De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Dhr. Helmes afdelingsleider Dhr. van Zijtveld decaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Dhr. Helmes afdelingsleider Dhr. van Zijtveld decaan"— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom Dhr. Helmes afdelingsleider Dhr. van Zijtveld decaan
Mevr. Jansen mentor 3MA Mevr. Roek mentor 3MB Dhr. Peeters mentor 3MC

3 Programma Vakkenpakketkeuze Hr. Van Zijtveld Rekentoets Hr. Helmes
Overgangsnormen Hr. Helmes Mentordeel

4 Decanaat en LOB Vakkenpakketkeuze de decaan Hr. Ranny van Zijtveld

5 De weg naar het diploma in 2016

6 De weg naar het diploma in 2016!
Voorlopig pakket Rapport 2 Adviezen Tafeltjesavond 2 Definitief pakket Overgangsrapport Start examenjaar Diploma uitreiking

7 Kiezen is een werkwoord!
Keuzes maken Kiezen is een werkwoord!

8 Keuzefactoren 5 Loopbaanvragen Kwaliteitenreflectie. Loopbaansturing Motievenreflectie Netwerken Werkexploratie

9 Voorbereiding op de keuze!
Voorlichtingsdagen opleiding en beroep Havo voorlichting Opleidingenmarkt Arbeidsoriëntatie Keuzeweb-opdrachten Open dagenbezoek Doedag op MBO Gesprekken LOB les en definitieve keuze

10 MBO<>HAVO Entreeopleiding 0,5-1 jaar
Eis: Geen diploma eis! Niveau 2 Basisberoepsgericht jaar Eis: Diploma Beroepsgerichte leerweg Niveau 3 Vakopleiding jaar Eis: Diploma VMBO- TL, GL, KL Niveau 4 Middenkaderopleiding jaar Eis: Diploma VMBO- TL, GL, KL vervolg HBO

11 Sectoren VMBO-TL Zorg en Welzijn Economie Techniek Landbouw

12 Sector techniek Domeinen motorvoertuigentechniek
laboratorium techniek (medisch of chemisch) bouwkunde (ook vormgeving , management en makelaardij) werktuigbouwkunde electro installatie schilderen, interieur en presentatie grafische techniek ICT multimedia logistiek infratechniek

13 Sector Zorg en Welzijn Domeinen SPW (sociaal pedagogisch werk)
assistent gezondheid (dokters-,tandarts-en apothekersassistent) uiterlijke verzorging (visagie en kappen) verzorging verpleging sport en bewegen (CIOS) facilitair horeca mw. maatschappelijke zorg

14 Sector Economie Domeinen administratief
handel(groothandel, kleinvakhandel, internationaal) commercieel juridisch mode en kleding toerisme en recreatie horeca journalistiek en media, vormgeving facilitair uiterlijke verzorging

15 Sector landbouw Domeinen landbouw bosbouw en natuurbeheer
tuinbouw (o.a. hovenier, bloemist) voedingsmiddelentechnologie biotechnologie dierverzorging paardenhouderij handel watermanagement

16 Uniformberoepen Politie Marine Landmacht Marechaussee

17 Te Du Ne Ak Wi Fa En Nask1 Ma EC Bi Gs Nask 2
13 examenvakken Te Du Ne Ak Wi Fa En Nask1 Ma EC Bi Gs Nask 2

18 Vak rekenen Betrokken bij overgang! Op de cijferlijst bij diploma!
Maarr…….op MBO én Havo wel op hoger niveau af te sluiten! (3F)

19 Keuzefactoren Resultaten Adviezen Plezier Vervolgopleiding

20 Het vakkenpakket: Mavo.
Gemeenschappelijk deel Een sectordeel Een vrij deel (Eventueel een extra deel (8e vak)

21 Gemeenschappelijk deel:
Ne, En en My (examenvakken) (L.O., CKV afgesloten in klas 3, LOB afgesloten in klas 3).

22 Te kiezen vakken Nask 1 i.c.m. Wiskunde!! Fa, Du, Gs, Ak, Wi, Nask I,
Nask II, Bi, Ec , Te(!) Nask 1 i.c.m. Wiskunde!!

23 Sectordeel Verplichte keuze van een Sector met verplicht vak en vak(-ken) die de sector ondersteunen.

24 “overige” examenvakken! (Aanvulling tot 7 vakken!)
Vrije deel: Én in het vrije deel, “overige” examenvakken! (Aanvulling tot 7 vakken!)

25 Het vakkenpakket. 7 vakken minimaal; 3 vakken verplicht.
1 Verplicht sectorvak + 1 of 2, of 3 sector-ondersteunende vakken Aanvullen in vrije deel tot 7 vakken Uitgangspunt: plus-leerling kiest 8e vak!! Keuze voor 8e vak Mavoleerling hangt af van: Adviezen. Behaalde cijfers. Rapportvergadering beslist of 8e vak toegewezen wordt!! Vak wordt gehele jaar gevolgd!

