De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 148: 1 Na de zegen Ps. 118: 1 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Tekst: Zondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 148: 1 Na de zegen Ps. 118: 1 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Tekst: Zondag."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 148: 1 Na de zegen Ps. 118: 1 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Tekst: Zondag 19

2 4 september 2013 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg” voor oud en jong om op een informele manier met elkaar in gesprek te gaan over het geloof. Deze avond begint om 19.30 uur in het “Morgenlicht”. Namens het catecheten- en verenigingsteam Van Zuid en Oost Joke Middag Franciska Hagestein Thea Oosterhoff

3 In het najaar is het zover: Gemeenteproject ‘Ga met God’ Hierbij willen we u / jullie (vanaf 16 jaar) eraan herinneren om het opgave- formulier in te vullen (zie mail) of via papier (hal kerk) of op op de pagina van het project via website www.gkvhardenbergoost.nl Voor 5 juli a.s.! Wij kunnen dan verder met de Voorbereidingen.

4

5

6

7 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 148: 1 Na de zegen Ps. 118: 1 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Tekst: Zondag 19

8 4 september 2013 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg” voor oud en jong om op een informele manier met elkaar in gesprek te gaan over het geloof. Deze avond begint om 19.30 uur in het “Morgenlicht”. Namens het catecheten- en verenigingsteam Van Zuid en Oost Joke Middag Franciska Hagestein Thea Oosterhoff

9 In het najaar is het zover: Gemeenteproject ‘Ga met God’ Hierbij willen we u / jullie (vanaf 16 jaar) eraan herinneren om het opgave- formulier in te vullen (zie mail) of via papier (hal kerk) of op op de pagina van het project via website www.gkvhardenbergoost.nl Voor 5 juli a.s.! Wij kunnen dan verder met de Voorbereidingen.

10

11

12

13 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 148: 1 Na de zegen Ps. 118: 1 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Tekst: Zondag 19

14 4 september 2013 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg” voor oud en jong om op een informele manier met elkaar in gesprek te gaan over het geloof. Deze avond begint om 19.30 uur in het “Morgenlicht”. Namens het catecheten- en verenigingsteam Van Zuid en Oost Joke Middag Franciska Hagestein Thea Oosterhoff

15 In het najaar is het zover: Gemeenteproject ‘Ga met God’ Hierbij willen we u / jullie (vanaf 16 jaar) eraan herinneren om het opgave- formulier in te vullen (zie mail) of via papier (hal kerk) of op op de pagina van het project via website www.gkvhardenbergoost.nl Voor 5 juli a.s.! Wij kunnen dan verder met de Voorbereidingen.

16

17

18

19 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 148: 1 Na de zegen Ps. 118: 1 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Tekst: Zondag 19

20 4 september 2013 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg” voor oud en jong om op een informele manier met elkaar in gesprek te gaan over het geloof. Deze avond begint om 19.30 uur in het “Morgenlicht”. Namens het catecheten- en verenigingsteam Van Zuid en Oost Joke Middag Franciska Hagestein Thea Oosterhoff

21 In het najaar is het zover: Gemeenteproject ‘Ga met God’ Hierbij willen we u / jullie (vanaf 16 jaar) eraan herinneren om het opgave- formulier in te vullen (zie mail) of via papier (hal kerk) of op op de pagina van het project via website www.gkvhardenbergoost.nl Voor 5 juli a.s.! Wij kunnen dan verder met de Voorbereidingen.

22

23

24

25 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 148: 1 Na de zegen Ps. 118: 1 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Tekst: Zondag 19

26 4 september 2013 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg” voor oud en jong om op een informele manier met elkaar in gesprek te gaan over het geloof. Deze avond begint om 19.30 uur in het “Morgenlicht”. Namens het catecheten- en verenigingsteam Van Zuid en Oost Joke Middag Franciska Hagestein Thea Oosterhoff

27 In het najaar is het zover: Gemeenteproject ‘Ga met God’ Hierbij willen we u / jullie (vanaf 16 jaar) eraan herinneren om het opgave- formulier in te vullen (zie mail) of via papier (hal kerk) of op op de pagina van het project via website www.gkvhardenbergoost.nl Voor 5 juli a.s.! Wij kunnen dan verder met de Voorbereidingen.

