De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Smart Business Consultants ‘We turn questions into solutions’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Smart Business Consultants ‘We turn questions into solutions’"— Transcript van de presentatie:

1 Smart Business Consultants ‘We turn questions into solutions’
Marketingplan Smart Business Consultants ‘We turn questions into solutions’ Randy Wondergem & Jeroen Dusseldorp

2 InhoUD Business Model Canvas Destep analyse
Waardestrategieën Treacy en Wiersema SWOT analyse Doelgroep Aanleiding – Probleemstelling – Doelstelling Activiteiten Kosten Resultaat Evaluatie Interview Bronnenlijst

3 Business Model Canvas Klantsegmenten
SB Consultants leeft zich in in haar klanten, waardoor er een goede relatie onstaat welke wij weer kunnen gebruiken in ons netwerk. Waardeproposities Samenwerking: Bij Smart Business Consultants staat samenwerking met haar klanten centraal. Wij steken de handen uit de mouwen, maken zaken concreet en leveren duurzame resultaten. Ieder lid heeft zijn/haar eigen specialisme, waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt. Onderlinge samenwerking staat ook hoog op de lijst, want hiermee kan de klant het beste geholpen worden. Opleidingsniveau: Het team bestaat uit 8 professionals die allen een Hbo-opleiding hebben gevolgd en hun bachelor hebben behaald. Frisse blik, nieuwe theorieën, verschillende praktijkervaringen, op de hoogte van de laatste trends, flexibel, nieuwste technologieën vinden wij van grootst belang. Doordat wij net zijn afgestudeerd zitten veel theorieën en modellen nog vers in ons geheugen, waardoor we al een stapje voor liggen. Praktijkgerichte aanpak: Onze aanpak sluit goed aan bij de opdrachten van de opdrachtgevers. Met onze kennis en ervaringen zijn wij bereid om probleemstukken op te lossen. Wij gaan zeer effectief te werk en zijn bekend met diverse technieken zoals: lean, TPM, Theory of Constraints en Six Sigma. Onze praktijkgerichte aanpak spreekt klanten aan. Naast het adviseren richten wij ons ook op het implementatieproces. Wij onderscheiden ons doormiddel van een duidelijk en praktijkgerichte manier van werken. Tevredenheidsgarantie: Als Smart Business Consultants beschouwen we onszelf medeverantwoordelijk voor het bereiken van uw doelstellingen. Wij willen ons continu verbeteren en vernieuwen en bieden opdrachtgevers een unieke tevredenheidsgarantie. Wij besteden daarom ook veel aandacht aan de initiatieffase van een nieuwe opdracht. Voor ons is het van grootst belang om precies te weten wat de opdrachtgever van ons verwacht, want alleen op deze manier kunnen wij onze tevredenheidsgarantie bieden. Dankzij onze betrokkenheid en persoonlijke aandacht ronden wij iedere opdracht succesvol af. Kanalen Wij maken vooral gebruik van ons eigen netwerk wat we in het verleden opgebouwd hebben en welke steeds groter wordt. Verder maken we ook gebruik van internet, beurzen en workshops. Klantrelaties Wij vinden de relatie met opdrachtgevers en andere betrokkenen erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met onze klanten. Omdat persoonlijke hulp bij ons centraal staat zijn we zeer servicegericht en pas tevreden wanneer de klant dat ook is. Daarnaast bieden wij extra services, een voorbeeld hiervan is dat wij altijd bereikbaar zijn voor de klant. Verder organiseren we veel workshops en andere evenementen, wat zeer wordt gewaardeerd door bestaande klanten. Omdat wij de relatie met opdrachtgevers en andere betrokkenen zo belangrijk vinden besteden we ook veel aandacht aan het evalueren ervan. Hierdoor leren we er zelf veel van en nemen we de aandachtspunten mee voor in de toekomst.    Inkomstenstromen Onze inkomstenstromen bestaan uit het verlenen van diensten. We geven advies aan organisaties die op sommige gebieden een handje geholpen kunnen worden. Dit is op te splitsen in terugkomende opdrachten, én in eenmalige opdrachten. Key resources De belangrijkste middelen die we nodig hebben bij het uitvoeren van onze taken zijn uiteraard het personeel zelf. Verder hebben we ook een kantoorpand met computers en dergelijke nodig. Kernactiviteiten De kernactiviteit van ons adviesbureau is het verstrekken van adviezen. Key partners Onze key partners bestaan voornamelijk uit ons klantsegment. Kostenstructuur Onze grootste kostenpost is het pand waar we in werken. Daarnaast komen de personeelskosten en kosten voor Research&Development. Ook doen we het een en ander aan marketing.

