De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logistiek: Ontwerp van stamgegevens Productie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logistiek: Ontwerp van stamgegevens Productie"— Transcript van de presentatie:

1 Logistiek: Ontwerp van stamgegevens Productie
SAP Best Practices

2 Producthiërarchie Logistics
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 104 Niveau 1 00001 Top Level Niveau 2 00001B0001 Products A (Manufact./Trade) 00001B0002 Products B (Services) Niveau 3 00001B Products A.01 (MTO) 00001B Products A.02 (MTS) 00001B Parts A.03 00001B Products B.01 00001B Products B.02 Alle artikelstamrecords die zijn toegewezen aan producthiërarchieniveau 3 CO-PA SOP Interface Product Hierarchy Level 3 Product Group Level 2

3 Productgroep Manufacturing / Trading
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 143 Level 1 00001B001 Products A Plant 1000 Level 2 00001B Products A.01 (MTO) 00001B Products A.02 (MTS) 00001B Parts A.03 Plant 1000 Material*: F226 F100-M1 F1000-P1 Material*: F126 F29 Material*: H11 S23 S25 *Niet alle gebruikte artikelen worden toegewezen aan modelproductgroepen CO-PA SOP Interface Product Hierarchy Level 3 Product Group Level 2

4 Classificatie Klassen en kenmerken voor charges
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 117 Class YB_EXP_DATE_001 Batch Products with Expiration Date Class YB_EXP_DATE_002 Batch Search class with expiration date Char. LOBM_VFDAT Expiration date, shelf life Char. LOBM_RLZ Remaining Shelf Life for Batch Char. LOBM_LFDAT Batch Determin. Delivery Date Char. LOBM_VFDAT Expiration date, shelf life Gebruikt in alle processen waarbij chargeartikelen worden gebruikt Class YB_BATCH Batch FIFO 1 Char. YB_BATCH_NUMBER Batch Number Char. YB_SUPPLIER_BATCH_NUMBER Vendor Batch Number

5 Classificatie Klassen en kenmerken voor vrijgave bestelling
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 104 Verwervingsprocessen op basis van vrijgavestrategie voor bestellingen Class 032 R 2 _ CL CEKKO PO Release at Header Level Char PURCH ORD TYPE ( Purchasing ) VALUE Total net order value Values FO Framework NB Standard PO UB Stock transport order Amount and Local Currency Purchase Group GRP Purchasing group

6 Trading Goods Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 152 H12 Trading Good, Reorder Point, Reg. Trading (HAWA-VB) H11 Trading Good, Reg.Trading (HAWA-PD) Gebruikt in alle MM/SD-scenario' s voor Manufacturing (hergebruikt vanuit Trade).* H12 Trading Good, Reorder Point, Third Party (HAWA-VB) H11 Trading Good, Third Party (HAWA-PD) Gebruikt in Third Party w. / w/o Shipping Notification Stamgegeven-suitbreiding in BB (126 – Layer 2 Gebruikt in alle MM/SD-scenario' s voor Manufacturing (hergebruikt vanuit Trade) waarvoor serienummers worden weergegeven H20 Trading Good, Reorder Point, Serial No (HAWA-VB) SN Stamgegeven-suitbreiding in BB (117 – Layer 2 Gebruikt in alle MM /SD-scenario's voor Productie (hergebruikt vanuit Trade) (funct. voor chargebeheer) H20 Trading Good, Reorder Point, Batch-FIFO (HAWA-VB) C H21 Trading Good, Reorder Point, Batch Exp.Date (HAWA-VB) C H14 Trading Good, Bought-In (HAWA-PD) Gebruikt in Sales of Bought in Item SN Serienummers C Chargebeheer * Behalve voor de scenario's Third Party Order Proc. en Sales of Bought In item

7 Returnables Productstructur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 152 L001 Empties (LEIH-ND) Retouren Proces

