De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom  Dhr. Helmesafdelingsleider  Dhr. van Zijtveld decaan  Mevr. Jansenmentor 3MA  Mevr. Roekmentor 3MB  Dhr. Peetersmentor 3MC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom  Dhr. Helmesafdelingsleider  Dhr. van Zijtveld decaan  Mevr. Jansenmentor 3MA  Mevr. Roekmentor 3MB  Dhr. Peetersmentor 3MC."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom  Dhr. Helmesafdelingsleider  Dhr. van Zijtveld decaan  Mevr. Jansenmentor 3MA  Mevr. Roekmentor 3MB  Dhr. Peetersmentor 3MC

3 Programma Vakkenpakketkeuze Hr. Van Zijtveld RekentoetsHr. Helmes OvergangsnormenHr. Helmes Mentordeel

4 Decanaat en LOB Vakkenpakketkeuze de decaan Hr. Ranny van Zijtveld

5 De weg naar het diploma in 2016

6 De weg naar het diploma in 2016! Voorlopig pakket Rapport 2 Adviezen Tafeltjesavond 2 Definitief pakket Overgangsrapport Start examenjaar Diploma uitreiking

7 Keuzes maken Kiezen is een werkwoord!

8 Keuzefactoren 5 Loopbaanvragen Kwaliteitenreflectie. Loopbaansturing Motievenreflectie Netwerken Werkexploratie

9 Voorbereiding op de keuze!  Voorlichtingsdagen opleiding en beroep  Havo voorlichting  Opleidingenmarkt  Arbeidsoriëntatie  Keuzeweb-opdrachten  Open dagenbezoek  Doedag op MBO  Gesprekken  LOB les en definitieve keuze

10 MBO<>HAVO Entreeopleiding0,5-1 jaar Eis: Geen diploma eis! Niveau 2 Basisberoepsgericht 2-3 jaar Eis: Diploma Beroepsgerichte leerweg Niveau 3 Vakopleiding 2 - 3 jaar Eis: Diploma VMBO- TL, GL, KL Niveau 4 Middenkaderopleiding 2 - 3 jaar Eis: Diploma VMBO- TL, GL, KL vervolg HBO

11 Sectoren VMBO-TL Zorg en Welzijn Economie Techniek Landbouw

12 Sector techniek Domeinen  motorvoertuigentechniek  laboratorium techniek (medisch of chemisch)  bouwkunde (ook vormgeving, management en makelaardij)  werktuigbouwkunde  electro  installatie  schilderen, interieur en presentatie  grafische techniek  ICT  multimedia  logistiek  infratechniek

13 Sector Zorg en Welzijn Domeinen SPW (sociaal pedagogisch werk) assistent gezondheid (dokters-,tandarts-en apothekersassistent) uiterlijke verzorging (visagie en kappen) verzorging verpleging sport en bewegen (CIOS) facilitair horeca mw. maatschappelijke zorg

14 Sector Economie Domeinen administratief handel(groothandel, kleinvakhandel, internationaal) commercieel juridisch mode en kleding toerisme en recreatie horeca journalistiek en media, vormgeving facilitair uiterlijke verzorging

15 Sector landbouw Domeinen landbouw bosbouw en natuurbeheer tuinbouw (o.a. hovenier, bloemist) voedingsmiddelentechnologie biotechnologie dierverzorging paardenhouderij handel watermanagement

16 Uniformberoepen Politie Marine Landmacht Marechaussee

17 13 examenvakken

18 Vak rekenen  Betrokken bij overgang!  Op de cijferlijst bij diploma! Maarr…….op MBO én Havo wel op hoger niveau af te sluiten! (3F)

19 Keuzefactoren Resultaten Adviezen Plezier Vervolgopleiding

20 Het vakkenpakket: Mavo. Gemeenschappelijk deel Een sectordeel Een vrij deel (Eventueel een extra deel (8 e vak)

21 Gemeenschappelijk deel: Ne, En en My (examenvakken) (L.O., CKV afgesloten in klas 3, LOB afgesloten in klas 3).

22 Te kiezen vakken Fa, Du, Gs, Ak, Wi, Nask I, Nask II, Bi, Ec, Te(!) Nask 1 i.c.m. Wiskunde!!

23 Sectordeel Verplichte keuze van een Sector met verplicht vak en vak(-ken) die de sector ondersteunen.

24 Vrije deel: Én in het vrije deel, “overige” examenvakken! (Aanvulling tot 7 vakken!)

25 Het vakkenpakket. 7 vakken minimaal; 3 vakken verplicht. 1 Verplicht sectorvak + 1 of 2, of 3 sector-ondersteunende vakken Aanvullen in vrije deel tot 7 vakken Uitgangspunt: plus-leerling kiest 8 e vak!! Keuze voor 8e vak Mavoleerling hangt af van:  Adviezen.  Behaalde cijfers.  Rapportvergadering beslist of 8e vak toegewezen wordt!!  Vak wordt gehele jaar gevolgd!

