De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektromagnetisme  Licht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektromagnetisme  Licht"— Transcript van de presentatie:

1 Elektromagnetisme  Licht
Elektrostatica Magnetostatica Elektromagnetisme  Licht

2 Elektrostatica Magnetostatica Slides magnetostatica college I t/m III
(de rest wordt later uitgedeeld)

3 Inhoud Magnetostatica
Magnetostatica (5 colleges) I. Lorentz kracht en magnetisch veld (Biot-Savart) II. Wet van Ampere III. Veldvergelijkingen nader bekeken: IV. Magnetische velden in materie: magnetisatie V. Toepassingen/Practikum: Hall effect, Toroide met spleet. Griffiths: Lorentz Foce Law: §5.1 t/m §5.2 (Niet stroomdichtheden K, J) UP: Magnetic field and forces §27.1 , §27.2 , §27.4 t/m §27.7 Biot-Savart §28.2 t/m §28.5

4

5 Fmagnetisch >> Fgravitatie
Magneet: experiment noord/zuid N Z F geen monopolen! N Z N Z nieuwe kracht: Fmagnetisch >> Fgravitatie noord: “N” & zuid: “Z” NN & ZZ: afstotend NZ & ZN: aantrekkend N Z N Z geen monopolen! dipolen: “kleinste” Anders dan elektrostatica: 1. beweging lading q in B-veld 2. B-veld als gevolg van stroom I Eenheden: - Stroom [I]: Ampère A=C/s - Magneetveld [B]: Tesla T=N/Am=Ns/Cm=kg/Cs

6

7

8 Constant B-veld  Lorentzkracht  bewegingsvergelijking voor q
De Lorentzkracht Voorbeelden Het Hall effect Kracht op stroomdraad Moment op stroomlus

9 Lorentzkracht  Fv  Fsin B q F v F  v q>0 y Experiment
F  veld B F  lading q F  snelheid v F  sinus ( v , B ) F  v en F  B

10

11 V.b. kracht op een stroomdraad
I B z y x L Situatie: uniform B-veld draadstuk L stroom I Gevraagd: kracht F op draadstuk

12

13 V.b. draaimoment stroomlus
z y x B Situatie: uniform B-veld draadlus LL stroom I Gevraagd: moment  op draadlus FL FR Galvano (stroom) meter

14

15 Ontdekking elektron (1897 J.J. Thomson)
a L v0 v X Y E t=0 t=a/v0 t=(a+L)/v0 B Zelf doen: bereken uitwijking d F=ma =mdv/dt Combinatie levert e/m voor het elektron!

16 OPGAVE: deeltje in uniform B-veld
z y x B Deeltje met: lading q, massa m en snelheid v. Bepaal x(t) en y(t) X(0)=0 Beschrijft cirkelbaan met (vB): straal R=mv/|q|B periode T= 2m/|q|B Algemeen geldt: R=mv/|q|B p/|q|B

17 De elektrische stroom I Het verband tussen stroom I en veld B
I=constant gegeven  B-veld Wet van Biot-Savart De elektrische stroom I Het verband tussen stroom I en veld B Voorbeelden

18

19 V.b. kracht tussen stroomdraden
Experiment A Experiment B I Observatie: afstoting Uitleg: elektrisch? F I Observatie: aantrekking! Uitleg: niet elektrisch! Magnetisch? Ja! F

20 Wet van Biot-Savart: experiment
Elektrische stroom  magnetisch veld! I P dl permeabiliteit: Samenhang: elektrostatica: ladingen magnetostatica: stromen 1/00=c2 [m2/s2] permittiviteit:

21 V.b. B-veld  lange draad  I  z BP P r Berekening B-veld: z
O z x y Berekening B-veld: Nadenken: Cilindersymmetrie: (rz) z r P BP B in azimuthale () richting Rekenen:

