De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE STRIJD OM DE MACHT: VAN FEODALE NAAR TERRITORIALE KONINKRIJKEN HB p92-95, WB p115-122.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE STRIJD OM DE MACHT: VAN FEODALE NAAR TERRITORIALE KONINKRIJKEN HB p92-95, WB p115-122."— Transcript van de presentatie:

1 DE STRIJD OM DE MACHT: VAN FEODALE NAAR TERRITORIALE KONINKRIJKEN HB p92-95, WB p115-122

2 Onderzoeksvragen  Waarom was de Franse koninklijke macht van de 10 e tot de 12 e eeuw zo beperkt en wie profiteerde daarvan?  Hoe slaagden de Engelse en Franse koningen erin om in de tweede middeleeuwen de macht over hun grondgebied te herstellen?  Welke bestuurlijke vernieuwingen leidden tot een efficiënter koninklijk beleid?  Hoe slaagden de onderdanen erin om grenzen te stellen aan de groeiende koninklijke macht?

3 Lestekst p93 deel 1 Bron 1, 2, 3 en 5 Onmacht van de Franse koning

4 Herhaling: Karolingische rijk Reden voor de verbrokkeling? - Feodaliteit (het leenstelsel) - Verdeling van het rijk na de dood van Karel de Grote (814)

5 West-Frankenland (987)  Laatste koning sterft.  Lodewijk de Doeniet  Zoon van Lodewijk de Vrome  Hugo Capet: wordt gekozen door de kroonvazallen (hertogen en graven).  Heeft deze man veel macht?  Theorie: ja  Praktijk: neen, kroonvazallen trekken zich er weinig van aan. Reden: zij hebben hem de macht gegeven. Capet: Hij die een mantel draagt (“cape”)

6 Reeds koningshuizen tegengekomen? MerovingersKarolingers

7 Bron 1a: het koninklijk gebied  Koninklijk domein  Een klein gebied rond Parijs.  Blauwe kleur: Domaine Royal  Vorstendommen:  Normandië, Anjou, Aqutanië, Toulouse, …

8 Onttrekken aan feodaal gezag Feodale vorsten onttrekken zich aan het gezag van de vorst.  Motteburcht.  = een houten versterking op een kunstmatige heuvel, omringd door een palissade en een gracht. Bron 2

9 Feodale heren worden machtiger  Sommige hertogen of graven slaagden er in hun vazallen onder controle te houden. Door:  Veroveringen van gebieden.  Goed uitgedokterde huwelijkspolitiek.  Dus: feodale vorstendommen werden uitgebreider en machtiger dan het koninklijk domein.  Zie bron 1 HB p92

10 1066 - Engeland  Edward the Confessor sterft kinderloos  Geen rechtstreekse troonopvolger.  Mogelijke opvolgers  Harold Godwinson, hertog van Wessex: Aangeduid door de Engelse adel als opvolger.  Willem, hertog van Normandië: aangeduid door Edward als zijn opvolger.

11 Twee hertogen, één land  Wat zal er gebeuren?  Haalt de vroegmiddeleeuwse diplomatie het?  Wordt er een vreedzame oplossing gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden?  Blijft Engeland ongestuurd?

12 1066 – Slag bij Hastings

13  Tapijt van Bayeaux (70 m x 50 cm)  Vernoemd naar? De stad waar het gemaakt is (Bayeux).

14 Tapijt van Bayeux – bron 3 HB p92  Overwinnaars?  De Normandiërs, olv de hertog van Normandië: Willem De Veroveraar.  Hulp gekregen van de Vikingen. (leenmannen)  Doel van tapijt?  Geschiedenis vertellen adhv een beeld.  Soort beeldverhaal.  Gevolg?  De hertog van Normandië was nu ook koning van Engeland.  Wie zal dit niet zo leuk vinden?  De Franse koning… Heeft een leenman die even machtig (of machtiger) is dan hijzelf (en ook nog eens koning is).

15 Willem’s opvolgers  Bron 1b, HB p92: Wat is er verschillend met 1a?  Via huwelijkspolitiek kregen zij alle hertogdommen en graafschappen in West-Frankrijk.  Bron 5 p92: Hoe slagen ze deze gebieden onder controle te krijgen?  Via de leenhulde. Feodaliteit: leenheer – leenman Engelse koningen hebben leen liggen in West-Frankrijk.

16 Lestekst HB p93 Bron 1c, 4, 5, 6 en 7 Op weg naar territoriale eengemaakte rijken


Download ppt "DE STRIJD OM DE MACHT: VAN FEODALE NAAR TERRITORIALE KONINKRIJKEN HB p92-95, WB p115-122."

Verwante presentaties


Ads door Google