De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 APRIL 2015 Bedrijfsgroepafdeling Tata Steel IJmuiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 APRIL 2015 Bedrijfsgroepafdeling Tata Steel IJmuiden."— Transcript van de presentatie:

1 12 APRIL 2015 Bedrijfsgroepafdeling Tata Steel IJmuiden

2 22 APRIL 2015 Bedrijfsgroepafdeling Tata Steel IJmuiden Presentatie aan de Bedrijfsgroepraden te Garderen op 30 september 2014 over het plan om de staalindustrie in Europa sociaal en duurzaam te vernieuwen

3 FNV-plan 2014-2025, onze aanvulling op het EC Steel Action Plan 2013-2050 30 September 2014 PERSOONLIJK Sociale en Duurzame Vernieuwing van de Europese Staal Industrie

4 42 APRIL 2015 De Europese staalindustrie wordt zeer hard getroffen door de huidige economische crisis. In de Europese staalindustrie leidt dit tot ondoordachte, kortzichtige en destructieve saneringen. Dit dreigt op Europees niveau te resulteren in een ‘koude’ ondoordachte sanering en afbraak van de Europese staalindustrie. Staalcrisis - visie BGA 1.Op een sociaal verantwoorde wijze een duurzame en gezonde staalsector gaan realiseren die past bij de toekomstige Europese vraag en behoefte aan staal. 2.Via een door Europa gecoördineerde slimme combinatie van saneren en vernieuwing. Met als uitkomst een industrie die een wezenlijke bijdrage levert aan de welvaart binnen Europa. Europa moet actief, krachtig en daadkrachtig inzetten op een Europese oplossing. Langs 2 wegen:

5 5 2 APRIL 2015 Apparent consumption of steel by region (Index 2007Q2=100, data from CRU) Bron: OECD Sherpa group meeting, Bruxelles, 13 March 2014

6 62 APRIL 2015 EU Staal Coördinatie Groep (deel van de Europese Sociale Unie) Overheid EU Werkgevers Werknemers EU Staal Coördinatie Groep Global corporates Staal producenten buiten Europa Eurofer FNV IndustriAll Euro- parlement Regering Voorstel Werknemers: 360.000 Omzet: € 170 miljard bron: EC

7 72 APRIL 2015 Visie omgezet in acties …… Gezonde balans tussen productie & vraag realiseren Eerlijke concurrentie bewerkstelligen Werkgelegenheid behouden – aantrekkelijk, met vooruitzichten Kennis en vakmanschap actief ontwikkelen Hoogwaardigere producten ontwikkelen Procesvoering die leidt tot een beter milieu Dit vereist investeren in mensen en installaties, waarbij met respect mensen te zien als kapitaal, niet als kostenpost. In een gemeenschappelijke oplossing van werknemers, werkgevers en EU!

8 8 2 APRIL 2015 Duurzaam en innovatief komt in plaats van verouderd 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. 201. 201. 202. 2025 Herstructureren; Sluiten verouderde capaciteit Opstart eerste nieuwe, duurzame capaciteit 70% 100% Periode FNV-plan

9 92 APRIL 2015 De landkaart van staalpro- ductiebedrijven in Europa.  Primair (hoogovens, oxystaal en walserijen)  Secundair (electrisch boogovens en walserijen)  Staalverwerking (walserijen) bron: Eurofer Staal-landkaart van Europa

10 102 APRIL 2015 Streef naar een ‘level playing field’ als basis voor eerlijke concurrentie – Milieu-eisen binnen Europa naar Europese normen – Afspraken CO2 continueren – Energieprijzen harmoniseren en toeslagen hierop nivelleren (Aldel!) – Alle staalindustriesubsidies in Europa gelijk Eerlijke concurrentie. Milieu

11 112 APRIL 2015 Vraag en aanbod moeten structureel in balans komen. De staalproducenten moeten weer werken in een gezonde ‘krappere’ markt (zoals voor 2004), met een duurzame balans tussen productiecapaciteit en vraag; tot uitdrukking in gezonde marges Verbintenis. Alle deelnemers in het action plan ondertekenen de draft en participeren in de speciale EU Staal Coördinatie Groep van de Sociale Unie in de EU, waarin werkgevers, werknemers en EC zitting hebben Fondsen worden gevuld door de werkgevers en de EU. Een reden/driver voor de werkgevers is dat het plan leidt tot weer gezonde marges Er moet absoluut vernieuwd worden. In de planperiode moet er geld komen én er moet geïnvesteerd worden in (duurzame) vernieuwingen. Resulterend in hoogwaardigere producten – lichter, sterker en met een langere levensduur Zelfvernieuwing staalindustrie & nieuwe werkgelegenheid door economische revitalisatie in de regio van gesaneerde staalbedrijven Capaciteitsreformatie Reductie vraagt (tijdelijke) offers van alle betrokkenen: werknemers, werkgevers en Europese overheid; in een gezamenlijke plan. Motivering: voor 2025 ‘winners’ in staal worden en met vooruitzichten op de periode 2020-2030-2050 als beschreven in het EC Steel Action Plan.