28

29

30

31 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 148: 1 Na de zegen Ps. 118: 1 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Tekst: Zondag 19

32  Votum en zegengroet  Ps. 118: 1  Gebed  Tekst: Zondag 19  Lezen: Romeinen 8: 18-30  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68 Voor de dienst: Ps. 148: 1

33 Psalm 148: 1 Vers 1 Looft, halleluja, looft de HEER, hoog in de hemel van zijn eer. Looft Hem, die in de hoge troont, gij engelen, die bij Hem woont. Looft Hem, des HEREN legermachten, gij die Hem dient met al uw krachten. Gij zon en maan, looft nu de HEER, gij sterrenlichten, geeft Hem eer.

34 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 118: 1  Gebed  Tekst: Zondag 19  Lezen: Romeinen 8: 18-30  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68

35  Votum en zegengroet  Ps. 118: 1  Gebed  Tekst: Zondag 19  Lezen: Romeinen 8: 18-30  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68

36  Votum en zegengroet  Ps. 118: 1  Gebed  Tekst: Zondag 19  Lezen: Romeinen 8: 18-30  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68

37 Psalm 118: 1 Vers 1 Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen; Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren; Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den HEER vreest, laat het horen; Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

38  Votum en zegengroet  Ps. 118: 1  Gebed  Tekst: Zondag 19  Lezen: Romeinen 8: 18-30  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68

39  Votum en zegengroet  Ps. 118: 1  Gebed  Tekst: Zondag 19  Lezen: Romeinen 8: 18-30  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68

40  Votum en zegengroet  Ps. 118: 1  Gebed  Tekst: Zondag 19  Lezen: Romeinen 8: 18-30  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68

41  Votum en zegengroet  Ps. 118: 1  Gebed  Tekst: Zondag 19  Lezen: Romeinen 8: 18-30  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68

42 Psalm 63: 1,2 Vers 1 O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar U, blijf op U wachten. Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten naar U in droog en dorstig land. Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen, als ik uw heilig huis bezocht, uw heerlijkheid aanschouwen mocht en vreugde vond in uw vermogen.

43 Psalm 63: 1,2 Vers 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

44 Zondag 19 Na de preek: Gz. 68

45 Leven in verwachting Het zet je leven op de z’n kop Uitkijken naar Jezus Waarom zou je naar Hem uitkijken? – Hij heeft de oplossing voor alles Leven in verwachting De Geest richt je blik Met andere ogen kijken Hopen op de wereld die komt

46  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68  Geloofsbelijdenis  Gz. 161: 1,4  Gebed  Collecte  Gz. 28  Zegen

47 Vers 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige. Gezang 68: 1,2,3

48 Vers 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d' eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen. Gezang 68: 1,2,3

49 Vers 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen. Gezang 68: 1,2,3

50  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68  Geloofsbelijdenis  Gz. 161: 1,4  Gebed  Collecte  Gz. 28  Zegen

51  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68  Geloofsbelijdenis  Gz. 161: 1,4  Gebed  Collecte  Gz. 28  Zegen

52 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij. Gezang 161 Vers 1 en 4

53 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk. Gezang 161 Vers 1 en 4

54  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68  Geloofsbelijdenis  Gz. 161: 1,4  Gebed  Collecte  Gz. 28  Zegen

55  Vandaag  1 e Hulpbehoevende kerken  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Dovenwerk  2 e Rente en aflossing  Gz. 28

56  Ps. 63: 1,2  Preek  Gz. 68  Geloofsbelijdenis  Gz. 161: 1,4  Gebed  Collecte  Gz. 28  Zegen

57 Vers 1 Eens zal er vrede zijn, eens droogt God elke traan en nergens wordt meer kwaad gedaan, op alles staat Zijn heilige naam. Geen oorlog wordt geleerd wanneer de Heer regeert. Gezang 28: 1,2,3

58 Vers 2 Eens zal er vrede zijn, eens komt Gods Kanaän de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam. De angsten zijn voorbij de kinderen spelen vrij. Gezang 28: 1,2,3

59 Vers 3 Eens zal er vrede zijn, eens wordt Gods naam gehoord. Hij spreekt voorgoed het laatste woord en opent zelf de gouden poort. Dan staan wij in het licht dat straalt van Gods gezicht. Gezang 28: 1,2,3

60

61

62 Tot volgende week zondag

63


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 148: 1 Na de zegen Ps. 118: 1 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Tekst: Zondag."

Verwante presentaties


Ads door Google