De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakingsspel, pagina12

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakingsspel, pagina12"— Transcript van de presentatie:

1 Kennismakingsspel, pagina12
Hoe goed ken je iedereen uit je klas inmiddels? Zie de oefening op pagina 12 tijdsduur ca 20 minuten. Als er nog tijd over is, kun je nog een ren-je-rot spelletje toevoegen, namelijk: - Verdeel het lokaal in twee helften. De ene helft vormt het JA-vak, de andere helft het NEE-vak. Elke student mag om de beurt een vraag stellen om de rest van de klas beter te leren kennen bv Wie is er fan van Heavy Metal? Of Wie denkt dat ‘ie zijn propedeuse in 1 jaar haalt?  - De vraag moet met uiteraard ja of nee kunnen worden beantwoord. - De studenten gaan in het vak staan dat bij de vraag past

2 huiswerk Schriftelijk presenteren
opdracht Kennismakingsspel overzicht P en SBC2 huiswerk Schriftelijk presenteren evaluatie Blok 1 evalueren planning Panelgesprek huiswerk Kaft voor jaarverslag Wat gaan we doen vandaag?

3 Studiedossier / Portfolio & Dummy
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Project - team 4+6 stp - verplicht Project individueel 6 stp - verplicht Projecten User Centred Development 2 stp Marketing 2 stp Marketing-communicatie 2 stp Ondernemen 2 stp Ideeontwikkeling 2 stp HCI/Media design 3 stp Media design/HCI 3 stp IAM ON! 4 stp Fundering Internet standaarden 2 stp Programmeren 4 stp Ontwikkelmethoden en technieken 2 stp Geschiedenis Kunst en Media 3 stp Content en Redactie 3 stp Cultuur en Media 2 stp - Uitleg blokken: 6 weken vaklessen, toetsweek, twee projectweken + functioneringsgesprek) - Blokbreak (=week om studieregiepunten te behalen) in voorjaarsreces - Doel van projecten: integreren kennis en vaardigheden, alle competenties worden hier gemeten - Sommige vakken gespiegeld (HCI/Mediadesign, Marcom/Ondernemen,Ontwikk.methoden en technieken etc) - Verplichte te behalen: TAAL herkansing eind blok 2), teamproject (deel II) en individuele project. - Aan einde van het jaar studieadvies: 40 punten nodig + taal + projecten, anders aan einde vh jaar Bindend Afwijzend Studieadvies Kennismakings-gesprek 1 stp Functionerings-gesprekken 1 stp Eindejaarsgesprek 2 stp SLB Taal voor IAM 1stp verplicht Studieregiepunten 3 x 1stp Studiedossier / Portfolio & Dummy Tools intro Blok break

4 Studiedossier en Dummy
halfjaarverslag Samenstellen Samenstellen Jaarverslag Game ON! Functio nerings gesprek Einde jaars gesprek Kennismakings gesprek blok 1 SBC bijeenkomsten blok 2 Verdiepingsdag blok 3 SBC bijenkomsten blok 4 Studiedossier en Dummy Samenstellen Portfolio en Dummy Samenstellen Werken aan Studieregiepunten Wat moet je in blok 2 doen voor SBC / Functioneringsgesprek? - Halfjaarverslag samenstellen - Studiedossier inrichten - Functioneringsgesprek voeren Persoonlijk ontwikkelplan Kaft ontwerpen Reflectie van eerste half jaar en jezelf Plannen voor Studieregiepunten en verder Studiedossier Je werk opslaan Zelf continu bijhouden Dummy Hoe doe ik dingen? Functioneringsgesprek Hoe gaat het? Wat vind ik er van? Wat ga ik doen? Wederzijdse evaluatie

5 Inleveren halfjaarverslag
Workshop 1 – Schriftelijk presenteren Presentatie: Overzicht blok 2 en SBC Opdracht: Kennismakingsspel Opdracht: Schriftelijk presenteren / Inleverprotocol Opdracht: Evaluatie Blok 1 in Questback Huiswerk: Kaft voor halfjaarverslag Workshop 2 – Samenwerken Opracht: Kaften bekijken Oefening: Samenwerken Opdracht: Structuur studiedossier Huiswerk: Reflectie vakken blok 1 Workshop 3 – Vergaderen Oefening: Vergaderen Opdracht: Sterkte/zwakte analyse Opdracht: Studieregiepunten in kaart brengen Huiswerk: Verslag afmaken Week 48 Week 49 week 50 Kerstreces Lesweek 7 Lesweek 9-10 Alle klassen Programma voor de komende drie weken Inleveren halfjaarverslag vrijdag 8 januari 2010 vóór uur Functioneringsgesprekken Volgens gesprekkenrooster Neem je agendapunten, studiedossier en dummy(s) mee