12 122 APRIL 2015 De EU gaat een EU Sociaal Staal Fonds instellen waarin installaties en personeel na besluit worden opgenomen. Budget kan komen uit ‘WW-budgetten’, EU-scholingsfondsen zoals Leonardo, regionale herstructureringsgelden, industriepolitiek, importheffingen, regiorevitaliseringsfondsen.… Verdeling gaat uitsluitend tussen deelnemers aan het fonds en middelen alleen te besteden in de bestemde installatie.… De bijdrage van de industrie aan dit fonds is bij voorkeur vrijwillig maar EU-heffingen kunnen ook opgelegd worden. Er wordt gekozen, besloten, gesloten en gesloopt (planmatige en beheerste sluiting). De EU Staal Coördinatie Groep beslist. Eenvoudige EU controle door deze aanpak mogelijk. Deze installaties gaan in het EU Sociaal Staal Fonds. Werknemers gaan mee in het EU Sociaal Staal Fonds. Bijscholen gedurende de gehele periode en steeds nadrukkelijker over naar omscholen als sluiting toch opportuun zou worden. Het fonds financiert. Dit sluit aan op de lange termijnplannen uit het Steel Action Plan,.… De staalproducenten denken actief mee hoe zij de beste sites laten overleven. Het revamp plan is een sociaal plan met economisch ondergrond. Alle staalproducenten nemen deel aan de EU Staal Coördinatie Groep van de EU- gelijke inspanning, gelijke kansen. Ze denken en werken structureel en sociaal mee. Creëer een puntensysteem om te wegen, met plus- en minpunten. Pluspunten voor een goed sociaal plan, vervuilers krijgen minpunten – subsidie voor haalbare oplossingen, onbalans op een site door een zwakke schakel …. Mede de basis voor een nog af te spreken verdeelsleutel. Ook hier beslist de EU Staal Coördinatie Groep wat de criteria zijn die punten opleveren en hoe zwaar die wegen. Eerlijke capaciteitsreductie – principes

13 132 APRIL 2015 De gesloten capaciteit wordt ondergebracht in het EU Sociaal Staal Fonds. Het fonds is een ‘starter’ van de Europese Sociale Unie (zoals ooit de EGKS was voor de EEG). Het fonds financiert, de vervangende werkgelegenheid in het bijzonder. De grond komt niet in het fonds en blijft de verantwoordelijkheid van de staalproducent voor een schone leefomgeving. En doet recht aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Inkomen voor getroffenen komt uit het Europees Sociaal Staal Fonds. Een plan voor de Europese maakindustrie zorgt dat werknemers nieuw werk gaan krijgen door omscholing, maar al eerder dan in het EC Steel Action Plan voorzien. Nieuwe werkgelegenheid hoort daarbij. Het nieuwe elan voor de maakindustrie moet sociaal gevormd worden. Duurzaam voor de werkgelegenheid en voor het milieu. Actiepunten - 1

14 142 APRIL 2015 Banken en institutionele beleggers - zoals pensioenfondsen - werken mee aan realisatie. Eerste ideeën: uitstel van aflossen, hogere kredietwaardigheid/rating tijdens de planperiode, medefinancier, …. De regulering in het FNV-plan loopt tot uiterlijk 2025. Halverwege de periode is de gesloten capaciteit daadwerkelijk gesloopt. Het Steel Action Plan van de EC en het FNV-plan versterken elkaar. Naast de opdracht om voor de interne markt actief toe te werken naar een ‘level playing field’ voor de interne EU staalmarkt op economisch, sociaal en milieu vlak, dient de EU ook alert te blijven op een ‘global’ eerlijk speelveld. Indien noodzakelijk dient de EU zijn verantwoordelijkheid te nemen en de beschikbare correctieve instrumenten in te zetten. Voor de spelers op het ‘global’ speelveld moet de EU een politiek voeren die economische en sociale uitbuiting ontmoedigt en op milieugebied duurzaamheid afdwingt, bijvoorbeeld door voor elk staalproduct een ‘ecologische footprint’ te verplichten. Actiepunten - 2

15 152 APRIL 2015 Behoud van werkgelegenheid (in staal en in andere nijverheid) Sociale verantwoorde oplossing Versterking van de EU-industrie Werkgevers dragen bij en worden betrokken in het plan Herkenbaar EU-leiderschap Het FNV-plan in hoofdlijnen

16 16 2 APRIL 2015 Het proces ‘van idee tot plan’ Dit plan is geschreven door een FNV schrijverscollectief van de BGA Tata Steel Het resultaat is beoordeelt door een FNV review-groep van die BGA Dat resultaat is besproken met het bestuur van de BGA en de bestuurder Schrijverscollectief en review-groep maken in een gemeenschappelijke bespreking het eindresultaat De kadergroep van de BGA Tata Steel IJmuiden wordt geïnformeerd Het plan gaat buiten de BGA IJmuiden en wordt voorgelegd aan: – FNV internationaal in Utrecht – FNV-BGR in Garderen – IndustriAll in Brussel via de FNV vertegenwoordiging – Vakbonden in andere EU-landen – Politiek

17 172 APRIL 2015 ‘Gewoon Goed Werk’ (‘Decent jobs’ ) in een gezonde maakindustrie Staal in Europa in 2025

18 182 APRIL 2015 Dit voorstel is gemaakt door een speciale werkgroep van de FNV BGA Tata Steel IJmuiden op een initiatief van Ruud Hoeben Leden: Mohamed Bouichrat, Rinus Bronkhorst, Frank Grimberg, Cinta Groos, Ard vHeugten, Ruud Hoeben, Robbert Marsen, Wouter Roubos, Rob Verhoef, Martine Vos, Roel Wittebrood, Bert Zonneveld, Klaas Zwart Vragen? Stel ze aan de werkgroep.

19 192 APRIL 2015 End of slide show


Download ppt "12 APRIL 2015 Bedrijfsgroepafdeling Tata Steel IJmuiden."

Verwante presentaties


Ads door Google