De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronde tafel bijeenkomst Instellingsplan HAN Invloeden op de inrichting van het primaire proces. Gé Ophelders en Linda Jakobs SU Onderwijs en Onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronde tafel bijeenkomst Instellingsplan HAN Invloeden op de inrichting van het primaire proces. Gé Ophelders en Linda Jakobs SU Onderwijs en Onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Ronde tafel bijeenkomst Instellingsplan HAN Invloeden op de inrichting van het primaire proces. Gé Ophelders en Linda Jakobs SU Onderwijs en Onderzoek 17 maart 2015

2 Nadenken over het primaire proces Doelen Inzicht in conceptueel kader onderwijs. Invulling samenhangend kader d.m.v. vragen  invloed op vormgeving van het primair proces. Werkwijze Ketenarena.

3 Conceptueel kader 3 Primaire proces Voortraject Studenten Onderwijzen Doelen Maatschappelijke opdracht Onderzoek

4 Conceptueel kader; maatschappelijke opdracht 4 Primaire proces Voortraject Studenten Onderwijzen DoelenMaatschappelijke opdracht Onderzoek

5 De maatschappelijke opdracht; kernvraag Wat zien wij als de maatschappelijke opdracht van het hoger beroepsonderwijs?

6 De maatschappelijke opdracht Biesta, 3 functies van de school: kwalificeren socialiseren persoonsvorming/subject-wording 6

7 Maatschappelijke opdracht, mogelijke vragen  welke organisaties zijn van invloed op de einddoelen en het programma? (ministerie, arbeidsorganisaties), o.a. beroepsprofiel;  wat dragen we bij aan de samenleving, aan de wereld: the why of het waartoe?  hoe breed zien we socialiseren?  wat is de betekenis van persoonsvorming (en hoe verhoudt zich dat tot het meten)?  wat is het gezicht van de HAN: hoe ziet het waartoe eruit? nemen we bij het kwalificeren ook attitudevorming mee?  instellingplan 7

8 Conceptueel kader; Onderzoek Hoe kijken we aan tegen de rol van onderzoek op de HAN? de functie? hoe inbedden? wie is erbij betrokken? 8

9 Onderzoek, mogelijke vragen onderzoekende houding + bijdrage aan oplossing van maatschappelijke vraagstukken in eerste instantie in de regio + mogelijk transdisciplinaire vraagstukken + nieuwe inhouden inbrengen in het onderwijs; via de doelen, via de lectoraten, via training voor docenten in onderzoeksvaardigheden, stage vooral in het kader van onderzoek doen ter ondersteuning aan de beroepsbekwaamheid, in de PLG meer aandacht voor onderzoek (betrekken werkveld en samenwerking met de RU) studenten, docenten, werkveld, onderzoeksinstituten, RU. 9

10 Conceptueel kader; doelen 10 primaire proces Voortraject studenten onderwijzen Doelenmaatschappelijke opdracht

11 De einddoelen/termen De einddoelen:  zijn afgeleid van de maatschappelijke opdracht (o.a. afspiegeling van het beroep en van het waartoe);  geven focus en richting  vormen een wenkend perspectief  zorgen voor motivatie en tonen de relevantie 11

12 De doelen; kernvraag Waar denken wij aan bij het onderdeel doelen?

13 De einddoelen, mogelijke vragen formuleren we naast de competenties ook doelen voor socialisering en persoonsvorming? creëren we naast de ‘verplichte’ doelen een ‘vrije ruimte’ waar de student zijn eigen doelen kan formuleren en hoe groot zou/kan die ruimte dan zijn? om te kunnen differentiëren zouden we een minimumniveau aan de einddoelen kunnen koppelen en snellere of meer gemotiveerde studenten laten pieken? 13