22

23 V.b. kracht tussen stroomdraden
z x y I2 Situatie: stroomdraden met I1 en I2 afstand R12, draadlengten L>>R12 Gevraagd: kracht op draad 2 Slim/snel antwoord: B-veld draad 1 op draad 2: B1=0I1/2R12 kracht op draad 2 door B1 F2= B1I2L=0I1I2L/2R12 B1 I1 R12 F2 F1 B2

24 V.b. B-veld 1 stroomkring B  I R  z P I x z y Bz =Bcos d Rd
B // as stroomkring Bz =Bcos B 90o 90o- I Berekening B-veld: Nadenken: Cilindersymmetrie z d Rd Rekenen: Rd = dl cos

25

26 I Wat heb ik geleerd? N Z I I B B Magneet N of Z Kracht, B-veld
Lorentzkracht I B stroomdraad stroomkring I B z-as

27 Ontdekking positron (1932 C.D. Anderson)
Spoorreconstructie: In deeltjes fysica wordt energie bepaald uit kromming van spoor! R e+ 10cm loodplaat Bellenvat 30cm B B1T liefhebbers iedereen

28 Inhoud Magnetostatica
Magnetostatica (5 colleges) I. Lorentz kracht en magnetisch veld (Biot-Savart) II. Wet van Ampere III. Veldvergelijkingen nader bekeken: IV. Magnetische velden in materie: magnetisatie V. Toepassingen: Hall effect, Toroide met spleet. Griffiths: Currents: §5.1.3 (stroomdichtheden K, J) Divergence of B: §5.3.1, §5.3.3 UP: Pas op: Stroomdichtheden worden niet in UP behandeld! Ampere’s law §28.6 t/m §28.7

29 Stroomelementen: I,K en J
IC/sA (Ampère) Lijn: Oppervlak: KA/m Volume: JA/m2

30 De wet van Ampère Voorbeelden

31 Wet van Ampère I +Q E B r B-veld: wet van Ampère z y x stroomdraad
Vergelijk E-veld: wet van Gauss puntlading E +Q I B stroomdraad z y x r

32 V.b. Ampère dunne draad (flauw)
I Dunne draad: stroom: I [AC/s] symmetrie: B //  “Ampère lus”: cirkeltje z r r B

33 V.b. Ampère dikke draad I R r B r R B z  r Dikke draad, =2R
stroomdichtheid: J=I/R2 [A/m2=C/sm2] symmetrie: B //  “Ampère lus”: cirkeltjes z r r B R

34 We beschouwen een holle metalen buis met straal R
We beschouwen een holle metalen buis met straal R. In de wand loopt een stroom. Welke figuur geeft het magnetisch veld als functie van de afstand tot de as van de buis? R B r A C D

35 V.b. Ampère vlakke plaat x B K B a Vlakke plaat:
stroomdichtheid: K [A/m=C/sm] symmetrie: B // vlak, B  K “Ampère lus”: rechthoekje z x a x B X=0

36 Overzicht toepassingen wet van Ampère
Essentie: Symmetrie! Draad I B Plaat K B Toroïde I Solenoïde Komen nog!

37 Wat heb ik geleerd? Volume: JA/m2

38 Inhoud Magnetostatica
Magnetostatica (5 colleges) I. Lorentz kracht en magnetisch veld (Biot-Savart) II. Wet van Ampere III. Veldvergelijkingen nader bekeken: IV. Magnetische velden in materie: magnetisatie V. Toepassingen: Hall effect, Toroide met spleet. Griffiths: Vektor: §1.2.5 en §1.3.5 Divergence of B: §5.3.2 tot vergelijking 5.48 doorlezen Comparison E, B: §5.3.4 UP: Pas op: rotatie en divergentie van B worden niet in UP behandeld §27.3 (Gauss law for Magnetism)

39 Stelling van Stokes (wiskunde)
De rotatie De stelling van Stokes Voorbeeld

40 Beschouw lokaal de uitdrukking:
Rotatie: XY dx dy E(x+dx,y,z) E(x,y,z) x y Beschouw lokaal de uitdrukking: “rotatie”: Dus:

