De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 8 De puntentelling Limietantwoorden op 1 in een kleur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 8 De puntentelling Limietantwoorden op 1 in een kleur"— Transcript van de presentatie:

1 Les 8 De puntentelling Limietantwoorden op 1 in een kleur
DEEL 1 LES 8 De basis Les 8 De puntentelling Limietantwoorden op 1 in een kleur versie

2 VOORWAARDEN OPENINGSBOD
VORIGE LES VOORWAARDEN OPENINGSBOD DEEL 1 LES 8 BASISVOORWAARDEN OPENINGSBOD: 13 PUNTEN OF MEER MINSTENS EEN VIERKAART MET MEERDERE OPENINGSKLEUREN: BIJ ONGELIJKE LENGTE  DE LANGSTE BIJ ALLEEN VIERKAARTEN  DE LAAGSTE BIJ ALLEEN VIJFKAARTEN  DE HOOGSTE

3 DEZE LES Terugblik op toets les 7 Puntentelling Kleurcontract of SA
Begin met Bridge – deel 1 Hoofdstuk 9 DEEL 1 LES 8 Terugblik op toets les 7 Puntentelling Kleurcontract of SA Deelscore – Manche – Slem Limietbod Overzicht limietbiedingen Oefenspellen

4 DEEL 1 LES 8 TOETS LES 7 TAFELBLAD B-7.91 UITWERKING

5 TOETS LES 7 – VRAAG 1 t/m 3 1 2 3 ♠ A 2 ♥ H V 5 ♦ B 9 7 ♣ A 8 6 4 3
DEEL 1 LES 8 ♠ A 2 ♥ H V 5 ♦ B 9 7 ♣ A ♠ H V 7 5 2 ♥ 9 ♦ V 6 3 ♣ V B 8 7 ♠ A 9 8 4 ♥ 7 6 2 ♦ H V 7 6 ♣ A 3 14 punten openingsbod  1♣ 10 punten openingsbod  pas 13 punten openingsbod  1♦ De ENIGE De LAAGSTE TAFELBLAD B-7.91

6 TOETS LES 7 – VRAAG 4 t/m 6 4 5 6 ♠ 5 ♥ H V 3 2 ♦ A B 9 7 5 4 ♣ H 6
DEEL 1 LES 8 ♠ 5 ♥ H V 3 2 ♦ A B ♣ H 6 ♠ A V B 4 ♥ H 9 3 ♦ A 8 2 ♣ A 7 5 ♠ H V 4 3 2 ♥ A 9 6 4 ♦ 9 6 ♣ 8 7 13 punten openingsbod  1♦ 18 punten openingsbod  1♠ 9 punten openingsbod  pas De LANGSTE De ENIGE TAFELBLAD B-7.91

7 TOETS LES 7 – VRAAG 7 + 8 7 8 ♠ A 3 ♥ H 7 6 4 ♦ A 9 8 5 ♣ V 6 2 ♠ H 3
DEEL 1 LES 8 ♠ A 3 ♥ H 7 6 4 ♦ A 9 8 5 ♣ V 6 2 ♠ H 3 ♥ 8 4 ♦ H V 7 5 2 ♣ A B 9 6 13 punten openingsbod  1♦ 13 punten openingsbod  1♦ De LAAGSTE De LANGSTE TAFELBLAD B-7.91

8 De puntentelling DEEL 1 LES 8 Hoofdstuk  x

9 DE PUNTENTELLING een geboden en gemaakt contract levert op
DEEL 1 LES 8 een geboden en gemaakt contract levert op 1) punten per (geboden) slag 2) premie voor het soort contract 2♣ C  betekent Contract, geboden en precies gemaakt 3♦ +1  betekent één slag meer gemaakt dan geboden 2♥ -2  betekent twee down, twee slagen te weinig dus

