De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wij heten u van harte welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wij heten u van harte welkom"— Transcript van de presentatie:

1 Wij heten u van harte welkom
Wij heten u van harte welkom! Budgetbeheer in de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 30 maart 2015

2 Programma Opening - Rina Beers
Wettelijk kader budgetbeheer en opties om hieraan te voldoen – Janne Krop Praktijkvoorbeeld SMO Traverse – Janne Krop Praktijkvoorbeeld Stadsgeldbeheer Utrecht – Gertjan Pater Inventariseren stand van zaken bij aanwezige organisaties Inventariseren landelijke knelpunten budgetbeheer Bespreken gewenste landelijke acties en noodzakelijke andere partijen daarbij

3 Wettelijk kader Wet op het financieel toezicht, artikel 3:5
Het is een ieder verboden in Nederland in de uitoefening van een bedrijf van het publiek opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. 4. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel beoogt te beschermen voldoende worden beschermd. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld waaraan de houder van een ontheffing dient te voldoen en met betrekking tot het verlenen van de ontheffing.

4 Verschillende opties budgetbeheer
beheer van één of meerdere rekeningen op naam van de instelling Ontheffing van de Nederlandsche Bank

5 Verschillende opties budgetbeheer
beheer van één of meerdere rekeningen op naam van de klant AFM vergunning beheer van één of meerdere rekeningen op naam van de instelling Ontheffing AFM vergunning nodig omdat: - Bemiddelen in een financieel product

6 Verschillende opties budgetbeheer
beheer van één of meerdere rekeningen op naam van de klant AFM vergunning beheer van één of meerdere rekeningen op naam van de instelling Ontheffing Zelf aanvragen Via een branchevereniging NVVK BPBI

7 Via een branchevereniging
Budgetbeheer beheer van één of meerdere rekeningen op naam van de klant AFM vergunning beheer van één of meerdere rekeningen op naam van de instelling Ontheffing Zelf aanvragen Via een branchevereniging NVVK BPBI

8 Begin 2014… Maar toen… Budgetbeheer van zo’n 430 klanten
Uitgevoerd door Expertise Financiën met ruim 12 FTE Softwarepakket SMART FMS Audit van BPBI goed doorgekomen Kortom, klaar om rekeningen voor klanten te openen om daarmee een einde te maken aan het beheer vanaf één verzamelrekening. Maar toen…

9 Wijziging kwaliteitsverordening BPBI Artikel 28, lid 3
“Zorginstellingen en stichtingen welke inkomensbeheer verzorgen, dienen zowel bestuurlijk als uitvoerend van elkaar te zijn losgekoppeld. “ vanaf 1 juni 2014 eerstejaars lidmaatschap BPBI  binnenkort overstap naar NVVK Bank eist AFM vergunning voordat rekeningen geopend worden  eind augustus 2014 is de AFM vergunning binnen

10 vanaf najaar 2014… Beheerrekening én leefgeldrekening openen op naam van de klant: Klant aanvraagformulieren laten ondertekenen Kopie ID Bank maakt volmacht Klant volmacht laten ondertekenen Bank koppelt de rekening aan beheeromgeving

11 Belangrijkste knelpunten
Er is een kleine groep klanten die niet (direct) kan voldoen aan de voorwaarden om een rekening bij de bank te openen, maar waarvoor budgetbeheer wel noodzakelijk is: ID kwijt debetstand bij de bank psychiatrische problematiek geweigerd door de bank (zwarte lijst)

12 Belangrijkste knelpunten
Hoe kunnen we het budgetbeheer vormgeven vanaf de eerste dag van instroom? stabiliseren financiële situatie zorgverzekering dekking gemaakte kosten Traverse

13 Stadsgeldbeheer Utrecht
Budgetbeheer beheer van één of meerdere rekeningen op naam van de klant AFM vergunning beheer van één of meerdere rekeningen op naam van de instelling Ontheffing Zelf aanvragen Via een branchevereniging NVVK BPBI

14 Stadsgeldbeheer Inkomensbeheer cliënten

15 Ontheffing van de Nederlandse Bank
Ontheffing art 3:5 vierde lid,Wft Toetsing betrouwbaarheid beleidsbepalers. MT, bestuurder(s) en RvT Een overeenkomst inzake beheer van geldzaken Een beschrijving van de administratie Beheerrekeningen voor cliënten op naam van de Stichting. De budgetbeheerder krijgt opvorderbare gelden van cliënten ter beschikking. Dit valt onder verbod volgens 3:5, eerste lid Wft. Ontheffing kan voor onbepaalde tijd.

16 Ontheffing van de Nederlandse Bank
Ontheffing art 3:5 vierde lid,Wft Garantstelling, bankgarantie, gemeente, eigen vermogen van de stichting, etc. Hoogte garantiestelling, maximale clientsaldi per maand, te toetsen door accountant. Kosten ontheffing DNB: €3.600,- Beheerrekeningen voor cliënten op naam van de Stichting. De budgetbeheerder krijgt opvorderbare gelden van cliënten ter beschikking. Dit valt onder verbod volgens 3:5, eerste lid Wft. Ontheffing kan voor onbepaalde tijd.

17 Beheerrekeningen van de Rabobank
Tot eind 2014 Betaalrekening, leefgeldrekening en spaarrekening tnv stichting, inzake cliënt. Particulier tarief. Vanaf Alleen betaalrekeningen, tnv stichting. Zakelijk tarief (vast tarief + betalen per transactie). Geen leefgeldrekening met pas voor cliënten. Beheerrekeningen van de Rabobank

18 Privérekeningen tbv leefgeld
Voordeel: oefenen, uitstroom Nadeel: geen controle, bankbeslag 57% ING 25% ABNAMRO 12% Rabo 3% Overig banken 2% geen bankrekening mogelijk > moneycard van de Rabobank, pre-paid. Kosten! Vanaf medio 2013 cliënten gestimuleerd privérekening te openen tbv leefgeld. Al dan niet met convenant , zie

19 Interne bankrekeningen
Budgetrekening Reserveren algemeen Reserveren schulden Import en export van bankbestanden. Cliëntportal Ondersteuning van Software. Stratech budgetbeheer. Beheerrekeningen van de cliënten worden in verschillend budgetten gesplitst.

20 Programma Opening - Rina Beers
Wettelijk kader budgetbeheer en opties om hieraan te voldoen – Janne Krop Praktijkvoorbeeld SMO Traverse – Janne Krop Praktijkvoorbeeld Stadsgeldbeheer Utrecht – Gertjan Pater Inventariseren stand van zaken bij aanwezige organisaties Inventariseren landelijke knelpunten budgetbeheer Bespreken gewenste landelijke acties en noodzakelijke andere partijen daarbij

21 Programma Opening - Rina Beers
Wettelijk kader budgetbeheer en opties om hieraan te voldoen – Janne Krop Praktijkvoorbeeld SMO Traverse – Janne Krop Praktijkvoorbeeld Stadsgeldbeheer Utrecht – Gertjan Pater Inventariseren stand van zaken bij aanwezige organisaties Inventariseren landelijke knelpunten budgetbeheer Bespreken gewenste landelijke acties en noodzakelijke andere partijen daarbij


Download ppt "Wij heten u van harte welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google