41 Stelling van Stokes (wiskunde)
Er volgt meer! dx dy A(x+dx,y,z) A(x,y,z) do Opmerking: consistentie keuze oriëntaties vereist! Willekeurige kromme: rand i globaal lokaal n n+1 n+2

42 V.b. rotatie en Stokes expliciet voorbeeld: y A(x,y,z) x z y
rekenen: Stokes: x y z A(x,y,z)

43 Veldvergelijkingen voor B
De rotatie van B De divergentie van B Voorbeeld: solenoïde

44 B=0J via: stelling van Stokes & wet van Ampere
Wet van Ampère Stelling van Stokes: Dus: Wiskunde: Stokes Natuurkunde: Ampère

45 B=0J als: voorbeeld bij een dikke stroomdraad
z y x I B

46 B=0 als: voorbeeld bij een dikke stroomdraad
z y x Antwoord: Omdat B-veld voor dunne stroomdraad in r=0 singulier is! Vraag: Waarom dikke stroomdraad? Maar: ook in r=0 geldt .B=0

47 B=0 via: stelling van Gauss & magnetische flux B
Gebruik nu: stelling van Gauss:

48 I Figuur I is mogelijk patroon van magnetische veldlijnen II Figuur II is mogelijk patroon van elektrische veldlijnen A I en II zijn juist B alleen I is juist C alleen II is juist D I en II zijn onjuist I II

49 B-veld solenoïde l 3. I R 1. 2. L r= r=r Solenoïde - diameter: 2R
- lengte: L>>R - stroom: I - windingen/m: N R L I z x y 1. 2.

50

51 Wat heb ik geleerd? Rotatie Wiskunde: Stokes Natuurkunde: Ampère

52 Detector voor deeltjesfysica

53 Moderne spoordetectie

54 Inhoud Magnetostatica
Magnetostatica (5 colleges) I. Lorentz kracht en magnetisch veld (Biot-Savart) II. Wet van Ampere III. Veldvergelijkingen nader bekeken: IV. Magnetische velden in materie: magnetisatie V. Toepassingen: Hall effect, Toroide met spleet. Griffiths: Magnetization: §6.1 Bound currents: §6.2.2, §6.2.3 Auxiliary Field H: §6.3 Linear and NonLinear Media: § 6.4 UP: Magnetic Materials: §28.8 Het Auxiliary Field H uit Griffiths en de transparanten is in UP: B0=H/m0

55 Magnetisatie microscopisch bekeken Magnetisatie en “gebonden” stroom
Het veld “H” Lineaire materialen Voorbeelden

56 Elektron tolt=spint om zijn as!
Dit leer je later! e- m Elektron: - lading qe=-1.610-19 C - spint om zijn as  magnetisch dipoolmoment: Voor B=0: oriëntatie m willekeurig Voor B0: oriëntatie m // B B

57 Elektron draait rond kern (I)
m e- kern R ve Elektron: - lading qe = -1.610-19 C - draait rond kern; R  m - snelheid ve  107 m/s  magnetisch dipoolmoment: Voor B=0: oriëntatie m random Voor B0: oriëntatie m // B B

58 Elektron draait rond kern (II)
m e- Maar, er gebeurt meer! B=0: FC houdt elektron in baan FC ve B0: FC+FL houdt elektron in baan B FL B FL FC m e- ve Elektron snelheid neemt af  magnetisch moment kleiner (kwalitatieve redenering; berekening zeer lastig) Elektron snelheid neemt toe  magnetisch moment groter m t.g.v. ve > m t.g.v. mxB

59 Dia- & para-magnetisme
Elektron baan beweging: Elektron spin beweging: Wie wint: baan of spin? Afhankelijk van # elektronen! e- mspin Waterstof Para-magnetisch:  # elektronen oneven  spin component wint  m // +B mbaan Dia-magnetisch:  # elektronen even  baan component wint   m // -B Helium mspin e- mbaan

60 Dia- & para-magnetisme
Hoef je niet numeriek te weten; slechts als illustratie dat er twee soorten magnetisme bestaan

61 Macroscopisch: magnetisatie
Karakteristieken in B-veld: Bextern Brok materie (para-magnetisch) - deze stroom genereert B-veld: tegengesteld externe B-veld Bmagnetisatie - magnetiseert d.w.z. atomaire dipooltjes m m - magnetisatie op te vatten als: oppervlakte stroom K Originele B-veld verandert!

