De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerp Operationeel Programma Doelstelling 3 Transnationale territoriale samenwerking 2007-2013 Noord-West Europa IIIB NWE Gemeenschappelijk Technisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerp Operationeel Programma Doelstelling 3 Transnationale territoriale samenwerking 2007-2013 Noord-West Europa IIIB NWE Gemeenschappelijk Technisch."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerp Operationeel Programma Doelstelling 3 Transnationale territoriale samenwerking 2007-2013 Noord-West Europa IIIB NWE Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat, Rijsel, 24 Juli 2006

2 Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007- 2013 Samenwerkingszone – zoals onder Interreg IIIB Landen binnen het NWE gebied België Frankrijk Duitsland Ierland Luxemburg Nederland Verenigde Koninkrijk Zwitserland (als externe partner)

3 Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007-2013 – enkele basisgegevens – 844,239 km², 21% van EU25 gebied 179 miljoen mensen, 39,5% van EU25 bevolking 307 bewoners/km², EU25 gemiddelde: 118 inwoners/km² 75% van de bevolking leeft in verstedelijkt gebieden met meer dan 500 bewoners/km² 23% van de samenwerkingszone is dun bevolkt (180,000 km²)

4 1.Inleiding 2.Analyse van het gebied van het Noord-West Europa Programma 3.De gemeenschappelijke transnationale strategie 4.Prioriteiten voor transnationale territoriale samenwerking, prioritaire doelstellingen en mogelijke acties 5.Strategische initiatieven 6.Programma Management (nog aan te vullen) 7.Publiciteit (nog aan te vullen) 8.Financieel Plan (nog aan te vullen) Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007-2013 - Inhoud -

5 “De Doelstelling 3 Noordwest Europa Programma wil door een innovatieve en geïntegreerde benadering van transnationale samenwerking op territoriale kwesties en door op het NWE territoriaal potentieel voort te bouwen een meer samenhangende, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het NWE gebied bereiken, en dus tot het algemene concurrentievermogen van het Communautaire grondgebied in een geglobaliseerde wereld bijdragen.” Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007-2013 - Doel van het programma -

6 Prioriteit 1: Ontwikkelen van de NWE kenniseconomie door het kapitaliseren op onze capaciteit tot innovatie in alle sectoren Prioriteit 2: Onze natuurlijke bronnen op een efficiënte wijze beheren Prioriteit 3: Verbeteren van het mobiliteitsnet in het NWE gebied door het promoten van intelligente en duurzame mobiliteitsoplossingen Prioriteit 4: Bevorderen van duurzame en dynamische gemeenschappen Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007-2013 - Prioriteiten -

7 Prioriteit 1: Ontwikkelen van de NWE kenniseconomie door het kapitaliseren op onze capaciteit tot innovatie in alle sectoren Het algemene doel van de prioriteit is het verbeteren van de globale competitiviteit en territoriale cohesie van het NWE gebied door het versterken van het innovatieve potentieel en de kenniseconomie evenals de mobilisatie van het regionale en lokale potentieel via transnationale samenwerking

8 Doelstelling 1: bevorderen van de toepassing van kennis door het vergemakkelijken van de overdracht van innovaties en kennis van de wetenschappelijke/academische gemeenschap naar ondernemingen en andere relevante actoren Doelstelling 2: ontwikkelen van nieuwe en versterking van bestaande groei clusters en netwerken door het voortbouwen op het eigen potentieel Doelstelling 3: verbeteren van het ‘innovatie klimaat’ in het NWE gebied door hinderpalen aan te pakken en op gepaste manier om te gaan met de ruimtelijke implicaties van de kenniseconomie Prioriteit 1: Ontwikkelen van de NWE kenniseconomie door het kapitaliseren op onze capaciteit tot innovatie in alle sectoren

9 Prioriteit 2: Onze natuurlijke rijkdommen efficiënt beheren Het algemene doel van de prioriteit is het bevorderen van een innovatieve en duurzame benadering van het beheer van natuurlijke rijkdom, het risico beheer en de verbetering van het milieu.

10 Doelstelling 1: bevorderen van een innovatieve en duurzame benadering van natuurlijk rijkdombeheer, met inbegrip van water, biodiversiteit en energie, en het minimaliseren van broeikasgasemissies Doelstelling 2: bevorderen van een innovatieve benadering van risico beheer, in het bijzonder waterbeheer (impact van stijging van de waterspiegel in kustgebieden en overstromingsgevaar; het maritieme milieu) in de context van klimaatsveranderingen Doelstelling 3: bevorderen van een transnationale en ruimtelijke benadering voor het verbeteren de kwaliteit van land, water en lucht Prioriteit 2: Onze natuurlijke rijkdommen efficiënt beheren

11 Prioriteit 3: Verbetering van de interconnectie in het NWE gebied door het promoten van intelligente en duurzame vervoersoplossingen Het algemene doel van de prioriteit is het verbeteren van de functionele integratie van het NWE gebied via een betere interconnectie en toegankelijkheid door de bevordering van duurzame vervoersverbindingen voor zowel passagiers als vracht op spoor, waterwegen en zee voor het transnationale grondgebied en daarbuiten; via het bereiken van een duurzamere modale verschuiving en door het bevorderen van geavanceerd ICT om een betere interconnectie te bereiken en het betere gebruik van bestaande vervoerinfrastructuur te verzekeren.

