De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thursday, 02 April 2015 donderdag 2 april 2015 Click Klik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thursday, 02 April 2015 donderdag 2 april 2015 Click Klik."— Transcript van de presentatie:

1

2 Thursday, 02 April 2015 donderdag 2 april 2015 Click Klik

3 I always feel as fit as a fiddle I keep everything in the middle Nothing too soon, nothing too late I don’ take and I don’t hate At the start I think of the end I’m smart and call you my friend Ik voel mij zo fit als een hoentje Ik blijf altijd nog een kapoentje Niets te vroeg, niets te laat Geen gevoel zoals haat Heb ik dit allemaal verdiend? Ik ben slim en noem je mijn vriend I always read and I don’t talk I breath and take a walk Whatever I may say It won’t take your breath away “Read and walk” is my advice Pretend that you are wise Ik lees veel en zeg niets Ik adem en ik rijd met de fiets Wat ik ook beweer of zeg Het neemt je adem niet weg “Lees en fiets” is wat ik doe Hou dus maar je bekje toe Jefken Rum and Coca Cola 3’07’’ Bir Mir Bis Du Shein 2’41’’ Sing Sing Sing 2’35’’ Click on title Klik op titel E E U W I G H E I D k o m t w e l d r a Click / Klik = PHILOSOPHY FILOSOFIE A dog is not considered a good dog because he is a good barker. A man is not considered a good man because he is a good talker. Een hond is geen goede hond omdat hij goed kan brullen. Een man is geen goed man omdat hij goed kan lullen. In the sky, there is no distinction of east and west; people create distinctions out of their own minds and then believe them to be true. In de lucht is er geen onderscheid tussen oost en west; mensen creëren onderscheiden in hun eigen geest en geloven dan dat ze waar zijn. 1 2 Let us rise up and be thankful, for if we didn’t learn a lot today, at least we learned a little, and if we didn’t learn a little, at least we didn’t get sick, and if we got sick, at least we didn’t die; so, let us all be thankful. Laat ons recht staan en dankbaar zijn, want als we vandaag niet veel leerden, dan leerden wij een beetje, en als wij niet een beetje leerden, dan werden wij tenminste niet ziek, en als wij ziek werden, dan stierven wij toch niet; laat ons dus allen dankbaar zijn. The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, nor to worry about the future, but to live the present moment wisely and earnestly. Het geheim van gezondheid voor geest en lichaam is niet om het verleden treuren, noch zich zorgen maken over de toekomst, maar het hier en nu wijs en ernstig te beleven. 3 NEXT VOLGENDE

4 Last year I replaced all the windows in my house with that expensive double-pane energy efficient kind, and today, I got a call from the contractor who installed them. He was complaining that the work had been completed a whole year ago and I still hadn't paid for them. So, I told him just what his fast talking sales guy had told me last year, that in ONE YEAR these windows would pay for themselves! It's been a year! I told him. There was only silence at the other end of the line, so I finally just hung up. He never called back. I bet he felt like an idiot. Vorig jaar verving ik alle ruiten in mijn huis door die dure dubelglas energiebesparende ruiten en vandaag kreeg ik een telefoontje van de leverancier van die ruiten. Hij klaagde erover dat het werk een gans jaar geleden al gedaan werd en dat ik nog steeds niet betaald had. En dus vertelde ik hem wat zijn vlot pratende verkoper mij vorig jaar verteld had, namelijk dat in EEN JAAR deze ruiten zichzelf zouden betalen. “En nu is het één jaar”; zei ik hem. Aan de andere kant van de lijn was er alleen stilte. Hij belde mij nooit meer terug. Hij voelde zich waarschijnlijk een idioot. Jefken I sent you a message today But, you seemed to be away I called you on your phone But, you didn’t were at home Now, I send an old fashioned letter Perhaps those old things are better Mayby that some day we will meet If not, I’ll push on the “delete” Ik stuurde je een bericht in rijm Maar, je bleek weg te zijn Ik belde op je telefoon Maar, ik hoorde geen enkele toon Nu een handgeschreven brief Als methode een oud gerief Misschien wil je dit alles niet Wel, dan duw ik op “delete” NEXT VOLGENDE

5 Did you like this presentation ? Vond je deze presentatie goed ? JA NEEN NO YES MOTHER EARTH Our Mother Earth is wounded At the mercy of man’s greed Raped of her resources Consumed by careless need The trail of man’s destruction Leaves nothing in its wake Species lost forever It’s no little innocent mistake MOEDER AARDE Moeder Aarde wordt “ontaard” Door de mens als gulzigaard Van al haar bronnen beroofd Opgesnoept en uitgedoofd Vernietiging laat een spoor De mens heeft het nog niet door Dieren verdwijnen, zo ook het woud Dit is echt geen onschuldige fout NEXT VOLGENDE Click >> << Klik

6 NEXT VOLGENDE

7 THE END EINDE To make money we lose our health, and then to restore our health we lose our money…. We live as if we are never going to die,and we die as if we never lived… Om geld te verwerven, verliezen wij onze gezondheid, en om onze gezondheid te herstellen, ver- liezen wij ons geld……. We leven alsof wij nooit zullen sterven, en we sterven alsof wij nooit hebben geleefd… Politicians are incompetent They even have no sentiment They want money and power And a hooker under the shower Whether they are black or white They believe they are always right Never explain the reason why I hope that soon they all will die Politiekers zijn incompetent Ze hebben zelfs geen sentiment Zij willen alleen geld en macht En een hoer voor de nacht Zwart of wit, dat is voor hen gelijk Hun groot gelijk staat steeds te kijk Steeds het “waarom” en “hoe” verknallen Ik hoop dat ze allen dood mogen vallen Jefken

8 E-mail More Meer If you want to send me an e-mail >> Als je mij een e-mail wil zenden >> If you want more of my presentations >> Als je meer presentaties wil zien >> STOP


Download ppt "Thursday, 02 April 2015 donderdag 2 april 2015 Click Klik."

Verwante presentaties


Ads door Google