10 DE PUNTENTELLING punten per slag ♣ + ♦ 20 ♥ + ♠ 30 SA 30 (1e 40)
DEEL 1 LES 8 punten per slag ♣ + ♦ 20 ♥ + ♠ 30 SA 30 (1e 40) contract gemaakt? Nee  50 (min)punten per downslag Ja  1) punten per slag 2) aantal punten premie 3) punten per overslag premie afhankelijk van het soort contract

11 SCORE TABEL SLAGPUNTEN
7 140 210 220 SCORE TABEL SLAGPUNTEN 6 120 180 190 5 100 150 160 deelscore: +50 4 80 120 130 3 60 90 100 manche- premie 2 40 60 70 slem- premie 1 20 30 40 6 + ♣/♦ ♥/♠ SA

12 DE PUNTENTELLING – OVERZICHT
DEEL 1 LES 8 PUNTEN PER SLAG soort contract punten per slag ♣ + ♦ 20 ♥ + ♠ 30 SA 30 (1e 40) PREMIE VOOR HET CONTRACT soort contract extra punten deelscore manche klein slem groot slem 1300

13 DE PUNTENTELLING – OVERZICHT
DEEL 1 LES 8 PUNTEN PER OVERSLAG soort contract punten per slag ♣ + ♦ 20 ♥ + ♠ + SA 30 MINPUNTEN PER DOWNSLAG soort contract minpunten per slag maakt niets uit 50

14 DE PUNTENTELLING – OVERZICHT
DEEL 1 LES 8 PUNTEN PER OVERSLAG soort contract niet kwetsbaar wel kwetsbaar 20/30 doublet redoublet MINPUNTEN PER DOWNSLAG 100 doublet (1e 100) (1e 200) 300 redoublet (1e 200) (1e 400) 600 normaal /30 normaal 50

15 DEEL 1 LES 8 OEFENEN MET SCORES TAFELBLAD B-8.71 UITWERKING

16 voor uitrekenen zie ook de bidding box
VOORBEELD PUNTENTELLING voor uitrekenen zie ook de bidding box DEEL 1 LES 8 niet geboden over- kwetsbaar slagen premie slagen SOM 2♣ +1 2x = 110 2SA = 150 3SA C 40+2x = 400 3♥ +2 3x x30 = 200 4♥ +1 4x = 450 1♦ +4 1x x20 = 150 2♠ = 4♠ = -50 1SA -8 ? = maximum 1SA -7 TAFELBLAD B-8.71

17 Limietantwoorden op 1 in kleur DEEL 1 LES 8 Hoofdstuk  x

18 MANCHE(PREMIE) HAALBAAR?
DEEL 1 LES 8 voorlopig nog geen slem eerst onderzoeken: is de manche haalbaar? 3SA 4♥ 4♠ 5♣ 5♦ zo nee  een zo laag mogelijke deelscore bieden AANTAL PUNTEN SAMEN IS INDICATIE VOOR AANTAL SLAGEN

19 HONNEURPUNTEN & CONTRACT
DEEL 1 LES 8 Aantal punten samen is indicatie voor aantal slagen honneur punten contract naam van contract SA kleur deelscore deelscore manche 3SA 4♥ 4♠ manche 5♣ 5♦ klein slem groot slem

20 MANCHE IS BELANGRIJK !! ALS MANCHE NIET MOGELIJK IS:
DEEL 1 LES 8 als de manche mogelijk is, dan bieden in verband met extra premie !! punten contract naam van contract SA kleur manche 3SA 4♥ 4♠ manche 5♣ 5♦ ALS MANCHE NIET MOGELIJK IS: ZO LAAG MOGELIJK BLIJVEN  IN DE DEELSCORE

21 MANCHE(PREMIE) HAALBAAR?
DEEL 1 LES 8 aantal punten samen is indicatie voor aantal slagen 25+ punten  manche (3SA 4♥ 4♠) is mogelijk opening van 1 in een kleur  ≥ 13 punten (ga uit van 13 punten) indien bijbieder 25 – 13 = 12 punten heeft  manche mogelijk bijbieder heeft ≥ 12 punten  bied manche