62 MicroscopischMacroscopisch
(analoog elektrische polarisatie) dipoolmoment/volume  Magnetisatie M M [M] = Ampère/meter m [m] = Ampèremeter2 “Eenvoudige” lineaire relatie tussen: magnetisatie M en resulterend veld B

63 (I) Magnetisatie M “gebonden” stroom
Dipoolmoment/“plakje”: Iplak M d M n Kmag=Mxn M n Imag=0 d

64 Magnetisatie van een materiaal in uniform B veld
Let op: Dus veld in ‘spoel’ t.g.v. ‘K ’ Bepaal zelf: (als spoel oneindig lang): Bewijs zelf: Lineair materiaal: Fysich equivalent aan rechte spoel met stroomdichtheid: Een gemagnetiseerde cilinder van lineair materiaal

65 Spoel met kern van lineair materiaal
Een gemagnetiseerde cilinder van lineair materiaal We weten: Als kern=weekijzer: Gevolgen(en) kern: Stroom I, lengte L, N windingen Ampere’s law: Veld in lege spoel:

66 Het veld H  0 Voor liefhebbers Kmag (Jmag) Ivrij R Para
B-veld wordt bepaald door totale stroomverdeling. Gebruik daarom i.p.v. magnetisatie equivalente oppervlakte Kmag en volume Jmag dichtheden!  0 Voor B-veld (via rotatie): Kmag (Jmag) Ivrij R Veld H=B/0 - M Para dia Voor H-veld: H=I/2r B=0H B0H

67 Lineaire materialen Voor liefhebbers Lineaire relatie tussen M en H:
para m M Nu volgt overal B uit H: J=I/R2 I R H=I/2r H=Ir/2R2

68 Para- en diamagnetische materialen
PARA-MAGNETISCH m > 0 Element Z m Helium ? Zuurstof x10-6 Neon ? Aluminium x10-6 Argon ? DIA-MAGNETISCH m < 0 Element Z m Waterstof 0 Koper x10-6 Zilver x10-6 Goud x10-6 Terminologie:

69 In de (oneindig doorlopende) rechterplaat loopt een oppervlaktestroom in de aangegeven richting. De (oneindig doorlopende) linkerplaat is van paramagnetisch materiaal. In punt P geldt voor het magnetisch veld: A dat is groter dan in Q B dat is kleiner dan in Q C dat is even groot als in Q D dat is gelijk aan nul Q P

70 Ferromagnetisme Principe & hysterese

71 Permanente magneet? Ferro-magnetisme Para-magnetisme dia-magnetisme I
Voor ferro-magneet: spontane alignering atomaire dipool momenten! Ferro-magnetisme (temperatuur afhankelijk!) Para-magnetisme dia-magnetisme T<TCurie: orde T>TCurie: chaos “Weiss” gebiedjes Hysterese: 0H0NI 0MB-0HB 10-3 T 1 T maximaal gealigneerd ijzer I I N Z

72 Spontane alignering

73 Spoel met ijzeren kern

74 Curie punt Nikkel

75 Hysterese

76 VI Wat heb ik geleerd? Materialen Magnetisatie Mogelijkheden: m
Dia-magnetisme M // -H Para-magnetisme M // +H Ferro-magnetisme M permanent (hysterese) Nu volgt overal B uit H:

77 (II) Magnetisatie M(x,y,z) “gebonden” stroom
Voor liefhebbers! Ix t.g.v. My O z x y dy dx dz (x,y+dy,z) (x,y,z+dz) (x,y,z) My Mz Ix t.g.v. Mz

78 Inhoud Magnetostatica
Magnetostatica (5 colleges) I. Lorentz kracht en magnetisch veld (Biot-Savart) II. Wet van Ampere III. Veldvergelijkingen nader bekeken: IV. Magnetische velden in materie: magnetisatie V. V. Toepassingen: Hall effect, Toroide met spleet.