14 Conceptueel kader; onderwijzen 14 primaire proces Voortraject studenten onderwijzen Doelenmaatschappelijke opdracht

15 Onderwijzen; kernvraag Hoe ondersteunen wij de studenten om de einddoelen te bereiken?

16 Het onderwijzen/opleiden, mogelijke vragen Wat is onze visie op de docent, de leidinggevende en het team? Wat is onze relatie met het werkveld en de lokale overheid? Wat is onze visie op kennis, kwaliteit, organisatie en veranderen? Wat is onze visie op toetsen? Welke verhouding kennen we toe aan de blend? Hoe willen we omgaan met elkaar en met de studenten? 16

17 Intermezzo Alle werkelijke leven is ontmoeting (Buber, ‘Ik en jij’) 17

18 Conceptueel kader; studenten 18 primaire proces Voortraject studenten onderwijzen Doelenmaatschappelijke opdracht

19 Studenten; kernvraag Waarmee houden we rekening als we het hebben over onze lerenden? 19

20 De student, mogelijke vragen: Hoe leert de student? Hoe ontwikkelt de student zich in de tijd dat hij/zij op school zit? Hoe omgaan met de student die minder/meer kan/wil? 20

21 Hoe leert de student? Actief. Doelgericht. Samenwerkend. Constructief. Ervaringsgericht. Authentieke situaties. E.d.

22 Hoe ontwikkelt de student zich? - Ericsson: 5 fasen: van beginner naar expert (Novice, Advanced beginner, Competent, Proficient, Expert) - CBAM: Ik, taak, ander. - Neuropsychologisch: steeds meer executieve functies komen tot ontwikkeling: plannen, reflecteren (wordt in het begin door de druk van de anderen, zichzelf niet willen blootgeven, oppervlakkig opgepakt), zich sturen en motiveren. - Verwachtingen van docenten. - Hoe differentiëren? (deficiency-programma’s, honours, ict, light en heavy variant PLG, e.d.) 22

23 Conceptueel kader; voortraject 23 primaire proces Voortraject studenten onderwijzen Doelenmaatschappelijke opdracht

24 Voortraject; kernvraag Welke invloeden nemen we in acht die spelen rondom het voortraject? 24

25 Het voortraject, mogelijke vragen Om welke toeleverende scholen gaat het? Welke andere instroom kennen we nog? Gebruiken we Quality gates? Zo ja, hoe? Hoe zetten we tussen voortgezet onderwijs en hbo deficiëntie programma’s in? 25

26 Conceptueel kader; primaire proces 26 primaire proces Voortraject studenten onderwijzen Doelenmaatschappelijke opdracht

27 Het primaire proces Antwoorden op bovenstaande vragen  input voor het inrichten van het primaire proces. wat moet / kan / willen we erin? wat is een wenselijke opbouw (rekening houdend met het leren en de ontwikkeling van docenten/studenten, de PLG, e.d.) hoe borgen we flexibiliteit? hoe bereiden we studenten voor op de maatschappij (levenslang leren, ondernemende instelling, e.d.) hoe zorgen we dat wij sensitief blijven voor de omgeving, voor de veranderende studentenpopulatie en kunnen we adequate veranderingen door blijven voeren? 27

28 28 Doelen (focus, aandacht) Onderwijsactiviteiten en onderwijsmateriaal - structuur - verwachtingen - context - veiligheid Activiteiten van medestudenten - sociaal leren - peer feedback - spiegelneuronen Leeractiviteiten - studievaardigheden - visualiseren - activeren Toetsing Omgevingsfactoren - studievoorzieningen (leeromgeving) - concurrentie van andere cursussen - sociale positie: thuis, vrienden - hobby's en nevenactiviteiten - werkplek, bijbaantje, stage Persoonlijke kenmerken Student - motivatie (interesse) - voorkennis - emotie - intelligentie - conditie - discipline PLG

29 Terug- en vooruitblik Onderwijs is een complex gegeven. Nadenken over onderwijs loont. Van alle maatschappelijke instellingen is onderwijs ons het dierbaarst. 29


Download ppt "Ronde tafel bijeenkomst Instellingsplan HAN Invloeden op de inrichting van het primaire proces. Gé Ophelders en Linda Jakobs SU Onderwijs en Onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google