4 DESTEP analyse Tecnologisch Demografisch Ecologisch Economisch
Social media Automatisering Ecologisch Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Politiek-juridisch Nieuwe wet- en regelgeving Demografisch Vergrijzing --> veranderingen worden moeilijker door te voeren Economisch Recessie --> toenemende prijsdruk Flexibele tarieven Sociaal-cultureel Opleidingsniveau Individualisering Sociale netwerken

5 Waardestrategieën volgens Treacy en Wiersema
SB Consultants blinkt uit in Customer Intimacy. Dit komt omdat wij niet alleen de relatie centraal stellen maar ons ook verdiepen in onze relaties. Wij stellen onszelf de volgende vragen: "Hoe zit de klant nou in elkaar?", "hoe denkt de klant?" en "hoe gedraagt de klant zich?". Door deze vragen te beantwoorden weet je hoe de relatie in elkaar zit en hoe je hem op de best mogelijke manier van dienst kunt zijn. Hierdoor kunnen wij de relatie niet met één vraagstuk helpen maar op veel verschillende vraagstukken. Het toepassen van operational excellence is belangrijk maar niet het hoogste doel. Er zal zo efficient mogelijk gewerkt moeten worden waardoor de kosten laag blijven maar juist omdat het advies zo specifiek is, zal hier veel aandacht aan besteed worden. Hierdoor is er niet één correcte manier van werken maar moet je juist elke klant op een andere manier van dienst zijn. Het is belangrijk om te innoveren in deze snel veranderende wereld. Waardoor je steeds de relatie met de beste methodes kan helpen. Maar om dit toe te passen moet je eerst weten wat bij de relatie hoort. Dus ook product leadership is belangrijk voor SB consultants maar hier is juist te zien dat customer intimacy enorm belangrijk is.

6 SWOT analyse Kracht Samenwerking
Kracht Samenwerking Bij Smart Business Consultants staat samenwerking met haar klanten centraal. Ons team steekt de handen uit de mouwen, maakt zaken concreet en levert duurzame resultaten. Ieder lid heeft zijn/haar eigen specialisme, waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt. Onderlinge samenwerking staat ook hoog op de lijst, want hiermee kan je klant het beste geholpen worden. Divers Het team bestaat uit 8 professionals die allen een Hbo-opleiding hebben gevolgd en hun bachelor hebben behaald. Frisse blik, nieuwe theorieën, verschillende praktijkervaringen, op de hoogte van de laatste trends, flexibel, nieuwste technologieën vinden wij van grootst belang. Doordat wij net zijn afgestudeerd zitten veel theorieën en modellen nog vers in ons geheugen, waardoor we al een stapje voor liggen. Klant gericht Wij vinden de relatie met opdrachtgevers en andere betrokkenen erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met onze klanten. Wij zijn servicegericht en zijn pas tevreden wanneer de klant dat ook is. Daarnaast bieden wij extra services, een voorbeeld hiervan is dat wij altijd bereikbaar zijn voor de klant. Verder organiseren we veel workshops en andere evenementen wat zeer wordt gewaardeerd door bestaande klanten. Omdat wij de relatie met opdrachtgevers en andere betrokkenen zo belangrijk vinden besteden we ook veel aandacht aan het evalueren ervan. Hierdoor leren we er zelf veel van en nemen we de aandachtspunten mee voor in de toekomst. Zorgvuldig Als Smart Business Consultants beschouwen we onszelf medeverantwoordelijk voor het bereiken van uw doelstellingen. Wij willen ons continu verbeteren en vernieuwen en bieden opdrachtgevers een unieke tevredenheidsgarantie. Wij besteden daarom ook veel aandacht aan de initiatieffase van een nieuwe opdracht. Voor ons is het van grootst belang om precies te weten wat de opdrachtgever van ons verwacht, want alleen op deze manier kunnen wij onze tevredenheidsgarantie bieden. Dankzij onze betrokkenheid en persoonlijke aandacht ronden wij iedere opdracht succesvol af. Jong, maar zeer ervaren Ons team van 8 jonge professionals is zeer ervaren. We hebben al veel opdrachten gekregen, en ook succesvol afgesloten. Voorbeelden hiervan zijn diverse marktonderzoeken, verandertrajecten, kostenreductieplannen, aanpassingen aan personeelsbeleid etc. Niettemin streven we ernaar om nog veel ervaringen op te doen. Doordat we een jong team zijn hebben we een andere kijk op bepaalde zaken dan anderen. Tijden veranderen, en de mensen in deze samenleving veranderen mee. Praktijkgericht aanpak Onze aanpak sluit goed aan bij de opdrachten van de opdrachtgevers. Met onze kennis en ervaringen zijn wij bereid om probleemstukken op te lossen. Wij gaan zeer effectief te werk en zijn bekend met diverse technieken zoals: lean, TPM, Theory of Constraints en Six Sigma. Onze praktijkgerichte aanpak spreekt klanten aan. Naast het adviseren richten wij ons ook op het implementatieproces. Wij onderscheiden ons doormiddel van een duidelijk en praktijkgerichte manier van werken. Zwakke Punten Jong Doordat ons team jong kan dit nadelig zijn. Bedrijven nemen je niet serieus omdat ze te kortzichtig zijn. Gespecialiseerd in eigen vlak Doordat iedereen zijn eigen specialiteit heeft is het lastig om elkaars taken over te nemen waardoor we juist minder flexibel zijn. Kansen Online databanken en social media Goede en goedkope manier om naamsbekendheid te creëren Bedrijven moeten bezuinigen Doordat bedrijven worden gedwongen om te bezuinigen door de crisis maar dit vaak niet zelf kunnen willen ze hiervoor onafhankelijk advies. Wat de vraag naar advies toe zal laten nemen.