26 Economie Zorg en Welzijn Techniek Landbouw
Gemeenschappelijk Deel Nederlands, Engels, Maatschappijleer (Lichamelijke Opvoeding) Sectordeel Wi, Fa óf Du Biologie Wi, Gs óf Ak Wiskunde én Nask1 Wiskunde Bi óf Nask1 Vrije deel Bi, Gs, Ak, Te, Nask 1,Nask 2 Nask1, Nask2, Te, Ec, Fa, Du Nask 2, Bi, Ec, Te, Gs, Ak, Fa, Du Nask 2, Ec, Fa, Du, Te, Gs, Ak Extra deel 8e vak

27 Formulier adviezen vakkenpakket:
Ingevuld: Bv: En Ec Te Vak- docent Keuze-advies V (a=aanleg) Ta (i=inzet) Oi V = voldoende; T = twijfel; O = onvoldoende

28 Havo? Toelatingseisen: 6,8 gemiddeld over gehele lijst!
Max. één onvoldoende in En, Ne, Wi!! Wiskunde in examenpakket zit. Vakken aansluitend op de profielen! Aansluitingsdagen gevolgd hebben! Adviezen worden meegewogen!

29 Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij
Profielstructuur HAVO 2e fase Vituscollege Bussum Algemeen: NT, NG, EM: 3 verplichte profielvakken; 1 profielkeuzevak; 1 keuze examenvak CM : 2 verplichte profielvakken; 1 profielkeuzevak cultuur + 1 profielkeuzevak maatschappij; 1 keuze examenvak Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Nederlands Engels Gemeenschappelijk Maatschappijleer deel LO CKV Levo Wiskunde B Wiskunde A of B Frans of Duits Profielvakken Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Scheikunde Profielkeuzevak Informatica 1 uit elk blok Aardrijkskunde Tekenen of Handvaardigheid M & O Keuze examenvak Profiel(keuze)vak Spaans elementair Werkstuk Profielwerkstuk

30 Procedure om tot vakkenpakket te komen (1).
Rapport 2 en adviezen van vakdocenten. 31 maart Tafeltjesavond/ -middag: overleg ouders en leerling met: mentor, vakdocent, decaan.

31 Procedure om tot vakkenpakket te komen (2).
Reeds gebeurd: LOB les +Invoeren voorlopig vakkenpakket. Vanaf nu– 4 april: gesprek: decaan – leerling. gesprek: mentor – leerling. 5 april: Inleveren definitieve vakkenpakket.

32

33

34

35

36 Minimaal 1 keuzevak

37

38

39

40

41 Vragen betreffende pakketkeuze!

42 REKENEXAMEN M3A: woensdag 4 maart M3B: donderdag 5 maart
M3C: vrijdag 6 maart Herkansen mag: één keer in leerjaar 3 + twee keer in leerjaar 4 Beoordeling komt op het diploma

43 REKENEXAMEN De vaardigheidsscore telt mee in de zak/slaagregeling
Alleen met een voldoende (4,5)is de leerling geslaagd voor het eindexamen

44 REKENEXAMEN Alle leerlingen doen het rekenexamen op het Mavo niveau (2F) Dyscalcule leerlingen die geen voldoende kunnen halen, mogen in de herkansing de ER-toets (extreme rekenproblemen) doen voordeel: kans op een voldoende nadeel: niet alle vervolgopleidingen accepteren de ER-toets

45 Overgangsnormen klas 3 DEFINITIES Examenvakken algemeen
Verplichte vakken Gekozen examenvakken en Overige vakken Berekende onvoldoendes

46 Overgangsnormen klas 3 definities
Voor alle vakken, behalve rekenen: Een 5 = 1 berekende onvoldoende Een 4 = 2 berekende onvoldoendes Een 3 = 3 berekende onvoldoendes Voor het vak rekenen: Een 4 = 1 berekende onvoldoende Een 3 = 2 berekende onvoldoendes

47 Overgangsnormen klas 3 Bevorderd: Regel 1:
7 (of 8) gekozen vakken: maximaal 1 berekende onvoldoende. bv: (-6) Of: Als hierboven, maar 2 berekende onvoldoendes, gecompenseerd met een 7. bv: (-6) Nederlands moet minimaal een 5 zijn

48 Overgangsnormen klas 3 Regel 2: In de overige vakken:
het vak rekenen (het cijfer is alleen het behaalde examencijfer); alle niet-examen-vakken alle niet gekozen examenvakken mogen maximaal 4 berekende onvoldoendes voorkomen.

49 Overgangsnormen klas 3 Regel 3: Tekenen op eindrapport voldoende. En:
Lichamelijke Opvoeding op eindrapport voldoende. Onderdeel LOB is voldoende afgerond. Dossier CKV is voldoende of goed.

50 Overgangsnormen klas 3 Bespreken:
Als de leerling in de overige vakken één berekende onvoldoende te veel heeft; dit kán een herkansing geven! Rekenen is niet herkansbaar voor de overgang. Doubleren: De leerling is niet bevorderd indien: de leerling niet aan regel 1, 2 of 3 voldoet!

51 Klas 3MA: Mevr. Jansen L.21 Klas 3MB: Mevr. Roek L.22 Klas 3MC: Dhr. Peeters L.23


Download ppt "Welkom Dhr. Helmes afdelingsleider Dhr. van Zijtveld decaan"

Verwante presentaties


Ads door Google