12 Doelstelling 1: groei van transport bereiken door de optimalisering van de capaciteit van bestaande unimodale vervoersinfrastructuur voor zowel passagiers- als vrachtvervoer Doelstelling 2: het steunen van efficiënte en innovatieve multimodale strategieën en efficiënte op elkaar afgestemde systemen over land en water Doelstelling 3: het ontwikkelen van innovatieve benaderingen voor het gebruik van ICT en/of ITS die gericht zijn op het verminderen van de behoefte om te reizen en het vervangen van fysieke mobiliteit door virtuele activiteit voor zowel passagiersmobiliteit als vrachtvervoer Prioriteit 3: Verbetering van de interconnectie in het NWE gebied door het promoten van intelligente en duurzame vervoersoplossingen

13 Prioriteit 4: Bevordering van duurzame en dynamische gemeenschappen op transnationaal niveau Het algemene doel van deze prioriteit is het versterken van de balans en de duurzaamheid van de geschillenstructuur van het NWE gebied door een beter transnationaal bestuur van stedelijke netwerken, interlandelijke partnerschappen alsook partnerschappen tussen stad en platteland, kust en hinterland, aldus bijdragend tot de duurzame groei en werkgelegenheid in het samenwerkingsgebied

14 Priority 4: Promoting sustainable and dynamic communities at transnational level Doelstelling 1: stedelijke knopen en netwerken op transnationaal niveau versterken door sociale en economische ontwikkeling te bevorderen via samenwerking tussen steden en gemeenten, aldus bijdragend tot het concurrentievermogen van het NWE gebeid in het algemeen Doelstelling 2: de transnationale prestaties van het milieu en het culturele erfgoed verbeteren en de verhoudingen tussen stad en platteland versterken, wat bijdraagt tot de ontwikkeling van een evenwichtig en competitief NW Europees grondgebied in het algemeen Doelstelling 3: een transnationale respons bevorderen op de ruimtelijke effecten van demografische veranderingen en migratie op het NWE grondgebied, en de implicaties voor onderwijs en de arbeidsmarkt (vraag en aanbod van vaardigheden doorheen het gebied)

15 Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007-2013 – Strategische Initiatieven – Transnationale ontwikkelingscorridors De lidstaten die bij het NWE Programma betrokken zijn, zullen in het bijzonder een aantal initiatieven voor transnationale actie aanmoedigen die van bijzondere strategische relevantie zijn voor het bereiken van het doel en de prioritaire doelstellingen van het NWE Programma. Deze strategische initiatieven moeten hoofdzakelijk volgens potentiële transnationale `ontwikkelingscorridoren' in het NWE gebied worden uitgewerkt om het economische potentieel langs bestaande en geplande veelvoudige vervoersassen aaneen te sluiten.

16 IWP1:19 Januari, Rijsel IWP2:10 Februari, Brussel IWP3:13-14 Maart, Parijs IWP4:9-10 Mei, Rijsel IWP5:19-21Juni, Den Haag IWP6:10-11 Juli, Brussel IWP7:11-12 September, Bonn IWP8:17-18 Oktober, Glasgow IWP9:13-14 November, Brussel IWP10:6-7 December Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007-2013 Tijdschema van de International Working Party (IWP) November 2006: Ontwerp Operationeel Programma wordt naar de Europese Commissie gestuurd Lente 2007: Goedkeuring van het OP Late Lente 2007: Eerste Monitoring Comité en eerste oproep voor projectvoorstellen

17 Hoe kunt u aan het programmeringproces deelnemen? Neem deel aan het publieke en stakeholdersoverleg in uw land in augustus en september Het ontwerp van het programma staat online op de NWE website www.nweurope.orgwww.nweurope.org Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007-2013

18 Wat het IWP graag zouden weten: 1.Bent u van mening dat de analyse van de huidige situatie zoals die in hoofdstuk 2 wordt beschreven nauwkeurig is en dat de beoordeling van de sterktes en de zwakheden van het gebied van Europa van het Noordwesten correct is? Gelieve details te geven van alle andere, relevante gegevens met betrekking tot het milieu en de sociaal-economische en territoriale toestand van het gebied. Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007-2013 - Vragenlijst voor het Consultatie Proces-

19 2.Bent u over het algemeen gewonnen voor de voorgestelde strategie zoals ze in hoofdstuk 3 wordt beschreven en voor de prioriteiten en de doelstellingen die geschetst worden in hoofdstuk 4? 3.Heeft u enige suggesties voor acties die transnationale samenwerking vereisen en die een extra voordeel voor de ontwikkeling van het gebied met zich zouden brengen? Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007-2013 - Vragenlijst voor het Consultatie Proces-

20 4.Het programma verwelkomt commentaren op het gebruik van de voorgestelde territoriale ‘corridors’ en de zones in hoofdstuk 5 als strategische benadering voor het actief bevorderen van de ontwikkeling van geïntegreerde projecten die zowel meer dan één van de prioriteiten van het programma evenals verschillende sectoriële beleidsdomeinen behandelen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Ontwerp NWE Transnationaal Programma 2007-2013 - Vragenlijst voor het Consultatie Proces-


Download ppt "Ontwerp Operationeel Programma Doelstelling 3 Transnationale territoriale samenwerking 2007-2013 Noord-West Europa IIIB NWE Gemeenschappelijk Technisch."

Verwante presentaties


Ads door Google