De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De strijd om de macht: van feodale naar territoriale koninkrijken

Verwante presentaties


Presentatie over: "De strijd om de macht: van feodale naar territoriale koninkrijken"— Transcript van de presentatie:

1 De strijd om de macht: van feodale naar territoriale koninkrijken
HB p92-95, WB p

2 Onderzoeksvragen Waarom was de Franse koninklijke macht van de 10e tot de 12e eeuw zo beperkt en wie profiteerde daarvan? Hoe slaagden de Engelse en Franse koningen erin om in de tweede middeleeuwen de macht over hun grondgebied te herstellen? Welke bestuurlijke vernieuwingen leidden tot een efficiënter koninklijk beleid? Hoe slaagden de onderdanen erin om grenzen te stellen aan de groeiende koninklijke macht?

3 Onmacht van de Franse koning
Lestekst p93 deel 1 Bron 1, 2, 3 en 5

4 Herhaling: Karolingische rijk
Reden voor de verbrokkeling? - Feodaliteit (het leenstelsel) - Verdeling van het rijk na de dood van Karel de Grote (814)

5 West-Frankenland (987) Laatste koning sterft.
Lodewijk de Doeniet Zoon van Lodewijk de Vrome Hugo Capet: wordt gekozen door de kroonvazallen (hertogen en graven). Heeft deze man veel macht? Theorie: ja Praktijk: neen, kroonvazallen trekken zich er weinig van aan. Reden: zij hebben hem de macht gegeven. Capet: Hij die een mantel draagt (“cape”)

6 Reeds koningshuizen tegengekomen?
Merovingers Karolingers

7 Bron 1a: het koninklijk gebied
Koninklijk domein Een klein gebied rond Parijs. Blauwe kleur: Domaine Royal Vorstendommen: Normandië, Anjou, Aqutanië, Toulouse, …

8 Onttrekken aan feodaal gezag
Feodale vorsten onttrekken zich aan het gezag van de vorst. Motteburcht. = een houten versterking op een kunstmatige heuvel, omringd door een palissade en een gracht. Bron 2

9 Feodale heren worden machtiger
Sommige hertogen of graven slaagden er in hun vazallen onder controle te houden. Door: Veroveringen van gebieden. Goed uitgedokterde huwelijkspolitiek. Dus: feodale vorstendommen werden uitgebreider en machtiger dan het koninklijk domein. Zie bron 1 HB p92

10 1066 - Engeland Edward the Confessor sterft kinderloos
Geen rechtstreekse troonopvolger. Mogelijke opvolgers Harold Godwinson, hertog van Wessex: Aangeduid door de Engelse adel als opvolger. Willem, hertog van Normandië: aangeduid door Edward als zijn opvolger.

11 Twee hertogen, één land Wat zal er gebeuren?
Haalt de vroegmiddeleeuwse diplomatie het? Wordt er een vreedzame oplossing gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden? Blijft Engeland ongestuurd?

12 1066 – Slag bij Hastings

13 1066 – Slag bij Hastings Tapijt van Bayeaux (70 m x 50 cm)
Vernoemd naar? De stad waar het gemaakt is (Bayeux).

14 Tapijt van Bayeux – bron 3 HB p92
Overwinnaars? De Normandiërs, olv de hertog van Normandië: Willem De Veroveraar. Hulp gekregen van de Vikingen. (leenmannen) Doel van tapijt? Geschiedenis vertellen adhv een beeld. Soort beeldverhaal. Gevolg? De hertog van Normandië was nu ook koning van Engeland. Wie zal dit niet zo leuk vinden? De Franse koning… Heeft een leenman die even machtig (of machtiger) is dan hijzelf (en ook nog eens koning is).

15 Willem’s opvolgers Bron 1b, HB p92: Wat is er verschillend met 1a?
Via huwelijkspolitiek kregen zij alle hertogdommen en graafschappen in West-Frankrijk. Bron 5 p92: Hoe slagen ze deze gebieden onder controle te krijgen? Via de leenhulde. Feodaliteit: leenheer – leenman Engelse koningen hebben leen liggen in West-Frankrijk.

16 Op weg naar territoriale eengemaakte rijken
Lestekst HB p93 Bron 1c, 4, 5, 6 en 7


Download ppt "De strijd om de macht: van feodale naar territoriale koninkrijken"

Verwante presentaties


Ads door Google