het VO matching en intake 13 OPBRENGSTEN

14 Thema 1 Verbreding / Verdieping kennisbasis Institutional Research Thema 3 (Structurele) terugkoppeling en inbedding van Doorstroommonitor data

15 13:00 – 13:40 Inloop met lunch / Voorstelronde 14:30 – 15:10 Ronde 1 verdiepingssessies [1] Verbreding / verdieping kennisbasis IR [2] Structurele terugkoppeling en inbedding doorstroommonitor data 13:40 – 14:15 Het doorstroommonitor initiatief toegelicht 15:50 – 17:00 Plenaire afsluiting en aansluitend borrel 15:10 – 15:50 Ronde 2 verdiepingssessies [1] Verbreding / verdieping kennisbasis IR [2] Ondersteuning studenten bij studiekeuze

16 Thema 1 Verbreding/verdieping kennisbasis Institutional Research

17 … … … VO-instellingen Universiteiten Gerelateerde gremia O.a. IR-medewerkers & Aansluitcoördinatoren Gecombineerde database met gegevens over studiesucces. Scholen DUO Derden … … … … … … … … …

18 1cijferHO NSE WO- Monitor Accreditatierapporten Studielink SIS (studentinformatiesysteem) Welke gegevens/bronnen gebruiken jullie? HBO- Monitor ISB (Internationale Studentenbarometer) Eigen evaluaties Onderzoeksstatistieken

19 … … … VO-instellingen Universiteiten Gerelateerde gremia O.a. IR-medewerkers & Aansluitcoördinatoren Gecombineerde database met gegevens over studiesucces. Scholen DUO Derden … … … … … … … … …

20 20 VO HO-instelling x Faculteit x Opleiding y Faculteit y Faculteit z Opleiding x Opleiding yOpleiding x Opleiding yOpleiding x Switch Uitval Instroom Studiesucces Niveau van analyse Thema van analyse Doorsnijdingen Excellentie Geografisch Personalia ……

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Vragenlijsten m.b.t. studiekeuzeadvies Van profiel naar Studie Eigen registratiesystemen (marketing, matchingsgesprekken, …) Welke gegevens/bronnen gebruikt men nu? Studiebijsluiter

30 Thema 3 Structurele terugkoppeling en inbedding doorstroommonitor data

31 (Structurele) terugkoppeling en inbedding van doorstroommonitor data De positie van aansluitcoordinatoren in instellingen voor hoger onderwijs Traditioneel vanuit marketing en communicatie Laatste jaren steeds vaker vanuit het concept pre- university college Doorlopende onderwijslijn vo-ho Inhoudelijke activiteiten gericht op studiekeuze en –voorbereiding Vragen over effectiviteit …Doorstroommonitor

32 Casus 1 Terugkoppeling op hoog aggregatie-niveau Onderzoek “beste scholen – beste studieresultaten” Wat zijn de verschillen tussen de groep Stedenbandscholen en scholen in Oost- Nederland en Nederland op de ranglijstoordelen van Elsevier en Trouw? Wat zijn de verschillen tussen de drie groepen in studieresultaten op de UT? Wat is het verband tussen de resultaten van de ranglijsten van Elsevier en Trouw en het studiesucces op de UT?

33 Casus 2 Onderzoek Radboud Universiteit: Doet het ertoe van welke school je komt? In hoeverre presteren oud-vwo’ers van bepaalde scholen als eerstejaars aan de Radboud Universiteit beter dan die van andere scholen? Drie onderzoeksjaren: cohort 2010 t/m 2012 36 Platformscholen waarvan over de drie onderzoeksjaren minstens 30 vwo’ers direct zijn ingestroomd bij de RU Prestaties in studiepunten per oud-vwo’er vergeleken met gemiddeld presteren van eerstejaars van alle RU-opleidingen. Leidt tot ‘ranking’ 1 t/m 36 ‘Prestaties oud-leerlingen vwo in eerste jaar studie RU’

34 Ranking op basis van studiepunten (EC) Gemiddeld behalen oud-leerlingen van 36 Platformscholen als eerstejaars aan de RU 46 EC (42). Waarschijnlijk een relatie met invoering BSA in 2011 Oud-leerlingen van school nr. 1 behalen gem. 53 EC (49) Oud-leerlingen van school nr. 36 behalen gem. 36 EC (28). Gemiddelde oud-leerling van deze school voldoet niet aan BSA-norm (39-42 EC) Verschil tussen nr. 1 en nr. 36 is 17 EC (21)

35 Correlatie met eerder onderzoek RU voor cohorten 2007 t/m 2009? 5 van de 10 scholen uit toptien van 2007 t/m 2009 komen ook voor in toptien van 2010 t/m 2012 3 van de 10 scholen uit onderste tien van 2007 t/m 2009 komen ook voor in onderste tien van 2010 t/m 2012

36 Project doorstroommonitor studiesucces Meerwaarde van individuele terugkoppeling Onderwijsarrangementen van VO effect op HO studiesucces?

37 Switch en gemiddeld cijfer kernvakken

38 13:00 – 13:40 Inloop met lunch / Voorstelronde 14:30 – 15:10 Ronde 1 verdiepingssessies [1] Verbreding / verdieping kennisbasis IR [2] Structurele terugkoppeling en inbedding doorstroommonitor data 13:40 – 14:15 Het doorstroommonitor initiatief toegelicht 15:50 – 17:00 Plenaire afsluiting en aansluitend borrel 15:10 – 15:50 Ronde 2 verdiepingssessies [1] Verbreding / verdieping kennisbasis IR [2] Ondersteuning studenten bij studiekeuze

39 Thema 4 Ondersteuning studenten bij studiekeuze

40 … … … VO-instellingen Universiteiten Gerelateerde gremia O.a. IR-medewerkers & Aansluitcoördinatoren Gecombineerde database met gegevens over studiesucces. Scholen DUO Derden … … … … … … … … …

41 12

42 Dataverzameling voor matching en intake Noa-onderzoek, motivatieanalyse Nu: kpi’s bepalen van pre-university activiteiten

43 13:00 – 13:40 Inloop met lunch / Voorstelronde 14:30 – 15:10 Ronde 1 verdiepingssessies [1] Verbreding / verdieping kennisbasis IR [2] Structurele terugkoppeling en inbedding doorstroommonitor data 13:40 – 14:15 Het doorstroommonitor initiatief toegelicht 15:50 – 17:00 Plenaire afsluiting en aansluitend borrel 15:10 – 15:50 Ronde 2 verdiepingssessies [1] Verbreding / verdieping kennisbasis IR [2] Ondersteuning studenten bij studiekeuze


Download ppt "Xxx DAIR masterclass Doorstroommonitor vo-ho Cor-Jan Jager Jaap Veldkamp Jan Volbers."

Verwante presentaties


Ads door Google