De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MANTELZORG IN ONZE MAATSCHAPPIJ

Verwante presentaties


Presentatie over: "MANTELZORG IN ONZE MAATSCHAPPIJ"— Transcript van de presentatie:

1 MANTELZORG IN ONZE MAATSCHAPPIJ

2 Maatschappelijke tendensen
Vergrijzing Levensverwachting Aantal ouderen / zorgbehoevenden Capaciteit residentiële instellingen Vermaatschappelijking van de zorg Veranderde gezinssamenstelling Veranderingen op de arbeidsmarkt Kwaliteit van de zorg

3 Maatschappelijke tendensen
Aantal mantelzorgers in de bevolking en werkzaamheidsgraad naar geslacht en onderwijsniveau Bron: NIS EAK Module ‘Combinatie werk en gezin’ (Bewerking Steunpunt WAV) Procent (%) Aandeel mantelzorgers in de bevolking Werkzaamheidsgraad Mannen Vrouwen 7,3 10,8 71,9 57,7 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar 4,4 6,8 5,3 8,5 9,7 12,8 16,6 20,3 86,4 86,5 87,5 85,9 81,3 72,0 44,4 14,7 Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold 12,7 9,9 7,7 53,1 77,9 86,8 Vrouwen verlenen vaker mantelzorg dan mannen Vrouwen hebben minder vaak een job dan mannen Het aantal mantelzorgers stijgt met de leeftijd De werkzaamheidsgraad daalt naarmate de leeftijd stijgt Laaggeschoolden noteren een hoger aandeel mantelzorger, maar een lager aandeel werkenden

4 Maatschappelijke tendensen
“Het belang van beleidsinitiatieven die de combinatie van beroepsbezigheden met het opnemen van zorgverantwoordelijkheden faciliteren, (…), zal in de toekomst alleen maar toenemen.” (Van Woensel, 2006, p. 9) Maatschappelijke tendensen Eén op vijf is mantelzorger Werkende mantelzorgers > niet-werkende mantelzorgers Dubbele belasting  rol van bedrijven Belang van werkende mantelzorgers Macroniveau Mesoniveau Microniveau

5 Maatschappelijke tendensen
Aandeel mantelzorgers die mantelzorg en werk combineren Beroepsactieven in de bevolking: 54% Beroepsactieve mantelzorgers: in /3, in /5 Bron: PSBH, Panelstudie van het Belgisch huishouden, UIU & ULG, 1989 Van de beroepsactieve mantelzorgers werkt 41% voltijds werkt 27% deeltijds is 19% zelfstandig heeft 10% onbetaald werk of een familiebedrijf Bron: Dedry, 2001


Download ppt "MANTELZORG IN ONZE MAATSCHAPPIJ"

Verwante presentaties


Ads door Google