De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gé Ophelders en Linda Jakobs SU Onderwijs en Onderzoek 17 maart 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gé Ophelders en Linda Jakobs SU Onderwijs en Onderzoek 17 maart 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Gé Ophelders en Linda Jakobs SU Onderwijs en Onderzoek 17 maart 2015
11/04/2017 Ronde tafel bijeenkomst Instellingsplan HAN Invloeden op de inrichting van het primaire proces. Gé Ophelders en Linda Jakobs SU Onderwijs en Onderzoek 17 maart 2015

2 Nadenken over het primaire proces Doelen
Inzicht in conceptueel kader onderwijs. Invulling samenhangend kader d.m.v. vragen  invloed op vormgeving van het primair proces. Werkwijze Ketenarena.

3 Maatschappelijke opdracht
Conceptueel kader Studenten Doelen Maatschappelijke opdracht Onderzoek Voortraject Primaire proces Onderwijzen

4 Conceptueel kader; maatschappelijke opdracht
Studenten Doelen Maatschappelijke opdracht Onderzoek Voortraject Primaire proces Onderwijzen

5 De maatschappelijke opdracht; kernvraag
Wat zien wij als de maatschappelijke opdracht van het hoger beroepsonderwijs?

6 De maatschappelijke opdracht
11/04/2017 De maatschappelijke opdracht Biesta, 3 functies van de school: kwalificeren socialiseren persoonsvorming/subject-wording

7 Maatschappelijke opdracht, mogelijke vragen
welke organisaties zijn van invloed op de einddoelen en het programma? (ministerie, arbeidsorganisaties), o.a. beroepsprofiel; wat dragen we bij aan de samenleving, aan de wereld: the why of het waartoe? hoe breed zien we socialiseren? wat is de betekenis van persoonsvorming (en hoe verhoudt zich dat tot het meten)? wat is het gezicht van de HAN: hoe ziet het waartoe eruit? nemen we bij het kwalificeren ook attitudevorming mee?  instellingplan

8 Conceptueel kader; Onderzoek
11/04/2017 Conceptueel kader; Onderzoek Hoe kijken we aan tegen de rol van onderzoek op de HAN? de functie? hoe inbedden? wie is erbij betrokken?

9 Onderzoek, mogelijke vragen
onderzoekende houding + bijdrage aan oplossing van maatschappelijke vraagstukken in eerste instantie in de regio + mogelijk transdisciplinaire vraagstukken + nieuwe inhouden inbrengen in het onderwijs; via de doelen, via de lectoraten, via training voor docenten in onderzoeksvaardigheden, stage vooral in het kader van onderzoek doen ter ondersteuning aan de beroepsbekwaamheid, in de PLG meer aandacht voor onderzoek (betrekken werkveld en samenwerking met de RU) studenten, docenten, werkveld, onderzoeksinstituten, RU.

10 Conceptueel kader; doelen
studenten Doelen maatschappelijke opdracht Voortraject primaire proces onderwijzen

11 geven focus en richting vormen een wenkend perspectief
11/04/2017 De einddoelen/termen De einddoelen: zijn afgeleid van de maatschappelijke opdracht (o.a. afspiegeling van het beroep en van het waartoe); geven focus en richting vormen een wenkend perspectief zorgen voor motivatie en tonen de relevantie

12 Waar denken wij aan bij het onderdeel doelen?
De doelen; kernvraag Waar denken wij aan bij het onderdeel doelen?

13 De einddoelen, mogelijke vragen
formuleren we naast de competenties ook doelen voor socialisering en persoonsvorming? creëren we naast de ‘verplichte’ doelen een ‘vrije ruimte’ waar de student zijn eigen doelen kan formuleren en hoe groot zou/kan die ruimte dan zijn? om te kunnen differentiëren zouden we een minimumniveau aan de einddoelen kunnen koppelen en snellere of meer gemotiveerde studenten laten pieken?

14 Conceptueel kader; onderwijzen
studenten Doelen maatschappelijke opdracht Voortraject primaire proces onderwijzen

15 Onderwijzen; kernvraag
Hoe ondersteunen wij de studenten om de einddoelen te bereiken?

16 Het onderwijzen/opleiden, mogelijke vragen
Wat is onze visie op de docent, de leidinggevende en het team? Wat is onze relatie met het werkveld en de lokale overheid? Wat is onze visie op kennis, kwaliteit, organisatie en veranderen? Wat is onze visie op toetsen? Welke verhouding kennen we toe aan de blend? Hoe willen we omgaan met elkaar en met de studenten? Ik denk nog na over voorbeelden, die aantonen dat er relaties zijn/samenhang is tussen verschillende onderdelen. Hoe kijken jullie tegen deze vragen aan? Van belang – minder van belang? Of anders: welke docenten en leidinggevenden maken het mogelijk om ook aan persoonsvorming te werken?