7 Doelgroep Organisaties die advies nodig hebben over de volgende onderwerpen: Strategie implementatie Effeciënter werken Productiviteitsverhoging Administratieve organisatie Human Resource planning Cultuurveranderingen Strategie implementatie Heeft u plannen voor een nieuwe strategie maar moeite met de implementatie? Wij helpen u! Zowel nieuwe strategieën volledig en juist doorvoeren als onjuist doorgevoerde strategieën verbeteren zijn zaken wij waar ons mee bezig houden. Efficiënter werken Efficiëntie vinden en behouden is een zeer belangrijke maar ook zeer tijdrovende zaak. Wij als externe consultants zijn geschikt om nauw samen te werken als team en de zaken binnen uw bedrijf die de efficiëntie belemmeren op te sporen en adviseren hoe u deze het beste tegen kunt gaan. Productiviteitsverhoging De productiviteit hangt nauw samen met de efficiëntie. Ook het adviseren van hoe u de productiviteit kunt verhogen valt dus onder een van onze diensten. Administratieve organisatie Binnen de gehele organisatie is er een reeks van processen en administratie. Sommige schakels binnen deze reeks lopen niet altijd soepel of hebben een groot risico van falen. Wij bieden dan ook als dienst aan om dit proces in kaart te brengen, risico’s en/of fouten op te sporen en middelen bedenken om deze zaken te beperken. Uw gehele bedrijfsvoering zal daardoor op een soepelere manier verlopen. Human Resource Planning Het plannen en organiseren van het personeel van uw bedrijf. Het doel is om deze zodanig te organiseren dat het personeel op een efficiëntere manier ingezet kan worden in de toekomst. Onze HR-specialist kan u helpen bij al uw HR vraagstukken Cultuur verandering/ontwerp Bij een strategische heroriëntatie binnen een bedrijf is het lastig om de cultuur binnen een bedrijf ook op de juiste manier door te voeren, zodanig dat alle betrokkenen op de juiste manier meegaan in het veranderingsproces.

8 Aanleiding – Probleemstelling - Doelstelling
Het aantal aanbieders in de branche stijgt Probleemstelling Door de stijging van nieuwe aanbieders wordt het moeilijker om nieuwe opdrachten te krijgen Doelstelling In 2014 willen we onze naamsbekendheid met minimaal 20% verhogen In Nederland zijn volgens het CBS per 1 januari 2013 circa adviesbureaus actief. Het aantal aanbieders in de branche stijgt al jaren. De Nederlandse markt voor adviseurs is met een dichtheid van gemiddeld 6 consultants per werknemers een van de meest competitieve adviesmarkten ter wereld. De branche kent slechts een klein aantal grote ondernemingen. Het kleinbedrijf wordt gedomineerd door zzp'ers. Deze branche staat bovenaan in de top-5 van meest geliefde branches om te starten in Nederland. Opvallend is dat het aantal zelfstandige adviseurs een gelijke trend houdt met het aantal organisatieadviseurs in loondienst (verhouding 1:2). De toetredingsdrempel is zeer laag, er zijn geen specifieke vergunningen of diploma’s vereist. Competenties, een breed netwerk, specialisatie en ervaring zijn de belangrijkste factoren voor succes.