22 PUNTENGRENS VOOR MANCHE
DEEL 1 LES 8 voorbeelden: openaar 13 punten partner 8 punten samen 21 punten minder dan 25 punten  geen manche mogelijk ♠ 9 7 6 ♥ A H 9 8 ♦ H B 3 ♣ V 7 6 ♠ 5 4 ♥ V 6 5 4 ♦ A V 6 5 ♣ 4 3 2 N W O Z hier 8 slagen in een 2♥-contract (2 ♠-verliezers en 3 ♣-verliezers)

23 PUNTENGRENS VOOR MANCHE
DEEL 1 LES 8 voorbeelden: openaar 14 punten partner 12 punten samen 26 punten minstens 25 punten  manche mogelijk ♠ 9 7 6 ♥ A H 9 8 ♦ H B 3 ♣ V B 6 ♠ 5 4 ♥ V B 5 4 ♦ A V 6 5 ♣ H 3 2 N W O Z hier 10 slagen in een 4♥-contract (2 ♠-verliezers en ♣A)

24 ONTHOUDEN DEEL 1 LES 8 MET SAMEN 25 PUNTEN DE MANCHE BIEDEN

25 HONNEURPUNTEN & CONTRACT
DEEL 1 LES 8 aantal punten samen is indicatie voor aantal slagen opening van 1 in een kleur  ≥ 13 punten (ga uit van 13 punten) punten ‘slagen’ samen SA kleur deelscore (-13) 6-9 deelscore (-13) 10-11 manche (-13)

26 ONTHOUDEN DE PUNTENRANGES VOOR DE BIJBIEDER ZWAK 0-5 MATIG 6-9
DEEL 1 LES 8 DE PUNTENRANGES VOOR DE BIJBIEDER ZWAK 0-5 MATIG 6-9 MIDDEL 10-11 STERK 12+

27 LIMIETANTWOORD na opening van 1 in een kleur hangt het bijbod af van:
hoeveel punten heb je, als partner? heb je wel of geen troefsteun? DEEL 1 LES 8 overzicht limietbiedingen na een 1♥-opening punten bijbieder bod bod range met troefsteun zonder troefsteun pas pas ♥ 1SA ♥ 2SA ♥ 3SA TABEL BLZ 45 - BmB DEEL 1

28 LIMIETANTWOORD – VOORBEELD 1
DEEL 1 LES 8 ♠ 5 4 ♥ V 6 5 4 ♦ A V 6 5 ♣ 4 3 2 N W O Z ? W N O Z 1♥ p ? punten = 13+ oost telt de punten  punten = 8 range = 6-9 heeft oost ♥-steun ? ♥-steun = J

29 LIMIETANTWOORD – VOORBEELD 1
DEEL 1 LES 8 ♠ 5 4 ♥ V 6 5 4 ♦ A V 6 5 ♣ 4 3 2 punten = 8 range = 6-9 ♥-steun = J  2♥ N W O Z ? W N O Z 1♥ p 2♥ range met troefsteun zonder troefsteun pas pas ♥ 1SA ♥ 2SA ♥ 3SA TABEL BLZ 45 - BmB DEEL 1

30 LIMIETANTWOORD – VOORBEELD 2
DEEL 1 LES 8 ♠ 5 4 ♥ V B 5 4 ♦ A V 6 5 ♣ H 3 2 punten = ? range = ? ♥-steun = ?  ? N W O Z ? W N O Z 1♥ p ?

31 LIMIETANTWOORD – VOORBEELD 2
DEEL 1 LES 8 ♠ 5 4 ♥ V B 5 4 ♦ A V 6 5 ♣ H 3 2 punten = 12 range = 12+ ♥-steun = J  4♥ N W O Z ? W N O Z 1♥ p 4♥ range met troefsteun zonder troefsteun pas pas ♥ 1SA ♥ 2SA ♥ manche 3SA TABEL BLZ 51 - BmB DEEL 1 (blz 45 13e druk)

32 LIMIETANTWOORD – VOORBEELD 3
DEEL 1 LES 8 ♠ 5 4 3 ♥ V B 4 ♦ A 7 6 5 ♣ 4 3 2 punten = ? range = ? ♥-steun = ?  ? N W O Z ? W N O Z 1♥ p ?