8 MTO met Variant Configuratie Productstructuur
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 143 & 147 F1000-M1 – Metal with Normal Shrink Wrap F1000-P1 – Plastic with Normal Shrink Wrap F1000-G1 – Golden with Normal Shrink Wrap F1000-G2 –Golden with Special Packaging F100 Finished Good MTO VC Configurable (KMAT-PD) MTO met Variant Configuratie CF K-Item Category Class-Component 1 Class-Component 2 S25 Semifinished Good, Repetitive Manuf. (HALB-20-PD) R20 Raw Material (ROH-PD) R28 Raw Material, Packaging Foil (ROH-PD) R27 Raw Material, Packaging Box (ROH-PD) S21 Semifinsihed Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) Afhankelijkheden VC: YB_PACKAGING_1 = NORMAL Afhankelijkheden VC: YB_PACKAGING_2 = SPECIAL Stamgege-vensuitbreiding in BB 149 Layer 2 Serie productie Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_2 (S2301, S2302, S2303) S2201 Semifinihed Good Phantom Ass.,Plastic (HALB-50-PD) S2301 Semifinihed Good Phantom Ass.,Plastic (HALB-50-PD) R1401 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1301 SC S2302 Semifinihed Good Phantom Ass.,Metal R1402 R1302 S2303 Semifinihed Good Phantom Ass.,Golden R1403 RAW Mat., Golden R1303 R1601 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1701 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1801 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) S2202 Semifinihed Good Phantom Ass.,Metal (HALB-50-PD) Stamgege-vensuitbreiding in BB 138 Layer 2 MM loon-bewerking R1602 RAW Mat., Metal (ROH-PD) R1702 RAW Mat., Metal (ROH-PD) R1802 RAW Mat., Metal (ROH-PD) S2203 Semifinihed Good Phantom Ass.,Goldenl (HALB-50-PD) CF Configureerbaar SC Loonbewerking R1603 RAW Mat., Golden (ROH-PD) R1703 RAW Mat., Golden (ROH-PD) R1803 RAW Mat., Golden (ROH-PD)

9 MTO Productie – Variant Configuratie Stuklijsttoewijzing
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 147 Variantkoppelingen naar maximale artikelstuklijst F1000 Finished Good MTO VC Configurable (KMAT-PD) F1000-M1 Finished Good Material variant, Metal,Foiled (FERT-PD) F1000-P1 Finished Good Material variant, Plastic,Foiled (FERT-PD) F1000-G1 Finished Good Material variant, Golden,Foiled (FERT-PD) F1000-G2 Finished Good Material variant, Golden,Boxed (FERT-PD) CF K-Item Category Class-Component 1 Class-Component 2 Type of Material Metallic - Component 1 Type of Material Plastic - Component 1 Type of Material Golden - Component 1 Type of Material Golden - Component 1 Type of Material Metallic - Component 2 Type of Material Plastic - Component 2 Type of Material Golden - Component 2 Type of Material Golden - Component 2 S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) R20 Raw Material (ROH-PD) R20 Raw Material (ROH-PD) R20 Raw Material (ROH-PD) R20 Raw Material (ROH-PD) R20 Raw Material (ROH-PD) S21 Semifinsihed Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Semifinsihed Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Semifinsihed Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Semifinsihed Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Semifinsihed Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Raw Material, Packaging Foil (ROH-PD) R27 Raw Material, Packaging Box (ROH-PD) Shrink-Wrap Packaging Shrink-Wrap Packaging Shrink-Wrap Packaging Packaging Box CF Configureerbaar

10 Classificatie Klassen en kenmerken voor variantenconfiguratie
Deze gegevens zijn gecreëerd in BB 147 Class -200 YB_CL_TYPE_COMP_1 Class . Component 1 Class -200 YB_CL_TYPE_COMP_2 Class . Component 1 Class -200 YB_CL_TYPE_PROD_1 Class . Finished Good 1 MTP Productie met Variant Configuratie Char. YB_BASIC-MATERIAL_1 Type of Material Char. YB_BASIC-MATERIAL_1 Type of Material Char. YB_BASIC-MATERIAL_1 Type of Material Char. YB_PACKAGING_1 Type of Packaging Values Description Values Description Values Description Values Descriptions PLASTIC Plastic PLASTIC Plastic PLASTIC Plastic Pen NORMAL Shrink - wrap Packaging METAL Metallic METAL Metallic METAL Metallic Pen SPECIAL Special Packaging GOLDEN Golden GOLDEN Golden GOLDEN Golden Pen