26 EconomieZorg en Welzijn TechniekLandbouw Gemeenschappelijk Deel Nederlands, Engels, Maatschappijleer (Lichamelijke Opvoeding) Sectordeel Economie Wi, Fa óf Du Biologie Wi, Gs óf Ak Wiskunde én Nask1 Wiskunde Bi óf Nask1 Vrije deel Bi, Gs, Ak, Te, Nask 1,Nask 2 Nask1, Nask2, Te, Ec, Fa, Du Nask 2, Bi, Ec, Te, Gs, Ak, Fa, Du Nask 2, Ec, Fa, Du, Te, Gs, Ak Extra deel8 e vak

27 Formulier adviezen vakkenpakket: Ingevuld:Bv:EnEcTe Vak- docent Keuze-advies V (a=aanleg) Ta (i=inzet) Oi V = voldoende; T = twijfel; O = onvoldoende

28 Havo? Toelatingseisen:  6,8 gemiddeld over gehele lijst!  Max. één onvoldoende in En, Ne, Wi!!  Wiskunde in examenpakket zit.  Vakken aansluitend op de profielen!  Aansluitingsdagen gevolgd hebben!  Adviezen worden meegewogen!

29 Profielstructuur HAVO 2e fase Vituscollege Bussum Algemeen : NT, NG, EM: 3 verplichte profielvakken; 1 profielkeuzevak; 1 keuze examenvak CM : 2 verplichte profielvakken; 1 profielkeuzevak cultuur + 1 profielkeuzevak maatschappij; 1 keuze examenvak Natuur & TechniekNatuur & GezondheidEconomie & MaatschappijCultuur & Maatschappij Nederlands Engels Gemeenschappelijk Maatschappijleer deel LO CKV Levo Wiskunde B Wiskunde A of B Frans of Duits Profielvakken Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Scheikunde Geschiedenis Profielkeuzevak Informatica Natuurkunde Frans of Duits 1 uit elk blok Biologie Aardrijkskunde Tekenen of Handvaardigheid M & O Economie Aardrijkskunde Keuze examenvak Profiel(keuze)vak Spaans elementair Werkstuk Profielwerkstuk

30 Procedure om tot vakkenpakket te komen (1). Rapport 2 en adviezen van vakdocenten. 31 maart Tafeltjesavond/ -middag: overleg ouders en leerling met: mentor, vakdocent, decaan.

31 Procedure om tot vakkenpakket te komen (2). Reeds gebeurd: LOB les +Invoeren voorlopig vakkenpakket. Vanaf nu– 4 april: gesprek: decaan – leerling. gesprek: mentor – leerling. 5 april: Inleveren definitieve vakkenpakket.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Vragen betreffende pakketkeuze! r.vanzijtveld@vitusmavo.nl www.vitusmavo.dedecaan.net

42 REKENEXAMEN M3A: woensdag 4 maart M3B: donderdag 5 maart M3C: vrijdag 6 maart Herkansen mag: één keer in leerjaar 3 + twee keer in leerjaar 4 Beoordeling komt op het diploma

43 REKENEXAMEN De vaardigheidsscore telt mee in de zak/slaagregeling Alleen met een voldoende (4,5)is de leerling geslaagd voor het eindexamen

44 REKENEXAMEN Alle leerlingen doen het rekenexamen op het Mavo niveau (2F) Dyscalcule leerlingen die geen voldoende kunnen halen, mogen in de herkansing de ER-toets (extreme rekenproblemen) doen voordeel: kans op een voldoende nadeel: niet alle vervolgopleidingen accepteren de ER-toets

45 Overgangsnormen klas 3 Examenvakken algemeen Verplichte vakken Gekozen examenvakken en Overige vakken Berekende onvoldoendes DEFINITIES

46 Overgangsnormen klas 3 definities Voor alle vakken, behalve rekenen: Een 5 = 1 berekende onvoldoende Een 4 = 2 berekende onvoldoendes Een 3 = 3 berekende onvoldoendes Voor het vak rekenen: Een 4 = 1 berekende onvoldoende Een 3 = 2 berekende onvoldoendes

47 Overgangsnormen klas 3 Bevorderd: Regel 1: 7 (of 8) gekozen vakken: maximaal 1 berekende onvoldoende. bv: 6-6-6-6-6-6-5(-6) Of: Als hierboven, maar 2 berekende onvoldoendes, gecompenseerd met een 7. bv: 6-6-6-6-7-5-5(-6) Nederlands moet minimaal een 5 zijn

48 Overgangsnormen klas 3 Regel 2: In de overige vakken: het vak rekenen (het cijfer is alleen het behaalde examencijfer); alle niet-examen-vakken alle niet gekozen examenvakken mogen maximaal 4 berekende onvoldoendes voorkomen.

49 Overgangsnormen klas 3 Regel 3: Tekenen op eindrapport voldoende. En: Lichamelijke Opvoeding op eindrapport voldoende. En: Onderdeel LOB is voldoende afgerond. En: Dossier CKV is voldoende of goed.

50 Overgangsnormen klas 3 Bespreken: Als de leerling in de overige vakken één berekende onvoldoende te veel heeft; dit kán een herkansing geven! Rekenen is niet herkansbaar voor de overgang. Doubleren: De leerling is niet bevorderd indien: de leerling niet aan regel 1, 2 of 3 voldoet!

51 Klas 3MA: Mevr. JansenL.21 Klas 3MB: Mevr. RoekL.22 Klas 3MC: Dhr. PeetersL.23


Download ppt "Welkom  Dhr. Helmesafdelingsleider  Dhr. van Zijtveld decaan  Mevr. Jansenmentor 3MA  Mevr. Roekmentor 3MB  Dhr. Peetersmentor 3MC."

Verwante presentaties


Ads door Google