De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Offerte voor verwerving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Offerte voor verwerving"— Transcript van de presentatie:

1 Offerte voor verwerving
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Offerteaanvragen voor artikelen van leveranciers: met een prijsvergelijkingslijst kunnen evaluatie- en vervolgactiviteiten worden uitgevoerd, zoals het verzenden van afwijzingsbrieven en later het creëren van een bestelling. Voordelen Artikelspecifieke gegevens, waaronder de prijs van de leverancier en de doorlooptijd vanaf de offerte, worden in SAP vastgelegd in stamgegevensrecords. Door het systeem ondersteund offerteproces Geautomatiseerde efficiënte verwerking Belangrijke Processtappen Offerteaanvraag maken Offertes weergeven Offertes onderhouden Leveranciers vergelijken, selecteren en afwijzen Bronlijst onderhouden

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
SAP enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Inkoper

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Offerte voor verwerving In dit proces vraagt een inkoopmedewerker van verschillende leveranciers offertes voor de levering van een specifiek artikel. Aan de hand van een offerteprijsoverzicht kan hij de beste aanschafbron selecteren door de reacties/offertes van de betreffende leveranciers te evalueren. De aanvaarde offerte wordt later omgezet in een bestelling en er wordt een afwijzingsbrief gestuurd naar de leverancier(s) van wie de offerte is afgewezen.

5 Offerte voor verwerving
Procesflowdiagram Offerte voor verwerving Gebeur-tenis Offertes nodig van leveranciers Behoefte aan verwerving Proces beëindigen Leveran-cier RFQ's afdrukken Offertes van leverancier Afgewezen offerte Inkoper RFQ creëren Inkoopinfo-record bijwerken Offerte(s) weergeven Offerte(s) onderhouden Leverancier selecteren Bronlijst onderhouden Bestelling creëeren op basis van offerte Verwerving zonder kwaliteits-beheer (130) Leverancier weigeren Leveranciers vergelijken Hoofd inkoop Ja Offerte accepteren Nee RFQ = offerteaanvraag, PO = bestelling, zonder QM = zonder kwaliteitsbeheer

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Offerte voor verwerving"

Verwante presentaties


Ads door Google