79 Hall effect (ter voorbereiding practikum)
VHall d a - pool + pool + B v+ - B v-  afbuiging q=+/-  E-veld: EHall Voor q=+/-: - dichtheid: N - lading: q - snelheid: v  I=Nqadv [C/s]

80 Waarom beweegt stroomdraad?
Niet FLorentz: elektronen zwemmen vrijelijk door draad! I I B e- FL Hall effect: Elektronen naar onderkant draad!  E-veld: E-veld trekt rooster ionen (+) en daarmee de draad naar beneden! I FE E

81 Voor labjournaal: Toroïde met spleet
Zelf doen (kan zonder H veld) I * stroom I * N windingen * straal R zonder materiaal: B met materiaal:  0( 1+m) & spleet s s H Hs

82 Inhoud Magnetostatica
Magnetostatica (5 colleges) I. Lorentz kracht en magnetisch veld (Biot-Savart) II. Wet van Ampere III. Veldvergelijkingen nader bekeken: IV. Magnetische velden in materie: magnetisatie V. V. Toepassingen: Hall effect, Toroide met spleet. Einde

83 Electro- & magnetostatica in vacuüm
Electrostatica: Coulomb P r’ r-r’ r (r’) Gevraagd: E(r) O x y z Magnetostatica: Biot-Savart P r’ r-r’ r J(r’) Gevraagd: B(r) O x y z

84 Electro- & magnetostatica in vacuüm
Electrostatica: Coulomb Magnetostatica: Biot-Savart

85 Electro- & magnetostatica met materie
Polarisatie: P Magnetisatie: M

86 Inhoud Elektrostatica Magnetostatica Elektromagnetisme
I. Elektrische kracht, - veld en - potentiaal II. Veldvergelijkingen nader bekeken: III. Elektrische velden in materie: polarisatie Magnetostatica IV. Lorentz kracht en magnetisch veld V. Veldvergelijkingen nader bekeken: VI. Magnetische velden in materie: magnetisatie Elektromagnetisme VII. Parallel Elektrostatica & Magnetostatica VIII. Inductie IX. Maxwell vergelijkingen X. Elektromagnetische golven

87 Grafisch: rotatie en divergentie
Elektrisch veld Q Magnetisch veld I E: rotatie vrij B: divergentie vrij

88 De velden B & H De velden E & D
Grensvlakken De velden B & H De velden E & D

89 B- and H-fields at interface
Given: B1 ; 1 ; 2 Question: Calculate B2 B1 B2 1 2 1 2 Needed: “Interface-crossing relations”: Relation H and B: B = 0 r H Gauss box : B1.Acos 1 - B2.Acos 2 =0  B1 = B2 Circuit: : no I : H1.Lsin 1 - H2.Lsin 2 =0  H1// = H2//

90 E-field at interface E1 E2 Given: E1 ; 1 ; 2  1 1
2 1 2 Question: Calculate E2 Needed: “Interface-crossing relations”: Relation D and E: D = 0 r E Gauss box (empty!): D1.Acos 1 - D2.Acos 2 =0  D1 = D2 Circuit: E1.Lsin 1 - E2.Lsin 2 =0  E1// = E2//

91 Electret and Magnet - - - E D Electret P +++ E = (D-P)/0
D = 0 E + P Magnet M H = B / 0 -M B = 0 H + M H B

92 De rotatie van E Voorbeeld: uniform geladen bol Voorbeeld: puntlading

93 E=0 via stelling van Stokes

94 Q r P Puntlading:

95 Q r P Uniform geladen bol:


Download ppt "Elektromagnetisme  Licht"

Verwante presentaties


Ads door Google