33 LIMIETANTWOORD – VOORBEELD 3
DEEL 1 LES 8 ♠ 5 4 3 ♥ V B 4 ♦ A 7 6 5 ♣ 4 3 2 punten = 7 range = 6-9 ♥-steun = N  1SA N W O Z ? W N O Z 1♥ p 1SA range met troefsteun zonder troefsteun pas pas ♥ 1SA ♥ 2SA ♥ 3SA TABEL BLZ 51 - BmB DEEL 1 (blz 45 13e druk)

34 OEFENEN MET LIMIETANTWOORD
DEEL 1 LES 8 OEFENEN MET LIMIETANTWOORD TAFELBLAD B-8.71 UITWERKING

35 OEFENEN MET LIMIETANTWOORD
1 2 3 DEEL 1 LES 8 ♠ 7 6 5 ♥ H B 5 2 ♦ V 3 2 ♠ 7 6 ♥ A H 2 ♠ H B 6 ♥ 3 2 ♦ A 9 8 7 ♣ A B 6 5 punten = 6 range = 6-9 ♥-steun = J  2♥ punten = 7 range = 6-9 ♥-steun = N  1SA punten = 13 range = 12+ ♥-steun = N  3SA er is geopend met 1♥  antwoord? ja  ♥-steun?  nee 0-5 pas pas 6-9 2♥ 1SA ♥ 2SA ≥ ♥ 3SA TAFELBLAD B-8.71

36 OEFENEN MET LIMIETANTWOORD
4 5 6 DEEL 1 LES 8 ♠ 8 6 4 ♦ A H ♣ H V 3 ♠ 7 6 5 ♥ A 4 ♦ B 8 7 6 ♠ 4 3 2 ♥ A H V 3 ♦ 4 3 2 ♣ V 3 2 punten = 12 range = 12+ ♥-steun = J  4♥ punten = 5 range = 0-5 (♥-steun = N)  pas punten = 11 range = 10-11 ♥-steun = J  3♥ er is geopend met 1♥  antwoord? ja  ♥-steun?  nee 0-5 pas pas 6-9 2♥ 1SA ♥ 2SA ≥ ♥ 3SA TAFELBLAD B-8.71

37 TAFELPUZZEL ♠ 8 7 5 ♥ V 6 4 3 ♦ 9 8 4 ♣ A 10 2 Zoek de juiste handen
DEEL 1 LES 8 ♠ 8 7 5 ♥ V 6 4 3 ♦ 9 8 4 ♣ A 10 2 Zoek de juiste handen bij de gegeven vraag. partner opent 1 met welke handen bied je 2 bij ? HANDEN TAFELBLADEN B-8.81 t/m B-8.84

38 THUIS OEFENEN Oefenspellen downloaden van www.beginmetbridge.nl
DEEL 1 LES 8 Oefenspellen downloaden van  cursisten  oefenspellen  deel 1 – hoofdstuk 9 Individueel oefenen - Toets bij les 8 - ‘Test je kennis’ van hoofdstuk 9 - Zelf schudden, van twee handen het openingsbod en bijbod bepalen

39 Bieden met de bidding box Eerst de deler (PAS is mogelijk!)
OEFENSPELLEN DEEL 1 LES 8 Niet schudden Bieden met de bidding box Eerst de deler (PAS is mogelijk!) Bieden kent twee stappen: = openingsbod = bijbod (limietantwoord) Leider is eerste bieder  van kleur  of van SA DEEL 1 – HOOFDSTUK 9 OEFENSPELLEN 10901D – 10908D