17 Intermezzo Alle werkelijke leven is ontmoeting (Buber, ‘Ik en jij’)
Onderwijzen doe je iets aan/met anderen. Die ander laat zich gemakkelijker onderwijzen als hij als persoon gekend wordt en als je rekening houdt met wat hij al weet en kan. Contact maken, aansluiten, afstemmen met en op de ander zijn voor de onderwijzer van essentieel belang. Verhaal uit Sommers 2012, 98.

18 Conceptueel kader; studenten
Doelen maatschappelijke opdracht Voortraject primaire proces onderwijzen

19 Waarmee houden we rekening als we het hebben over onze lerenden?
Studenten; kernvraag Waarmee houden we rekening als we het hebben over onze lerenden?

20 De student, mogelijke vragen:
Hoe leert de student? Hoe ontwikkelt de student zich in de tijd dat hij/zij op school zit? Hoe omgaan met de student die minder/meer kan/wil?

21 Hoe leert de student? Actief. Doelgericht. Samenwerkend. Constructief. Ervaringsgericht. Authentieke situaties. E.d.

22 Hoe ontwikkelt de student zich?
11/04/2017 Hoe ontwikkelt de student zich? Ericsson: 5 fasen: van beginner naar expert (Novice, Advanced beginner, Competent, Proficient, Expert) CBAM: Ik, taak, ander. Neuropsychologisch: steeds meer executieve functies komen tot ontwikkeling: plannen, reflecteren (wordt in het begin door de druk van de anderen, zichzelf niet willen blootgeven, oppervlakkig opgepakt), zich sturen en motiveren. Verwachtingen van docenten. Hoe differentiëren? (deficiency-programma’s, honours, ict, light en heavy variant PLG, e.d.) file:///C:/Users/nb/Desktop/dreyfus%205%20stages%20model.pdf

23 Conceptueel kader; voortraject
studenten Doelen maatschappelijke opdracht Voortraject primaire proces onderwijzen

24 Voortraject; kernvraag
Welke invloeden nemen we in acht die spelen rondom het voortraject?

25 Het voortraject, mogelijke vragen
Om welke toeleverende scholen gaat het? Welke andere instroom kennen we nog? Gebruiken we Quality gates? Zo ja, hoe? Hoe zetten we tussen voortgezet onderwijs en hbo deficiëntie programma’s in?

26 Conceptueel kader; primaire proces
11/04/2017 Conceptueel kader; primaire proces studenten Doelen maatschappelijke opdracht Voortraject primaire proces onderwijzen

27 Het primaire proces Antwoorden op bovenstaande vragen  input voor het inrichten van het primaire proces. wat moet / kan / willen we erin? wat is een wenselijke opbouw (rekening houdend met het leren en de ontwikkeling van docenten/studenten, de PLG, e.d.) hoe borgen we flexibiliteit? hoe bereiden we studenten voor op de maatschappij (levenslang leren, ondernemende instelling, e.d.)  hoe zorgen we dat wij sensitief blijven voor de omgeving, voor de veranderende studentenpopulatie en kunnen we adequate veranderingen door blijven voeren?

28 PLG Doelen (focus, aandacht) Toetsing Persoonlijke kenmerken Student
Gé Ophelders, IOWO, 1 april 2011 Doelen (focus, aandacht) Toetsing Persoonlijke kenmerken Student - motivatie (interesse) - voorkennis - emotie - intelligentie - conditie - discipline Leeractiviteiten - studievaardigheden - visualiseren - activeren Onderwijsactiviteiten en onderwijsmateriaal - structuur - verwachtingen - context - veiligheid Activiteiten van medestudenten - sociaal leren - peer feedback - spiegelneuronen Omgevingsfactoren studievoorzieningen (leeromgeving) - concurrentie van andere cursussen - sociale positie: thuis, vrienden - hobby's en nevenactiviteiten - werkplek, bijbaantje, stage Zie ook PLG 28 Het leren van studenten 28

29 Terug- en vooruitblik Onderwijs is een complex gegeven.
Nadenken over onderwijs loont. Van alle maatschappelijke instellingen is onderwijs ons het dierbaarst.


Download ppt "Gé Ophelders en Linda Jakobs SU Onderwijs en Onderzoek 17 maart 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google