6 Nogmaals kort uitleggen: wat te doen bij problemen of vragen?

7 Schriftelijk presenteren, pagina 13
IAM-mers hebben in hun werk veel te maken met schriftelijk presenteren: offertes, projectdocumentatie, POP-verslagen, essays, etcetera. Om doeltreffend te kunnen communiceren is niet alleen de inhoud van je werk van belang. Ook de randvoorwaarden bepalen of je werk goed leesbaar en begrijpelijk is. Welke onderdelen zijn essentieel bij het inleveren van een schriftelijk werk? Zie de opdracht op p. 13 van de manual van SBC Ik heb een paar voorbeeld inleverprotocollen om bij de hand te houden en de oefening te sturen. Aan het einde graag alle flipovervellen aan mij geven, dan maak ik er een geheel van. Een inleverprotocol dat alle studenten in het vervolg kunnen gebruiken om te zien of hun ingeleverde stuk aan de randvoorwaarden voldoet. Na afloop van de oefening even gezamelijk het stukje over plagiaat lezen op p.14 van de manual Tijdsduur ca 15 minuten Meer info over schriftelijk presenteren: - leef je in in de lezer; denk aan de uiterlijke verzorging van je tekst. - Let op je taalgebruik: - gebruik geen onnodig moeilijke woorden; maak goede zinnen. - Zorg voor een goede opbouw van je tekst. Let op wát je schrijft (inhoud) - Geef niet te veel informatie tegelijk; Hou je bij je centrale thema; - Geef voldoende uitleg (bij informatie geven) of argumenten (bij overtuigen). Zorg vooreen kritische houding (wees geloofwaardig, logisch, eerlijk). Hoe zit een werkstuk in elkaar? In een werkstuk zitten verschillende onderdelen. Titelblad Inhoudsopgave Inleiding op je werkstuk De informatie van je onderwerp verdeelt over verschillende hoofdstukken Slot Bronvermelding Dit is de voorkant van je werkstuk. Hierop zet jeeventueel afbeelding wat te maken heeft met jouw werkstuk. Ook je naam, klas, docent en datum moeten op de voorpagina staan. Op deze pagina staat alles wat in je werkstuk zit met het paginanummer er achter. Wanneer iemand dan informatie uit jouw werkstuk zoekt, kan die persoon gelijk zien op welke pagina die informatie staat. Inleiding op je werkstuk Een werkstuk begin je met een inleiding. Je lezers moeten uit de inleiding kunnen opmaken wat het onderwerp van je tekst. Je geeft ze een indruk van wat ze in de rest van de tekst te wachten staat. Je kunt in een inleiding uitleggen wat er allemaal in de tekst staat. Bijvoorbeeld zo: Mijn werkstuk gaat over wintersport. In hoofdstuk 1 geef ik een overzicht van de belangrijkste onderdelen binnen wintersport, denk hierbij aan snowboarden, skieën en de reuzeslalom. Hoofdstuk 2 gaat over snowboarden. In hoofdstuk Je kunt ook beginnen met enkele vragen die verderop in de tekst beantwoord worden. Bijvoorbeeld: Waarom is snowboarden nu zo'n populair onderdeel van de wintersport en welke materialen heb ik allemaal nodig om goed te snowboarden. In je werkstuk komen verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk krijgt een eigen titel. In die hoofdstukken schrijf je de informatie die je hebt gevonden in eigen woorden en je verdeelt de tekst in alinea's. In het slot schrijf je je eigen mening over het onderwerp. Verder kun je in het slot vertellen of je het leuk vond (of juist niet) om hier aan te werken. In de bronvermelding schrijf je alle boeken, internetpagina's, krant- en tijdschriftartikelen die je hebt gebruikt. Mocht het nu nog onduidelijk voor je zijn hoe je werkstuk eruit moet komen te zien ga dan naar de volgende website.

8 Studenten voor panelgesprek
Evaluatie blok 1 Digitaal via questback, klik op de link op de pagina van het functioneringsgesprek Studenten graag IN de les de enquete laten invullen (anders is de respons heel laag!) Als je lesgeeft in het Badhuis, gaat dit niet lukken. Daar is geen internet. Dus voor die klassen wordt het een huiswerkopdracht (of aan einde van de les doen in de kantine of Medialounge? Graag uit elke klas 1 student werven die 4 keer per jaar -tijdens een lunch- zijn / haar mening wil geven over het onderwijs in de propedeuse. Naam doorgeven aan Brit tijdsduur ca 15 minuten Studenten voor panelgesprek

9 zoek een citaat dat bij jou past
schets een situatie waarin het citaat past Huiswerk: bedenk de voorkant van je kaft (zie pagina 14) Een bestaand citaat, met bronvermelding! - Schets, tekenen (digitaal of echt) mag, clip-art uit Word niet. geprint meenemen naar volgende les


Download ppt "Kennismakingsspel, pagina12"

Verwante presentaties


Ads door Google