De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Gemeenschap ONDERSTEUNINGSAANBOD ORGANISATIE- ONTWIKKELING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Gemeenschap ONDERSTEUNINGSAANBOD ORGANISATIE- ONTWIKKELING."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Gemeenschap ONDERSTEUNINGSAANBOD ORGANISATIE- ONTWIKKELING

2 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-20062  Achtergrond  Uitdagingen  Aanbod vanuit en via het agentschap Overheidspersoneel Begeleiding projecten organisatie-ontwikkeling

3 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-20063 Achtergrond Organisatie-ontwikkeling Vlaamse Overheid Projecten proces- & personeelsplanning  kritische analyse & continu bijsturing van processen  onderbouwde bepaling (kwantitatief & kwalitatief) personeelsbehoeften OO = eigenlijk continu aandachtspunt, maar nu zéker, want algemeen kader van BBB = “geen groei - geen snoei” gedachte Verantwoordelijkheid van geresponsabiliseerd management : continu nagaan of processen, taken, functies en competenties, structuren, afgestemd zijn op de opdrachten Begeleiding projecten organisatie-ontwikkeling

4 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-20064 Uitdagingen  lijnmanagement = eigenaar van eigen organisatie-ontwikkeling  problematiek van personeelsbehoeftenbepaling = gedeelde verantwoordelijkheid administratieve èn politieke top  essentiële elementen worden verankerd in de Beheersovereenkomst  agentschap Overheidspersoneel : faciliterend & ondersteunend optreden naar het lijnmanagement toe Begeleiding projecten organisatie-ontwikkeling

5 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-20065 Aanbod vanuit agentschap Overheidspersoneel Ondersteuning bij “managen” van drieluik  opdracht (maatschappelijke behoeften, gemaakte beleidskeuzes)  processen en daarvoor benodigd personeel (en andere middelen)  budget agentschap Overheidspersoneel = partner van lijnmanagement op vraag van entiteit  advies verlenen  begeleiden  “challengen” (komt dadelijk méér uitgebreid aan bod …) Begeleiding projecten organisatie-ontwikkeling

6 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-20066 Aanbod via agentschap Overheidspersoneel  Capaciteit agentschap werd aangevuld met externe capaciteit  Raamovereenkomsten met 3 nieuwe externe partners AGORA Strategy Consultants ARCH INTERNATIONAL Knowledge Integrators GITP Management Consulting & Development Mogelijke rollen agentschap Overheidspersoneel = makelaar inschatting projectaanvragen : oriëntering mogelijkheden, eventuele valkuilen, randvoorwaarden, SMARTe samenwerking Begeleiding projecten organisatie-ontwikkeling

7 Vlaamse Gemeenschap Een concreet voorbeeld

8 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-20068 Raamcontract teamvorming  Algemene offerteaanvraag voor begeleiden van maattrajecten: Teamontwikkeling (psychosociale aspecten):  interpersoonlijke samenwerking  roldefiniëring  verbale communicatie  omgang met weerstand bij verandering Teamorganisatie (structurele aspecten):  taakinhouden  ontwikkeling nieuwe werkvormen  ondersteuning integratieprocessen  begeleiding bij bepaling teamdoelstellingen

9 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-20069 Raamcontract teamvorming Inschrijvingen (tot 31/01/06)  perceel 1: 6 offertes ingediend, met name door One House, Quintessence, De Witte & Morel, het Instituut voor communicatie, Hay Group en de tijdelijke handelsvennootschap teambegeleiding MVG;  perceel 2: 6 offertes ingediend, met name door One House, Quintessence, ST-Groep, Qernel, Hay Group en de tijdelijke handelsvennootschap teambegeleiding MVG;

10 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-200610 Raamcontract teamvorming  Onregelmatige offertes: One House en Quintessence (geen inschrijvingsformulier, noch een inventaris) -> niet verder in de procedure opgenomen  Beoordeling kwaliteit + prijs op basis van fictieve begeleidingstrajecten (per perceel)

11 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-200611 Raamcontract teamvorming Selectiecommissie (28/02/06):  Annemie Morren (COO)  Kirsten Wybouw (WVC)  Michel Vandermeulen (IWT)  Tania Peeters (VRT)  Herwig Van Nerum (APO)  Stephan Marchant (APO)

12 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-200612 Raamcontract teamvorming  Maart 2006: advies Inspectie van Financiën  Eind maart 2006: gunningsbeslissing door Minister van Bestuurszaken  Vanaf april 2006: aanvragen maattrajecten

13 Vlaamse Gemeenschap Interne consultancy organisatieontwikkeling Realiteit, ambities, …. en het gezond verstand

14 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-200614 Feiten en vaststellingen  Nood aan ondersteuning op het vlak van OO, vooral nu, maar permanent  Het hele overheidslandschap is hertekend: Voor vele entiteiten: belangrijke structurele veranderingen Andere ‘spelregels: o.m. verzelfstandiging en responsabilisering  (Vroegere) APO onvoldoende capaciteit om dit volwaardig uit te bouwen  (Huidige) AGO staat nog in de steigers

15 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-200615 Urgente vragen kunnen niet wachten tenzij op een antwoord Ons aanbod vandaag  Op vraag, op maat, participeren aan denkgroepen voor de structurering van entiteiten, subentiteiten,  Leerplatform competentiemanagement  Adviseren over en ondersteunen van implementatietrajecten  (Partieel) adviseren over thema’s, vragen, problemen rond organisatie-indeling en -structurering Makelaarsrol voor externe ondersteuners

16 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-200616 Onze ambitie morgen  Ook AGO: andere interne organisatie en aanpak O.m. doorgedreven klantgestuurd O.m. ‘compleet’ en geïntegreerd antwoord AGO en klant zijn partners  Rol van AGO is adviserend, ondersteunend  AGO stuurt niet, legt geen normen op; klant bepaalt koers en richting  Inhoudelijk verruimd aanbod Personeels- én organisatieontwikkeling

17 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-200617 Waarom wij (en niet een ander) Betrokkenheid En Afstand Ervarings- en professionele deskundigheid Objectieve kijk op vertrouwde situatie De combinatie maakt ons uniek en tot geschikte partner

18 Vlaamse Gemeenschap HRM Netwerk 24-2-200618 Eenmaal op volle kracht  Integraal en geïntegreerd antwoord door opbouw van “geheugen” en van kennis over klant Thema: OO-antwoorden zijn niet los te zien van andere gegevenheden van de klantorganisatie Tijd: antwoorden worden gerelateerd aan vroegere vragen van de klant


Download ppt "Vlaamse Gemeenschap ONDERSTEUNINGSAANBOD ORGANISATIE- ONTWIKKELING."

Verwante presentaties


Ads door Google