De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERANTWOORD ONDERNEMEN IN DE KLEDINGSECTOR Internationale en nationale initiatieven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERANTWOORD ONDERNEMEN IN DE KLEDINGSECTOR Internationale en nationale initiatieven."— Transcript van de presentatie:

1 VERANTWOORD ONDERNEMEN IN DE KLEDINGSECTOR Internationale en nationale initiatieven

2 Sinds Rana Plaza…

3 Slechte arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie krijgen heel veel aandacht Gevolg:  Sector staat in een negatief daglicht  Er zijn verschillende initiatieven opgestart Er is dus een momentum…

4 Initiatieven op internationaal niveau Accord on Fire and Building Safety Bangladesh  Multi-stakeholder aanpak  Bindend, geldig voor 5 jaar  190 merken aangesloten, 6 Belgische  3 pijlers:  Onafhankelijke inspecties met publieke rapporten  Renovaties  Betrokkenheid van werknemers  Werkgeversfederatie in Bangladesh (BGMEA) ziet nu ook voordelen van akkoord: fabrieken die geïnspecteerd worden zien aantal orders toenemen.

5 Initiatieven op internationaal niveau Navolging Bangladesh Akkoord?  uitbreiding van het Freedom of Association Protocol in Indonesië  momentum voor onderhandelingen over een loonakkoord in Cambodja:  Global unions willen een structurele oplossing  Brief van 8 kledingbedrijven aan werkgeversfederatie: bereidheid om hogere minimumlonen in te calculeren in FOB prijs

6 OESO Ministeriële conferentie OESO in juni 2014: ministers uit 7 OESO-landen roepen internationale kledingbedrijven op om bij te dragen aan compensatiefonds voor slachtoffers van Rana Plaza 2015: OESO wil proces opstarten met kleine en middelgrote ondernemingen in de textielsector rond implementatie OESO richtlijnen

7 Europese Commissie EU Richtlijn non-financial reporting april 2014:  Ontsluiting informatie over milieu – en sociale indicatoren  Beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers (ongeveer 6000 bedrijven in de EU) EU flagship initiative on responsible management of the supply chain in the garment sector:  Sensibilisering bij bedrijven  Communicatie verbeteren over relevante Europese acties  multistakeholder dialoog  Betere comunicatie tussen alle relevante actoren  Effectieve implementatie van internationale richtlijnen promoten

8 Belgisch niveau NCP bespreekt op vraag van Minister Peeters het Fonds ter compensatie van de slachtoffers van Rana Plaza Opmaak NAP bedrijven en mensenrechten: implementatie UN Guiding Principles on Business and Human Rights  State duty to protect  Corporate responsability to respect  Access to remedy

9 UN Guiding Principles Wat betekenen bestaande mensenrechten instrumenten, voor staten én voor bedrijven en hoe de kloof verkleinen tussen wet en praktijk. Focus: aanpakken van negatieve impact op mensenrechten gelinkt aan business activiteiten. Toepassing: Eender waar deze impact zich voordoet en onafhankelijk van de grootte van het bedrijf (dus niet beperkt tot MNO’s)

10 Corporate responsibility to respect Ondernemingen moet schendingen van mensenrechten vermijden en schendingen remediëren van  Hun eigen activiteiten;  De activiteiten van alle partners in hun toeleveringsketen Door: Een beleidsverklaring. Een “due diligence” proces om de impact op de mensenrechten te identificeren, voorkomen en weg te werken Procedures om remediëring mogelijk te maken bij schendingen.

11 Corporate responsibility to respect De effectiviteit van de reactie op risico’s nagaan; Accountability: ondernemingen moeten publiek communiceren over de maatregelen die ze nemen; Remediëring: in het geval van een negatieve impact, moeten ondernemingen voorzien in of meewerken aan remediëring.

12 Opmaak nationale actieplannen Nationale Actieplannen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Finland Timing NAP België:  Voorontwerp van plan: december 2013  Stakeholderconsultatie (op basis van vragenlijst): april 2014 tot aug 2014  Vernieuw politiek engagement dec 2014  Afwerken VOP: januari 2015  Stakeholderoverleg maart – april 2015  Bekrachtiging juni 2015

13 Initiatieven op Europese en Belgische niveau: positie Clean Clothes Campaign Met betrekking tot het proces  Multi-stakeholder involvement  Eerst assessment van bestaande situatie  Monitoring implementatie Met betrekking tot de inhoud  Ook wetgevende initiatieven, bv. met betrekking tot compensatie van slachtoffers: level playing field voor alle spelers  Genoeg aandacht voor de 3 pijlers. ‘Access to remedy’ krijgt te weinig aandacht.  Opstap naar nieuwe initiatieven, geen opsomming van wat er al gebeurt

14 Conclusie De ogen van de wereld zijn gericht op de kledingsector Verschillende initiatieven opgezet Communicatie over beleid en transparantie worden steeds belangrijker Er zijn diverse mogelijkheden voor bedrijven om hun verantwoordelijkheid op te nemen:  Lidmaatschap Fair Wear Foundation  Ondertekening Bangladesh Accord  Wage Ladder Fair Wear Foundation (ook voor niet-leden): Hoe staan de lonen die worden uitbetaald in de toeleveringsketen van jouw bedrijf in verhouding tot bepaalde benchmarks in verschillende landen?


Download ppt "VERANTWOORD ONDERNEMEN IN DE KLEDINGSECTOR Internationale en nationale initiatieven."

Verwante presentaties


Ads door Google