40 DEEL 1 LES 8 HERHALINGSTOETS LES 5 + 6 TAFELBLAD B-7.92 UITWERKING

41 H-TOETS LES 5+6 – VRAAG 1 t/m 3
DEEL 1 LES 8 1 ♠ V 4 3 ♥ A H B 5 ♦ 9 8 2 ♣ 7 6 4 ♠ troef ♥ (gebroken) serie TROEF serie singleton kleintje/plaatje doubleton top of nothing 2 ♠ B 8 ♦ H ♣ 6 3 ♥ troef ♦ kleintje/plaatje 3 Bij deze opgaven starten we niet met troef = TB7.92

42 H-TOETS LES 5+6 – VRAAG 1 t/m 3
DEEL 1 LES 8 1 ♠ V 4 3 ♥ A H B 5 ♦ 9 8 2 ♣ 7 6 4 ♠ troef ♥ (gebroken) serie 2 ♠ B 8 ♦ H ♣ 6 3 ♥ troef ♠ doubleton ♦ kleintje/plaatje ♣ doubleton 3 ♠ H B 8 2 ♥ H 7 3 ♦ 9 8 6 ♣ B 5 4 ♦ troef ♠ kleintje/plaatje (♥ kleintje/plaatje) Bij deze opgaven starten we niet met troef = TB7.92

43 H-TOETS LES 5+6 – VRAAG 4 + 5 4 W N O Z 1♦ p 1♠ 4♠
DEEL 1 LES 8 4 W N O Z 1♦ p 1♠ 4♠ te maken 10 slagen (4♠) oost is leider west is dummy zuid komt uit 5 TAFELBLAD B-7.92

44 H-TOETS LES 5+6 – VRAAG 4 + 5 ♥ is troef 4 W N O Z 1♦ p 1♠ 4♠
DEEL 1 LES 8 4 W N O Z 1♦ p 1♠ 4♠ te maken 10 slagen (4♠) oost is leider west is dummy zuid komt uit 5 vaste slagen 2 3 1 = 7 ♠ 8 7 6 ♥ A H ♦ A 9 ♣ A 4 ♠ A H 9 3 ♥ V 4 ♣ 2 extra slag ♣4 troeven in dummy N W O Z ♥ is troef TAFELBLAD B-7.92

45 H-TOETS LES 5+6 – VRAAG 6 ♠ is troef 6 vaste slagen 5 1 4 2 = 12
DEEL 1 LES 8 6 vaste slagen 5 1 4 2 = 12 ♠ A B 9 8 4 ♥ A 7 ♦ H V 4 2 ♣ A 6 ♠ H V 5 3 ♥ 5 ♦ A B 7 3 ♣ H 8 4 2 extra slag ♥7 troeven in dummy N W O Z ♠ is troef TAFELBLAD B-7.92

46 H-TOETS LES 5+6 – VRAAG 7 ♥ is troef 7 vaste slagen 1 2 1
DEEL 1 LES 8 7 vaste slagen 1 2 1 potentiële verliezers ♥ H V ♦ A 7 ♣ H 6 ♠ V B 5 2 ♥ B 5 3 ♦ 9 ♣ V N W O Z ♥ is troef extra slag (één verliezer minder) door ♦7 te troeven in de dummy TAFELBLAD B-7.92

47 H-TOETS LES 5+6 – VRAAG 8 ♥H ♠ is troef 8 vaste slagen 4 1 3 2
DEEL 1 LES 8 8 ♥H vaste slagen 4 1 3 2 potentiële verliezers ♠ H B 7 3 ♥ A 9 4 ♦ V ♣ A 6 ♠ A V 8 2 ♥ 9 6 3 ♦ B 9 7 ♣ H V 3 N W O Z ♠ is troef eerst troeftrekken na ♣ A  ♣H en ♣V in dummy spelen op ♣V  ♥4 wegdoen (één verliezer minder) dan ♦ vrijspelen TAFELBLAD B-7.92


Download ppt "Les 8 De puntentelling Limietantwoorden op 1 in een kleur"

Verwante presentaties


Ads door Google