9 Activiteiten Website en social media Workshops organiseren
Seminar organiseren Netwerkborrels geven/bezoeken Website en social media: SB Consultants zal een website en social media platforms laten ontwerpen en onderhouden door een ICT-stagiaire. Deze is makkelijk te vinden aangezien er in deze tijd veel studenten op zoek zijn naar een stageplaats. Workshops organiseren: SB Consultants zal één keer in het kwartaal een workshop organiseren. Dus dat is in het totaal vier keer per jaar. Bij deze workshops willen we minimaal acht organisaties uitnodigen die nog niet bekend zijn in ons netwerk. Hierbij willen onze werkwijze laten zien en kijken of we nog van eventuele betekenis voor ze kunnen zijn. Hierdoor zijn we niet alleen naamsbekendheid aan het creeëren, maar ook nieuwe opdrachten. Seminars organiseren: Ook zullen we één openbare seminar gaan organiseren waarvoor we extra veel promotie gaan maken. Hierdoor hopen we niet alleen op een grote opkomst, maar ook op een grotere naamsbekendheid. Netwerkborrels geven/bezoeken: Na elke workshop of seminar willen we een netwerkborrel organiseren om de relaties die deze bezoeken beter te leren kennen. Verder verplichten we iedere medewerker om minimaal twee keer per jaar een netwerkborrel, welke niet door ons is georganiseerd, te bezoeken.

10 Kosten Website en social media Workshops organiseren
Seminar organiseren Netwerkborrels geven/bezoeken Website en social media - Stagiaire: €3000,- euro per jaar (€250,- per maand) - Huren domein website: €49.- per jaar - Totaal  € per jaar Workshops organiseren (4x) - Locatie workshop: €500,- - Afkoopnetwerkborrel: €250.- - Uren consultant 16 uur per workshop: €800.- - Promotie: €400.- - Totaal  € per jaar Seminar organiseren (1x) - Locatie afhuren: € - Uren consultants 32 uur: € - Promotie: € Totaal € Netwrkborels geven/bezoeken De kosten voor het geven van deze borrels zitten al in de bovenstaande overzichten verwerkt. Uren consultant per jaar 4 uur: €200.- 8 consultants per jaar Totaal € Totaalkosten op jaarbasis €1.600,- €5.100,- €3.049,- €7.800,- Totaal  €17.549,-

11 Resultaten Toename naamsbekendheid Toename aantal opdrachten
Door al deze activiteiten zal onze naamsbekenheid met minimaal 20% toenemen ten opzichte van Dit zal niet alleen komen doordat nieuwe bedrijven kennis met ons maken, maar ook omdat deze bedrijven met andere bedrijven in contact staan. Ons doel is om een goede positieve indruk achter te laten zodat deze bedrijven positief over ons zullen gaan praten met anderen. Doordat onze naamsbekendheid toeneemt zal de kans groot zijn dat het aantal opdrachten ook toeneemt ten opzichte van 2013.

12 evaluatie Afnemen Enquêtes Evaluatie workshops en seminar
Evaluatie netwerkborrels De meest effectieve manier om te evalueren is door middel van de steekproefsgewijze enquête. De reden waarom deze effectief is, is omdat het hier om de naamsbekendheid gaat. Wanneer je een groep respondenten de eerste keer naar SB Consultants vraagt, kennen ze het de week erop sowieso. Hier gaat het juist erom of de naamsbekendheid groter is geworden dan voor de marketingactiviteiten. Belangrijk is dat de enquêtes afgenomen worden voordat de marketingactiviteiten wordt uitgevoerd, zodat je iets hebt om naderhand mee te vergelijken. Eerst wordt er dus een huidige situatie bepaald d.m.v. de eerste serie enquêtes, en in de evaluatiefase worden de enquêtes nog een keer afgenomen voor nieuwe resultaten. Hoe meer enquêtes er worden afgenomen, des te betrouwbaarder de resultaten zijn. Wij willen relaties bellen om erachter te komen wat ze van de evenementen vonden en waar er nog verbeterpunten liggen voor ons. Dit doen we ook om te laten zien dat wij relatiemanagement belangrijk vinden en interesse tonen in de ander.

