De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“ met Demotte aan tafel ” ?! JP Matthijs Rita Cuypers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“ met Demotte aan tafel ” ?! JP Matthijs Rita Cuypers."— Transcript van de presentatie:

1 “ met Demotte aan tafel ” ?! JP Matthijs Rita Cuypers

2 Oorspronkelijke doelstellingen: Verduidelijken van de positie van de huisarts in de gezondheidszorg. Toename van de attractiviteit vh HA – beroep. - door een betere omkadering - door een adequate geografische spreiding

3 Oorspronkelijk voorstel : 1. Toekenning van een administratief praktijknummer 2. Ondersteuning van opstartende jonge HA. 3. Ondersteuning van samenwerking van HA.

4 Daarvoor : oprichting van een Impulsfonds met 5 miljoen Euro “startpremie” in 2006 “bestemd voor de financiering van de installatie of hergroepering van algemeen geneeskundigen”

5 Administratief praktijknummer Naast RIZIV-nummer, Ook identificatie vd praktijksetting waarbinnen een prestatie verricht wordt via een praktijknummer waarin kunnen verwerkt zijn : -geografie (bv postnummer) -moment van registratie -aard van de praktijk (solo,duo, ZH…) -evt de rechtspersoon waarbinnen de praktijk functioneert.

6 Daardoor ontstaat een link tussen het praktijknummer en het identificatienummer van de huisarts(en) die werken binnen dezelfde praktijk. (zie GMD-problematiek…) Sommige verstrekkers kunnen zo in verschillende praktijksettings functioneren en geidentificeerd worden.

7 Oorspronkelijke timing Impulsfonds April 2006 : toekenning praktijknummer Juli 2006 : lening en subsidiering vd starters Sepember 2006 samenwerkings-ondersteuning

8 Starters : KB met uitwerking vanaf 1/7/2006 De tussenkomst van het Impulsfonds wordt geregeld volgens modaliteiten voorzien in de overeenkomst gesloten tussen het Riziv en het Participatiefonds. Het moet om een eerste vestiging gaan van een arts 003/004 binnen de vier jaar : - na bekomen erkenning - na terugkeer uit een ontwikkelingsland. ( bepaald door OESO) Alle praktijkvormen komen in aanmerking (individueel of groep) 1/10

9 2 situaties : Renteloze lening van 15.000 € Eenmalige toekenning van 20.000 €, zonder terugbetaling.

10 Renteloze lening van 15.000 € Vestiging om het even waar Het Participatiefonds kent toe Het RIZIV betaalt de intresten Terugbetaling gebeurt conform de bepalingen in het KB 22/12/1992 De aanvraag tot tussenkomst vh impulsfonds dient uitsluitend aan het participatiefonds te worden overgemaakt. (ook via RIZIV-site www.riziv.fgov.be ) www.riziv.fgov.be

11 Bij vestiging individueel of in een groep binnen een zone conform volgende criteria: - Zone binnen het positief grootstedenbeleid (KB 4/6/2003) - Huisartsenzone ( KB 8/7/2002 tot vaststelling vd opdrachten van huisartsenkringen) met :. Minder dan 90 HA per 100.000 inwoners. Minder dan 125 inwoners/km2 en minder dan 120 HA/100.000 inw Deze lijst wordt gepubliceerd op www.riziv.fgov.be en kan via de Federale Raad voor HA kringen door de lokale kringen gewijzigd worden.www.riziv.fgov.be Deze som is verworven na 5 jaar vestiging onder dezelfde voorwaarden of moet bij stopzetting vd praktijk evenredig terugbetaald worden zonder intrest. Niet terugbetaalbare subsidie 20.000 € 4/10

12

13 Participatiefonds

14

15

16 Participatiefonds - Impulsfonds

17

18

19

20

21 Netwerken Een netwerk van 3 of meer artsen Huisartsen met RIZIV nummer 003/004 Die beschikken over een geïnformatiseerd netwerk (EMD) Zich duidelijk als een actief samenwerkingsverband profileren naar patiënten met continuïteit van zorgverlening 750 GMD’s minimaal samen Terugbetaling van 10.000 EUR aan onkosten Informatiseringskosten Personeelskosten. Ondersteuning van samenwerkingsverbanden 5/10

22

23 Duo’s 2 huisartsen met RIZIV nummer 003/004 Werkend in dezelfde praktijk Praktijkruimte moet duidelijk identificeerbaar zijn (zelfstandige architecturale eenheid) 500 GMD’s minimum samen Ondersteuning van maximum 15.000 EUR Terugbetaling van onkosten 70% van de personeelskosten Ondersteuning van samenwerkingsverbanden 6/10

24 Groepspraktijken 3 huisartsen met RIZIV nummer 003/004 of hoger Een gemeenschappelijke praktijk (Hoed) Een identificeerbare zelfstandige architecturale eenheid Minimum 1000 GMD’s samen Ondersteuning van maximum 30.000 € Terugbetaling van onkosten 70% van de personeelskosten Mogelijkheid om bijkomend 5.000 EUR per 1000 extra GMD’s te verkrijgen. Maximum 35.000 €? Ondersteuning van samenwerkingsverbanden 7/10

25 Mogelijke aanvraag :


Download ppt "“ met Demotte aan tafel ” ?! JP Matthijs Rita Cuypers."

Verwante presentaties


Ads door Google