11 MTS Productie - Proces Industrie Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 Procesinstructieblad maakt geen deel uit van proces Vervaldatum C F29 Finished Good MTS PI (FERT-PD) MTS Productie – Proces Industrie Master Recipe F29 Alle SD-processen voor productie* 10 - Final Operation R15 RAW Material (ROH - PD) FIFO S24 Semifinished Good Batch-FIFO, Liquid (HALB-PD) C Master Recipe S24 R09 RAW Material Batch FIFO (ROH - PD) C FIFO Alle overige grondstoffen die worden gebruikt in MM-/ verwervings-processen 10 - Operation 1 20 - Operation 2 R19 RAW Material Batch FIFO, Lean QM (ROH - PD) C FIFO LQ Bulk Material LQ Lean QM R30 RAW Material, Batch FIFO, Reorder Point (ROH - VB) C FIFO C Chargebeheer * Behalve voor de scenario's Third Party Order Proc. Sales of Bought In item en Returnables Processing

12 MTS Productie - Discrete Industrie Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 MTS Productie – Discrete Industrie Routing FERT 10 Assembly 20 Final Acceptance 30 Painting (Ext. Processsing) 40 Packaging 50 GR w. Serial No Ass. FIFO Stamgegevens-uitbreiding in BB's Layer 2 C F126 Finished Good, MTS-DI, Batch-FIFO, Serial No (FERT-PD) Alle SD-processen voor productie ** UB PP-loonbew. (Externe Processing) Rep. Manufactr. RS* Nabewerkingsprocessen SN NB *Kan worden gebruikt, maar wordt niet nader omschreven in proces FIFO S21 Semifinsihed Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Semifinihed Good Phantom Ass. (HALB-50-PD) R122 RAW Material Batch-FIFO, Import (ROH-PD) C R128 RAW Material Consignment (ROH - PD) CA R120 RAW Material QualityManaged (ROH - PD) KB S23 Semifinished Good Subcontracting initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) LB S25 Semifinsihed Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) S124 Semifinsihed Good Subassembly (HALB - PD) R20 RAW Material (ROH - PD) R27 RAW Material Packaging Box (ROH - PD) IM R16 RAW Material (ROH-PD) R13 RAW Material (ROH-PD) R124 Raw Material, Consumption, FixedBin (ROH-VB) Routing Subassembly 10 Mechan. Processing CNC VL SN Serienr.'s R17 RAW Material (ROH-PD) R14 RAW Material (ROH-PD) IM Import Stamgegevens-uitbreiding in BB 139 Layer 2 VL Vaste locatie Stamgegevens-uitbreiding in BB 127 Layer 2 Stamgegevens-uitbreiding in BB 138 Layer 2 KB Kwaliteitsbeheer R18 RAW Material (ROH-PD) NB Nabewerking LB Loonbewerking UB Uitbesteding Inkoop en verbruik van consignatie-voorraad Kwaliteitsbeheer voor verwerving met leverancier-beoordeling MM loon-bewerking Alle overige grondstoffen (SF) die worden gebruikt in MM-/ verwervingsprocessen C Chargebeheer CA Consignatieafhandeling RS Revisiestand ** Behalve voor de scenario's Third Party Order Proc. en Sales of Bought In item

13 Repetitive Manufacturing Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 Stamgegevens-uitbreiding in BB 149 Layer 2 S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. (HALB-PD) Serie Productie Routing Rep. Manufacturing 10 Assembly Repetitive Grondstoffen die worden gebruikt in MM-/ verwervingsprocessen voor productie R12 RAW Material, Rep. Manufacturing (ROH - PD)