13 Interview Sjoerd Diebels Senior Consultant / relatiebeheer
RNP-Advies ‘s-Hertogenbosch Uitgelegd dat wij deze opdracht voor Avans uitvoeren en wij graag willen weten hoe en op welke manier een Senior Consultant aan relatiemanagement werkt. Inleiding: Kunt u uw functie uitleggen en de taken hierbij “Ik houd me vooral bezig met relatiebeheer. Bestaande relaties kunnen mij bellen of mailen met problemen. Deze zal ik dan uitzoeken en of zelf oplossen of op laten lossen.” U zegt dat bestaande klanten u kunnen bellen maar wat als nieuwe klanten u bellen? “Dat komt bijna nooit voor. Nieuwe relaties nemen eigenlijk altijd contact op met Chantal of Esther. Zij zijn het eerste contact punt voor nieuwe relaties.” Kunt u misschien voorbeelden geven van taken die u voor bestaande klanten heeft uitgevoerd? “Wij doen vooral de financiële administratie. Zoals Jaarrekeningen opstellen maar ook advies geven over belastingen. Vaak kunnen bedrijven door simpelweg hun belasting correct in te voeren meer belastinggeld terugkrijgen” En hoe past u dan bij deze taken relatiemanagement toe? “ Het belangrijkste bij relatiemanagement is het inleven in de relatie. Wat voor bedrijf is het? Wat vinden zij belangrijk? Wat is hun doel? Wat vragen ze precies? Maar vaak vergeet men ook interesse te tonen in de contactpersoon van het bedrijf. Als je hier een wat betere band mee hebt. Door bijvoorbeeld bij het bedrijf langs te gaan en eerst met hem te praten over van alles. Hoe noem je dat ook alweer?” (Smalltalk)” Ja inderdaad, Small talk, dan ontstaat er meteen een fijnere sfeer, wat erg belangrijk is voor relatiemanagement.” Dus u doet vooral de financiële administratie en u past relatiemanagement toe door je te verdiepen in het bedrijf maar ook in de contactpersoon. Waardoor er een betere sfeer ontstaan? “Inderdaad, Ik doe wel ook nog meer dan alleen financiële administratie maar dat is de voornaamste taak.” Welke taken heeft u dan nog meer ? “Het helpen van beginnende bedrijven. Vooral hier is relatiemanagement erg belangrijk. Als je van het begin veel energie in het bedrijf stopt kan het zijn dat je een langdurige relatie creëert. Is dit dan erg belangrijk? “Ja natuurlijk! Dit is de makkelijkste manier om meer opdrachten te krijgen. Er moet wel geld in het laatje komen!” Kan je een voorbeeld geven wanneer het een keer mis ging met een relatie. “We hebben wel eens fouten gemaakt in het verleden met het maken van jaarrekeningen en dan heb je meteen een probleem. Vooral in deze tijd geven bedrijven je niet snel een tweede kans.” En is er ook wel eens iets fout gegaan door verkeerd relatiemanagement? “hmm, Er is wel een keer iets fout gegaan maar dat was niet zozeer door verkeerd management maar meer door een inschattingsfout. Ik ging net naar een nieuwe relatie toe om kennis te maken, dat was in Eindhoven. Ik ben zelf fan van PSV. Dus ik zei dat PSV afgelopen weekend Twente echt in de pan had gehakt. Wat bleek nou, was die persoon een rasechte Tukker. Dus toen ging er meteen een rare sfeer. Het gesprek verliep lastig en de opdracht ging niet door. “ Dus het is niet altijd slim om je te verdiepen in de contactpersoon? “Ja, dat is wel altijd slim maar het is soms lastig inschatten hoe je dit doet. Je moet hier goed van tevoren over na denken en je al van tevoren verdiepen in die persoon. Als ik de persoon even op Facebook had opgezocht had ik meteen gezien dat het een Tukker was. Die fout maak ik niet meer haha.” Dus voorbereiding en verdieping in het bedrijf en de contactpersoon is hetgeen wat u het belangrijkste vind bij relatiemanagement? “Dat zijn inderdaad de belangrijkste aspecten.” Dan willen wij u bedanken voor uw tijd! ‘Graag gedaan! Succes met jullie opdracht!

14 Bronnenlijst Interview, Roeffen, F., Senior consultant RNP- Advies, Mennink, B.(2010), ONSMIBARE TOOL VOOR ONDERNEMERS: HET BUSINESS MODEL CANVAS. Bekeken op , voor-ondernemers-het-business-model-canvas Rabobank, (2013) Rabobank Cijfers & Trends , https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cf m?action=branche&branche= &p=1


Download ppt "Smart Business Consultants ‘We turn questions into solutions’"

Verwante presentaties


Ads door Google