14 MTO Productie – met Variant Config. Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 Routing FERT 10 Assembly 20 Final Acceptance 30 Painting (Ext. Processsing) 40 Packaging 50 GR w. Serial No Ass. FIFO MTO Productie – Discrete Industrie F226 Finished Good, MTS-DI, Batch-FIFO, Serial No (FERT-PD) C UB* Stamgegevens-uitbreiding in BB's Layer 2 SD-processen in Layer 1/2 ** Serie productie SN RS* NB* *Kan worden gebruikt, maar wordt niet nader omschreven in proces FIFO S21 Semifinsihed Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Semifinihed Good Phantom Ass. (HALB-50-PD) R122 RAW Material Batch-FIFO, Import (ROH-PD) C R128 RAW Material Consignment (ROH - PD) CA R120 RAW Material QualityManaged (ROH - PD) KB S23 Semifinished Good Subcontracting initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) LB S25 Semifinsihed Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) S224 Semifinsihed Good Subassembly (HALB - PD) R20 RAW Material (ROH - PD) R27 RAW Material Packaging Box (ROH - PD) IM R16 RAW Material (ROH-PD) R13 RAW Material (ROH-PD) R124 Raw Material, Consumption, FixedBin (ROH-VB) VL Routing Subassembly 10 Mechan. Processing CNC SN Serienr.'s R17 RAW Material (ROH-PD) R14 RAW Material (ROH-PD) IM Import Stamgegevens-uitbreiding in BB 127 Layer 2 Stamgegevens-uitbreiding in BB 139 Layer 2 Stamgegevens-uitbreiding in BB 138 Layer 2 VL Vaste locatie KB Kwaliteitsbeheer R18 RAW Material (ROH-PD) NB Nabewerking LB Loonbe- werking Inkoop en verbruik van consignatie-voorraad Kwaliteitsbeheer voor verwerving met leverancier-beoordeling MM loon-bewerking Alle overige grondstoffen (SF) die worden gebruikt in MM-/verwervingsprocessen voor productie UB Uitbesteding C Chargebeheer CA Consignatieafhandeling RS Revisiestand * Behalve voor de scenario's Third Party Order Proc., Sales of Bought In item, Sell from Stock en Returnables Processing

15 MTS Production – Internal Product Dev. Productstructuur
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 FIFO Routing FERT 10 Assembly 20 Final Acceptance 30 Painting (Ext. Processsing) 40 Packaging 50 GR w. Serial No Ass. F326 Finished Good, PLM, Batch-FIFO, Serial No (FERT-PD) C* UB* Stuklijst, route gecreëerd in BB 210 PLM - Interne Product Ontw. Serie productie SN* NB* RS *Kan worden gebruikt, maar wordt niet nader omschreven in proces FIFO S21 Semifinsihed Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Semifinihed Good Phantom Ass. (HALB-50-PD) R122 RAW Material Batch-FIFO, Import (ROH-PD) VL R128 RAW Material Consignment (ROH - PD) CA R120 RAW Material Quality Managed (ROH - PD) KB S23 Semifinished Good Subcontracting initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) LB S325A Semifinsihed Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) S124 Semifinsihed Good Subassembly (HALB - PD) R20 RAW Material (ROH - PD) R27 RAW Material Packaging Box (ROH - PD) IM R16 RAW Material (ROH-PD) R13 RAW Material (ROH-PD) R124 Raw Material, Consumption, FixedBin (ROH-VB) VL Routing Subassembly 10 Mechan. Processing CNC SN Serienr.'s R17 RAW Material (ROH-PD) R14 RAW Material (ROH-PD) S325B Semifinsihed Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) IM Import Stamgegevens-uitbreiding in BB 127 Layer 2 Stamgegevens-uitbreiding in BB 139 Layer 2 Stamgegevens-uitbreiding in BB 138 Layer 2 VL Vaste locatie Vervanging in ECM-subproces KB Kwaliteitsbeheer R18 RAW Material (ROH-PD) NB Nabewerking LB Loonbe- werking Inkoop en verbruik van consignatie-voorraad Kwaliteitsbeheer voor verwerving met leverancier-beoordeling MM loon-bewerking Alle overige grondstoffen (SF) die worden gebruikt in MM-/verwervingsprocessen UB Uitbesteding C Chargebeheer CA Consignatieafhandeling RS Revisiestand

16 SAP Best Practices Werkplekhiërarchie
Deze stamgegevens zijn gecreëerd in BB 143 TOT_PLNT Plant - Top Level 0001 PVRSN_MF Process / REM Manufacutring - Top Level 0001 (Cap 001/002) DISCR_MF Discrete Manufacturing - Top Level 0001 (Cap 001/002) PACK01 Packing Line 0001 (Cap 001) MIXING Mixing Liquid 0008 (Cap 001/002) PACK02 Hand Packing Work Center 0001 (Cap: 002) Bottling Bottling Liquid 0008 (Cap: 001/002) ASSEMBLY Capacity Machine 0001 (Cap 001) Packing Packing Liquid 0008 (Cap: 001/002) TESTING Capacity Machine 0001 (Cap 001) Winding Winding REM 0007 (Cap 001) TECHNIC CNC processing 0001 (Cap 001) WORK Work Machine / Person 0001 (Cap: 001/002)

17


Download ppt "Logistiek: Ontwerp van stamgegevens Productie"

Verwante presentaties


Ads door Google